Тестові завдання. ЗНО. Первісний лад. Перші князі.

Про матеріал
Підготовка до незалежного зовнішнього оцінювання з історії України. Первісний лад. Княжа доба. Перші князі.
Перегляд файлу

Первісний лад

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1 Привласнююче господарство це:
 скотарство, збиральництво, рибальство
 збиральництво, мисливство, рибальство
 мисливство, землеробство, скотарство
 землеробство, скотарство, тваринництво

2.Відтворююче господарство це:

 •  збиральництво і мисливство
 •  землеробство і скотарство
 •  скотарство і збиральництво
 •  мисливство і землеробство

3.Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого відбулося у:

 •  Неоліт
 •  Палеоліт
 •  Мезоліт
 •  Енеоліт

4.«Людина розумна» (кроманьйонець) з ‘являється:

 •  150 тис. р. тому
 •  35 тис. р. тому
 •  500 тис. р. тому
 •  1 млн. р. тому

5.Поява перших людей на території України:

 •  35 тис. р. тому
 •  150 тис. р. тому
 •  1 млн. р. тому
 •  500 тис. р. Тому

6.Трипільці проживали:

 •  V-IV тис. р. до н.е.
 •  VI-V тис. р. до н.е.
 •  IV -III тис. р. до н.е.
 •  III-II тис. р. до н.е.

7.Трипільці проживали на території:

 •  Криму, Слобожанщини
 •  Лівобережної України, Криму
 •  Правобережної України, Подніпров’я
 •  Східної України, Українського степу

8.Трипільці були:

 •  мисливцями
 •  кочівниками
 •  землеробами (хліборобами)
 •  скотарями

9.Першим народом на території України були:

 •  кіммерійці
 •  сармати
 •  скіфи
 •  готи

10.Основним видом діяльності кіммерійців, скіфів та сарматів було:

 •  кочове скотарство
 •  землеробство
 •  осіле скотарство
 •  мисливство та рибальство

11.Позначте правильне твердження

 •  Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок римської колонізації
 •  Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок розселення скіфів
 •  Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок Великої грецької колонізації
 •  Античні міста-держави в північному Причорномор’ї виникли внаслідок Великого переселення народів

12.Який народ витіснив скіфів з Причорноморських степів у ІІІ ст. до н.е.

 •  кіммерійці
 •  сармати
 •  готи
 •  гуни

13.Позначте період, в якому існувала Трипільська культура

 •  Мезоліт
 •  Неоліт
 •  Енеоліт
 •  Палеоліт

14.Позначте назву періоду з VI по IV тис. до н.е.

 •  Палеоліт
 •  Неоліт
 •  Мезоліт
 •  Енеоліт

15. Археологічна культура – це

 •  археологічні пам’ятки, що належать до одного часу, розповсюджені на певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями
 •  наука, що вивчає археологічні джерела
 •  археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первісних людей мистецтва і релігії
 •  правила здійснення археологічних розкопок

16. Як римські та візантійські вчені називали слов’ян, які проживали між Дністром та Дніпром

 •  Склавіни
 •  Венеди
 •  Анти
 •  варяги

17. Назва східнослов’янського племені, центром якого був Чернігів

 •  Поляни
 •  Сіверяни
 •  Білі Хорвати
 •  Деревляни

18. Назва східнослов’янського племені, центром якого був Київ

 •  Поляни
 •  Сіверяни
 •  Деревляни
 •  Білі Хорвати

19. Слов’яни проживали на території

 •  між Віслою та Доном
 •  між Доном та Волгою
 •  між Дніпром та Віслою
 •  між Дніпром та Одером

20. Велике розселення слов’ян тривало впродовж

 •  V-VІІ ст.
 •  І ст. до н.е. – І ст. н.е.
 •  ІІІ-IV ст.
 •  І-ІІ ст.

21. Установіть послідовність.

 • Мезоліт 2
 • Палеоліт 1
 • Енеоліт 3
 • Неоліт 4

22. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні.

Укажіть назви скіфських племен за переказом Геродота:

 •  Царські скіфи
 •  Еллінські скіфи
 •  Понтійські скіфи
 •  Скіфи – землероби
 •  Скіфи – воїни
 •  Скіфи – орачі
 •  Скіфи – герої

36. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

 •  високий рівень розвитку ковальства
 •  створення складних іригаційних систем
 •  ведення підсічного господарства
 •  розвиток товарного виробництва
 •  розвиток ткацького ремесла
 •  кочове скотарство
 •  звіриний стиль в орнаменті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська держава

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать:
 •  княгині Ользі
 •  князю Святославу
 •  князю Аскольду
 •  князю Ігорю
2.Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:
 •  збори вільного населення міста для вирішення громадських справ
 •  народне ополчення під час війни
 •  об’єднання ремісників міста
 •  група професійних воїнів на чолі з княземї
 
3.Хто з давньоруських князів уклав у 944 р. договір з Візантією, за яким Київська Русь отримала право вести з Константинополем вільну торгівлю, надсилати туди торгові кораблі, але натомість втратила свої володіння у гирлі Дніпра і на узбережжі Чорного моря:
 •  Аскольд
 •  Ігор
 •  Олег
 •  Святослав
4. Кому з давньоруських князів кияни сказали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»
 •  Аскольду
 •  Олегу
 •  Святославу
 •  Ігорю
5.Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:
 •  Олег
 •  Ігор
 •  Аскольд Ольга
6.Сутність поняття «варяги»:
 •  жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, зокрема і на Русь
 •  мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю
 •  жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів
 •  слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів
7.Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор
 •  Візантія
 •  Болгарія
 •  Угорщина
 •  Польща
8.Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії.
 •  Хозари
 •  Печеніги
 •  Авари
 •  Половці
9.Позначте іншу назву варягів.
 •  Венеди
 •  Гуни
 •  Нормани
 •  Угри
10.Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.
 •  Святослав Ігорович
 •  Володимир Великий
 •  Ярослав Мудрий
 •  Володимир Мономах
11.Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна.
 •  Франція
 •  Німеччина
 •  Угорщина
 •  Польща
12.Позначте рік хрещення Русі.
 •  862 р.
 •  988 р.
 •  1036 р.
 •  882 р.
13.Позначте ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь прибив на його воротах свій щит.
 •  Святослав
 •  Олег
 •  Ігор
 •  Аскольд
14.Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві
 •  Печеніги
 •  Половці
 •  Угри
 •  Торки
15.Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів Русі.
 •  Святослав
 •  Ярослав
 •  Олег
 •  Володимир

16 Позначте дату походу Святослава проти хазар.

 •  964-966
 •  964-972
 •  966-967
 •  968-971
17.Позначте назву храму, при якому була побудована перша бібліотека на Русі.
 •  Софіївський собор
 •  Десятинна церква
 •  Успенський собор
 •  Києво-Печерська лавра
18.Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

 •  Володимира Великого
 •  Ярослава Мудрого
 •  Олега Віщого
 •  Ігоря Старого

19.Позначте ім’я ймовірного автора «Повісті минулих літ»

 •  Іларіон
 •  князь Володимир
 •  Нестор
 •  співець Боян
20.Князь, за правління якого почали карбувати перші руські монети.
 •  Володимир
 •  Святослав
 •  Ярополк
 •  Ярослав
21.Яке місто на Русі називали Царгородом?
 •  Новгород
 •  Київ
 •  Константинополь Рим

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Palchak Lina
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
21 серпня 2019
Переглядів
1690
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку