Тестові завдання з теми: "Літосфера"

Про матеріал
Тестові завдання з даної теми складені згідно навчальної програми з географії для 6-9 класів, затвердженої Наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Вчитель може використати їх на різних етапах уроків при вивченні теми "Літосфера", а також на уроці узагальнення та систематизації знань. Варіанти тестів можна використовувати як при індивідуальній, так і при групових формах роботи, в позакласній роботі, створювати інші дидактичні матеріали (наприклад, географічні диктанти, завдання на встановлення відповідності чи послідовності географічних явищ або процесів та ін.).
Перегляд файлу

ЛІТОСФЕРА

Варіант 612

 

 1. Земна кора разом з верхньою частиною мантії утворюють оболонку, яка називається:

а) атмосферою;

б) літосферою;

в) ядром;

г) астеносферою.

 

 1. На ділянках океанічного дна, де розходяться літосферні плити, утво-рюються:

а) серединно-океанічні хребти;

б) океанічні котловини;

в) материкові схили;

г) глибоководні жолоби.

 

 1. До внутрішніх процесів відносяться:

а) фізичне, органічне та хімічне вивітрювання;

б) роботу вітру та текучих вод;

в) роботу морів та льодовиків;

г) рух літосферних плит, землетруси, вулканізм.

 

 1. Гірські породи, які утворилися при застиганні магми на поверхні чи в глибинах земної кори, називаються:

а) метаморфічними;

б) магматичними;

в) осадовими.

 

 1. Рівнини висотою вище 500 м над рівнем моря – це:

а) височини;

б) низовини;

в) плоскогір’я.

 

 1. Серед рівнин України переважають:

а) височини;

б) плоскогір’я;

в) низовини;

г) нагір’я.

 

 1. За будовою океанічна земна кора відрізняється від материкової відсутністю:

а) осадового шару;

б) базальтового шару;

в) гранітного шару;

г) тектонічних рухів.

 

 1. Найбільше діючих вулканів розташовано:

а) в районах, де проходять межі літосферних плит;

б) на платформах;

в) на рівнинах;

г) у районах, де поширені карстові процеси.

 

 1. До планетарних форм рельєфу відносяться:

а) гори та рівнини;

б) яри та балки;

в) дюни та бархани;

г) материки та западини океанів.

 

 1. Гірські системи утворюються в основному в результаті:

а) вертикальних рухів земної кори;

б) зіткнення літосферних плит;

в) вивітрювання;

г) землетрусів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 613

 

 1. Планета Земля складається з:

а) ядра, мантії та земної кори;

б) різних шарів гірський порід;

в) літосфери і земної кори.

 

 1. Землетрусами називають:

а) рухи земної кори;

б) підземні поштовхи, пов’язані з розривними рухами у літосфері;

в) нестійкість земної кори.

 

 1. До якого типу вивітрювання належить руйнування гірських порід під впливом зміни температури?

а) фізичного;

б) хімічного;

в) біологічного;

г) техногенного.

 

 1. Потужність (товщина) земної кори найбільша під:

а) океанами;

б) гірськими масивами;

в) рівнинами;

г) материками.

 

 1. Температура гірських порід у земній корі з глибиною:

а) знижується;

б) підвищується;

в) не змінюється;

г) залежить від пори року.

 

 1. Піщані горби серпоподібної форми, які трапляються в пустелях і утворюються в результаті роботи вітру, – це:

а) дюни;

б) бархани.

 

 1. Місце на земній поверхні, розташоване над вогнищем землетрусу, де його сила максимальна, – це:

а) епіцентр;

б) гіпоцентр.

 

 1. Найбільшою за площею рівниною в світі є:

а) Причорноморська;

б) Західносибірська;

в) Велика Китайська;

г) Амазонська.

 

 1. Фонтан гарячої води й пари, що періодично викидається на поверхню, називається:

а) гарячим джерелом;

б) фумаролом;

в) гейзером.

 

 1. Карпати за висотою:

а) низькі гори;

б) середні гори;

в) високі гори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 614

 

 1. В’язкий шар у верхній мантії називають:

а) земною корою;

б) астеносферою;

в) літосферою;

г) платформою.

 

 1. Гори Гімалаї за висотою є:

а) середніми;

б) низькими;

в) високими.

 

 1. До зовнішніх процесів належать:

а) фізичне, органічне та хімічне вивітрювання;

б) робота вітру та текучих вод;

в) робота морів та льодовиків;

г) усі вищевказані процеси.

 

 1. Везувій – це:

а) згаслий вулкан;

б) діючий вулкан;

в) не вулкан.

 

 1. До паливних корисних копалин відноситься:

а) золото;

б) нафта;

в) калійна сіль;

г) олов’яні руди.

 

 1. Літосферна плита – це:

а) частина літосфери;

б) оболонка Землі;

в) велика частина літосфери, що обмежена глибинними розломами й перебуває у постійному русі.

 

 1. Прилад для визначення сили землетрусу називається:

а) термометр;

б) барометр;

в) сейсмограф;

г) ехолот.

 

 

 

 

 

 

 1. Частини земної поверхні, висоти яких відповідають висоті від 200 до 500 м над рівнем моря, – це:

а) височини;

б) низовини;

в) плоскогір’я;

г) гори.

 

 1. Гори на фізичних картах позначають:

а) жовтим кольором;

б) зеленим кольором;

в) коричневим кольором;

г) синім кольором.

 

 1. Найвища з названим гірських систем є:

а) Альпи;

б) Гімалаї;

в) Анди;

г) Кордильєри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 615

 

 1. Глибина шельфу Світового Океану становить:

а) від 0 до 200 м;

б) від 200 до 2 000 м;

в) понад 2 000 м.

 

 1. Найтвердіший на земній кулі мінерал:

а) корунд;

б) кальцій;

в) алмаз;

г) граніт.

 

 1. Найважчою рідиною нашої планети є:

а) вода;

б) ртуть;

в) нафта.

 

 1. Екзогенною унікальною формою рельєфу є:

а) башта Диявола;

б) Товтри;

в) Великий каньйон Колорадо;

г) вулкан Далол.

 

 1. Вогнище землетрусу називають:

а) гіпоцентром;

б) епіцентром;

в) жерлом;

г) кратером.

 

 1. Висота вулкана Кіліманджаро становить:

а) 2061 м;

б) 8848 м;

в) 5895 м;

г) 6960 м.

 

 1. Оболонка, що складає 4/5 об’єму Землі:

а) ядро;

б) астеносфера;

в) мантія;

г) земна кора.

 

 1. Виберіть пару гірських порід, що зв’язані процесом метаморфізму:

а) вапняк – мармур;

б) піщаник – гнейс;

в) граніт – кварцит.

 

 1. Гірські породи, утворені під впливом високої температури і тиску, називаються:

а) магматичними;

б) метаморфічними;

в) осадовими.

 

 1. Розплавлена маса, що утворюється в астеносфері й насичена газами, називається:

а) магмою;

б) лавою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 616

 

 1. Знайдіть помилку в завданні. Земна кора складена гірськими породами:

а) магматичними;

б) метаморфічними;

в) рудними;

г) осадовими.

 

 1. До карстових форм рельєфу відносяться:

а) печери, шахти, улоговини;

б) бархани, дюни;

в) яри, балки; вимоїни;

г) морена.

 

 1. Відносно стійкі тектонічні структури земної кори називають:

а) сейсмічними поясами;

б) платформами;

в) літосферними плитами;

г) астеносферою.

 

 1. Гірськими породами метаморфічного походження є:

а) граніт, базальт;

б) мармур, гнейс;

в) крейда, торф;

г) гіпс, калійна сіль.

 

 1. Гори України – Карпати та Кримські – за віком відносяться до старих, тому що вони невисокі, сильно зруйновані, мають пологі схили:

а) так;

б) ні.

 

 1. Якщо літосферні плити стикаються, то на поверхні земної кори утворюються:

а) глибинні розломи;

б) глибоководні жолоби;

в) гори;

г) рівнини.

 

 1. Первинною за походженням рівниною серед перелічених є:

а) Східноєвропейська;

б) Месопотамська;

в) Причорноморська;

г) Амазонська.

 

 

 

 

 1. Океан, на окраїнах якого розташована переважна частина діючих вулканів:

а) Північний Льодовитий;

б) Атлантичний;

в) Індійський;

г) Тихий.

 

 1. Канал, який з’єднує вогнище вулкана з поверхнею Землі, – це:

а) кратер;

б) кальдера;

в) жерло вулкана.

 

 1.  Рівнина, що знаходиться на території Південної Америки:

а) Месопотамська;

б) Прикаспійська;

в) Амазонська;

г) Великі рівнини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 617

 

 1. Хімічне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

а) текучими водами;

б) вітром, який переносить дрібні часточки;

в) внаслідок коливань температури повітря;

г) внаслідок розчинення їх водою.

 

 1. Геологічну історію Землі умовно поділяють на п’ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську.

а) так;

б) ні.

 

 1. Найдовша гірська система земної кулі …

а) Гімалаї;

б) Карпати;

в) Кавказ;

г) Кордильєри (Анди).

 

 1. Найпоширенішим металом в земній корі є:

а) залізо;

б) алюміній;

в) мідь;

г) ртуть.

 

 1. Амазонська рівнина утворена …

а) на місці колишніх гір;

б) річковими наносами.

 

 1. Найпоширенішим мінералом на Землі є:

а) кварц;

б) польовий шпат;

в) слюда;

г) вода.

 

 1. Унікальною формою рельєфу як результат прояву зовнішніх сил є:

а) вулкан Везувій;

б) гора Аюдаг;

в) печера Оптимістична (Україна);

г) Великі Африканські розломи.

 

 1. Найвищий діючий вулкан Європи:

а) Гекла;

б) Етна;

в) Везувій;

г) Ебеко.

 

 1. Найбільша у світі, що розташована нижче від рівня моря, низовина:

а) Прикаспійська;

б) Причорноморська;

в) Амазонська;

г) Індо-Гангська.

 

 1. Учені вважають, що колись на Землі був єдиний материк…

а) Лавразія;

б) Гондвана;

в) Пангея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 618

 

 1. Укажіть назву твердої кам’яної оболонки Землі:

а) гідросфера;

б) літосфера;

в) астеносфера;

г) атмосфера.

 

 1. Як розташована мантія щодо поверхні Землі?

а) ближче, ніж земна кора та ядро;

б) нижче від земної кори та ядра;

в) нижче від земної кори, але вище за ядро;

г) вище, ніж земна кора, але далі, ніж ядро.

 

 1. Укажіть основну причину виверження вулканів:

а) водна ерозія;

б) процеси, що відбуваються в глибині Землі;

в) діяльність льодовика;

г) процеси вивітрювання.

 

 1. Укажіть середню потужність океанічної земної кори:

а) 5 – 10 км;

б) 55 – 65 км;

в) 20 – 35 км;

г) 130 – 140 км.

 

 1. Яка гірська порода утворюється при застиганні магми на деяких глибинах?

а) вапняк;

б) туф;

в) граніт;

г) пемза.

 

 1. Які материки утворилися в результаті розколу Гондвани?

а) Євразія, північна Америка, Африка;

б) Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида;

в) Євразія, Північна Америка;

г) Північна Америка, Африка, Австралія.

 

 1. Які гірські породи належать до осадових органічних?

а) валуни, галечники;

б) вапняк, крейда;

в) кухонна сіль, калійні солі;

г) пісок, глина.

 

 

 

 

 1. Які форми рельєфу утворюються на ділянках океанічного дна, де одна літосферна плита занурюється під іншу?

а) серединно-океанічні хребти;

б) материкова обмілина (шельф);

в) материкові схили;

г) глибоководні жолоби.

 

 1. Багато гейзерів розміщено:

а) на Курильських островах;

б) у Гренландії;

в) на Мадагаскарі.

 

 1.  Гірські породи – це …

а) тверді частинки літосфери;

б) різноманітне каміння;

в) сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 619

 

 1. Вкажіть тип вулканічних вивержень. Лавові потоки повільно стікають схилами вулкана:

а) вулканічний тип;

б) гавайський тип;

в) стромболіанський тип;

г) пелейський тип.

 

 1. Фудзіяма – це …

а) згаслий вулкан;

б) діючий вулкан;

в) не вулкан.

 

 1. До нерудних корисних копалин відноситься:

а) марганцева руда;

б) фосфорити;

в) золото;

г) платина.

 

 1. Скандинавські гори – це …

а) молоді гори;

б) старі гори.

 

 1. Висоти на місцевості та карті від 0 до 200 м над рівнем моря – це …

а) височини;

б) плоскогір’я;

в) гори;

г) низовини.

 

 1. Німецький геофізик Альфред Вегенер обґрунтував гіпотезу дрейфу (переміщення) материків у:

а) 1909 р.;

б) 1911 р.;

в) 1912 р.;

г) 1916 р.

 

 1. Ера сучасного життя називається:

а) палеозойською;

б) мезозойською;

в) кайнозойською.

 

 1. Плоскими, з рівною поверхнею є рівнини:

а) Причорноморська, Західносибірська;

б) Східноєвропейська, Орінокська.

 

 

 1. Найвищою точкою Північної Америки є:

а) г. Косцюшко;

б) г. Деналі;

в) г. Кіліманджаро;

г) г. Аконкаґуа.

 

 1.  Знаючи сучасне розташування літосферних плит, напрямок та швидкість їхнього руху, можна:

а) точно визначити внутрішню будову Землі;

б) визначити відносний та абсолютний вік гірських порід, що складають земну кору;

в) спрогнозувати положення материків та їх співвідношення з океанами у майбутньому;

г) зупинити руйнівні землетруси та вулкани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 620

 

 1. Гірські породи, що утворилися в результаті процесів вивітрювання та накопичення:

а) осадові;

б) магматичні;

в) метаморфічні.

 

 1. Яку спільну назву мають процеси руху земної кори, землетруси та вулканізм?

а) внутрішні сили;

б) зовнішні сили.

 

 1. Руйнування гірських порід унаслідок діяльності людини:

а) фізичне вивітрювання;

б) хімічне вивітрювання;

в) антропогенне;

г) органічне вивітрювання.

 

 1. Підвищені рівнини, відокремлені стрімкими уступами від навколишніх низовин:

а) рівнина;

б) плато;

в) плоскогір’я;

г) височина.

 

 1. Залишки зруйнованих височин:

а) щити;

б) кряжі;

в) плато;

г) фундаменти.

 

 1. Великі групи гірських масивів, хребтів, високогірних плато:

а) перевали;

б) гірські долини;

в) гори;

г) гірські країни.

 

 1. Апарат для дослідження глибоководних частин океану:

а) батискаф;

б) ехолот;

в) акваланг.

 

 

 

 

 

 

 1. Вулкан з картини Брюллова:

а) Фудзіяма;

б) Кіліманджаро;

в) Везувій;

г) Кракатау.

 

 1. Найбільш низьке та доступне місце в гребені гірського хребта:

а) пік;

б) яйла;

в) горст;

г) перевал.

 

 1. Плоскогір’я, природними межами якого є річки Лена та Єнісей:

а) плато Декан;

б) Середньосибірське плоскогір’я;

в) Тибет;

г) плато Ахаггар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

 

ЛІТОСФЕРА

Варіант  601

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

А

Г

Б

В

В

В

А

А

Б

 

Варіант  602

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Б

А

Б

Б

Б

А

Г

В

В

 

Варіант  603

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

В

Г

Б

Б

В

В

А

В

Б

 

Варіант  604

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

В

Б

В

А

В

В

А

Б

А

 

Варіант  605

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

Б

Б

Б

Б

В

В

Г

Г

В

 

Варіант  606

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

А

Г

Б

Б

Г

В

Б

А

Г

 

Варіант  607

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

В

Б

Б

В

Б

Б

Г

А

В

 

Варіант  608

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

Б

Б

В

В

В

А

Б

В

 

Варіант  609

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

А

В

Б

Б

Г

А

В

Г

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 січня 2023
Переглядів
189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку