17 березня о 18:00Вебінар: Зорова гімнастика – здоровий відпочинок для очей

Тестові завдання для поточної та тематичної перевірки знань учнів

Про матеріал
Тестові завдання з природознавства для поточної і тематичної перевірки знань учнів з природознавства у 3 класі
Перегляд файлу

 

 

 

Тестові завдання

з природознавства

для поточного і тематичного

контролю знань

 учнів у 3 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Розробила:

                                                          вчитель початкових класів

                            СЗШ №84 м. Львова

                                                      ім. Блаженної Йосафати Гордашевської

                                                      Вікторова Тамара Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2015 рік

 

Тестові завдання № 1 (3 клас)

Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.

Вода в природі. Світовий океан

 

1. Доповни речення.

    Природа – це все, ……………………………………., крім того, що     

   ……………………………………. .

2.  Розподіли тіла на три групи, позначивши в дужках відповідні цифри: тіла живої природи (1), тіла неживої природи (2), рукотворні тіла (3).

  Кішка (   ), стілець (   ), повітря (   ), річка (   ), волошка (   ), автомобіль (   ).

3. Познач неправильне твердження.

  А  Жива природа не може існувати без неживої.

  Б   Жива природа не впливає на неживу.

  В   Між живою і неживою природою існує тісний взаємозвязок.

4.  Встанови відповідність між методом  дослідження природи  та його 

    результатом.

А

Б

В

 

 

 

 А  Спостереження      1. Визначення розчинності речовин у воді.

 Б  Експеримент          2. Визначення довжини тіні від гномона.

 В  Вимірювання         3. Визначення погоди за квітучими рослинами.

5. Запиши, де в природі знаходиться вода.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Розподіли водойми на природні (1)  і штучні (2), позначивши в дужках

   відповідну цифру.

 Річка (   ), озеро (   ), ставок (   ), болото (   ), водосховище (   ), канал (   ).

7. На землі є:

   А  чотири океани;                Б  три океани;                      В  п’ять океанів.

 8.  Розмісти океани Землі в порядку спадання – від найбільшого (1) до 

    найменшого (4).  Познач у дужках відповідні цифри.

   Атлантичний океан (  ), Тихий океан (  ), Північний Льодовитий океан (  ),

   Індійський океан (  ).

  9. У якому океані найбагатший тваринний і рослинний світ?

     А  У Північному Льодовитому океані;     

     Б  У Тихому океані;

     В  У Індійському океані.

  10.  У якому океані найбідніший  тваринний і рослинний світ?

     А  У Північному Льодовитому океані;     

     Б  У Тихому океані;

     В  У Індійському океані.

   11.  Який океан у 12 разів менший за Тихий?

         А  Північний Льодовитий океан;                 

          Б  Атлантичний океан;       

          В  Індійський океан

 

 

 

 

Тестові завдання № 1 (3 клас)

 Вода в природі. Світовий океан

 

1. Запиши,  де  в природі знаходиться вода. (2 бали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розподіли водойми на природні (1)  і штучні (2), позначивши в дужках

   відповідну цифру.

 Річка (   ), озеро (   ), ставок (   ), болото (   ), водосховище (   ), канал (   ).

3.  Закінчи висловлювання.

Увесь водний простір земної  кулі за межами суходолу називають _______________________________________________________________

4. На землі є:

   А  чотири океани;                Б  три океани;                      В  п’ять океанів.

5.  Упізнай назву океану за його описом.

Цей океан третій за величиною. У стародавні часи через нього проходили торгові шляхи. Це  ______________________  океан.

 6.  Розмісти океани Землі в порядку спадання – від найбільшого (1) до 

    найменшого (4).  Познач у дужках відповідні цифри.

   Атлантичний океан (  ), Тихий океан (  ), Північний Льодовитий океан (  ),

   Індійський океан (  ).

  6. У якому океані найбагатший тваринний і рослинний світ?

     А  У Північному Льодовитому океані;     

     Б  У Тихому океані;

     В  У Індійському океані.

  7.  У якому океані найбідніший  тваринний і рослинний світ?

     А  У Північному Льодовитому океані;     

     Б  У Тихому океані;

     В  У Індійському океані.

  8.  Який океан у 12 разів менший за Тихий?

         А  Північний Льодовитий океан;                 

          Б  Атлантичний океан;       

          В  Індійський океан

     9. Познач назви океанів на  контурній карті   світу.

         ( На звороті аркуша - 3бали)

 

 

 

Картинки по запросу контурна карта світу

Тестові завдання № 2 (3 клас)

Тема. Властивості води. Вода – розчинник.

 

          1. У природі вода може перебувати в трьох станах:  ……………………,    

             ………………………., ………………………. .

         2. При якій температурі  вода замерзає?

            А  +50;                            Б 00;                         В  +1000.

         3.  При якій температурі  вода кипить?

            А  +50;                            Б 00;                         В  +1000.

         4. Познач хибне твердження.

           А  У газоподібному стані у вигляді водяної пари вода міститься в повітрі.

           Б  У хмарах вода знаходиться у газоподібному стані.

           В  Хмари складаються з безлічі краплинок води або кристаликів льоду.

        5.  Чому водяна пара піднімається вгору?

          А Бо вона важча за повітря.       

          Б  Бо вона легша за повітря.     

          В  Бо дме вітер.

        6.  Запиши властивості води-рідини. (2 бали)

           Вода ____________ , _____________ , _____________ , ____________ , при  

           нагріванні ______________ ,  при охолодженні ______________ .

        7. Випаровування – це перехід води:

     А  з рідкого стану в твердий;

     Б  з рідкого стану в газоподібний;

     В  з газоподібного стану в рідкий.

        8. Чому в сильні морози можуть тріскатись водопровідні труби?

           А  Бо вода при замерзанні розширюється.

           Б  Бо вода при охолодженні стискається.

           В  Бо вода при  нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається.

       9 . Воду з розчиненою в ній речовиною називають  ………………………. .

       10.  Познач  хибне  твердження.

            А  Будь-яка вода, що є в природі – це розчин.

             Б  Усі розчини прозорі.                   

             В Усі розчини каламутні.

         11. Які з цих речовин розчиняються у воді?

              А    Кисень, оцтова кислота, спирт;

              Б    крейда¸ олія, глина;

              В    крохмаль, нафта, бензин

 

 

 

 

Тестові завдання № 3 (3 клас)

Тема. Прісна та морська вода. Робота води в природі

1. Підкресли  назви водойм, у яких міститься прісна вода.

  Джерело, ставок, море, прісне озеро, річка, болото, океан, канал, струмок,

  водосховище.

2. Якої води на Землі більше?

  А  Прісної;                                 Б  солоної;                         В  мінеральної.

3. Чому вода у морях і океанах солона? Познач  істинне твердження.

  А Тому що в річках, які впадають в море, вода солона.

  Б  Тому що у прісній воді річок розчинені мінеральні солі, які потрапляють

      в море.

  В  Тому що річки несуть у море глину і пісок.

4. Запиши назви найбільших річок України.  (2 бали)

 ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5. Як називається найбільше прісноводне озеро в Україні?

  А  Світязь;                                Б Ялпуг;                              В Синевир.

6. При якій температурі замерзає солона вода? Познач правильне твердження.

  А  Солона вода замерзає при 00.

  Б  Солона вода замерзає пори температурі нижчій від 00.

  В  Солона вода замерзає пори температурі вищій від 00.

7. Що таке конденсація?

  А  Перехід водяної пари в рідкий стан.

  Б  Перетворення води у водяну пару.

  В  Перехід води з рідкого стану в твердий.

8.  Безперервний рух води в природі, перехід її з одного стану в інший під 

   дією Сонця називається:

  А  випаровуванням води;        Б кругообігом води;       В  конденсацією води.

9. Де швидше утвориться яр?

  А На луці;                                  Б  у лісі;                          В  на зораному полі.

10.  Щоб запобігти утворенню яру, на схилах:

   А  висівають трави;     Б вирубують дерева;     В  викопують глибокі канави.

11.  Установи відповідність.  З’єднай лініями.

 

          Корисна робота води                       * Утворення ярів, ущелин, печер.                                   

                                                                     * Зволоження різних ділянок Землі.

          Вода-руйнівник                                *  Повені, цунамі.                                                                                                                  

                                                                     * Перенесення різних речовин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання № 4 (3 клас)

Підсумкова самостійна робота по темі «Вода»  

І рівень

1. Вода у газоподібному стані — це:

а) сніг і лід;                         б) пара;                              в) дощ.

2. Вода потрібна:

а) рослинам;                        б) тваринам;                     в) всім живим організмам.

3. Вода у газоподібному стані:

а) має форму;                       б) не має форми.

4. У природі вода перебуває у ... станах:

а) двох;                                б) трьох;                             в) чотирьох.

5. Град — це:

а) твердий стан води;      б) рідкий стан води;           в) газоподібний стан води.

6. Роса — це:

а) твердий стан води;      б) рідкий стан води;           в) газоподібний стан води.

ІІ рівень

7. Підкресліть властивості води-рідини.

Безбарвна,  має форму, текуча, має запах, прозора, має смак.

8. Які речовини не розчиняються у воді? Підкресліть.

Крейда, сіль, глина, олія, пісок, цукор.

9. Установіть відповідність.

  Твердий стан води  -                                1 °С

                                                                   +15 °С

  Рідкий стан води  -                                 – 12 °С                                                                                                  

ІІІ рівень

10. Чому взимку під час сильних морозів можуть руйнуватися водопровідні труби? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Чому плями від олії не можна змити водою?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання № 5 (3 клас)

Тема. Повітря. Його склад та властивості.

         1.   Запиши властивості повітря. (2 бали)

      Повітря ______________ , _____________ , _____________ , ____________ , при        

      нагріванні ___________________ , а при охолодженні _____________________.

        2.  Чому товстий шар повітря, який огортає нашу Землю, має блакитний                   

            колір? Обери істинне твердження.

            А  Тому що повітря має блакитний колір.

            Б  Тому що в повітрі є краплинки водяної пари, які освітлюються Сонцем.

            В  Тому що більшу частину поверхні Землі займає вода.

         3. Поясни, чому коли ти вкидаєш у чай шматочок цукру-рафінаду, з нього                

             виділяються бульбашки.

             __________________________________________________________________

        4. Що станеться через деякий час із надутою і добре зав’язаною повітряною  

           кулькою, коли її винести із теплої кімнати на холод?

          А  Кулька збільшиться в об’ємі.              Б  Кулька зменшиться в об’ємі.                                   

           В  Кулька не змінить свого об’єму.

        5.  Повітря:

     А   погано проводить тепло;  Б  добре проводить тепло ;  В   не проводить тепло.

        6.  Чому у будівництві використовують цеглу з отворами?

           А Щоб зекономити будівельні матеріали.               Б  Щоб цегла була легшою.

           В  Щоб у будинку було тепліше, бо в отворах цегли є повітря, а воно погано 

              проводить тепло.

         7.  Обери рядок, у якому перераховані найпоширеніші в повітрі гази.

  А  Кисень, водяна пара, вуглекислий газ;

  Б  азот, кисень, вуглекислий газ;

  В  вуглекислий газ, азот, водяна пара.

          8. Розстав у дужках номери (1 ) чи ( 2).

           1. Речовини, які входять до  складу повітря.                                

           2. Речовини, що забруднюють повітря.  

            Пил (  ), сажа (  ), кисень (  ), водяна пара (  ), пилок квітучих рослин (  ), азот(  ), 

            радіоктивні речовини (  ) , дим (  ) , вуглекислий газ (  ).

          9. Під час дихання люди, тварини і рослини вбирають з повітря ____________,

             а виділяють ______________________________.

          10.  Як у повітря потрапляє кисень?

            А    При випаровуванні води з поверхні морів і океанів.

            Б    При вивержені вулканів, перегниванні решток рослин і тварин, при диханні

                 живих організмів.      

            В    Його виділяють у повітря зелені рослини.

          11.  Чому м’яч, коли ним вдарити об підлогу, негайно підскакує догори?

            А  Тому що він зроблений з ґуми.

            Б   Тому що ти сильно його кидаєш.

            В   Тому що у м’ячі міститься повітря, а повітря пружне.

 

 

Тестові завдання № 6 (3 клас)

Тема. Як нагрівається повітря. Рух повітря

1.  Підкресли властивості повітря. (2 бали)

   Має запах, прозоре, невидиме, має смак, без запаху, при нагріванні розширюється, без смаку, видиме, при нагріванні стискується, при охолодженні стискується, при охолодженні розширюється.

2.  Як повітря нагрівається? Познач істинне твердження.                                                                                   

  А  Повітря нагрівається від Сонця.

  Б  Повітря нагрівається від нагрітої Сонцем земної поверхні.

  В  Повітря взагалі не нагрівається.

3. Установи відповідність. З’єднай лініями.

   Повітря при нагріванні  -                    * стає важчим

                                                                  * стає легшим

   Повітря при охолодженні -                 * піднімається вгору

                                                                  * опускається вниз

4. Обери і познач істинне твердження.  

   А  Біля земної поверхні повітря тепліше, ніж угорі.

   Б  Біля земної поверхні повітря холодніше, ніж угорі.

   В  Температура повітря біля земної поверхні і вгорі однакова.                                                                               

5.  Що таке вітер? ____________________________________________________

6.  Обери і познач хибне твердження.

  А  Вітер завжди дме з більш холодної місцевості у бік більш теплої.

  Б  Вітер завжди дме з більш теплої місцевості у бік більш холодної.

  В  Вітер часто змінює свій напрямок.

7. Чому виникає протяг, коли відкрити зовнішні двері  з теплої кімнати на  

    холод?   Познач істинне твердження.                                                                                                                                                                                                                  

 А  Бо на вулиці вітер і він дме в квартиру.           Б  Бо на вулиці холодно.                                                                    

 В  Бо тепле повітря з кімнати, піднявшись догори, виходить на вулицю, а знизу, з 

     вулиці, заходить холодне повітря.

А

Б

В

 

 

 

8. Установи відповідність між назвою вітру і його визначенням.

  А  Тайфун       1. Жаркий вітер пустелі Сахари.    

  Б  Хамсин       2. Вихор, який стовпом, гвинтом закручує пил або воду.    

  В  Смерч         3. Велетенський вихор, який супроводжується великими зливами.

9.  Підкресли чинники  забруднення повітря, пов’язані з господарською  

  діяльністю людей.  (2 бали)                                                                    

      Спалювання сміття, вихлопи з димових труб заводів і фабрик, виверження

  вулканів, спалювання осіннього листя і гілок, піщані бурі, вихлопи автомобілів,

  лісові пожежі, пилок рослин.

 10.  Як називають учених, які стежать за переміщенням повітря?

     ______________________.

 

 

 

 

 

 

______________________________________

 

Контрольна робота № 1 (3 клас)

з теми: «Вода. Повітря»

І варіант

1.  Газ, який видихають усі живі організми, - це :

   А   кисень;                                 Б   азот;                          В  вуглекислий газ.

2.  Найменшим океаном на Землі є:

   А  Індійський океан;      Б  Тихий океан;      В  Північний Льодовитий океан.

3. З рідкого стану в твердий вода переходить за температури:

  А  00;                                       Б  +1000;                            В  +200.

4. Познач  «+»  істинні твердження. (2 бали)

          Усі розчини прозорі.                                     У  воді розчиняється повітря.

           Вода -  поганий розчинник.                         Усі розчини каламутні.

           Цукор, кухонна сіль, сода – нерозчинні речовини.

           Морська вода належить до природних розчинів.

          Глина, пісок, борошно – нерозчинні речовини.

5. З’єднай лініями. (2 бали)

* Рухає вітрильники *

   Корисна                            * Зриває дахи з будинків *                        Шкідлива

     робота                           * Спричиняє піщані бурі *                            робота

      вітру                         * Крутить вітряки електростанцій *                   вітру

                                          *  Вириває з корінням дерева  *

                                          *   Поширює плоди з насінням *

6. Запиши, де в природі міститься солона вода.

   ……………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………..

7.  Упиши в таблицю властивості повітря. (2 бали)

Властивість

Повітря

Стан

 

Прозорість

 

Колір

 

Запах

 

Зміни під час нагрівання

 

 

Зміни під час охолодження

 

 

 

Додаткове завдання (2 бали)

8. Чому рослини не замерзають узимку під товстим шаром пухкого

    снігу?(2 бали)

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

 

 

_______________________________________

 

Контрольна робота № 1 (3 клас)

з теми: «Вода. Повітря»

ІІ варіант

1. Найбільшим океаном на Землі є:

  А  Атлантичний океан;             Б  Тихий океан;              В  Індійський океан.

2. Газ, який усі організми вбирають під час дихання, - це:

  А кисень;                                    Б азот;                             В  вуглекислий газ.

3. Вода кипить при температурі:

  А  0*;                                          Б  +50*;                            В  +100*.

4. Познач «+» істинні твердження. (2 бали)

          Вода – добрий розчинник.                        Усі розчини каламутні.

          Усі розчини прозорі.                                 У воді не розчиняється повітря.

У природі немає зовсім чистої води.

          Пісок, глина, борошно – розчиняються у воді.

          Кухонна сіль, цукор, сода – розчиняються у воді.

5. З’єднай лініями. (2 бали)

* Рухає вітрильники *

  Шкідлива                           * Зриває дахи з будинків *                        Корисна

     робота                           * Спричиняє шторм на морі *                         робота

      вітру                                * Крутить вітряки млинів *                          вітру

                                          * Поширює плоди з насінням *                                                                     

                                             * Спричиняє піщані бурі *

6.  Запиши, де в природі міститься прісна вода.

   ……………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………..

7.  Упиши в таблицю властивості води-рідини. (2 бали)

Властивість

Вода

Стан

 

Прозорість

 

Колір

 

Запах

 

Зміни під час нагрівання

 

 

Зміни під час охолодження

 

 

 

Додаткове завдання (2 бали)

8. Чому птахи настовбурчують пір’я під час морозів узимку?

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

 

 

Тестові завдання № 7 (3 клас)

Тема. Поняття про гірські породи,  їх різноманітність.                                                   Як добувають корисні копалини. Види корисних копалин

 1. Гірські породи – це тіла:

           А   неживої природи;          Б   живої природи;        В   створені руками людей.

       2. Гірські породи – це :

     А каміння, з якого утворюються гори;    Б тверді тіла, які створила сама природа;

           В   тверді, рідкі і газоподібні природні тіла.

       3. Місце, де породи залягають у великій кількості, називають ______________.

       4.  Гірські породи, які люди видобувають і використовують для своїх потреб,                       

           називають ________________ _______________.

       5. Наведи приклади корисних копалин, які бувають у природі у різних станах.

           Заповни табличку за зразком. (2 бали)

Назва корисної

копалини

Стан

твердий

рідкий

газоподібний

Кам’яне вугілля

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6. Обери і познач істинне твердження.

           А  Усі гірські породи залягають у землі на великій глибині.

           Б  Гірські породи залягають у землі на різних глибинах.

           В  Пісок і глина залягають у землі на великій глибині.

       7. Встанови співвідношення між назвою корисної копалини і її

           використанням людиною.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

          А  Залізна руда.                 1.  Для опалення будинків.    

   Б  Граніт.                           2.  Для будівництва.

           В  Нафта.                           3.  Для виготовлення машин.

           Г  Природній газ.             4.  Для виробництва бензину.

     8. Розподіліть корисні копалини на горючі (1), рудні (2) і будівельні(3). (2 бали)

           Торф (  ), крейда (  ), залізна руда (  ), граніт (  ), нафта(  ), пісок(  ), вапняк (  ),

          мідна руда (  ), кам’яне вугілля (  ), природний газ (  ), гіпс (  ).

     9. Встанови відповідність між назвою корисної копалини і її властивостями.

  А  Тверда речовина бурого кольору, крихка, не розчиняється у воді, легша за

       воду. Коли суха, легко загоряється, горить тьмяно, утворюється багато диму.

  Б  Тверда речовина чорного кольору, без запаху, крихка, важча за воду,

        нерозчинна у воді, горить яскравим полум’ям, виділяє багато тепла.

  В  Масляниста рідина темно-бурого кольору, з різким запахом,  легша за воду, 

        нерозчинна у воді, горить неяскравим полум’ям, виділяє багато  тепла. 

А

Б

В

 

 

 

  1 – Нафта;             2 – торф;                 3 – кам’яне вугілля.

 

10.  Людина, яка вивчає і шукає гірські породи – це:

    А  географ;                                       Б  геолог;                                 В  еколог.

Тестові завдання № 8 (3 клас)

Тема. Ґрунт – важливе тіло природи. Охорона ґрунтів.

 

1. Верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини і живуть різні

    організми, називають:

    А  землею;                                         

    Б  перегноєм;                      

    В  ґрунтом.

2. Розподіли шари земної поверхні по порядку (зверху вниз). З’єднай цифри з відповідними  назвами.

              1 -                                  -  Пісок

              2 -                                  -  Каміння

              3 -                                  -  Глина

              4 -                                  -  Ґрунт

       3. Чому ґрунт має темний колір?

             А   Бо в ґрунті багато каміння.             

             Б   Бо в ґрунті утворюється перегній.

             В   Бо в ґрунті багато глини і піску.

       4.  Перегній утворюється :

             А   з піску;             

             Б   з глини;             

             В   з перегнилих решток рослин і тварин.                                                                                                                                                                                                                                             

       5. Ґрунт складається з:

     А   глини, піску і мінеральних солей;         

     Б   повітря, води і перегною;

             В   повітря, води, перегною, глини, піску і мінеральних солей.

6. Ґрунт, у якому багато ______________________, називають родючим.

        7. Найродючіший ґрунт називається  ___________________.

8. Обери і познач хибне твердження.

   А  Ґрунт утворюється століттями.

   Б  У сірому або світло-жовтому ґрунті багато перегною.

   В  Родючість – основна властивість ґрунту.

9.  Для чого на полях похилі  місця орють упоперек?

   А  Щоб запобігти виникненню струмків у борознах, які розмивають землю.

   Б  Для того, щоб поле виглядало гарніше.

   В  Бо так тракторові зручніше орати землю.

10.  Чому в народі кажуть: «На второваній стежині і трава не росте»?

   А Бо люди протоптали стежку, щоб по ній ходити.

   Б  Бо в таких місцях ґрунт дуже ущільнений і якість його погіршується.

   В  Бо люди на стежці скосили траву, щоб легше було ходити.

11.  Запиши, що ти можеш зробити для збереження ґрунту. (2 бали)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                      Контрольна робота з теми «Гірські породи. Ґрунти»

І варіант

 

1. Як називається місце, де гірські породи залягають у великій кількості?

   А  Шахта;            Б свердловина;              В кар’єр;                Г  родовище.

2. Упізнай корисну копалину за описом. Запиши її назву.

   Тверда, чорного кольору корисна копалина. Вона залягає глибоко під землею або близько біля її поверхні. Тому видобувають цю корисну копалину і в шахтах, і в кар’єрах. Її використовують як паливо на електростанціях і в побуті. Також із неї виробляють ліки, смолу, парфуми. Це _________________________________.

3. У якому рядку наведено тільки назви горючих корисних копалин?

  А  Глина, кам’яне вугілля, природний газ, нафта;

  Б  залізна руда, нафта, торф, природний газ, кам’яне вугілля;

  В  кам’яне вугілля, буре вугілля, нафта, торф, природний газ.

4. Встанови відповідність між назвою корисної копалини і групою, до якої вона належить.

А

Б

В

 

 

 

  А  Торф;                              1  Будівельні;                       

  Б  пісок;                              2  рудні;

  В  золото.                            3  горючі.

5.  Граніт складається з:

   А двох мінералів;             Б   трьох мінералів;             В чотирьох мінералів.

6.  Нафту добувають:

  А  у шахтах;                           Б у свердловинах;                  В  у карєрах.

7. Верхній родючий шар землі, у якому ростуть рослини і живуть різні організми називається:

   А  перегноєм;                          Б чорноземом;                         В  ґрунтом.

8.  Найважливішою ознакою ґрунту є:

   А  щільність;                          Б колір;                                    В  родючість.

9. Вкажи, що надає ґрунту темного кольору:

  А мінеральні речовини;            Б глина;            В  перегній;           Г пісок.

10. Перелічи, які речовини входять до складу ґрунту. (2 бали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Які заходи сприяють збереженню ґрунтів? Познач знаком «+».

           Випасання худоби на луках.                        

           Спалювання стерні після збирання врожаю.

           Прикопування опалого листя восени.

           Проведення снігозатримання. 

           Надмірне підживлення ґрунту мінеральними добривами.                   

           Насадження дерев і кущів.

           Внесення в ґрунт суміші торфу з піском.   

 

 

 

 

Контрольна робота з теми «Гірські породи. Ґрунти»

ІІ варіант

 

1.Гірські породи, які люди видобувають із глибин землі і використовують для своїх потреб, називають:

   А Родовищем;               Б корисними копалинами;              В гірськими породами.

2. Упізнай корисну копалину за описом. Запиши її назву.

Ця корисна копалина бурого кольору, м’яка, крихка, легша за воду, тому не тоне в ній. Горить тьмяно, утворює багато диму. Використовується як паливо, як добриво для полів, а також як підстилка для свійських тварин. Це _____________.

3. У якому рядку наведено тільки назви будівельних корисних копалин?

  А  Глина, кам’яне вугілля, природний газ, нафта, мармур;

  Б  вапняк, граніт, глина, мармур, пісок, крейда;

  В  кам’яне вугілля, граніт, нафта, торф,  пісок.

4. Встанови відповідність між назвою корисної копалини і групою, до якої вона належить.

А

Б

В

 

 

 

  А  Нафта;                              1  Будівельні;                       

  Б  мідна руда;                       2  рудні;

  В  гіпс.                                   3  горючі.

5.  Із чого утворився вапняк?

   А Із каміння;            Б  із глини;      В із скам’янілих черепашок давніх молюсків.

6.  Пісок добувають:

  А  у шахтах;                           Б у свердловинах;                  В  у карєрах.

7. Верхній родючий шар землі, у якому ростуть рослини і живуть різні організми називається:

   А чорноземом;                          Б ґрунтом;                         В перегноєм.                         

8.  Найважливішою ознакою ґрунту є:

   А  колір;                                    Б родючість;                      В  щільність.                         

9. Вкажи, що надає ґрунту темного кольору:

  А пісок;                       Б глина;            В     мінеральні речовини;            Г перегній;           

10. Перелічи, які речовини входять до складу ґрунту. (2 бали)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Які заходи сприяють збереженню ґрунтів? Познач знаком «+».

 

           Насадження дерев і кущів.

           Надмірне підживлення ґрунту мінеральними добривами.                   

          Проведення снігозатримання. 

           Прикопування опалого листя восени.

           Внесення в ґрунт суміші торфу з піском.   

           Спалювання стерні після збирання врожаю.

           Випасання худоби на луках.                        

 

 

 

Тестові завдання № 9 (3 клас)

Тема. Сонце – джерело енергії на Землі. Що таке енергія. Сонце – найпотужніше джерело енергії

 

1. Здатність будь –якого тіла виконувати роботу – це ___________________.

 

2. Найпотужніше джерело енергії на Землі – це:

   А вітер;                                     Б Сонце;                                         В  вода.

3. Обери і познач хибне твердження.

   А  Енергія є в усьому.

   Б  У природі є величезні запаси енергії.

   В  Запаси енергії в природі дуже незначні.

4. Всі джерела енергії в природі поділяються на дві групи: _________________

і __________________________.

 

5. Розподіли джерела енергії на відновлювані (1) і невідновлювані (2). Познач у дужках відповідну цифру.

   Вітер (   ), природний газ (   ), Сонце (   ), кам’яне вугілля (   ), нафта (   ),

рухома вода (   ).

6. Яка паливна корисна копалина є у світі в найбільшій кількості?

   А  Вугілля;                            Б природний газ;                                        В   нафта.

7. Яка паливна корисна копалина є у світі в найменшій кількості?

   А  Вугілля;                            Б природний газ;                                        В   нафта.

8. Чому потрібно економно витрачати паливні корисні копалини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Обери і познач істинне твердження.

   А  Сонячну енергію можна перетворити в електричну.

   Б  Сонячна енергія належить до невідновлюваної енергії.

   В  Сонячна енергія коштує дуже дорого.

 

10. Обери і познач значком «+» переваги сонячної енергії.

         Сонячна енергія може зникати в хмарні дні.

         Сонячна енергія належить до відновлюваної енергії.

         Енергія Сонця не забруднює навколишнє середовище.

         Сонячна енергія є абсолютно безкоштовною.

         Енергія Сонця недоступна в нічний час.

         Сонячні батареї довговічні.

         Економляться запаси паливних корисних копалин.

 

11. Перші сонячні батареї були побудовані :

   А у Франції;                                  Б в Америці;                           В в Англії.

 

 

 

Тестові завдання № 10 (3 клас)

Тема. Використання енергії вітру. Енергія рухомої води.

1. Вітер відносять до джерел енергії:

   А  невідновлюваних;         Б  відновлюваних;         В  вітер не є джерелом енергії.

2.  Обери і познач значком «+» переваги енергії вітру. (1,5 бала)

         Енергія вітру дуже потужна.

         Вітрова енергія належить до відновлюваної енергії.

         Енергія вітру не забруднює навколишнє середовище.

         Вітер непередбачуваний, бо часто змінює напрямок.

         Економляться запаси паливних корисних копалин.

         Вітер часом досягає руйнівної сили.

         Вітер – чудове джерело дешевої енергії.

         Вітроелектростанції завдають шкоди птахам, якщо розташовані у місцях

         гніздування птахів.

3. Вітряний млин – це пристрій для:

   А  розмелювання зерна;         Б підйому води;       В  виробництва електроенергії.

4. Найбільша на той час у світі вітроелектрична станція була збудована                      

    у 1937 році:

   А  у Харкові;                                 Б у Херсоні;                                В у Криму.

5. Уяви, що ти спеціаліст, якому доручили будівництво вітрової

   електростанції. Що ти врахуєш, вибираючи місце для її спорудження?  (2 б.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Воду відносять до джерел енергії:

   А  відновлюваних;          Б невідновлюваних;         В  вода  не є джерелом енергії.

7. Енергетична машина, яка обертає воду – це:

   А  водяний млин;                         Б водяна турбіна;                    В водяне колесо.

8. Найбільша гідроелектростанція в Україні – це:

  А Каховська ГЕС;                          Б Дніпрогес;                          В Запорізька ГЕС.

9. Обери і познач значком «+» недоліки енергії води. (1,5 бала)

         Енергія води належить до відновлюваної енергії.

         Енергія води не забруднює навколишнє середовище.

        Спорудження гідроелектростанцій може завдати шкоди навколишньому

         середовищу.

         Вода – чудове джерело дешевої енергії.

         Будівництво греблі погіршує умови проживання мешканців водойм.

        Загачені річки затоплюють поля, заболочуються луки.

         Поліпшується водопостачання у посушливі райони.

         Запаси води безперервно поновлюються.

10. Чому енергія води є дешевою?

   А Бо води на Землі є багато.                       

   Б Бо будівництво гідроелектростанцій коштує дешево.  

   В  Бо виробництво енергії води не потребує палива.

 

 Контрольна робота № 3 (3 клас)

з теми: «Гірські породи. Ґрунти. Сонце – джерело енергії на Землі»

 

І варіант

 

1. Нафта – це гірська порода, яка перебуває:

  А  у рідкому стані;                 Б у твердому стані;          В у газоподібному стані.

2. Мало перегною міститься:

 А у чорному ґрунті;   Б  у світло-жовтому ґрунті;   В у темно-коричневому ґрунті.

3. Чавун і сталь виплавляють із:

  А  кам’яного вугілля;               Б  вапняку;                       В залізної руди.

4. Познач значком «+» заходи зі збереження електроенергії.

      Підтримувати у чистоті віконне скло.

      Використовувати енергозберігаючі лампочки.

      Вмикати комп’ютер на весь день.

      Двері холодильника не відчиняти надовго.

      Ставити в холодильник гарячі страви.

      Встановлювати холодильник біля батареї.

      Використовувати пилосос з чистими фільтрами.

5. Підкресли назви будівельних корисних копалин.

     Залізна руда, нафта, граніт, глина, природний газ, сланець, мармур, пісок, 

  кам’яне вугілля, вапняк, торф, гіпс.

6. З’єднай лініями.

      Пісок і вапняк добувають                 *                         * у шахтах

  Кам’яне вугілля і сланець добувають *                         * зі свердловини

 Природний газ і нафту добувають        *                         * у карєрах

7. Запиши відновлювані джерела енергії.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Допиши речення.

  Ґрунт – це ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаткове завдання

9. Що слід робити, щоб запобігти руйнуванню ґрунтів?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Контрольна робота № 3 (3 клас)

з теми: «Гірські породи. Ґрунти. Сонце – джерело енергії на Землі»

 

ІІ варіант

 

1.  Ґрунт – це гірська порода, яка перебуває:

   А  у рідкому стані;              Б у твердому стані;           В  у газоподібному стані.

2. Багато перегною міститься :

   А  у чорному ґрунті;            Б у сірому ґрунті;           В  у світло-жовтому ґрунті.

3. Як добриво для полів і як підстилку для свійських тварин

    використовують:

   А сланець;                           Б кам’яне вугілля;               В  торф.

4. Познач значком  «+» заходи запобігання втратам тепла в будинку.

         Зменшення подачі тепла, якщо нікого немає вдома.     

         Нещільно зачинені двері помешкання.

         Не  відключати подачу тепла під час потепління.

         Загромадити простір перед радіаторами.

         Утеплювати вікна на зиму.

         Подвійні двері в помешканні.

         Енергозберігаючі вікна.

5. Підкресли назви горючих корисних копалин.

   Нафта, граніт, залізна руда, глина, природний газ, сланець, мармур, пісок, кам’яне вугілля, вапняк, торф, буре вугілля.

6. З’єднай лініями.

   У кар’єрах добувають        *                       * залізну руду і кам’яне вугілля

     У шахтах добувають        *                       * нафту і природний газ

   Зі свердловин добувають  *                        * глину і граніт

7. Запиши невідновлювані джерела енергії.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Допиши речення.

  Корисні копалини – це _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаткове завдання

9. Що слід робити для збереження ґрунту?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тестові завдання № 11 (3 клас)

Тема. Різноманітність рослин.

1. Науку про рослини називають :

  А біологією;                              Б природознавством;                    В  ботанікою.

 

2. Обери і познач неправильне твердження.

  А  Переважна більшість водоростей росте біля води.

  Б  Водорості не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток, плодів

       з насінням.

  В  Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою

      мікроскопа.

 

      3. Мохи ростуть:

          А  у воді;               Б  у вологих лісах і на болотах;                      В   у полі.

 

     4. У мохів є ………………. і …………… . але немає ……………… і

          ……………… . ( 1,5 бала )

 

     5.Мохи розмножуються за допомогою:

         А  плодів з насінням;                      Б  кореня;                                 В  спор.

 

     6. Папороті – це:

        А  багаторічні рослини;          Б  однорічні рослини;             В  дворічні рослини.

 

     7. Папороті розмножуються за допомогою:

        А  спор;                                      Б  насіння;                               В листків .

 

     8. Хвойні рослини - це :

        А   дерева, кущі, трав’янисті рослини;  

        Б   дерева і кущі;

        В   дерева і травянисті рослини.

 

     9. Хвойні рослини мають усі органи крім …………….. і …………… . Насіння у 

         них утворюється в ………………… .  ( 1,5 бала)  

 

     10. Квіткові рослини:

 А  не мають справжніх органів;      Б   не мають кореня;         В  мають усі органи.

 

11. Квіткові рослини бувають:

  А  багаторічні;       Б однорічні і дворічні;       В однорічні, дворічні і багаторічні.

 

 

 

 

Тестові завдання №12 (3 клас)

Тема. Рослини –організми

 

  1. Вибери і познач властивості, притаманні рослинам.

        Ростуть;                                                  розмножуються;

        живляться;                                              пересуваються;

        будують житло;                                     дихають;

        відмирають;                                            утворюють поживні речовини.

 

 2. Яке значення має корінь для рослини? Познач неправильне твердження.

         А   За допомогою кореня рослина міцно закріплюється в ґрунті.

         Б   Корінь всмоктує з ґрунту цукор і крохмаль.

         В   Корінь всмоктує з ґрунту воду з розчиненими поживними речовинами.

 

      3. Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?

         А   Тому що на світлі рослини живляться і дихають.

         Б   Тому що на світлі рослини живляться.

         В   Тому що на світлі рослини дихають.

 

      4.  Як рослини живляться?

         А   Всмоктуючи коренем воду з розчиненими поживними  речовинами.

         Б   Рослини з вуглекислого газу утворюють на світлі поживні речовини.    

         В   Всмоктуючи коренем воду з розчиненими поживними речовинами і 

              утворюють на світлі поживні речовини з вуглекислого газу  і води.

 

      5. Де утворюються поживні речовини в рослині?

         А   В листках;                            Б   в стеблі;                                     В   в корені.

 

      6. Які поживні речовини утворюють рослини?

          А Воду і вуглекислий газ;         Б цукор і крохмаль;               В мінеральні солі.

 

      7. Коли рослини виділяють кисень?

          А   Вдень;                             Б   вночі;                             В   вдень і вночі.

 

      8. Кисень рослини виділяють під час:

          А   живлення;                       Б   дихання;                          В  живлення і дихання.

 

      9.  Коли рослини вбирають кисень, а виділяють вуглекислий газ?

           А Під час живлення;      Б під час дихання;       В під час живлення і дихання.

 

      10. Якими органами рослини дихають?

           А   Всіма органами;                Б    листками;                      В   коренем.

 

      11. Коли рослини дихають?

      А   Вдень;                                Б   вночі;                              В   вдень і вночі.

Тестові завдання №13 (3 клас)

Тема. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин.

Умови розвитку рослин

http://www.testsoch.com/wp-content/imageg/022/image009.jpg 1. Підписати назви органів рослини. (2 бали)

 

       1. _____________________________

       2. _____________________________

       3. _____________________________

       4. _____________________________

       5. _____________________________

 

 

 

 

 

2. Що є органом розмноження квіткових рослин?

              А  Стебло;                                 Б  листки;                           В  квітка.

          3. Для чого рослини цвітуть?

              А Щоб було красиво і всі ними милувалися.    Б Щоб виділяти в повітря кисень.

             В  Щоб приваблювати комах-запилювачів.

           4. Плід з насінням утворюється:

               А  після запилення квітки пилком;            Б  після того, як квітка відцвіте;

               В  з кожної квітки.  

          5. Приваблює комах-запилювачів:

               А  розмір квітки;            Б  колір квітки;                В  розмір, колір і запах квітки.  

          6. Рослини,  у яких квіти маленькі і непомітні, запилюються:

                А  комахами;                    Б  комахами і вітром;                 В  вітром.

          7. Які рослини запилюються вітром?

              А  Кукурудза, пшениця, береза;                    Б  вишня, шипшина, липа;   

              В  калина, абрикос, алича.

          8. Як рослини пристосувалися до поширення насіння? Встанови

             відповідність між назвою рослини і засобами пристосування до 

             розповсюдження насіння.

А

Б

В

 

 

 

             А  Липа;                 1 Парашутики;                

             Б  лопух;               2 крильця;

             В  кульбаба.          3 гачечки.      

          9. Для проростання насіння необхідні:

               А вода і тепло;                                 Б  вода, повітря і тепло; 

               В  вода, поживні речовини, тепло і повітря.

          10. Як розвивається рослина з насінини?

              А Спочатку зявляється стебло з листочками.   Б Спочатку зявляється корінець.

             В Стебло з листочками і корінець з’являються одночасно.

 11. Вибери і познач умови, необхідні для розвитку рослини.

                  Поживні речовини;                   вітер;                              світло;

                  повітря;                                     тепло;                             надлишок вологи;

        пекуче сонце;                             вода;                               холод.

Тестові завдання №14 (3 клас)

Тема. Як виростити нову рослину без насіння. Пристосування квіткових рослин до різних умов життя. Різноманітність культурних рослин

 

          1. Більшість рослин розмножується:

              А цибулинами;                          Б насінням;                В живцями.

          2. Цибулинами розмножуються:

             А півники, конвалії;            Б тюльпан, нарцис;          В смородина, виноград.

          3. Кореневищами розмножуються:

             А папороть, пирій;              Б часник, цибуля;            В  тополя, верба.

          4. Картопля розмножується:

             А живцями;                          Б бульбами;                     В  цибулинами.

          5. Познач рослину, яка розмножується вусами.

             А  Огірок;                            Б  квасоля;                       В  полуниця.

 

           6. Встанови відповідність між квітковими рослинами та їх пристосуванням 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

              до різних умов життя. (2 бали)

              А  Очиток їдкий;         1. Вологолюбна рослина.

              Б  калина;                    2. Посухостійка рослина.

              В  конвалія;                 3. Світлолюбна рослина.

              Г  зозулин льон.         4. Тіневитривала рослина.

 

 7.  Розподіли культурні рослини на зернові (1), технічні (2), овочеві (3),

      плодово-ягідні (4). (2 бали)

  Цукровий буряк (  ), капуста (  ), кукурудза (  ), яблуня (  ), соняшник (  ), овес (  ),

  редиска (  ), льон (  ), жито (  ), полуниці (  ), помідори (  ), вишня (  ), перець (  ).  

 

8. Розпізнай рослину за її ознаками.

   Це цінна зернова культура. Молоді зерна цієї рослини консервують. З неї виготовляють олію, крупи, крохмаль, використовують як корм для худоби.

Це __________________.

 

9. Розпізнай рослину за її ознаками.

   Це дерево є найбільш поширеним серед плодових культур на Україні. Дає великі, смачні, соковиті плоди. Залежно від часу достигання плодів сорти цієї культури поділяють на літні, осінні й зимові. Плоди зимових сортів добре зберігаються до весни. Це ______________.

 

10. Встанови відповідність між рослиною і тим, що з неї виготовляють.

А

Б

В

 

 

 

  А  Картопля;                1 Тканина;

  Б  соняшник;               2  крохмаль;

  В  льон.                        3  олія.

 

 

 

Тестові завдання №15 (3 клас)

Тема. Хвойні рослини

 

1.  До хвойних рослин належать:

  А  дерева;                 Б дерева і кущі;              В дерева, кущі і трав’янисті рослини.

2. Обери і познач істинне твердження.

  А  Хвойні рослини мають усі органи, крім листків.

  Б  Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів.

  В  Хвойні рослини не мають справжніх органів.

3. Де утворюється насіння у хвойних рослин?

   А  На гілках;                               Б на голках;                          В у шишках.

4. Що таке хвоя у хвойних рослин?

   А Це видозмінені листки;                         Б це лусочки на корі дерева;                               

    В це лусочки на шишках.

5. Розпізнай рослину за її описом.

   Висока, струнка, світлолюбна хвойна рослина заввишки 20 – 80 метрів. За 

   сприятливих умов доживає до 350 – 400 років. Росте на пісках, на бідних  

   поживними речовинами ґрунтах. Це __________________.

6. Хвоїнки у сосни на гілках розміщуються:

   А  по одній;                                  Б пучками ;                           В по спіралі.

7. Хвоїнки у ялини на гілках розміщуються:

   А по одній;                             Б пучками по дві;                 В пучками по пять.                         

8. Тіньовитривала хвойна рослина – це:

   А ялина;                                         Б ялівець;                             В сосна.

9.  Чому соснові ліси вважають цілющими?

   А Тому що сосни виділяють у повітря кисень.

   Б Тому що сосни виділяють у повітря вуглекислий газ.

   В Тому що сосни виділяють у повітря особливі речовини, які пригнічують

       розвиток хвороботворних мікробів.

10. Сосновий ліс називаються:

   А дібровою;                                    Б  бором;                                В тайгою.

11. Обери і познач хибне твердження.

   А У ялиновому лісі під густими кронами ялин темно і сиро.

   Б  У ялиновому лісі не ростуть чагарники і дуже мало трав.

   В  Ялина росте на пісках, на бідних поживними речовинами ґрунтах.

12. Обери і познач істинне твердження.

   А Хвойні рослини разом з іншими рослинами збагачують повітря киснем.

   Б  Хвойні ліси збіднюють ґрунти на вологу і поживні речовини.

   В  Хвойні ліси не потрібно охороняти.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4 (3 клас)

з теми: «Рослини і середовище їх існування»

 

І варіант

1. Трав’янисті рослини, які мають стебло і листки, не мають кореня й квіток,

     розмножуються спорами, - це:

   А  мохи;                                      Б водорості;                              В папороті.

 

2. Яка рослина не належить до водоростей?

   А  Хлорела;           Б  ламінарія;                В   сфагнум;         Г нитчаста водорость.

 

3. Рослини, у яких квітки маленькі і непомітні, без запаху і нектару, запилюються завдяки:

   А вітру;                                             Б тваринам;                             В  воді.

 

4. Познач рослину, яка росте на посушливих місцях.

   А Конвалія;                                      Б  кульбаба;                           В  очиток їдкий.

 

5. Доповни речення.

   Під час дихання рослина поглинає ______________________________, а виділяє

    ______________________________.

 

6. Познач найбільш повний і правильний перелік умов, необхідних для життя

    рослин.

   А  Світло, тепло, вода, повітря, поживні речовини.

   Б  Світло, вітер, вода, повітря, поживні речовини.

   В  Сніг, тепло, роса, повітря, поживні речовини.

 

7. Встанови відповідність між назвою рослини та способом її розмноження.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

  А  Картопля;             1  Живцями;

  Б  тюльпан;               2  кореневищем;

  В  папороть;              3  цибулинами;

  Г  смородина.           4  бульбами.

 

8. Обери і підкресли характерні ознаки сосни.

  Тіньовитривала, світлолюбива, посухостійка, вологолюбна, росте на багатому на поживні речовини ґрунті, росте на пісках, може рости на скелях.

 

9. Заповни таблицю.

 

Групи рослин

Зернові культури

Технічні культури

Овочеві культури

Плодово-ягідні культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4 (3 клас)

з теми: «Рослини і середовище їх існування»

 

ІІ варіант

 

1. Трав’янисті рослини, які мають корінь, стебло і листки, не мають  квіток і плодів з насінням, розмножуються спорами, - це:

   А  мохи;                                      Б водорості;                              В папороті.

 

2. Яка рослина не належить до квіткових рослин?

   А  Дуб звичайний;           Б  ряска;                В  калина;         Г зозулин льон.

 

3. За допомогою вітру розповсюджується насіння:

   А яблуні;                                        Б ліщини;                             В  кульбаби.

 

4. Познач рослину, яка росте на добре освітлених сонцем місцях.

   А Конвалія;                                      Б  кульбаба;                           В  очиток їдкий.

 

5. Доповни речення.

   В листі під час живлення рослин утворюються ____________________ і ___________________.

 

6. Обери і познач рядок, у якому записані тільки назви технічних культур.

   А  Льон-довгунець, кукурудза, соняшник, пшениця.

   Б  Цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, конопля.

   В  Жито, цукровий буряк, просо, кукурудза.   .

 

7. Встанови відповідність між назвою рослини та способом її розмноження.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

  А  Полуниця;             1  Живцями;

  Б   нарцис;                 2  кореневищем;

  В  півники;                 3 вусами;

  Г  виноград.               4  цибулинами.

 

8. Обери і підкресли характерні ознаки ялини.

  Тіньовитривала, світлолюбива, посухостійка, вологолюбна, росте на багатому на поживні речовини ґрунті, росте на пісках, може рости на скелях.

 

9. Заповни таблицю.

 

Групи рослин

Водорості

Мохи

Квіткові рослини

Хвойні рослини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання №16 (3 клас)

Тема. Тварини – живі організми. Різноманітність тварин у природі

 

          1. Науку про тварин називають …………………………… .

 

2. Запишіть ознаки тварин, як живих організмів.

Тварини, як і всі живі організми, ………………… , ……………………, ………………….. ,  ………………… , ………………….. . (2 бали)

 

           3.  Обери рядок, в якому є «зайва» тварина. Підкресли назву цієї  тварини.

               (2 бали)

             А Комар, цвіркун, бабка;     

              Б щука, тритон, карась;      

              В олень, заєць, дельфін.

 

          4. Істотна ознака комах:

              А  наявність крил;             

              Б  маленькі за розміром;        

              В  мають шість ніг.

 

          5. Риби – тварини, тіло яких вкрите ………… . Вони дихають ………… ,

              розчиненим  у .…………… . (2 бали)

 

          6. Чому земноводні не можуть довго перебувати під водою?

             А  Тому що вони дихають зябрами.         

             Б  Тому що їх тіло вкрите лусочками. 

             В   Тому що вони дихають киснем повітря.

 

           7.  Укажи істотну ознаку плазунів.

             А  Тіло вкрите сухими лусочками і не вимагає частого зволоження.

             Б  Частину життя проводять на суші, а частину у воді.

             В  Дихають киснем, розчиненим у воді.

 

           8.  Укажи істотну ознаку птахів.

               А  Мають крила і вміють літати.                     

               Б  Їх тіло вкрите пір’ям. 

               В  В’ють гнізда і висиджують пташенят.

 

           9.  За якими ознаками звірі відрізняються від решти тварин?

              А  Можуть бути хижими, травоїдними і всеїдними.

              Б  Дихають киснем повітря, народжують зрячих малят.

              В  Їх тіло вкрите шерстю, вигодовують малят молоком.

 

 

 

Тестові завдання №17 (3 клас)

Тема. Комахи. Риби

          1.  Найчисельніша група тварин на Землі – це :

               А  птахи;                                    Б комахи;                            В звірі.

          2.  Обери і познач хибне твердження.

              А  Комахи живуть поодинці або великими сім’ями.

              Б  Комахи живуть у ґрунті, повітрі, воді.

              В  Всі комахи мають крила.

          3.  Істотна ознака комах – це ______________________________.

          4.  Обери комаху, яка живиться квітковим нектаром.

              А Бджола;                                   Б метелик;                           В  попелиця.

           5.  Обери правильний ланцюг живлення.

               А  Рослина   сонечко попелиця.

               Б  Попелиця рослина сонечко.

               В  Рослина   попелиця сонечко.

           6.  Розподіли комах за способом живлення.

А

Б

В

 

 

 

               А  Богомол;                     1  рослиноїдний;

               Б  жук-листоїд;               2  «санітар природи» ;

               В  жук гнойовик;            3  хижак.

            7.  Розподіли риб на морських(1) і прісноводних (2).

                Акула (   ), карась (   ), щука (   ), оселедець (   ), тріска (   ), лящ (   ).

             8.  Обери і познач хибне твердження.

                А  Тіло всіх риб вкрите лускою.

                Б   Луска росте протягом усього життя риби.

                В   По кільцях на лусці можна вирахувати вік риби.

             9.  Для чого рибам потрібні плавці?

                А  Плавці допомагають рибам утримувати рівновагу.

                Б  Плаці допомагають рибам зупинятися.

                В  Плавці допомагають рибам рухатися, утримувати рівновагу, коли вона 

                     зупиняється, повертається, занурюється чи виринає.

            10.  Для чого рибам слугують зябра? Обери і познач істинне твердження.

        А Зябра допомагають рибі рухатися.

        Б  Зябрами риби дихають.

        В  Зябра слугують рибі кермом.

   11. Встанови відповідність між назвою  риби  і способом її живлення.

А

Б

В

 

 

 

       А  Краснопірка;                   1  всеїдна;                          

       Б  окунь;                               2  хижа;

       В  короп;                               3  травоїдна.

   12.  Побудуй ланцюг живлення, який складається з таких ланок:  окунь,

         ряска, краснопірка.

          ______________   __________________    __________________

 

 

 

 

Тестові завдання №18 (3 клас)

                                             Тема. Птахи. Звірі

1.  Підкресли характерні ознаки птахів.

   Тіло вкрите шерстю, передні кінцівки перетворились на крила, тіло вкрите пір’ям, народжують малят живими, відкладають яйця і висиджують пташенят, мають дзьоб.

2. Обери і познач хибне твердження.

  А  У птахів дуже гострий зір.

  Б  Всі птахи вміють літати.

  В  За формою дзьоба можна визначити, чим живиться птах.

3. Розподіли птахів на осілих (1) і перелітних (2). Постав у дужках відповідні

цифри.

   Зозулі (  ), ластівки (  ), дятли (  ), голуби(  ), ворони (  ), лебеді(  ), сойки(  ), солов’ї (  ), лелеки (  ), зозулі (  ), дрозди (  ).

4. Які птахи живляться тільки рослинною їжею?

  А Синиці, дятли;              Б глухарі, тетеруки;               В  ластівки, соловї.

5. Склади ланцюг живлення, який складається з таких ланок: орел,  ягоди чорниці,  тетерук.

______________   __________________    __________________

6. Чому звірів ще називають ссавцями?

____________________________________________________________________

7. Чому кити і дельфіни належать до звірів?

  А Тому що вони вміють добре плавати.

  Б  Тому що вони піклуються про своє потомство.

  В  Тому що вони народжують малят і вигодовують їх своїм молоком.

8. Обери і познач хибне твердження.

  А  Кити і дельфіни замість кінцівок мають ласти.

  Б  Звірі вміють плавати, бігати, стрибати, але не вміють літати.

  В  Білка більшу частину свого життя перебуває на деревах.

9. Познач, хто із тварин не належить до звірів.

  А  Тюлень;                                    Б ведмідь;                               В  пінгвін.

10. Чому у коней, оленів, лосів на кінцівках є копита? Обери і познач істинне твердження.

  А  Тому що вони копитами розгрібають землю і шукають собі їжу.

  Б  Тому що в пошуках їжі вони долають великі відстані і завдяки копитам легше

       пересуваються по твердому ґрунту.

  В  Тому що копитами вони захищаються від ворогів.

11. Упізнай звіра за його описом.

  Найменший на Землі звір, важить усього 2 грами. В пошуках комах риється у верхньому пухкому шарі ґрунту. Це _____________________.

12.  Звірів, які живляться іншими тваринами, називають:

  А рослиноїдними;                          Б  хижими;                             В всеїдними.

 

 

              _____________________                   _____________________________

 

Контрольна робота № 5 (3 клас)

з теми:  «Тварини і середовище їх життя»

І варіант

 

  1. Тварин, які частину життя проводять на суші, а частину життя - у воді, називають:

А   молюсками;                    Б  земноводними;                       В плазунами.

2.  Птахів, які живуть у нас увесь рік, називають:

    А осілими;                             Б  кочовими;                              В  перелітними.

3.  Яка істотна ознака риб?

    А  Тіло вкрите пір’ям.                Б  Тіло вкрите слизькою лускою.

    В   Тіло вкрите сухими лусочками.

4. Тварин, які живляться і рослинною, і тваринною їжею, називають:

   А  хижими;                             Б  рослиноїдними;                     В  усеїдними.

5. Підкресли назви свійських тварин.

    Вовк, бджола, муха, кріль, корова, грак, собака, миша, чапля, качка, ведмідь, курка.

6. Запиши ланцюги живлення, які склалися між:

  -  дятлом, дубом і жуком-короїдом

 ___________________      ____________________      __________________

 

 -  куницею, білкою та ліщиною

___________________      ____________________      __________________

 

7. Заповни таблицю.

Групи тварин

Назви тварин

Комахи

 

Риби

 

Плазуни

 

Звірі

 

 

       8.  Підкресли «зайву» тварину. Поясни свій вибір.

          Щука, тріска, кит, акула, окунь.

       Зайвою твариною є _________________, тому що __________________________

       _____________________________________________________________________

 

        9. Для чого людина приручила свійських тварин? Наведи приклади.

       _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

              _____________________                   _____________________________

 

Контрольна робота № 5 (3 клас)

з теми:  «Тварини і середовище їх життя»

ІІ варіант

 

  1. Тварин, Тіло яких укрито сухими лусками, а в деяких ще й панциром, називають:

А   рибами;                    Б  земноводними;                       В плазунами.

2.  Птахів, які на зиму відлітають в теплі краї, називають:

    А осілими;                             Б  кочовими;                              В  перелітними.

3.  Яка істотна ознака плазунів?

    А  Тіло вкрите пір’ям.                Б  Тіло вкрите слизькою лускою.

    В   Тіло вкрите сухими лусочками.

4. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають:

   А  хижими;                             Б  рослиноїдними;                     В  усеїдними.

5. Підкресли назви диких тварин.

    Вовк, кріль, корова, грак, собака, миша, чапля, качка, ведмідь, курка, лисиця, заєць.

6. Запиши ланцюги живлення, які склалися між:

  -  попелицею, ромашкою і жуком-сонечком

___________________      ____________________      __________________

 

 -  синицею, коником і конюшиною

___________________      ____________________      __________________

 

7. Заповни таблицю.

Групи тварин

Назви тварин

Земноводні

 

Птахи

 

Риби

 

Комахи

 

 

       8.  Підкресли «зайву» тварину. Поясни свій вибір.

          Мурашка, метелик, павук, бабка, попелиця.

       Зайвою твариною є _________________, тому що __________________________

       _____________________________________________________________________

 

        9. Для чого людина приручила свійських тварин? Наведи приклади.

       _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

                                Тестові завдання №19 (3 клас) Тема. Гриби. Бактерії. Віруси

1. Чому гриби – особливі живі організми?

       А  Тому що вони відрізняються і від рослин, і від тварин.

       Б  Тому що вони живляться, дихають, ростуть, розмножуються і відмирають.

        В  Тому що вони мають усі ознаки живих організмів.

    2. Підпиши назви органів шапинкових грибів.                      

 http://shkola.ua/web/uploads/book/33/images/xY83Pox8.jpg

        1.______________________    2. __________________

       3. __________________    4. __________________

      3. Чим живляться шапинкові гриби?

         А   Водою.                     Б   Водою з розчиненими поживними речовинами.

          В   Відмерлими рослинами і тваринами.

      4. Як гриби розмножуються?

          А  Спорами;          Б  спорами і частинами грибниці;        В  частинами грибниці.

      5. Чому гриби вважають санітарами довкілля?

          А  Тому що гриби є кормом для деяких тварин.

          Б   Бо вони перетворюють рештки рослин і тварин на поживні речовини.

          В  Тому що гриби є окрасою наших лісів.

А

Б

В

 

 

 

      6.  Встанови відповідність між видами грибів і їх значенням для людини.         

         А  Їстівні гриби               1. Виробляють ліки                                          

         Б  Цвільові гриби            2. Використовують при випіканні хліба

         В  Дріжджові гриби        3. Корисний продукт харчування

      7. Підкресли назви отруйних грибів.

            Білий гриб, бліда поганка, мухомор, печериці, лисички, несправжні 

         опеньки, сатанинський гриб, підберезник, підосичник.

8.  Склади і запиши правила грибника.)(На звороті аркуша) (2бали)

9.   Чому бактерії – частина живої природи?

         А  Тому що їх можна побачити тільки під мікроскопом.

         Б  Тому що бактерії бувають різної форми.

         В  Тому що вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються і вмирають.

     10. Чим живиться більшість бактерій?

          А  Рештками рослин і тварин;               Б  киснем повітря;

          В   водою з розчиненими поживними речовинами.

      11. Обери і познач хибне твердження.

            А  В організмі людини є бактерії, які допомагають перетравлювати їжу.

            Б  Більшість бактерій є хвороботворними.

            В  Деякі види бактерій людина використовує для вироблення кефіру,

             ряжанки, для квашення овочів і фруктів.

Тестові завдання № 20 (3 клас)

Тема. Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України. Заповідні території рідного краю

1. Підкресли  фактори діяльності людини, які призводять до шкоди природі.

   Встановлення очисних фільтрів на заводах і фабриках, вирубування лісів, викидання побутових відходів, збереження рідкісних видів рослин і тварин, забруднення річок стічними водами підприємств, полювання на тварин, створення заповідників і ботанічних садів.

2. Через діяльність людини на Землі назавжди зник:

  А  мандрівний голуб;             Б міський голуб;               В  поштовий голуб.

3. Офіційний документ про стан рослин і тварин України, що перебувають під загрозою зникнення, називається:

  А Міжнародна Зелена книга;                                   Б Червона книга України;

  В Міжнародна Червона книга.

4. Підкресли назви рослин, які занесені до Червоної  книги України.      

  Подорожник великий, нарцис вузьколистий,  кульбаба звичайна, калюжниця болотна, лілія лісова, очиток їдкий, квасениця звичайна,  сон-трава велика, тюльпан Шренка,  волошка лучна, півонія вузьколиста.

5. Підкресли назви тварин, які занесені до Червоної  книги України.

  Вовк сірий, лелека чорний, тхір степовий, зозуля, сокіл-сапсан, жук-олень, бражник мертва голова, ластівка міська, махаон, лось звичайний.

6. Ділянка землі, де охороняється вся природа: рослини, тварини, ґрунти, повітря, вода, називається:

  А  ботанічним  садом;                     Б  заповідником;                 В  зоопарком.

7. Зберігають, вивчають і розмножують рідкісні рослини, збирають колекції рослин з різних куточків землі :

   А  у парках;            Б  у ботанічних садах;               В  у заповідниках.

8. Долина нарцисів знаходиться:

   А  у Канівському заповіднику;                          Б  у Ялтинському заповіднику;

   В  у Карпатському заповіднику.

9. Основне призначення Чорноморського заповідника:

   А охорона птахів;          Б  збереження березових гаїв;     В  розведення бізонів.

10.  Диких коней Пржевальського розводять:

   А  у Карпатському заповіднику;            Б  у заповіднику Асканія-Нова;

   В  у Поліському заповіднику.

11.  Заповідник Асканія-Нова знаходиться:

   А  у Криму;                      Б  на Херсонщині;                      В  на Черкащині.

12.  Якого правила потрібно дотримуватися під час відпочинку на природі?

   А  Робити на пам'ять букет із квітів.

   Б  Підбирати пташенят, їжаченят та малят інших тварин.

   В  Ходити стежками, щоб не витоптувати трав’янисті рослини.

 

 

 

Тестові завдання № 21 (3 клас)

Тема. Людина – живий організм. Нервова система. Скелет. М’язи. Формування постави

    1. Чим людина відрізняється від тварин?

      А Людина дихає, живиться, росте, народжує дітей, помирає.

      Б Людина мислить, розмовляє, створює те, що не належить до  природи.

      В  Людина піклується про своїх дітей.

    2. Організм людини складається з окремих ___________________. Кожний     

       орган виконує якусь ___________________________.

    3. Злагодженою роботою усіх органів в організмі людини керує______________

      ______________________.

     4. Нервова система складається з: _______________________________________

       _____________________________________________________________________.   

      5. Що шкодить нервовій системі?

   А  Поживні речовини і кисень;                 

    Б  Куріння і алкоголь;                                                                                                                                           

    В  Дотримання режиму дня.  

6. Кістки утворюють _________________людини. У ньому розрізняють три

        частини:  кістки ___________________, кістки _______________  і кістки

          ____________________.

     7. Познач хибне твердження.

  А  Скелет – опора тіла людини;

  Б  Кістки скелета з’єднані між собою нерухомо;

  В  Скелет захищає внутрішні органи від пошкоджень.

   8. З’єднай частини скелета із тими внутрішніми органами, які вони

      захищають:

         череп                                       серце, легені, печінка

         хребет                                      головний мозок

        грудна клітка                           спинний мозок

   8. Кістки рухаються за допомогою___________________, які до них 

      прикріплені. Робота  м’язів – це їх _______________ і ____________________.

   9.Чому кожна людина швидко і вправно виконує безліч рухів?

    А  Бо кров приносить до мязів по судинах поживні речовини.

    Б  Бо роботою мязів керує головний мозок за допомогою нервів.

    В  Бо мязи прикріплені до кісток за допомогою сухожиль.

10. Чому потрібно тренувати мязи?

   А  Чим краще розвинені мязи, тим стрункіша постава людини, міцніший    

         скелет і точніші рухи.

    Б  Щоб мати кращий апетит.                В  Щоб нічого не забувати.  

11. Скелет і м’язи утворюють:

    А нервову систему;        Б  опорно-рухову систему;          В  травну систему.

 

 

 

 

Тестові завдання № 22 (3 клас)

                  Тема.  Людина. Органи травлення. Органи дихання

 

  1. Перетворення їжі в організмі на поживні речовини називають 

     ……………………… . Органи тіла, в яких відбувається травлення,

   називають ………………….  … ……………….. .

  1. Який шлях проходить їжа в організмі людини? Розстав цифри по порядку.

      Стравохід (  ), товста кишка (  ), шлунок (  ), ротова порожнина (  ), пряма  кишка

 (  ), тонка  кишка (  ), глотка (  ).

3. У роті їжа …………………… зубами, …………………… язиком і під дією слини починає ……………………. .

4. Познач неправильне твердження.

    А  Із рота їжа стравоходом потрапляє в тонку кишку.

    Б  У шлунку їжу частково перетравлює шлунковий сік.

    В  Перетравлення їжі закінчується в тонкій кишці.

5. Поживні речовини на які їжа перетворюється в організмі, це:

    А  м'ясо, риба, молочні продукти;

    Б  овочі, фрукти, борошняні вироби;

    В  білки, жири, вуглеводи.

6.  Познач неправильне твердження.

    А  Білки і жири використовуються для побудови органів тіла, їх росту і

        розвитку.

    Б  Білки дають організму енергію.

    В  Вуглеводи – основне джерело енергії для роботи нашого організму.

7.  Під час вдихання обєм грудної клітки …………………….. . При

     видиханні він  …………………. . Це працюють …………………… .

8.  Який шлях проходить повітря в організмі людини? Розстав цифри по  порядку.

     Трахея (  ), легені (  ), бронхи (  ), гортань (  ), носоглотка (  ).

9.  Чому потрібно вдихати повітря через ніс? Познач хибне твердження.

     А  Бо через рот у легені потрапляє менше повітря.

     Б  Бо в носі повітря очищається від пилу і мікробів і зігрівається.

     В  Бо коли взимку вдихати повітря ротом, то можна застудитися.

10.  При вдиханні повітря у кров з легенів потрапляє ……………….. , а від  органів кров забирає ……………….. …………………….. .

11.  Який орган людини керує диханням?

      А  Мязи;                       Б  головний мозок;                                В  легені.

12.  Для чого потрібно тренувати мязи грудей і розвивати легені?

      А  Щоб дихати чистим, свіжим повітрям.

      Б  Щоб вдихати повітря носом, особливо коли холодно.

      В  Щоб об’єм легенів збільшувався і в організм  надходило більше кисню.

 

 

 

 

Тестові завдання № 23 (3 клас)

Людина. Органи кровообігу. Шкіра

1. Підкресли назви органів кровообігу:

 Легені, серце, пряма кишка, артерії, бронхи, капіляри, спинний мозок,

  головний мозок,  вени.

2. Кров приносить до всіх органів тіла ……………… і …………… ……………, а  виносить …………….. ……… і ………………………. .

3. Від серця кров несуть …………………, а до серця ………………. .

4. Завдяки чому рухається кров в організмі людини?

   А  Кров рухається завдяки роботі серця.

   Б  Кров рухається завдяки тому, що при вдиханні грудна клітка

       піднімається, а при  видиханні опускається.

   В  Кров рухається тому, що в артерій і вен товсті стінки.

5. Познач неправильне твердження.

    А  Виштовхнута із серця кров по артеріях рухається до всіх органів.

    Б  Через капіляри кров віддає органам вуглекислий газ, а забирає кисень.

    В  По венах кров повертається до серця.

6.  Де в організмі очищається кров?

    А   У серці;             Б   в артеріях;         В  у легенях.

7. У легенях кров звільняється від ………………………… ………….. і  вбирає  ….................. .

8.  Чому у людини відчувається пульс?

    А  Тому що кров безперервно рухається.

    Б  Тому, що коли серце скорочується і виштовхує кров, стінки артерій  коливаються.

    В  Тому що кров бореться із хвороботворними бактеріями.

9.  Серце має вигляд ………………. . Його стінки утворені ……………… .  

    Робота серця –  це ……………………. і ……………………….. мязів.

10 . Чому шкіра не заважає людині рухатись?

        А  Бо шкіра захищає внутрішні органи від пошкоджень.

   Б  Бо у шкірі є сальні і потові залози. 

    В  Бо шкіра м’яка, гладенька, пружна.

      11. Познач хибне твердження.

    А  Піт випаровується і охолоджує наше тіло.

    Б  Разом з потом із організму виділяються шкідливі речовини.

    В  Піт пом’якшує шкіру людини.

     12. Чому ми, доторкнувшись до гарячого предмета, відсмикнемо  руку?

         А  Бо у шкірі є кровоносні судини.     

         Б  Бо у шкірі є сальні і потові залози.

         В   Бо у шкірі є нервові закінчення, які передають сигнал у мозок.

 

 

 

 

 

     _________________________                   _____________________________

 

Контрольна робота № 6 (3 клас)

з теми:  «Рослини, тварини і середовище їх існування.

Людина та її організм»

І варіант

1. До Червоної книги України занесено:

   А кульбабу звичайну;          Б  нарцис вузьколистий;       В  волошку польову.

2. До органів дихання належать:

   А  легені;                               Б  нерви;                                  В   капіляри.

3. Язик, очі, ніс, шкіра, вуха – це органи:

   А  травлення;                         Б  чуття;                                  В  дихання.

4. Познач «+»,  що шкодить органам чуття людини.

          Застудні захворювання.

           Необережне поводження з гострими предметами.

           Уникання сильних шумів.

          Тривала робота за комп’ютером.

           Дотримання правил особистої гігієни.

           Перевтома.

5. Підкресли назви органів дихання.

   Трахея, серце, легені, бронхи, язик, носоглотка, нерви, гортань, грудна клітка.

6.  Встанови відповідність між назвою гриба та його  описом.

А

Б

В

 

 

 

    А  Білий гриб;                      

    Б  жовчний гриб;                 

    В бліда поганка.

  1. Шапинка знизу рожева, на ніжці малюнок, що нагадує чорну сіточку, м’якуш на зламі червоніє.
  2. Шапинка знизу біла, на ніжці внизу розірваний мішечок.
  3. Шапинка знизу біла або жовтувата, на ніжці малюнок, що нагадує білу сіточку, м’якуш на зламі залишається білим.

 7.  Упиши в схему шлях, який проходить їжа в органах травлення людини.

   

                                                                                                                                        

 

 

 

  8. Запиши, яке значення грибів у природі та в житті людини.

     Корисне значення: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Шкідливе значення: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________            

 

 

  _________________________                   _____________________________

 

Контрольна робота № 6 (3 клас)

з теми:  «Рослини, тварини і середовище їх існування.

Людина та її організм»

ІІ варіант

1. До Червоної книги України занесено:

   А  тхора степового;                      Б  рака річкового;                В  вовка сірого.

2. До нервової системи належить:

   А  мозок;                                       Б  серце ;                               В  печінка.

3.Серце, артерії, вени, капіляри – це органи:

   А  травлення;                               Б  чуття;                                  В  кровообігу.

4. Познач «+»,  що корисне для органів дихання.

          Тютюновий дим.

           Вологе прибирання приміщення.

           Вдихання повітря через рот.

          Прогулянки на свіжому повітрі.

           Провітрювання приміщення.

           Перебування в приміщенні, де є багато людей.

5. Підкресли назви органів, що належать до травної системи..

   Шлунок, нерви, ротова порожнина, мозок, стравохід, язик, кишечник., гортань, капіляри.

6.  Встанови відповідність між назвою гриба та його  описом.

А

Б

В

 

 

 

    А  Печериця;                      

    Б  несправжній опеньок;                 

    В   опеньок осінній.

1.Шапинка внизу жовтувато-біла з темними плямами, на ніжці-кільце, м’якуш білий з приємним запахом.

2. Шапинка знизу рожева або фіолетова, внизу на ніжці немає торбочки.

3. Шапинка знизу темна, на ніжці немає кільця, м’якуш жовтуватий з неприємним запахом.

 7.  Упиши в схему шлях, який проходить повітря в органах дихання людини.

   

                                                                                                                                        

 

 

 

  8. Запиши, яке значення бактерій у природі та в житті людини.

     Корисне значення: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Шкідливе значення: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1640
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку