25 лютого о 18:00Вебінар: Онлайн-дошка – допоміжний інструмент у роботі педагога

Урок "Програма для створення електронних презентацій"

Про матеріал

Програма для створення електронних презентацій - урок з інформатики. Матеріал, що вивчається на уроці пропонується розглянути на прикладі захисту міні-проектів ( випереджаючого домашнього завдання).

Перегляд файлу

Тема уроку :   Програма для створення електронних презентацій. Запуск і створення презентації.

Кількість годин   1

Мета уроку:

Сприяти розвитку навичок роботи у програмі PowerPoint. Ознайомити учнів з основними правилами оформлення мультимедійних презентацій. Сформулювати вміння необхідні для самостійної роботи.

Розвивати навички образного та логічного мислення для прийняття рішення, яке дозволить оптимально розв’язати поставлену проблему .

Сприяти естетичному вихованню учнів..

Тип уроку  засвоєння  та застосування нових знань.

Методи проведення.

Словесні: розповідь з елементам бесіди, пояснення.

Наочні:  презентація.

Практичні: захист міні-проектів.

Обладнання уроку: комп’ютер, проектор, картки-завдання, правила ТБ у комп’ютерному класі.

Міжпредметні зв’язки: інформатика « Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання обєктів презентацій», «Всесвітня мережа Інтернет»; англійська мова «Техніка та інформаційні технології».

Словник термінів:  віруси, рекламне ПЗ, хробаки, троянці, руткіти, клавіатурні логери, дозвонювачі, шпигунські програмні засоби, здирницькі програми, шкідливі плаґіни, криптографія, комп’ютерна атака.

Методична мета: застосування проектної технології на уроках професійної підготовки.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку; постановка задач

 

На цьому уроці розглянемо основні можливості програми та вимоги до сучасних  мультимедійних презентацій.

 

ІІІ.  Мотивація теми уроку

Як ви гадаєте, чи потрібно вміти готувати презентації?

Чи може таке завдання бути доручено саме  вам?

 

ІV. Актуалізація опорних знань

Що називають мультимедійною презентацією?

З якою метою готують презентації?

Що може містити презентація?

 

 

V. Виконання завдань під контролем викладача

Ви маєте певні навички роботи з програмою для створення презентацій PowerPoint. Тому, декільком учням було запропоновано домашнє завдання -  підготувати презентації до матеріалів доповіді на тему «Інтернет в Україні».

Ми маємо два міні-проекти.

Зараз даємо змогу авторам проектів їх презентувати.

Після захисту робіт присутнім учням пропоную  прийняти участь у обговоренні презентацій.

5.1. Захист 1- ї роботи.

5.2. Аналіз 1- ї роботи.

Правила білого та чорного опонентів.

5.3.  Захист 2-ї роботи.

5.4. Аналіз 2- ї роботи.

Правила білого та чорного опонентів. (опоненти міняються місцями)

5.5. Висновки про результати  роботи.

 

VI. Закріплення нового матеріалу

Сформулюємо основні вимоги до змісту та оформлення презентації.

 Презентація до допомагає зробити матеріал наочніше, доступніше, допомагає полегшити розуміння і запам'ятовування матеріалу.

 1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації;

2. Вимоги до візуального і звукового ряду;

3. Вимоги до тексту;

4. Вимоги до дизайну;

5. Вимоги до якості навігації;

6. Вимоги до ефективності використання презентації і т.д.

 

VII. Рефлексія.

Як ви розумієте вислів Кіосакі:

Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, на має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя  з природженою здатністю жити щасливо й успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше.

                      Р.Т. Кіосакі

 

Чи стосується цей вислів вас?

 

VIII. Підсумок уроку Оцінювання навчальних досягнень учнів.

IX. Домашнє завдання.

 Повторіть основні можливості програми та команди для створення презентацій.

 


Основні вимоги до змісту та оформлення презентації

 1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації:

• відповідність змісту презентації поставленим дидактичним цілям і завданням;

• дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і т.д.);

• відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

• завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);

• стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту;

• розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту);

• наявність не більше одного логічного наголосу: почервоніння, яскравість, обведення, миготіння, рух;

• інформація подана привабливо, оригінально, звертає увагу слухачів.

 

2. Вимоги до візуального і звукового ряду:

• використання тільки оптимізованих зображень (наприклад, зменшення з допомогою Microsoft Office Picture Manager, стиснення за допомогою панелі налаштування зображення Microsoft Office);

• відповідність зображень змісту;

• якість зображення (контраст зображення по відношенню до фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і контрастність зображення, однаковий формат файлів);

• якість музичного ряду (ненав'язливість музики, відсутність сторонніх шумів);

• обґрунтованість і раціональність використання графічних об'єктів.

 

 3. Вимоги до тексту:

• читання тексту на тлі слайда презентації (текст виразно видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для фону і тексту);

• кегль шрифту відповідає віковим особливостям і повинен бути не менше 24 пунктів;

• • використання шрифтів без зарубок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту;

• довжина рядка не більше 36 знаків;

• відстань між рядками усередині абзацу 1,5, а між абзаців - 2 інтервали;

• підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях.

 

 4. Вимоги до дизайну:

• використання єдиного стилю оформлення;

• відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

• використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

• фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її;

• використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту);

• відповідність шаблону до представленої теми (в деяких випадках може бути нейтральним) ;

• доцільність використання анімаційних ефектів.

 

5. Вимоги до якості навігації:

• працездатність елементів навігації;

• якість інтерфейсу;

• доцільність та раціональність використання навігації.

 

6. Вимоги до ефективності використання презентації:

• доцільність використання презентації;

 • врахування санітарних вимог до використання технічних засобів (тривалість безперервного перегляду презентації - не більше 20 хв);

• творчий, оригінальний підхід до створення презентації.

 

7. Презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимально це 10-20 слайдів).

 8. Якість методичного супроводу: вказівка даних автора.

9. На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву навчального закладу), назва матеріалу, дата розробки. 

10. На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні посилання на всі графічні об'єкти.

 


Аналіз роботи учнів

Правила білого та чорного опонентів

 

Білий опонент

Аналізуючи роботу, білий опонент підкреслює тільки позитивні сторони роботи групи, називає привабливі моменти, вдалі рішення. Аргументує свої враження.

Підказка ключові слова: Ми вважаємо, що ...

Найкращим у роботі є ... Найбільш вдалим є ... Доречним є ...

Нам подобається ... Найцікавіше ...

Досить влучно ...

 Вражає ...

 

Чорний опонент

Аналізуючи роботу групи, чорний опонент виказує свою думку щодо покращення оцінюваної роботи, можливо внесення власних пропозицій для представлення запропонованого матеріалу. Аргументує свої думки.

Підказка ключові слова: Ми вважаємо, що ....

Краще було б ...

Більш доречним було б...

Можна було б скористатися ...

Можна було б додати ...

Не зовсім вдало підібрані ...

За змістом більш доречно ...

Було б цікавіше ...

 

При аналізі роботи зверніть увагу: стиль форматування, зміст, малюнки, розташування елементів на слайдах, кольорове рішення

 

При перегляді першої роботи група експертів, розташованих зліва, виступає «БІЛИМ» опонентом, а з правого боку «ЧОРНИМ» опонентом.

Даємо час на обговорення презентації  3 хв.

Надаємо слово експертам:

«БІЛИЙ» опонент «ЧОРНИЙ» опонент

При перегляді другої роботи група експертів, розташованих зліва, виступає «ЧОРНИМ» опонентом, а та, що з правого боку «БІЛИМ» опонентом.

Увага! на екрані 2-га робота

Даємо час на обговорення презентації 3 хв.)

Надаємо слово експертам: «БІЛИЙ» опонент «ЧОРНИЙ» опонент..

 

1990-ті

Перші користувачі мережі Інтернет з'явилися на території України ще за радянських часів. У 1990 році було створено перші три вузли доступу до мережі та розпочато підтримку української частини доменного простору мережі Інтернет  домену.ua[1]. Спочатку він підтримувався неформально, але 1 грудня 1992 року домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього часу і почався відлік історії українського сегменту мережі Інтернет.

У грудні 1999 створена Студія Айкен — одна з перших «кувалень» українських сайтів.

2000

У листопаді 2000 створена Інтернет асоціація України (ІнАУ).

2006

 

У січні 2006 року величина української інтернет-аудиторії склала 4 207 391 унікальних користувачів за даними сайту Sputnikmedia.net.

Сайт internetworldstats.com подає цифру 5,278,100 станом на березень 2005 року користувачів, що становить відповідно до цього джерела 11,5% населення України (однак сайт помилково подає численність населення 45, 833 977; в Україні проживає понад 47,5 мільйонів). Ріст інтернет аудиторії в Україні в 2000–2007 роках склав 2,539.1%. Так у 2000 році налічувалося 200 000 користувачів і це становило 0,4% від загального населення України.

Інший сайт ITC online подає число 3,8 млн. користувачів за підсумками 2006 року. За рік інтернет-аудиторія збільшилася приблизно на 2 млн.

2007

За повідомленням прес-служби Департаменту зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку станом на 1 січня 2007 року в Україні налічувалося біля 9 млн. користувачів. Це 18,75% від кількості жителів України.

З даними TNS Україна, близько 7 млн користувачів заходять в інтернет, не менше одного разу в тиждень.[2]

Запущено перший вільний український торрент-трекер  «Hurtom».

2008

Кількість користувачів українського інтернету в травні 2008 року зросла на 0,77% в порівнянні з квітнем і склала 8 471 954 унікальних користувачі на місяць[3].

У процентному відношенні: зі значним відривом попереду Київ 58,96% від усіх користувачів інтернету в Україні.

Далі йдуть Одеса (6,43%), Дніпро (5,62%), Донецьк (5,41%), Харків (4,44%), Львів (3,58%), Запоріжжя (2,47%), Крим (2,70%). Сумарна доля цих регіонів 30,65%. На інші регіони України прийшлося менше 10% користувачів інтернету.

Найнижчі показники: Луцьк (0,17%), Житомир (0,21%) та Чернівці (0,22%)

2009

Українська аудиторія користувачів Інтернету (користувачі, які зробили більше одного перегляду сторінки за березень 2009 року, й користувачі, які переглядали сторінки в березні й у попередньому місяці) у березні 2009 року становила 11,96 млн осіб, що на 9,4% більше, ніж у лютому 2009 року.

За підсумками осені 2009 року Інтернет-аудиторія в Україні склала 8 млн. 250 тис. унікальних користувачів, що на 1 млн. 613 тис. більше від аналогічного показника осені-2008. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією «GfK Ukraine» на замовлення Української асоціації Інтернет-реклами (УАІР).

Найбільша динаміка приросту аудиторії спостерігається в містах з населенням 50-100 тис. мешканців — зростання за рік склало 14%. Також, в 2009 році Інтернетом користуються набагато активніше — денне охоплення в поточному році склало 31% жителів України у містах з населенням від 50 тис. (включаючи мільйонники) проти 18% в 2008 році.[7]

2010]

У квітні 2010 дослідження «Gemius Україна» показало 8,669 млн регулярних користувачів від 16 і старших (тобто про річний ріст у 1,438 млн проти квітня 2009). У той самий час на замовлення ІнАУ опубліковані дані «InMind»: 12 млн або проникнення Інтернет-доступу на рівні 32%.

33% всіх жителів України користуються Інтернетом не рідше одного разу на місяць. Понад вісім мільйонів інтернет-користувачів проживають у великих містах і містах з чисельністю населення більші ніж 50 тисяч, 4,6 мільйона користувачів проживають у менших населених пунктах.

З усіх українських Інтернет-користувачів віком від 15 років 8,7 мільйона використовують інтернет кожен або практично кожен день.

Найвищий рівень поширення Інтернету є серед молодих вікових груп: всесвітньою мережею користуються 61% населення віком від 15 до 29 років, 39% осіб віком від 30 до 44 років.[9]

 

2011

За результатами дослідження, яке провів «Міжнародний центр перспективних досліджень» (МЦПД), що були надруковані у вересні 2011 року в журналі WEEKLYUA, була оприлюднена порівняльна ситуація із доступом мешканців різних регіонів України до Інтернету. Найменші можливості для доступу мають жителі Рівненської області, у яких показник ледве сягає 2%, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Афганістану. Найкращі можливості для вибору послуг доступу в Інтернет мають мешканці Києва, там близько 90% жителів є користувачами Всесвітньої мережі, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Нідерландів[10].

2012

За даними Аналізу інтернет-аудиторії України[11] в березні 2012 доступ до інтернету мало 48% мешканців України віком 15 років і старше. Користуються інтернетом:

 •                  42% (16,9 млн) раз на місяць і частіше
 •                  39% (15,7 млн) раз на тиждень і частіше
 •                  31% (12,4 млн) щодня, або майже щодня.

Кількість абонентів Інтернет в Україні в другому кварталі 2012 року в порівнянні з 2-м кварталом 2011 року збільшилась на 30% і склала 4,64 млн осіб[12][13], при цьому понад 4,2 млн з них склали домашні абоненти.

2013[

Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2013 року 49.8% дорослого населення України користувалися Інтернетом. Таким чином, зростання числа користувачів триває навіть більшими темпами, ніж це прогнозувалося. Темп приросту протягом лютого 2012 - жовтня 2013 років склав 16%, що трохи поступається рекордному стрибку в 34% у період з березня 2011 по лютий 2012 року.[14]

Провайдери Інтернет в Україні

Перші три компанії разом контролюють більше третини ринку.

Основні постачальники послуг широкосмугового доступу в Інтернет в Україні
(за сумарною кількістю абонентів станом на середину 2013 року)[21]

№ п/п

Назва компанії
або мережі

Кількість абонентів
у тисячах (абсолютна), понад

1

Укртелеком

1 606

2

Київстар

709,9

3

Воля

550

4

Тріолан

213

5

Датагруп

174

6

Vega

152,7

7

ТЕНЕТ

119,8

8

Фрегат

110,4

9

О3

90,9

10

Ланет

85

Популярні ресурси

За даними компанії Alexa.com, станом на 24 жовтня 2016, найпопулярнішими ресурсами в Україні є:

 1.   «Google.com.ua» (google.com.ua) — пошуковик та мультисервісний портал (українське представництво).
 2.   «VK» (vk.com) — російська соціальна мережа.
 3.   «YouTube» (youtube.com) — відеохостинг.
 4.   «Google» (google.com) — пошуковик та мультисервісний портал.
 5.   «Яндекс Україна» (yandex.ua) — російська пошукова система (українське представництво).
 6.   «OLX» (olx.ua) —сайт безплатних оголошень (українська локалізація).
 7.   «Однокласники» (ok.ru) — російська соціальна мережа.
 8.   «Портал Mail.Ru» (mail.ru) — російський мультисервісний інтернет-портал.
 9.   «Вікіпедія» (wikipedia.org) — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія
 10. «EX.UA» (ex.ua) — найбільший український файлообмінник[26]

Через мовнокультурну амбівалентність суспільства чимало вітчизняних онлайн-ресурсів є повністю російськомовними, деякі репрезентують механічну суміш української та російської, треті існують у двомовному (подекуди з англійською — тримовному) варіанті. Після 2006 року в Уанеті відбувається збільшення специфічно українського контенту, але без помітного зростання питомої ваги української мови.

Державна інформатизація

Проблеми інформатизації органів державної влади, державних організацій та підприємств викладені в Указі Президента України N 663 від 17 червня 1997 року[27] та Національній програмі інформатизації України.

Незважаючи на всі проблеми, недоліки, існуючі обмеження, мережа Інтернет все більше використовується в державних установах. Є проекти інформаційних систем, де прийняті технічні рішення на базі можливостей і технологій Інтернет (в цих системах інформація не належить до категорії з обмеженим доступом).

У вже згаданому Указі Президента та Національній програмі інформатизації передбачено ряд завдань щодо створення корпоративних мереж науково-дослідних установ, міністерств, відомств. Виходячи з обмежених обсягів фінансування, для деяких проектів базовим варіантом може бути Інтернет.

Порівняння з іншими країнами

Значення

Вирішення проблем використання Інтернет повинно прискорити процес інформатизації України, що прискорить розвиток держави в цілому.

В Україні вже майже 20 мільйонів регулярних інтернет-користувачів

 • Дані Інтернет асоціації України.
 • За оцінками компанії in Mind Factum group, рівень проникнення інтернету в Україні на кінець 2012 року становить 43,5%.
 • Про це йдеться в звіті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за 2012 рік, пише ЛігаБізнесІнформ.
 • Рівень проникнення широкосмугового доступу в домогосподарства України в 2012 році досяг 35%. При цьому загальноєвропейський показник широкосмугового доступу населення до мережі інтернет становить близько 65%.
 • За даними статистичних досліджень компанії iKS-Consulting, кількість абонентів мобільного інтернету в Україні становить 14,1 млн. осіб. Тобто рівень проникнення мобільного інтернету можна вважати задовільним, вважають в НКРЗІ.
 • За типом населеного пункту 52% користувачів мережі проживають в містах з населенням понад 100 тис. осіб, у містах з населенням до 100 тис. осіб - 6%, в містах з населенням до 50 тис. осіб - 23%, у селах - 19% .
 • У регіональному розрізі, за даними Державної служби статистики, за дев'ять місяці 2012 року найбільшу кількість абонентів мережі інтернет припадає на місто Київ (32,7%), Одеську область (17,6%), Донецьку (6,7%), Дніпропетровську ( 4,8%), Львівську (4,3%) та Харківську області (3,4%).
 • Аутсайдерами в розвитку Інтернету (менше 1%) залишаються Рівненська, Житомирська, Закарпатська, Чернівецька, Кіровоградська області та Севастополь.
 • Разом з тим, дані експертів компаній в ІТ-сфері, які досліджують користування інтернетом в регіонах країни, станом на грудень 2012 року свідчать про суттєвий перекос у розподілі інтернет-аудиторії на користь великих міст (Києва (41,8%), Дніпропетровська (16,1%), Донецька (6,7%), Харкова (6%), Львова (5,2%).
 • Основними цілями користувачів в мережі інтернет в третьому кварталі 2012 року були соціальні мережі – 56% користувачів, електронна пошта – 52%, завантаження фільмів і музики - 41%, пошук інформації - 36%, новинні сайти, читання газет - 29%, онлайн - відео - 23%.
 • Українці досі переважно користуються інтернетом з домашніх стаціонарних комп'ютерів (62%). На другому місці знаходяться домашні ноутбуки (29%), на третьому - мобільні телефони та смартфони (13%).

 

 

 

doc
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
2 липня 2018
Переглядів
881
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку