18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тези до статті. Формування в учнів національного світогляду та активної громадянської позиції на уроках географії.

Про матеріал

В «Основних орієнтирах виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» зазначено : «Патріотизм виявляється в любові до батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні встановленню й утвердженню України як суверенної правової демократичної соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею батьківщини.»

Перегляд файлу

 

 

Є багато країн на землі

В них озера, річки і долини,

Є країни великі й малі,

Та найкраще - завжди Батьківщина!

 Формування в учнів  національного світогляду та активної громадянської позиції на уроках географії.    

       Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.

         В «Основних орієнтирах виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України» зазначено : «Патріотизм виявляється в любові до батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні встановленню й утвердженню України як суверенної правової демократичної соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею батьківщини.»

      Шкільна географія відіграє значну роль у вихованні патріотизму підростаючого покоління. Патріотичне виховання –це виховання засобами шкільної географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів, як ланки, що визначає духовну єдність поколінь. почуття громадянської й соціальної відповідальності. місцевості .                

     Саме тому у роботі з учнями я ставлю перед собою такі завдання:

1.  формування у учнів  національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати на користь держави, готовність її захищати;

2. забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, культури та історії свого народу;

3. прищеплення шанобливого ставлення до звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

     Робота над цими  завданнями сприяє  розвитку здібностей учнів, оскільки дає змогу розкрити навчальний матеріал  цікаво, багатогранно,  по-сучасному та не втратити зв’язку з минулим, бо без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу й незалежність, людина не може бути відданим громадянином своєї держави.

Особливо велика роль у вихованні в учнів патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів, різних країн належить фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожний урок містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у цілому світі.Без відчуття приналежності до рідного народу, його історії, мови, культури, причетності до творення майбутнього своєї держави  неможливо стати повноцінним членом суспільства.              Географія – це єдина навчальна дисципліна, яка, маючи величезний світоглядний потенціал, формує у молоді комплексне узагальнююче уявлення про Землю, як планету людей, виховує патріотизм і любов до свого краю, Батьківщини, вчить орієнтуватися в складних світових соціально-економічних процесах.Так, на уроках  фізичної та соціально-економічної географії під час вивчення матеріалу про природу та господарствоУкраїни відбувається формування почуття приналежності до великого українського народу, якими  ми є; гордості і любові до нашої культури і традицій. 

        Під час вивчення гірських порід та корисних копалин, рослинного та тваринного світу,  характеристик зональних та азональних природних комплексів України та рідного краю використовую легенди, прислів’я, приказки, які наділені життєвою народною силою. В цьому допомогають твори В. О. Сухомлинського, який  надавав патріотичному вихованню першочергового значення у всебічному розвитку особистості. Гуманізм та патріотизм  – серцевина його педагогічної  спадщини. Роботи видатного українського педагога використовую під час вивчення різних тем з географії. Казки, оповідання, допомагають донести до учнів розуміння тих природних явищ, які важко уявити. Ці поетичні образи підводять учнів до висновків та розуміння причинно-наслідкових зв'язків у природі.   Скільки цікавого можна взяти з  його творів «Туман надставком»,«Ранковий вітерець», «Краплини роси», «Серед степу в липневий день»,  «Вічна тополя», «Пролісок і жайворонок», «Кульбабка», «Бузковий гай у яру», «Перепел і кулик», «Куди летять ластівки» і використати цей матеріал під час вивчення тем :«Атмосфера», «Вологість повітря», «Вітер»  на уроках загальної  географіі у 6 класі.Тут і одвічні символи України верба і тополя, калина, соловейко, лисиця й інші представники флори і фауни рідної України. Всеосяжна, багатоаспектна творча спадщина В.О.Сухомлинського з роками не втрачає своєї актуальності, а відкривається для мене все новими і новими гранями.  

  Вивчення економічної географії надає ще більші можливості для патріотичного виховання учнів. Так, характеризуючи окремі території світу, доречно ознайомлювати учнів із внеском українських учених у їх вивчення й освоєнні українських земель, наприклад, під час вивчення теми «Відкриття й освоєння Африки» в курсі «Географія материків і океанів» докладно спиняюся  на дослідженнях території цього материка українським мандрівником і дипломатом Єгором Ковалевським .Знайомлячи учнів з господарством нашої країни, завжди звертаю увагу на місце країни в світі, на наші національні енергетичні ресурси, на працьовитість українського народу.  Завжди закликаю учнів та їх родини користуватися та вживати  вітчизняну продукцію, таким чином підтримати нашого виробника і звільнити український ринок від неякісної імпортної дешевої продукції.Коли ми вивчаємо окремі галузі промисловості, то знайомимось з українськими виробниками,  оцінюємо їх конкурентоспроможність.

       В патріотичному вихованні учнів важливу роль відіграє вироблення  сумлінного, відповідального ставлення до праці, потреба працювати на благо Батьківщини, своєї родини та для себе, виховання поваги до людей праці. Тому тут доцільно ознайомити учнів з роботою і гірників, і будівельників. При розгляді теми «Легка промисловість. Художні промисли» можна наочно продемонструвати вироби, запросити на урок майстрів, які ознайомлять учнів з самою технікою виконання.

З метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів використовую матеріал краєзнавчого музею нашої школи. У  музеї вони дізнаються про  народні традиції, свята ,предмети побуту. Вони не лише вивчають назви старовинних речей побуту, а й на практиці спробували поставити рогачем до печі глечика, прасували рушник рубелем і качалкою, крутили прядку. Кожен рік музей поповнюється експонатами, які приносять самі учні. Дітям подобається, що принесені ними речі : посуд, рушники, серветки, писанки, ретельно зберігаються та використовуються для подальшого ознайомлення іншими відвідувачами.

Велике значення у формуванні патріотичного виховання учнів відіграє пошуково – дослідницька робота, наслідком якої є формування в учнів громадянського мислення, виховання поваги до національних надбань, почуття гордості за свою країну. Учні нашої школи є неодноразовими учасниками районних і обласних конкурсів таких як : «Сіверський Дінець – очима молоді», «Перлини Донеччини», «Наукова весна».

        Патріотичні почуття особливо легко виховуються на екскурсіях, в туристських  походах, подорожах.  Всі вони виховують у школярів такі цінні якості, як почуття  дружби і колективізму, привчають до взаємної допомоги і підтримки. Вони розширюють світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті в школі, дають можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини,  її природними скарбами, народними звичаями, традиціями, залучають їх до проведення різноманітних досліджень та спостережень.Учні мають змогу стати  мандрівником, побувавши в уявній науковій експедиції до  певної природної зони чи  ландшафтів України, що існували в геологічному минулому, чи до заповідних українських об'єктів і скласти звіт експедиції про свої відчуття, враження, доповненими їх власними малюнками чи фотографіями.

Отже, у моїй роботі було і залишається пріоритетним національно-патріотичне виховання, тому що, на мою думку, виховання національної самосвідомості на уроках географії сприяє збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення  особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю. В наш час, коли  нівелюється приналежність людини до певної нації, виховання справжнього патріота  набуває особливо важливого значення. Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу.                       

 

 

 

 

Література.

1. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року № 1243).

3. Концепція національно – патріотичного виховання молоді (електронний ресурс). – режим доступу : http// osvita.ua/legislation/other/5397/.- Назва з екрану.

 

docx
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
820
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку