тестові завдання для 10класу до теми: "Спеціальна теорія відносності"

Про матеріал
тестові завдання презначенні для того, щоб виявити та поглибити знання учнів про простір і час; розкрити зміст основних положень СТО, познайомити з висновками СТО і досвідченими фактами, які підтверджують їх; дати поняття релятивістської енергії та її зв'язку з масою тіла; розвивати у студентів абстрактне мислення, інтелект, логіку, формувати вміння порівнювати і аналізувати фізичні поняття; виховувати інтерес до предмету і сучасній науці.
Перегляд файлу

Варіант №1

Варіант№2

1.принцип відносності вперше був сформульований : А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2..плазма це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.перший постулат спеціальної теорії відносності, стверджує  А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4..А.Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

1.Три основних закони руху були сформулювані: А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2.ефір це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.другий постулат спеціальної теорії відносності , стверджує А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4.А.Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

Варіант №1

Варіант№2

1.принцип відносності вперше був сформульований : А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2..плазма це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.перший постулат спеціальної теорії відносності, стверджує  А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4..А.Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

1.Три основних закони руху були сформулювані: А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2.ефір це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.другий постулат спеціальної теорії відносності , стверджує А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4.А.Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

Варіант №1

Варіант№2

1.принцип відносності вперше був сформульований : А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2..плазма це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.перший постулат спеціальної теорії відносності, стверджує  А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4..А.Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

1.Три основних закони руху були сформулювані: А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2.ефір це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.другий постулат спеціальної теорії відносності , стверджує А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4.А.Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

Варіант №1

Варіант№2

1.принцип відносності вперше був сформульований : А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2..плазма це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.перший постулат спеціальної теорії відносності, стверджує  А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4..А.Ейнштейн опублікував загальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

1.Три основних закони руху були сформулювані: А) Ейнштейном, Б) Ньютоном, В)Галілеєм, Г) Габлом,Д) Планком, Е) Лоренцом.

2.ефір це: А)деяка субстанція, речовина. Б)частково або повністю іонізований газ, В)все проникаюче середовище, деякий шар повітря. Г) приставка Т2, Д)

3.другий постулат спеціальної теорії відносності , стверджує А) Закони фізики залишаються однаковими для усіх інерціальних систем відліку. Б)швидкість світла у вакуумі є одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і не залежить від швидкості джерела випромінювання. В) Закони фізики залишаються різними для усіх інерціальних систем відліку. Г)швидкість світла у вакуумі є  не одноковою для всіх інерціальних спостерігачів в усіх напрямках і  залежить від швидкості джерела випромінювання.

4.А.Ейнштейн опублікував спеціальну теорію відносності у А) 1907р., Б) 2013р, Г)1905р, Д)1916р.Е)1805р.

5.Змоделюйте ситуацію, пов’язану з будь-яким наслідком із постулатів теорії відносності:зміною маси, відстані, часу. Та відтворити це в фантастичній розповіді

 

docx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
§ 36. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі
Додано
4 січня 2019
Переглядів
2642
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку