Тестові завдання з історії України. 11 клас. Тема. Україна в умовах десталінізації.

Про матеріал

Тестові завдання містять завдання закритого типу. 20 запитань з однією правильною відповіддю, 2 завдання розташувати в хронологічній послідовності, в 2 завданнях необхідно вибрати 3 правильних відповіді.

Перегляд файлу

Тестові завдання з історії України.

Тема. Україна в умовах десталінізації.

1.«Реабілітація»це:
А)  повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців
Б)  насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян
В)  виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб
Г)  створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій

2.Процес  ліквідації  наслідків  сталінізму,  започаткований  після  смерті Й. Сталіна, називається:

А  депортація;

Б  депопуляція;

В  демонополізація;

Г  десталінізація.

  3. Управління галузями народного господарства УРСР через систему         раднаргоспів  здійснювалося впродовж
   А)  1945 – 1953 рр. 
   Б)  1954 – 1964 рр. 
   В)  1957 – 1965 рр. 
  Г)  1964 – 1972 рр.

  4.   ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у:

А)  листопаді 1955 р.

Б)  лютому 1956 р.

В)  червні 1956 р.

Г)  грудні 1957 р.

 5. .Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР  6 листопада 1960 року в Києві:

А) телевізійний центр
Б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона
В) постійно діючий атомний реактор
Г) метрополітен 

6.  Машинно-тракторні станції (МТС) було ліквідовано:

А)  1956 р.

Б)  1957 р.

В)  1958 р.

Г)  1960 р.

 7.   Перший ядерний реактор в Україні став до ладу в:

А)  грудні 1959 р.

Б)  лютому 1960 р.

В)  жовтні 1961 р.

Г)  лютому 1963 р.

8.  Яка з областей України була утворена в 1954 р.?

А)  Кіровоградська

Б)  Полтавська

В)  Вінницька

Г)  Черкаська.

9. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок:

А)  упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів)
Б)  ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств
В)  створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств
Г)  ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах 

10.  Хто був першим секретарем ЦК КПУ у 1949–1953 рр.?

А)  Л. Мельников;

Б ) П. Мешик;

В)  Л. Берія;

Г)  Т. Строкач.

11.  На 1951–1955 рр. припадає __ п’ятирічка.

А)  IV;

Б)  V;

В)  VI;

Г)  VII.

12. .Вкажіть прізвище першого секретаря ЦК КПУ в 1957-1963 рр.:

А) О.Кириченко
Б) М.Підгорний
В) П.Шелест
Г) Л.Брежнєв 

 

 

13. Зазначте дату прийняття рішення про утворення раднаргоспів:

А) 1955
Б) 1956
В) 1957
Г) 1958 

14. Якому питанню в діяльності шістдесятників в Україні приділялося найбільше уваги?

А)  Національному питанню;

Б ) встановленню верховенства суспільства над державою;

В)  ліквідації регламентації творчості митців;

Г)  досягненню верховенства держави над суспільством.

15. Лібералізація політичного режиму супроводжувалася:

А)  новими хвилями арештів;

Б)  політичним і морально-психологічним оздоровленням суспільства;

В)  запровадженням екстенсивного характеру виробництва;

Г)  кардинальними змінами в структурі партійного керівництва.

16.  Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»

А) націоналіст
Б) дисидент
В) опортуніст
Г) демократ 

17. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?

А)  Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту  їхніх прав
Б)  Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у  галузях освіти, науки, культури та інформації
В)  Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та  матеріальної допомоги
Г)  Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних  катастроф та їхніх наслідків.

18.  У чому виявилася демократизація  суспільно-політичного життя в період «відлиги»?

А)  Була запроваджена демократична система виборів;

Б)  припинилося  втручання  партійних  органів  у  діяльність  господарських і культурних установ;

В)  запроваджувалися  «громадські  засади»  в  різних  галузях  господарської, культурної діяльності, відбувалося певне скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад, профспілок, комсомолу;

Г ) це призвело до наростання кризових явищ у суспільстві.

19. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів  здійснювалося впродовж
А)  1945 – 1953 рр. 
Б)  1954 – 1964 рр. 
В)  1957 – 1965 рр. 
Г)  1964 – 1972 рр. 

20. Як вплинула освітня реформа 1959 р. на викладання української мови?

А)  У російських школах УРСР припинялось викладання української мови;

Б)  збільшилася кількість годин на викладання української мови;

В)  було  зафіксоване  положення  про  факультативність  вивчення  української мови;

Г)  в українських школах УРСР заборонялось викладання українською мовою.

21. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) вихід праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»
Б) судовий процес над УРСС
В) Постанова ЦУ КПРС «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків»
Г) обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ М.Підгорного.

22. Розташуйте в логічній послідовності етапи десталінізації:

А)  припинення масових репресій, реабілітація незаконно засуджених;

Б ) лібералізація політичного режиму;

В)  рух «шістдесятників»;

Г)  децентралізація управління економікою.

23. Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.:

1. критика культу особи
2. припинення «холодної війни» із Заходом
3. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину
4. реабілітація жертв репресій
5. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних 
ромадян
6. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ.

24. Оберіть ознаки становлення дисидентського руху:

1. сприяння десталінізації
2. вихваляння дисидентами переваг капіталістичного ладу
3. розробка планів насильницького захоплення влади у країні представниками дисидентських організацій
4. головною особливістю дисидентського руху був захист прав людини
5. активна боротьба радянської влади з проявами дисидентства
6. належність Л.Брежнєва до представників дисидентського руху 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 березня 2018
Переглядів
17847
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку