Тестові завдання з історії Стародавнього світу

Про матеріал

Дана публікація містить різні типи завдань для узагальнення та контролю знань учнів.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.Перегляд файлу

 Тест 3. Давній Єгипет

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

1. Верховними правителями і втіленням божественної сили у Давньому Єгипті були — __ :
А) старійшини
Б) номархи
В) жерці
Г) фараони

 

2. Сфінкс — це __ :
А) статуя коня з головою фараона
Б) єгипетський бог вогню
В) статуя лева з головою фараона
Г) єгипетський бог дощу

 

3. Коли в Єгипті правив фараон Аменхотеп ІV?
А) XIV ст. до н. е.
Б) XII ст. до н. е.
В) VI ст. до н. е.
Г) III ст. до н. е.

 

4. Коли гіксосів було вигнано з Єгипту?
А) 1989 р. до н. е.
Б) 1580 р. до н. е.
В) 1677 р. до н. е.
Г) 1867 р до н. е.

 

5. Південне царство у Єгипті було розташоване в:
А) горах півдня країни
Б) дельті Нілу
В) пустелі півдня країни
Г) районі узбережжя Червоного моря

 

6. Назвіть ім’я єгипетського фараона, який уславився як найхоробріший цар-воїн у битві з хеттами поблизу Кадеша:
А) Тутмос І
Б) Яхмос І
В) Аменхотеп ІV
Г) Рамзес ІІ

 

7. Близько 100–150 років в Єгипті панували кочові племена, які прийшли з Малої Азії та Сирії:
А) нубійці
Б) євреї
В) гіксоси
Г) лівійці

 

8. Наслідком політики Тутмоса ІІІ було:
А) зменшення володінь Єгипту
Б) завоювання Палестини й Сирії
В) завоювання Нубії та Ассирії
Г) посилення влади жреців

 

9. Ім’я фараона Тутанхамона стало найбільш відомим у світі через те, що:
А) його усипальниця залишилася не пограбованою до ХХ ст. н. е.
Б) він був славетним фараоном-будівничим
В) Давній Єгипет за часів його правління досяг найвищого розквіту
Г) він був славетним фараоном-воїном

 

10. У період розквіту Єгипет підкорив:
А) Ассирію, Вавилон, Фінікію, Нубію
Б) Лівію, Нубію, Сирію, Фінікію, Палестину
В) Лівію, Нубію, Персію, Фінікію
Г) Палестину, Сирію, Халдейську державу, Індію

 

11. Я к називається найбільша піраміда давнього Єгипту?
А) Хефрена
Б) Джосера
В) Хеопса
Г) Сахура

 

12. Що стало основною метою проведення релігійної реформи єгипетським фараоном Ехнатоном IV?
А) Заборонити поклоніння богу Атону
Б) відновити старі релігійні обряди
В) зменшити владу жерців у державі
Г) відновити шанування богу Амона-Ра

 

13. Коли відбулося об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту?
А) У III тис. до н. е.
Б) IV тис. до н. е.
В) V тис. до н. е.
Г) VI тис. до н. е.

 

14. Хто з фараонів прославився тим, що в XVI cт. до н. е. знищив панування гіксосів та вдерся до Палестини і Сирії?
А) Хоремхеб ІІ
Б) Рамзес І
В) Сеті II
Г) Яхмос І

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

 

15. Встановіть відповідність між термінами та їх значеннями:

1. архітектурна форма, символізувала сонячні промені
2. знак, схематизований малюнок, що позначав цілі слова та поняття
3. ділянка пустелі, вкрита рослинністю
4. труна, невелика гробниця
А) саркофаг
Б) обеліск
В) дельта
Г) ієрогліф
Д) оаза

 

16. Установіть відповідність між правителями Єгипту та їх діяльністю:
1. засновник першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яка мала назву — Хет-ка-Птах (грец. Мемфіс)
2. виступив проти грізного суперника — Хеттського царства. Спорудив багато храмів
3. очолив повстання міста Фів проти загарбників-гіксосів, унаслідок чого їх було вигнано з країни
4. провів релігійну реформу: запровадив поклоніння єдиному богові Атону і назвав себе сином нового бога
А) Джосер
Б) Рамзес ІІ
В) Аменхотеп ІV
Г) Міна
Д) Яхмос І

 

17. Установіть відповідність між термінам та визначеннями:
1. Ієрогліф
2. Фараон
3. Папірус
4. Ном
А) Адміністративна одиниця
Б) Матеріал для письма, виготовлений з тростини
В) Збірка етичних правил
Г) Знак-малюнок для позначення слова чи складу
Д) Правитель Єгипту

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

 

18. Розташуйте правителів Давнього Єгипту в порядку їх перебування при владі:
А) Аменхотеп ІV
Б) Тутанхамон
В) Хатшепсут
Г) Рамзес ІІ

 

19. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А.)Утворення Єгипетської держави
Б) Воєнні походи Тутмоса ІІІ
В) Релігійна реформа Ехнатона
Г) Вторгнення гіксосів

 

20. Розташуйте правителів Давнього Єгипту у тій послідовності, як вони перебували при владі.
А) Аменхотеп ІV
Б) Тутанхамон
В) Хатшепсут
Г) Рамзес ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 4. Передня Азія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Як називаються храми Дворіччя у вигляді багатоярусних східчастих споруд?
А) піраміди
Б) зодіаки
В) зіккурати
Г) бабілу

2.Що означає термін «зороастризм»?
А) релігія персів, що проповідувала боротьбу добра і зла, у якій беруть участь і люди
Б) релігія персів, що проповідувала поклоніння зорям
В) уявлення халдеїв про будову Всесвіту
Г) наука ассирійців про військову тактику та стратегію

3.Коли амореями було створено державу зі столицею у місті Вавилон?
А) близько 1980 р. до н. е.
Б) близько 1350 р. до н. е.
В) близько 1894 р. до н. е.
Г) близько 1764 р. до н. е.

4.На місці якої держави виник Вавилон?
А) Елам
Б) Ассирія
В) Сирія
Г) Шумер

5.Великим царем-реформатором у Персії, що збудував місто Персеполь, був:
А) Дарій І
Б) Кір ІІ
В) Камбіз ІІ
Г) Ксеркс

6.В ІХ ст. до н. е. вихідцями із Тіра у Північній Африці була заснована найбільш відома фінікійська колонія:
А) Сидон
Б) Бібл
В) Карфаген
Г) Алеппо

7.Цар Хаммурапі уславився тим, що:
А) запровадив новий пантеон богів
Б) зрівняв у правах жінок і чоловіків
В) створив перші писані закони
Г) зруйнував державу

8.Як називається збірник давніх текстів, який визнають в іудаїзмі та християнстві як Святе Письмо?
А) Веди
Б) Коран
В) Біблія
Г) Рігведа

9.Процес заселення та освоєння вільних територій.
А) урбанізація
Б) колонізація
В) полонізація
Г) централізація 

10.Як називається перша система письма, винайдена людством, якою користувалися жителі давньої Месопотамії?
А) клинопис
Б) піктограма
В) графема
Г) ієрогліфи

11.Збірна назва фольклорних творів різних жанрів, у яких у гіперболізованій формі відображено волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла, гноблення.
А) легенда
Б) епос
В) переказ
Г) байка

12.Одна зі стародавніх етнічних релігій давніх юдеїв, що проживали на території сучасної держави Ізраїль.
А) індуїзм
Б) синтоїзм
В) іудаїзм
Г) даосизм

13.Нововавилонське (Халдейське царство) було утворено:
А) ІV ст. до н. е.
Б) V ст. до н. е.
В) VІІ ст. до н. е.
Г) ХІ ст. до н. е.

14.Які держави були підкорені перським царем Кіром ІІ?
А)Македонія, Ізраїль
Б)Вавилон, Мідія, Урарту
В)Єгипет, Мідія
Г)Фінікія, Ассирія

15.Назвіть ім’я царя, який з 605 по 562 рр. до н. е. правив Нововавилонським царством.
А) Набопаласар
Б) Тіглатпаласар III
В) Амель-Мардук
Г) Навуходоносор II

16.Назвіть найвизначнішу пам’ятку культури Вавилону, яку ще вважають одним із семи чудес світу.
А) Колос Родоський
Б) храм Артеміди
В) Александрійський маяк
Г) висячі сади Семіраміди

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

17.Установіть відповідність між правителями та їх країнами.
1. Кір ІІ
2. Навуходоносор ІІ
3. Давид
4. Саргон
А) Ассирія
Б) Ізраїльско-Іудейське царство
В) Шумеро-Аккадська держава
Г) Халдейьске царство
Д) Персія

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18.Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А)Виникнення зороастризму
Б)Заснування перших шумерських міст-держав
В)Правління Таглатапаласара ІІІ
Г)Заснування Біблу

 

 

 

 

 

 

Тест 5. Давня Індія та Китай

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Як звали царя, якому вдалося взяти під контроль майже всю територію Індії?
А) Чандрагупта
Б) Ашока
В) Гаутама
Г) Таксіл

2. Який імператор розпочав будівництво Великої Китайської стіни?
А) Лю Бан
Б) Цінь Ші Хуанді
В) Чжан Цяо
Г) Шунь

3. Керівником  повстання  «жовтих  пов’язок»  184–204  рр.  н.  е. був:
А) Тай Пін
Б) Цянь Дао
В) Чжан Цзяо
Г) Фу Сі

4. Найбільшою заслугою царя Ашоки, як вважають самі індуси, було те, що він…:
А) здійснив похід на Ассирію
Б) визнав буддизм державною релігією
В) переміг свого попередника Чандрагупту
Г) придушив повстання військових

5. Які наслідки мало повстання 207–206 рр., очолюване Лю Баном?
А) підкорення Кореї та В’єтнаму
Б) заснування нової імперії Хань
В) розгром повстанців та загибель Лю Бана
Г) проголошення незалежності царства Чу

6. Назву якої ріки в Китаї перекладають як «Жовта ріка»?
А) Меконг
Б) Янцзи
В) Сіцзли
Г) Хуанхе

7. Яку назву мало стародавнє поселення на річці Інд?
А) Паталіпутра
Б) Мохенджо­Даро
В) Аджанта
Г) Венгі

8. Коли династія Цінь прийшла до влади в Китаї?
А) 221 р. до н. е.
Б) 316 р. до н. е.
В) 196 р. до н. е.
Г) 400 р до н. е.

9. Початок правління династії Маур’їв в Індії датовано:
А) І ст. до н. е.
Б) V ст. до н. е.
В) VIII ст. до н. е.
Г) IV ст. до н. е.

10. Як називався індійський цар, верховний розпорядник всієї землі?
А) Брахман
Б) Аватар
В) Шудра
Г) Раджа

11. Велику Китайську стіну було побудовано для захисту від:
А) Аріїв
Б) Індійців
В) Хуннів
Г) Персів

12. Упорядкування індійського законодавства відбулося за правління
А) Чандрагупти
Б) Ашоки
В) Пандавів
Г) Олександра Македонського

13. Єдина система мір і ваги була впроваджена в Китаї:
А) Конфуцієм
Б) Лао-цзи
В) Лю Баном
Г) Цинь Ши Хуанді

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

14) Установіть відповідність між роками і подіями:
1.  виникнення Перської держави
2.  прихід до влади в Китаї Цінь Шіхуанді
3.  повстання в Індії, зруйнування побудованих греками міст
4.  зруйнування столиці Ассирії — м. Ніневії
А) 612 р. до н. е.
Б) 322 р. до н. е.
В) 550 р. до н. е.
Г) 522 р. до н. е.
Д) 221 р. до н. е.

15. Встановіть відповідність між датами та історичними фактами:
1. Цар Ассирії Саргон ІІ зруйнував Ізраїльське царство
2.  Племена індо­арійців прийшли на землі Індії з Ірану
3.  Китай поділено на три царства
4. Початок правління царя Хаммурапі
А) 1792 р. до н. е.
Б) 722 р. до н. е.
В) 612 р. до н. е.
Г) близько 1500 р. до н. е
Д) 220 р.

16. Установіть причинно­наслідкові зв’язки:
1. За його правління в країні утвердився буддизм, свою імперію розділив на п’ять областей
2. У країні введено «укази про справедливість», складено перший відомий в історії збірник законів
3. У країні панувала атмосфера терору  і страху, було страчено 460 учених, що не поділяли погляди імператора
4. Політика цього правителя призвела до найбільшої слави та могутності власного царства, процвітання будівництва
А) «Золотий вік» царя Соломона
Б) правління Цінь Ші­хуанді
В)  правління Хаммураппі
Г) правління Дарія І
Д) правління Ашоки

17. Установіть відповідність між країнами та назвами річок, які протікають їх територією:
1. Вавилон
2. Ізраїльсько­Іудейське  царство
3. Індія
4. Китай
А) Йордан
Б) Ерот
В) Янцзи
Г) Ганг
Д) Євфрат

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

18. Установіть хронологічну послідовність:
А) утворення імперії Цінь
Б) утворення Ізраїльсько - Іудейського царства
В) виникнення Перської держави
Г) похід Александра Македонського на Індію

19. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) початок Хараппської цивілізації
Б) будівництво Великої Китайської стіни
В) повстання «жовтих пов’язок»
Г) піднесення Магадхи

 

 

Тест 6. Давня Греція

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 

 1.Влада представників знатних заможних родин називається:
А)Демократією
Б)Аристократією
В)Тиранією
Г) Монархією 

 

2. Коли було створено Перший Афінський морський союз?

А) 502р. до н. е.

Б) 454р. до н. е.

В)82р. до н. е.

Г) 307 р. до н. е. 

 

3. Назвіть дату Саламінської битви:

А)  480 р. до н. е.

Б)  431 р. до н. е.

В)  503 р. до н. е.

Г)  311 р. до н. е. 

 

4. Перші Олімпійські ігри відбулися:

А) 602 р. до н. е.

Б) 776 р. до н. е.

В) 812 р. до н. е.

Г) 975 р. до н. е. 

 

5. Назвіть найбільший острів Греції, де, за легендою, правив мудрий цар Мінос:

А) Керкіра

Б) Самос

В) Крит

Г) Родос

 

6. Яке  з  наведених  грецьких  міст  не  знаходиться  на  півострові Пелопоннес?

А) Мікени

Б) Пілос

В) Спарта

Г) Фіви 

 

7. Яке з наведених грецьких міст­колоній знаходилася на Чорноморському узбережжі?
А) Сиракузи

Б) Галікарнас

В)  Пантікапей

Г) Массілія 

 

8. Назвіть ім’я автора епічних поем «Іліада» та «Одіссея»:

А) Евклід

Б) Гомер

В) Діоген

Г) Епікур 

 

9. З чиїм ім’ям пов’язують витоки афінської демократії?

А)  Плутарха

Б)  Пісістрата

В) Солона

Г) Одіссея 

 

10. Хто очолив 300 спартанців у битві при Фермопілах?

А) Ахілл

Б) Леонід

В) Перікл

Г) Геракліт 

 

11. Назвіть ім’я грецького вченого, якого назвали «батьком історії»?

А)  Геродот

Б)  Піфагор

В) Демокріт

Г) Гесіод 

 

12. У 449 р. до н.е. було підписано мирний договір між греками і —:

А) фракійцями

Б)  скіфами

В)  персами

Г) іллірійцями 

 

13. Яка подія сталася в історії Греції 449 р. до н. е.?

А) Завершення Троянської війни

Б) Марафонська битва

В) греки перемогли у війні з персами

Г) завоювання більшої частини грецької території римлянами 

14. Назва якого міста, заснованого вихідцями з Мілета у VІ ст. до н. е., у перекладі означає «щаслива»?

А) Ольвія

Б) Смірна

В) Менака

Г) Халкіда 

 

15. Наслідком збройного походу 1250 р. до н. е. царя Агамемнона було(­а):

А) здобуття перемоги над скіфами

Б) поразка Македонії

В) зруйнування Трої

Г) приєднання Фессалії 

 

16. Причиною занепаду ахейської цивілізації було:

А) вторгнення скіфів

Б) укладання ряду невигідних договорів з Македонією

В) протистояння з мінойською цивілізацією

Г) вторгнення дорійців 

 

17. Результатом Саламінської битви була перемога:

А) персів

Б) греків

В) фінікійців

Г) македонців 

 

18. Результат битви Александра Македонського з індійським царем Пором.

А) поразка військ Александра Македонського

Б) взяття Пора в полон

В) смертельне поранення Олександра Македонського

Г) перемога військ Пора 

 

19. Політичний режим у державі, за яким влада в країні належить народові.

А) демократія

Б) анархія

В) тиранія

Г) монархія 

 

20. Особлива форма соціально­економічної та політичної організації грецького

 суспільства:

А) Акрополь

Б) Метрополія

В) Поліс

Г) Колонія 

 

21. Назвіть хронологічні межі Великої грецької колонізації:

А) ХІ–VIІІ cт. до н. Е

Б) VIII–VI cт. до н. Е

В) VI–ІІI cт. до н. е.

Г) III–I cт. до н. е. 

 

22. Хто з давньогрецьких вчених­енциклопедистів, філософів був засновником класичної (формальної) логіки?

А) Аристотель

Б) Сократ

В) Піфагор

Г)Парменід 

23. Що не було причиною греко­перських війн 500–449 рр. до н. е.?

А) загарбницька політика Македонії

Б)  витіснення македонськими грошима «дарика» з торгового обігу

В) повстання іллірійців та трибалів

Г) втручання Персії в життя грецьких держав 

 

24. Давньогрецькі боги «мешкали»:

А) на горі Олімп

Б) у Мікенах

В) у Лабіринті

Г) у Трої 

 

25. Палаци Кноссу були прикрашені:

А) мозаїкою

Б) скульптурами

В) фресками

Г) вітражами 

 

26. Проаналізуйте наведені твердження і вкажіть правильне:

А) троянська війна знайшла відображення в поемі Гомера «Іліада»

Б) провідним містом Ахейської Греції був Тиринф

В) у Греції було поширене поливне землеробство

Г) Дорійці панували в Середземноморському басейні

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

27. Установіть відповідність між особами та їх професіям:

1. скульптор

2. трагік

3. поет

4. політик


А) Солон

Б)  Гесіод

В)  Еврипід

Г)  Платон

Д)  Фідій

 

28. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:

1.Завершення греко­перської війни

2. битва македонян з персами біля міста Ісси

3. початок царювання Філіппа ІІ

4. Солон запровадив нові закони


А) 1200 р. до н. е.

Б) 594 р. до н. е.

В) 480 р. до н. е.

Г) 333 р. до н. е.

Д) 359 р. до н. е. 

 

29. Установіть відповідність між назвами грецьких богів і тих, кого вони уособлювали.

1. Зевс

2. Аполлон

3. Арес

4. Аїд

А)  бог вогню, покровитель ковальства

Б)  бог війни

В)  бог сонячного світла, бог­покровитель мистецтв

Г)  бог грому та блискавки, головний бог

Д)  бог підземного царства 

 

30. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:

1. Демос

2. Дорійці

3. «Іліада»

4. Мінотавр


А) палац у Кноссі

Б) грецькі племена, що витіснили ахейську культуру

В) міфічне чудовисько, що мешкало на Криті

Г) вільні селяни-общинники

Д) поема Гомера, присвячена Троянській війні 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

 

31. Установіть хронологічну послідовність:

А)  початок походу Александра Македонського до Індії

Б)  битва при Ґавґамелах

В)  виникнення Боспорського царства

Г) проведення перших Олімпійських ігор 

 

32. Установіть хронологічну послідовність подій Східного походу Александра

 Македонського:

А) завоювання Єгипту

Б) завоювання Персії

В) завоювання Сирії, Фінікії та Палестини

Г)  завоювання частини Індії 

 

 

Тест 7. Давній Рим

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

 

1. Як у Римі називалися особисто вільні люди, які не володіли землею і не мали права обіймати державних посад?
А)  плебеї
Б)  патриції
В)  раби
Г)  консули 

 

2. Що означає термін «трибун»?
А) найвища державна посада в Римі
Б)  народні збори, що збиралися на Капітолійському пагорбі
В)  представник, обраний плебеями для захисту їхніх інтересів
Г)  представник, обраний патриціями для захисту їхніх інтересів 

 

3. Що позначав у Давньому Римі термін «тріумф»?
А) союз трьох політичних діячів
Б)  посаду в сенаті
В)  урочистий в’їзд до міста полководця з армією
Г)  статую в римському амфітеатрі 

 

4. Римляни називали карфагенян:
А) пунійцями
Б) сицилійцями
В) локринцями
Г) галлами 

 

5. Коли римляни вигнали останнього етруського царя Тарквінія Гордого?
А)  480 р. до н. е.
Б)  441 р. до н. е.
В)  603 р. до н. е.
Г)  509 р. до н. е 

 

6. Назвіть дату битви при Каннах:
А) 216 р. до н. е.
Б) 240 р. до н. е.
В) 303 р. до н. е.
Г) 210 р. до н. е. 

 

7. На якому острові знаходилося грецьке місто­колонія — Сіракузи?
А)  Сардинії
Б)  Корсиці
В)  Сицилії
Г)  Кіпрі

 

8. На якій річці розташований Рим?
А) Тибр
Б) Рубікон
В) По
Г) Арно 

 

9. В якому місті знаходиться амфітеатр Флавіїв — Колізей?
А)  Помпеї
Б)  Рим
В)  Неаполь
Г)  Медіолан 

 

10. Першим царем у Римі був:
А)  Тарквіній Гордий
Б)  Корнелій Сципіон
В)  Ромул
Г)  Рем 

 

11. Позначте  ім’я римського політика, що не входив до складу Першого тріумвірату:
А) Гней Помпей
Б)  Марк Красс
В)  Тіберій Гракх
Г)  Юлій Цезар 

 

12. У середині V ст. до н. е. у Римі було прийнято писані закони:
А) «10 таблиць»
Б) «12 таблиць»
В) «Право патриціїв»
Г) «Латинська правда» 

 

13. Яка подія сталася в історії Риму в 146 р. до н. е.?
А) напад Македонії на Рим
Б) римляни захопили і приєднали Грецію
В) приєднання до Риму Сицилії
Г) повстання Спартака 

 

14. У 133 р. до н. е. Тіберій Гракх виступив з проектом:
А)  військового закону
Б)  цивільного закону
В)  сімейного закону
Г)  земельного закону 

 

15. Кельтські племена, які оселилися в IV ст. до н. е. на півночі Апеннінського півострова, мали назву:
А) галли
Б)  скіфи
В) нумідійці
Г)  лузи танці

 

16. Результатом Першої Пунічної війни була перемога:
А)  пунійців
Б)  греків
В)  римлян
Г)  галлів 

 

17. Римська держава внаслідок завойовницьких воєн у ІІ ст. до н. е.:
А)  утратила більшу частину своїх земель
Б)  перетворилася на найсильнішу державу стародавнього світу
В)  вимушена була передати Македонії Сицилію
Г)  приєднала германські племена до своїх володінь 

 

18. Причиною Першої Пунічної війни була:
А)  боротьба за територію між Карфагеном і Римом
Б)  суперечки  на  ґрунті  особистої  ворожнечі  між  володарями  Риму і Карфагену
В)  повстання у римській провінції Македонія
Г)  боротьба за територію між Грецією і Римом 

 

19. Назвіть форму правління в римській імперії за часів Діоклетіана:
А)  республіка
Б)  олігархія
В)  монархія
Г)  тетрархія 

 

20. Найвища державна рада у Давньому Римі:
А) сейм
Б) конгрес
В) сенат
Г) парламент 

 

21. Громадянські війни в Римі тривали протягом:
А) 123–113 р. до н. е. 
Б) 82–79 р. до н. е.
В) 49–30 рр. до н. е.
Г) 30–19 рр. до н. е 

22. Якого року був укладений Міланський едикт?
А) 290 р.
Б) 313 р.
В) 336 р.
Г) 390 р. 

 

23. Коли готи захопили рим?
А) 401 р.
Б) 410 р.
В) 450 р.
Г) 451 р. 

 

24. Назвіть дату остаточного падіння Західної римської імперії:
А) 433 р.
Б) 476 р.
В) 479 р.
Г) 490 р. 

 

25. Назвіть  ім’я  карфагенського  полководця,  заклятого  ворога риму, який брав участь у Другій Пунічній війні:
А) Ксантіпп
Б) Ганнібал
В) Геліогабал
Г) Агафокл 

 

26. Хто очолив повстання рабів проти римської республіки в 74–71 рр. до н. е?
А) Макрін
Б) Нерва
В) Траян
Г) Спартак 

 

27. Кому з римських імператорів належать слова: «Прийшов, побачив, переміг!»?
А) Цезарю
Б) Клавдію
В) Октавіану
Г) Адріану 

 

28. Перший  римський  імператор (з 27 до н. е.), засновник юліансько­клавдіанської династії:
А) Тиберій Клавдій Нерон
Б) Марк Аврелій Антонін
В) Тіт Флавій Веспасіан
Г) Октавіан Август 

 

29. У якій  провінції  римської  імперії  вперше  виникло  християнство?
А) Галлія
Б) Греція
В) Палестина
Г) Єгипт 

 

30. 313 р. римський імператор Констянтин видав закон про:
А)  скасування привілеїв сенаторів
Б)  переслідування перших християнських общин
В)  заміну срібних грошей золотою монетою
Г)   визнання християнської релігії 

 

 

31. Римська  держава  внаслідок  завойовницьких  воєн у ІІ  ст. до н. е.:
А)  утратила більшу частину своїх земель
Б) перетворилася  на  найсильнішу  державу  стародавнього світу
В)  вимушена була передати Македонії Сицилію
Г)  приєднала германські племена до своїх володінь 

 

32. Назвіть результати заколоту 96 р. в Римській імперії:
А)  до влади прийшов Нерон
Б)  був убитий останній імператор з династії Флавіїв
В)  повстала римська провінція Британія
Г)  був звільнений з полону імператор Клавдій 

 

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). 

 

33. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1. Споруда для видовищ, де місця для глядачів оточують арену з усіх боків
2. привілейований стан суспільства, родова аристократія Давнього риму
3.  площа, на якій відбувалися загальні народні збори населення міста
4.  підвладні римлянам території


А) провінція
Б) плебеї
В) амфітеатр
Г) патриції
Д) форум 

 

34. Установіть відповідність між роками і подіями:
1.  Гай Гракх стає народним трибуном
2. початок Другої Пунічної війни
3. Македонія стає римською провінцією
4.  битва під містом Зама


А)  202 р. до н. е.
Б)148 р. до н. е.
В) 146 р. до н. е.
Г)123 р. до н. е.
Д) 218 р. до н. е. 

 

35. Установіть відповідність між роками та подіями:
1. завершення правління Діоклетіана
2.  прихід до влади Константина
3. падіння Західної римської імперії
4. спільний собор у м. Нікея єпископів Заходу і Сходу


А) 325 р.
Б ) 320 р.
В) 306 р.
Г) 476 р.
Д) 305 р.

 

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. 

 

36. розташуйте прошарки римського населення відповідно до їхнього становища в суспільстві, починаючи з найнижчих:
А) патриції
Б)  плебеї
В) раби­гладіатори
Г)  консули 

 

37. Розташуйте імена правителів риму відповідно до часу їх перебування при владі:
А) Клавдій
Б) Нерва
В) Константин
Г) Марк Аврелій 

 

38. Установіть хронологічну послідовність:
А) Смерть Луція Корнелія Сулли
Б) повстання Спартака
В) утворення Першого тріумвірату
Г) перемога римлян над македонцями й перетворення Македонії на провінцію Риму 

 

39. Установіть хронологічну послідовність:
А) битва між флотом Октавіана та Антонія біля мису Акцій
Б) перемога Цезаря над понтійським царем
В) створення другого тріумвірату
Г) повстання Спартака 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. 

 

40. Позначте  прізвища політичних та військових діячів Риму, які увійшли до другого тріумвірату в 43 р. до н. е.:
1.  Гай Октавіан
2.  Марк Антоній
3.  Марк Лепід
4.  Гай Юлій Цезарь
5.  Гней Помпей
6.  Марк Красс 

 

41. Позначте   країни,  які увійшли до складу Західної римської імперії:
1. Єгипет
2. Іспанія
3. Греція
4. Галлія
5. Італія
6. Фракія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 липня 2018
Переглядів
823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку