17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Тестування з теми "Оксиген. Кисень"

Про матеріал
Розробка тестування для перевірки чи узагальнення знань про кисень та Оксиген.
Перегляд файлу

підсумкове Тестування

«Оксиген. Кисень»

варіант 1

  1.               Вкажіть хімічний символ Оксигену:

а) Ox;

б) O;

в) Og;

г) Ok.


2. Оксиген міститься в:

а) 2 групі 6-го періоду Періодичної системи хімічних елементів;

б) 6 групі 3-го періоду Періодичної системи хімічних елементів;

в) 6 групі 2-го періоду Періодичної системи хімічних елементів;

г) 4 групі 2-го періоду Періодичної системи хімічних елементів.

3. Молекула кисню складається з:


а) одного атома Оксигену;

б) трьох атомів Оксигену;

в) двох атомів кисню;

г) двох атомів Оксигену.


4. Відносна молекулярна маса кисню становить:


а) 8;

б) 16;

в) 24;

г) 32.


5. У записі 3О2 цифра «2» означає:


а) коефіцієнт;

б) індекс;

в) валентність Оксигену;

г) порядковий номер атома Оксигену.


6. До складу молекули води Оксиген входить як:


а) хімічний елемент;

б) проста речовина;

в) складна речовина;

г) домішки.


7. Кисень за звичайних умов …


а) не розчиняється;

б) малорозчинний;

в) добре розчиняється

г) розчиняється дуже добре.


8. За звичайних умов, кисень – це:


а) газ;

б) рідина;

в) тверда речовина;

г) плазма.


9. Найпоширенішим елементом земної кори є:


а) Алюміній;

б) Силіцій;

в) Оксиген;

г) Нітроген.


10. Кисень зріджується при температурі:


а) -173˚С;

б) -183˚С;

в) -219˚С;

г) -239˚С.


11. Вкажіть формулу речовини, яка використовується як каталізатор при добуванні кисню в лабораторії:


а) KMnO4;

б) MnO2;

в) KClO3;

г) H2O2.


12. У лабораторії  кисень збирають шляхом витіснення повітря, оскільки він:


а) важчий за повітря;

б) легший за повітря;

в) реагує з повітрям;

г) не входить до складу повітря.


13. Кисень у лабораторії добувають розкладанням:


а) Na2SO4;

б) H2O2;

в) MgCO3;

г) FeO.


14. Під час реакції розкладу…

а) з кількох реагентів утворюється один продукт реакції;

б) реагенти обмінюються своїми складними частинами;

в) з однієї складної речовини утворюється кілька продуктів реакції;

г) з кількох реагентів утворюється кілька продуктів реакції.

15. Позначте формулу сполуки, що утворюється під час горіння заліза в кисні:


а) FeO;

б) Fe2O3;

в) Fe3O4;

г) FeO4.


16. Під  час реакцій сполучення:

а) з кількох реагентів утворюється один продукт реакції;

б) реагенти обмінюються своїми складними частинами;

в) з однієї складної речовини утворюється кілька продуктів реакції;

г) з кількох реагентів утворюється кілька продуктів реакції.

17. Вкажіть назву речовини, у результаті спалювання якої утворюється CuO:


а) залізо;

б) магній;

в) мідь;

г) свинець.


18. Вкажіть символ неметалічного елемента:


а) Cu;

б) Fe;

в) Al;

г) S.


19. Горіння – це хімічна реакція, під час якої:


а) виділяється тепло і світло;

б) поглинається світло;

в) поглинається тепло;

г) утворюються прості речовини.


20. Вкажіть формулу хлор(V) оксиду:


а) Cl2O;

б) Cl2O7;

в) Cl2O5;

г) Cl2O3


21. Валентність Феруму в сполуці Fe2O3 становить:


а) I;

б) II;

в) III;

г) IV.


22. Позначте ряд, що містить лише формули оксидів:


а) NaOH, Na2O, CO;

б) CO, CO2, MgO;

в) MgO, CuO, HCl;

г) FeO, Fe2O3, FeSO4.


23. Окиснення – це реакція…


а) речовин з воднем;

б) речовин з Оксигеном;

в) речовин  з киснем;

г) речовин з Гідрогеном.


24. Озон – це газ:


а) легший за повітря;

б) має різкий запах;

в) нерозчинний у воді;

г) який підтримує дихання.підсумкове Тестування

«Оксиген. Кисень»

Варіант 2

  1.               Відносна атомна маса Оксигену становить:

а) 8;

б) 16;

в) 24;

г) 32.


2. У сполуках Оксиген виявляє валентність:


а) I;

б) II;

в) III;

г) IV.


3. Вкажіть назви простих речовин, утворених Оксигеном:


а) кисень і озон;

б) кисень і азот;

в) азот і озон;

г) озон і гелій.


4. Позначте хімічну формулу кисню:


а) O2;

б) O3;

в) O;

г) H2O.


5. У записі цифра 3О2 цифра 3 слугує:


а) коефіцієнтів;

б) індексом;

в) покажчиком валентності Оксигену;

г) порядковим номером Оксигену.


6. Вкажіть, де знаходиться кисень у вільному стані:


а) у плазмі;

б) в атмосфері Землі;

в) у молекулах азоту;

г) у розплавленому металі.


7. Вкажіть прізвище вченого, який відкрив кисень:


а) М.Ломоносов;

б) Д. Менделєєв;

в) Ф.Кекуле;

г) К.Шеєле.


8. Вкажіть, вміст якого газу в повітрі ( за об’ємом) становить приблизно 21%:


а) кисню;

б) азоту;

в) озону;

г) вуглекислого газу.


9. За звичайних умов озон – газ, який …


а)легший за повітря;

б) має різкий запах;

в) нерозчинний у воді;

г) зеленого кольору.


10.Кисень твердне за температури:


а) -173˚С;

б) -183˚С;

в) -219˚С;

г) -239˚С.


11. Кисень в лабораторії добувають термічним розкладанням:


а) CaCO3;

б) K2SO4;

в) CuO;

г) KMnO4.


12. У лабораторії  кисень збирають шляхом витіснення води, оскільки він:


а) не розчиняється у воді;

б) легший за воду;

в) розчиняється у воді;

г) взаємодіє з водою.


13. У промисловості кисень добувають:


а) перегонкою рідкого повітря;

б) розкладанням оксидів;

в) розкладанням гідроген пероксиду;

г) розкладанням води.


14. Каталізаторами називають речовини, які:

а) прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу їх продуктів;

б) не впливають на швидкість хімічної реакції;

в) прискорюють хімічні реакції і входять до складу їх продуктів;

г) сповільнюють хімічні реакції і входять до складу їх продуктів.

15. Кисень у посудині виявляють за допомогою:


а) тліючої скіпки;

б) активованого вугілля;

в) кухонної солі;

г) вапняної води.


16. Вкажіть назв речовини, у результаті спалювання якої утворюється MgO:


а) мідь;

б) молібден;

в) магній;

г) манган.


17. Кисень – це речовина, яка…


а) горить;

б) підтримує горіння;

в) не підтримує горіння;

г) згоряє з вибухом.


18. Червоний фосфор згоряє в атмосфері кисню:


а) червоним полум’ям;

б) сліпучо-білим полум’ям;

в)тьмяним синюватим полум’ям;

г) яскравим жовтим полум’ям.


19. Під час горіння вугілля утворюється:


а) чадний газ;

б) вуглекислий газ;

в) сірчистий газ;

г) сірчаний газ.


20. Під час горіння заліза в кисні утворюється:


а) чадний газ;

б) іржа;

в) вуглекислий газ;

г) залізна окалина.


21. Позначте символ металічного елемента:


а) S;

б) P;

в) Fe;

г) F.


22. Оксидами називають…

а) сполуки, утворені трьома елементами, одним з яких є Оксиген;

б) прості речовини, утворені Оксигеном;

в) сполуки, що містять Оксиген;

г) речовини, утворені двома елементами, одним  з яких є Оксиген.

23. Вкажіть ряд, що містить лише формули осидів:


а) H2SO4, SO2, SO3;

б) KOH, BaO, CaO;

в) Cl2O3, HCl, H2O;

г) NO, CuO, ZnO


24. Речовина, формула якої СО2 має назву:


а) карбон(IV) оксид;

б) карбон(II) оксид;

в) чадний газ;

г) сльозогінний га

 

 

 

 

 

 


 

docx
Додано
8 травня
Переглядів
162
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку