Тестові завдання до теми "Міжнародні відносини"

Про матеріал

Тестові завдання з всесвітньої історії до теми "Міжнародні відносини" для 10 класу. Завдання складено за зразком сертифікаційної роботи. Також три завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Перегляд файлу

Тема: Міжнародні відносини

 

Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний

1. Коли відбулося приєднання Саару до Німеччини?

А 1935 р.;          Б 1939 р.;      В 1937 р.;        Г 1933 р.

 

2. Назвіть рік проголошення держави Маньчжоу-Го:

А 1928 р.;         Б 1932 р.;         В 1937 р.;          Г 1935 р.

 

3. Агресія Італії проти Ефіопії відбувалася в:

А 1933–1935 рр.;      Б 1932–1934 рр.;          В 1935–1936 рр.;          Г 1937–1938 рр.

 

4. Назвіть рік завершення формування «осі» Берлін–Рим–Токіо:

А 1935 р.;         Б 1939 р.;           В 1937 р.;            Г 1933 р.

 

5. За Мюнхенською угодою, 29 вересня 1938 р. Німеччині від Чехо-Словаччини відходила:

А Словаччина;      Б Карпатська Україна;        В Судетська область;            Г Моравія.

 

6. У 1939 р. стався серйозний японсько-радянський збройний конфлікт у районі озера Халхін-Гол на території:

А СРСР;         Б Кореї;          В Китаю;            Г Монголії.

 

7. Якій країні А. Гітлер висунув ультиматум з вимогою повернути Німеччині портове місто Клапейду (Мемель)?

А Чехо-Словаччині;         Б Польщі;           В Латвії;           Г Литві.

 

8. Що означає термін «анексія»?

А Ненасильницьке приєднання однією державою території іншої держави;

Б насильницьке приєднання, захоплення однією державою території іншої держави;

В зовнішньополітична стратегія, заснована на неучасті в міжнародній політиці, конфліктах та ін.;

Г зовнішньополітична стратегія, заснована на активній участі держави в міжнародній політиці, конфліктах та ін.

 

9. Політика «умиротворення» — це :

А зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією у 30-ті рр. виключно щодо фашистської Італії, був спрямований на запобігання війні з нею;

Б зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та США у 20-ті рр. щодо мілітаристської Японії, був спрямований на запобігання війні шляхом поступок;

В зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямований на запровадження військових санкцій щодо можливого агресора;

Г зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямований на запобігання війні шляхом поступок.

 

10. Що означає термін «пацифізм»?

А Політика насильницького приєднання;

Б антивоєнний громадський рух;

В політика примусового поділу населення за расовими, національними та іншими ознаками;

Г ідеологія та політика, заснована на ідеї національної винятковості.

 

11. Назвіть прізвище президента Чехо-Словаччини, що прийняв ультиматум Німеччини на Мюнхенській конференції 1938 р.:

А Е. Гаха;            Б Т. Масарик;             В М. Годжа;          Г Е. Бенеш.

12. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. отримав назву за іменами осіб, що його підписали, «пакт »:

А Литвинова–Ріббентропа;             Б Ворошилова–Герінга;

В Молотова–Ріббентропа;               Г Сталіна–Гітлера.

 

13. Японія окупувала всю територію Маньчжурії й проголосила створення держави Маньчжоу-Го на чолі з останнім представником маньчжурської династії Цін:

А Тісо;         Б Пу І;           В Чан Чжи;           Г Мао ІІ.

 

14. В. Молотов — це :

А нарком внутрішніх справ СРСР;                 Б нарком закордонних справ СРСР;

В нарком військових справ СРСР;                  Г голова Комінтерну.

 

15. Навколо вирішення долі якої держави у липні 1934 р. між А. Гітлером і Б. Муссоліні виникли суперчки, що ледь не призвело до війни між нацистами і фашистами?

А Польщі;            Б Чехо-Словаччини;              В Австрії;              Г Румунії.

 

16. Як називався план нападу нацистів на Польщу?

А «Вайс»;              Б «Отто»;             В «Аншлюс»;            Г «Грюн».

 

17. Яку назву отримав пакт, що був укладений на основі угоди між Німеччиною та Японією у листопаді 1936 р.?

А Антидемократичний;            Б Антикомінтернівський;

В Антикомуністичний;             Г Антифашистський.

 

18. У середині 30-х рр. Франція наполягла на створенні блоку у складі Греції, Румунії, Туреччини і Югославії, який мав назву:

А Східна Антанта;                Б Французька Антанта;

В Мала Антанта;                   Г Балканська Антанта.

 

19. Наслідком агресії Японії проти Китаю 1937–1939 рр. стало(-а):

А захоплення прибережних районів Китаю;               Б захоплення Південного Китаю;

В поразка японських військ;                                          Г захоплення Північного та Центрального Китаю.

 

20. Наслідком уведення німецьких військ до Рейнської зони для країн Заходу стало:

А послаблення блоку агресивних держав;

Б погіршення воєнно-стратегічного становища Франції;

В погіршення воєнно-стратегічного становища Норвегії;

Г поліпшення міжнародної обстановки.

 

21. Наслідком ліквідації Чехо-Словаччини для Німеччини стало(-а):

А створення сприятливих умов для подальшої агресії;     Б поява спільного кордону з Італією;

В набуття бойового досвіду;                                                 Г початок створення військово-повітряних сил.

 

22. Однією з головних причин, чому лідери країн Заходу в 1939 р. розпочали пошук можливостей відновлення балансу сил в Європі, стало(-а, -и):

А перетворення Австрії у провінцію Третього рейху;

Б громадянська війна в Іспанії;

В створення СРСР системи колективної безпеки;

Г ліквідація Чехо-Словаччини, загарбання Мемеля Німеччиною.

 

 

 

 

 

 

Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

 

23. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 1934 р. 1 приєднання Іспанії до Антикомінтернівського пакту;

Б 1935 р. 2 запровадження в Німеччині загальної військової повинності;

В 1936 р. 3 прийняття Німеччиною «чотирирічного плану». Початок відновлення німецької армії;

Г 1937 р. 4 Італо-німецький протокол про співробітництво («вісь Берлін-Токіо»).

Д 1939 р.

 

24. Установіть відповідність між країнами та подіями, до яких вони причетні:

А Іспанія     1 виїзд дипломатичних місій держав Заходу із Відня як знак невизнання аншлюсу з

Б Італія                 Німеччиною;

В Австрія          2 окупація Албанії;

Г Японія           3 атака позицій Червоної армії на озері Хасан;

Д Німеччина    4 убивство канцлера Австрії Е. Дольфуса.

 

25. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А «вісь Берлін– Рим–Токіо»

Б Мюнхенська угода

В пакт Молотова–Ріббентропа

Г «Сталевий пакт»

Д Троїстий пакт

 

1 договір про політичну та військову співпрацю строком на 10 років, підписаний А. Гітлером і Б. Муссоліні;

2 договір, укладений представниками СРСР та Німеччини на 10 років. Передбачав утримання від агресії один проти одного і розмежування «сфер інтересів»;

3 документ, підписаний представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, що передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини Судетської обл.;

4 військово-політичний союз Німеччини, Італії, оформлений Берлінською угодою 25 жовтня 1936 р. 25 листопада 1936 р. укладається угода між Німеччиною та Японією (Антикомінтернівський пакт), до якого згодом приєдналася Італія.

 

26. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

А Франція                                 1 К. Шушнінг;

Б Ефіопія                                   2 Е. Гаха;

В Німеччина                             3 Г. Селласіє;

Г Чехо-Словаччина                 4 Е. Даладьє.

Д Австрія

 

27. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

А серпень 1939 р.

Б жовтень 1936 р.

В 20–24 листопада 1940 р.

Г 24 лютого 1939 р.

Д 27 вересня 1940 р.

 

1 словацько-німецький воєнний договір;

2 приєднання Угорщини, Румунії та Словаччини до Троїстого пакту;

3 приєднання Угорщини та Маньчжоу-Го до Антикомінтернівського пакту;

4 утворення Троїстого пакту між Німеччиною, Італією та Японією.

 

 

 

28. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:

А укладання пакту про взаємодопомогу між СРСР та Францією

Б вступ німецьких військ до Рейнської демілітаризованої зони

В напад Японії на Північний Китай

Г приєднання Незалежної держави Хорватія до Троїстого пакту

Д укладення «Сталевого пакту» між Німеччиною та Італією

 

1 бажання зберегти панівне становище в Європі на противагу англо-німецькому зближенню;

2 порушення рішень Вашингтонської конференції;

3 посилення військово-політичної співпраці в умовах підготовки до нової світової війни;

4 остаточна відмова від виконання умов Версальського мирного договору.

 

Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

29. Установіть хронологічну послідовність подій:

А введення німецьких військ у Рейнську демілітаризовану зону;

Б встановлення диктатури Ф. Франко в Іспанії;

В блокада Квантунською армією Східнокитайської залізниці;

Г вступ СРСР до Ліги Націй.

 

30. Установіть логічну послідовність передбачуваних Японією етапів зовнішньої агресії, починаючи з І етапу:

А завоювання колоній європейських держав і США у Південно-Східній Азії та басейні Тихого океану;

Б завоювання Китаю;

В завоювання Маньчжурії і Монголії;

Г створення «Великої Японії».

 

31. Установіть логічну послідовність передбачуваних Німеччиною етапів зовнішньої агресії, починаючи з І етапу:

А світове панування;

Б об’єднання всіх німців в одній державі;

В перегляд і ліквідація Версальської системи;

Г завоювання «життєвого простору» на Сході.

 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

32. «Співпраця різних держав з підтримки миру і придушення актів агресії з боку будь-якої держави. Термін з’явився у 1922 р. під час діяльності Ліги Націй».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями в історії це пов’язано?

3) Які функції повинна була виконувати Ліга Націй?

 

33. «Звільнений з армії у травні 1919 р., він звернувся до своїх колишніх командирів з пропозицією використати його в політичній боротьбі. Йому довірили займатися агітацією серед солдат, що поверталися з фронту. Потім він займався спостереженням за діяльністю невеликих правих партій у Мюнхені. Володів якостями лідера, був талановитим і фанатично переконаним у своїх ідеалах оратором».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть країну даного політичного діяча.

3) Яку назву отримала держава, на чолі якої перебував цей політичний діяч?

 

34. «Ідеологія та політика, основа яких — ідеї національної винятковості, національної переваги, трактування нації як вищої форми суспільства».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями ХХ ст. воно пов’язане?

3) Що саме малося на увазі під «національними перевагами»?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 20
Оцінки та відгуки
 1. Коваль Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Томас Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Іващенко Олександра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Вахницька Софія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Щербина Дмитро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Кирилюк Вероніка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Кисарчук Вероника
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Tarasov Makar
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Laptiev Artem
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Паламарчук Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Гордєєв Артем
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Котова Натали
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Semenyk Diana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Терехов Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Абрамова Ліза
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Рачинський Денис
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Степашенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Малишева Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Крилова Лілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Полюга Наталія Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 17 відгуків
doc
Додано
24 лютого 2018
Переглядів
5603
Оцінка розробки
5.0 (20 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку