"Типи хімічних реакцій" Контрольна робота у 9 класі

Про матеріал
Контрольна робота створена з метою узагальнення і систематизації знань з хімії дев'ятикласників з теми "Типи хімічних реакцій"
Перегляд файлу

9 Клас

Контрольна робота

«Хімічні реакції»

Варіант І

     1. Внаслідок реакції сполучення утворюється (0,1б):

А) дві складні речовини;

Б) одна складна речовина;

В) проста і складна речовина;

Г) декілька простих і складних речовин.

     2. Вкажіть, як називається реакція  для якої  ∆Н > 0; (0,1 б):

А) екзотермічна;         Б) оборотня;          В) необоротня;  Г) ендотермічна.

     3. Яка реакція належить до окисно-відновних (0,1 б):

А) Mg Cl2 +2 NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl;

Б) FeCl2 + Cl2 → FeCl3;

В) ZnCl2 + 2NaOH →  Zn(OH)2 + 2NaCl.

Г) H2SO4 + 2 KOH → K2SO4+2 H2O;

      4. Ступінь окиснення Мангану в сполуці K2MnO4 дорівнює (0,1 б):

А) +7;  Б) +2;    В) +6;   Г) +5;

       5. Вкажіть  реагенти  реакції Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O (0,1 б):

А) Кальцій гідроксид та сульфатна кислота

Б) Кальцій гідроксид та кальцій сульфат

В) Кальцій сульфат та вода

Г)  Кальцій сульфат та сульфатна кислота

       6. Вкажіть тип реакції, схема якої АВ+ С = А+СВ (0,1 б):

А) Сполучення

Б) Розкладу

В) Обміну

Г) Заміщення

      7. Укажіть, яка реакція відбувається найшвидше(0,1 б):

А) Горіння вугілля

Б) Нейтралізації

В) Гниття листя

Г) Фотосинтез

      8. Речовини, що пришвидшують сповільнюють хімічну реакцію, називаються (0,1 б):

А) Каталізатори

Б) Інгібітори

В) Індикатори

Г) Оксиди

      9. Оберіть правильне твердження: Відновник — це  (0,1 б):

А) сполука, до складу якої входять атоми, що під час хімічної реакції віддають електрони

Б) сполука, до складу якої входять атоми, що під час хімічної реакції приймають електрони

В) хімічна реакція,яка відбувається без зміни ступеня окиснення

Г) хімічна реакція,яка відбувається із зміною ступеня окиснення

      10. Визначте невідомий ступінь окиснення Х у схемі Kx - 1e → K+1 (0,1 б):

А) +1

Б) +2

В) 0

Г) -2

      11. Йон Ca2+ у хімічних реакціях може бути :(0,1 б):

А) Окисником

Б) Відновником

В) І окисником, і відновником

      12. Допишіть рівняння реакцій, вкажіть суму коефіцієнтів     (0.1 б):

Cr(NO3)3 + LiOH →

А) 6

Б) 7

В) 8

Г) 9

      13. Установіть відповідність між рівняннями реакцій та їхніми типами (3 б):

Хімічна реакція

1) 2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2O;

2) K2O + H2O→ 2KOH;

3) Mg+H2SO4→ Mg SO4+ H2

Тип реакції

А) розкладу;             В) обміну;

Б) сполучення;        Г) заміщення.  Д) екзотермічна

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

      14. Встановіть відповідність між схемами окисно-відновних реакцій і електронно-йонними рівняннями процесу відновлення    (3 б):

Окисно-відновна реакція

1) H2 + S → H2S;

2) Zn + HCl → ZnCl2 + H2;

3) CO+ O2→ CO2

Процес відновлення

А)2H+1 + 2ē → H20;    В)H20 - 2ē → 2H+1;

Б)Zn0-2e → Zn+2        Г)O20 + 4ē → 2O-2;  Д) S0 + 2е → S-2

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

       15. Урівняйте рівняння методом електронного балансу, вкажіть коефіцієнт перед відновником  (2 б)

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Відповідь до завдання 15

      16. Укажіть, яка маса вугілля згоріла , якщо виділилося 78,6 кДж  теплоти.  Термохімічне рівняння реакції 

С+O2= CO2 ∆Н=-393 кДж (2 б)

Відповідь до завдання 16

       17. Обчисліть кількість речовини солі(моль) , що утворюється при взаємодії  20г натрій гідроксиду із хлоридною кислотою. (2 б)

 

Відповідь до завдання 17

 

 

 

 

 

 


9 Клас

Контрольна робота

«Хімічні реакції»

Варіант ІІ

1. Внаслідок реакції  розкладу утворюється (0,1 б):

А) дві складні речовини;

Б) одна складна речовина;

В) проста і складна речовина;

Г) декілька простих і складних речовин.

2. Вкажіть, як називається реакція  для якої  ∆Н < 0; (0,1 б):

А) екзотермічна;         Б) оборотня;          В) необоротня;  Г) ендотермічна.

3. Яка реакція належить до окисно-відновних (0,1 б):

А) K2O + H2O → 2KOH;

Б) FeO + 2HCl → FeCl2 +H2O;

В) Ca(NO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HNO3.

Г) S+O2 → SO2

4. Ступінь окиснення Хрому в сполуці K2Cr2O7 дорівнює (0,1 б):

А) +7;   Б) +2;   В) +6;   Г) +5;

5. Вкажіть продукти реакції  NaOH+HNO3 → NaNO3 + H2O(0,1 б):

А) Натрій нітрат та вода

Б) Натрій гідроксид та нітратна кислота

В) Натрій гідроксид та натрій нітрат

Г) Натрій гідроксид та вода

 

6. Вкажіть тип реакції, схема якої АВ + СD = AD+CB (0,1 б):

А) Сполучення

Б) Розкладу

В) Обміну

Г) Заміщення

7. За тепловим ефектом реакції поділяють  (0,1 б):

А) Сполучення

Б) Оборотні

В) Ендотермічні

Г) Окисно-відновні

8. Укажіть, яка реакція відбувається найповільніше(0,1 б):

А) Горіння деревини

Б) Нейтралізації

В) Гниття листя

Г) Утворення сталагмітів

9. Оберіть правильне твердження: Окисник - це  (0,1 б):

А) сполука, до складу якої входять атоми, що під час хімічної реакції віддають електрони

Б) сполука, до складу якої входять атоми, що під час хімічної реакції приймають електрони

В) сполука, до складу якої входять атоми, що не змінюють ступінь окиснення

Г) хімічна реакція,яка відбувається із зміною ступеня окиснення

10. Визначте невідомий ступінь окиснення Х у схемі  Nx + 8e → N-3  (0,1 б):

А) -5

Б) +5

В) 0

Г) -3

11. Атом F може бути у хімічних реакціях : (0.1 б)

А) Окисником

Б) Відновником

В) І окисником, і відновником.

 

  1. Допишіть рівняння реакцій, вкажіть суму коефіцієнтів  (0.1 б):

Fe(NO3)3 + NaOH →

А) 6

Б) 7

В) 8

Г) 9

  1.  Установіть відповідність між рівняннями реакцій та їхніми типами (3 б):

Хімічна реакція

1) 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2  ;

2) Zn + Cl2 → ZnCl2;

3) AgNO3+ HCl → AgCl + HNO3.

Тип реакції

А) розкладу;      В) обміну;          Д) оборотні

Б) сполучення;  Г) заміщення.

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

14. Встановіть відповідність між схемами окисно-відновних реакцій і електронно-йонними рівняннями процесу відновлення    (3 б):

Окисно-відновна реакція

1) Al + O2 → Al2O3;

2) 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

3) Na + Br2 → NaBr.

Процес окиснення

А) 2Al0 - 6ē → 2Al+3;       В) Br20 + 2ē → 2Br-1;    Д)  Na0- 1е → Na+1

Б) 2O-2 - 4ē → O20;           Г) O20 + 4ē → 2O-2

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

15. Урівняйте рівняння методом електронного балансу, вкажіть коефіцієнт перед окисником           (2 б):

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Відповідь до завдання 15

16. Укажіть об’єм кисню, що витрачається на окиснення карбон (ІІ) оксиду, якщо виділяється 28,2 кДж теплоти.  Термохімічне рівняння реакції

2СO + O2=2СO2 ∆Н= - 282 кДж  (2 б)

 

Відповідь до завдання 16

17. Обчисліть, який об’єм (л.) газу виділяється (н.у.) при розкладі 200г кальцій карбонату    (2 б)

Відповідь до завдання 17

 

 

docx
Додав(-ла)
Орищак Надія
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Інкл
Додано
16 лютого
Переглядів
167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку