Тестова контрольна робота з теми "Модальні дієслова"

Про матеріал
10-А Контрольна робота з теми “Модальні дієслова” 1. Що таке модальні дієслова? a) Дієслова, що не позначають ставлення мовця до певної дії. b) Дієслова, що позначають ставлення мовця до певної дії. c) Дієслова, що вживаються у реченнях, подібно до артиклів. 2. Конструкція Compound Modal Predicate перекладається як: a) складений дієслівний присудок. b) складений іменний присудок. c) означення. 3. Модальні дієслова в англійській мові виражають: a) ймовірність, необхідність b) можливість, бажаність c) усі відповіді вірні 4. Як перекладається модальне дієслово must? a) повинен b) слід c) дозволяю 5. Як перекладається модальне дієслово should? a) слід b) маєш c) можеш 6. Як перекладається модальне дієслово “may” українською мовою? a) слід b) можеш (у значенні дозволу) c) не можеш 7. Перекладіть речення “She must be here”: a) Вона не повинна бути тут. b) Вона повинна бути тут. c) Їй слід це зробити. 8. Перекладіть речення “You should save more money”: a) Тобі слід відкладати більше грошей. b) Ти можеш відкладати більше грошей. c) Ти не можеш відкладати гроші. 9. Перекладіть речення “You may go”: a) Ви можете прийти. b) Ви можете йти. c) Вам потрібно йти. 10. Скільки модальних дієслів нараховується в англійській мові? a) 16 b) 13 c) 25
Перегляд файлу

10-А

Контрольна робота з теми Модальні дієслова

  1. Що таке модальні дієслова?

a) Дієслова, що не позначають ставлення мовця до певної дії.

b) Дієслова, що позначають ставлення мовця до певної дії.

c) Дієслова, що вживаються у реченнях, подібно до артиклів.

2. Конструкція Compound Modal Predicate перекладається як:

a) складений дієслівний присудок.

b) складений іменний присудок.

c) означення.

3. Модальні дієслова в англійській мові виражають:

a) ймовірність, необхідність

b) можливість, бажаність

c) усі відповіді вірні

4. Як перекладається модальне дієслово must?

a) повинен

b) слід

c) дозволяю

5. Як перекладається модальне дієслово should?

a) слід

b) маєш

c) можеш

6. Як перекладається модальне дієслово may українською мовою?

a) слід

b) можеш (у значенні дозволу)

c) не можеш

7. Перекладіть речення She must be here”:

a) Вона не повинна бути тут.

b) Вона повинна бути тут.

c) Їй слід це зробити.

8. Перекладіть речення You should save more money”:

a) Тобі слід відкладати більше грошей.

b) Ти можеш відкладати більше грошей.

c) Ти не можеш відкладати гроші.

9. Перекладіть речення You may go:

a) Ви можете прийти.

b) Ви можете йти.

c) Вам потрібно йти.

10. Скільки модальних дієслів нараховується в англійській мові?

a) 16

b) 13

c) 25