«ТОЛЕРАНТНІСТЬ …» (психологічний практикум)

Про матеріал

"Толерантність" - психологічний практикум для учнів 10-11 класів. В ході якого розкривається поняття „толерантність”, певні рівні толерантної поведінки людини. Робота направлена на розвиток адекватної самооцінки, вміння аналізувати, приймати рішення, вибирати правильну позицію; на виховання спостережливісті, уважності до інших людей;здатністі бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе. Використані вправи направлені навчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі, сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість

Перегляд файлу

Чуприна Марія Прохорівна,

вчитель історії Великодолинського

навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

Овідіопольського району Одеської області,

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,

керівник шкільного дискусійного клубу старшокласників «Погляд

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ …»

(психологічний практикум)

     Мета:  розкрити  поняття  „толерантність”,  показати  певні  рівні

толерантної  поведінки  людини;  розвивати  адекватну  самооцінку,  вміння

аналізувати,  приймати  рішення,  вибирати  правильну  позицію;виховувати

спостережливість, уважність до інших людей; виховувати здатність бачити і

розуміти відмінність іншої людини від себе, вчити встановлювати стосунки

на  доброзичливій  основі,  сприяти  формуванню  ціннісних  установок  на

толерантне  спілкування  та  навичок  толерантної  поведінки,  звичок

виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість і небайдужість.

     Форма проведення: психологічний практикум.

     Місце проведення:  класна кімната.

     Обладнання:

-  плакат із епіграфом, плакат „Риси толерантної особистості”;

-  роздатковий  діагностичний  інструментарій  (анкети,

бланки опитувальника),

-  квітка з листочками (афоризми про толерантність), ватмани, маркери.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ

«Перед великим розумом я схиляю голову,

перед великим серцем я стаю на коліна»

Гете

1. Вступне слово вчителя. Психологічна установка.

-  Французький філософ-просвітитель XVIII ст. Ф. Вольтер сказав: „Ваші

ідеї  мені  глибоко  осоружні,  але  я  віддам  життя  за  право  їх  виголошувати!”

Погодьтеся, що досить важливо терпимо, з розумінням, толерантно ставитися

до поглядів, переконань, думок, традицій інших людей.

І.  РОЗМИНКА

     Всі  ми  несхожі  один  на  одного  і,  щоб  мирно  співіснувати,  нам  треба

миритися з цим розмаїттям. Зараз ми проведемо дослід, який показує, що ми

дуже різні.

     Візьміть однакові невеличкі аркуші паперу.

     Потім усі одночасно виконайте наступні дії:

 • Складіть аркуш навпіл.
 •  Відірвіть верхній правий кут.
 • Знову складіть навпіл.
 •  Відірвіть правий верхній кут.
 •  Знову складіть.
 •  Знову відірвіть верхній правий кут.
 •  Складіть аркуш надвоє.
 •  Якщо можна, відірвіть правий кут.
 • Розгорніть аркуш і покажіть іншим.

Учні показують свої роботи.

-  Чи можемо сказати, що хтось виконав роботу неправильно?

-  Чому аркуші відірвані так по-різному?

-  Чи  можете  ви  сказати,  що  всі,  хто  відірвав  аркуші  інакше,  ніж  ви,

є гіршими за вас? 

-  Чи  буває  так,  що  ми  оцінюємо  людину  тільки  з  огляду  на  те,  чи  робить

вона щось так само, як ми?

-  Чого навчає ця вправа?

     Ми  живемо  в  складний  і  неспокійний  час,  а  причини  занепаду  нашої

моралі ми пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами,

недоліками  ринкових  стосунків  тощо.  Глобальні  проблеми,  що  їх  має

розв’язувати людство, дедалі більше загострюються, а конфлікти стають усе

небезпечнішими, і тому зростає усвідомлення необхідності співпраці людей

і привабливість ідей толерантності.

ІІ.  ВИКЛИК

1. Мозкова атака

Завдання: Допишіть вислів «Людина може обійтися без багатьох речей,

але не може без…» (діти записують та висловлюють думки).

«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», –

сказав  один  учений.  Навіть  на  самоті  вона  подумки  звертається  до  інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш зачіску, думаєш, що  скажуть  твої  друзі,  чи  не  вважатимуть  вони  тебе  відсталим  або  занадто «крутим».  Попри  все  людські  стосунки  нерідко  спричиняють  проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти.

     Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми.

     Тому тема нашого заходу «Толерантність».

     - Підберіть асоціації до слова «Толерантність», виберіть п’ять асоціацій

з названих, які ви вважаєте найважливішими та запишіть їх на аркуші паперу,

поясніть чому саме вони.   Захист робіт.

2. Тренінг «Толерантність, що це?»

Вчитель.  Поняття  «толерантність»  є  синонімом  слова  «терпимість»,

саме  так  воно  звучить  латинською.  Толерантність  людей  є  найважливішою умовою  миру  і  злагоди  в  сім'ї,  колективі  та  суспільстві.  Адже  соціальні взаємовідносини  постійно  змінюються,  породжуючи  то  гармонію,  то однобічну  перевагу,  а  то  й  зіткнення  безпосередніх  інтересів.  У  різних людей – різні погляди на життя, працю, кохання тощо.

-  Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших?

-  Як треба поважати інших?

-  Чи треба прагнути, щоб інша людина сприймала ваші погляди?

-  Проявляти нетерпимість чи бути толерантним?

Учні обговорюють.

 

а) Робота над притчею про аксакала

     Помирає  в  одному  поселенні  старий  аксакал.  Прийшли  до  нього  люди попрощатися, та й говорять:

     «Скажи  нам,  мудрий  старий,  як  вдалося  тобі  створити  такий  порядок

у сім'ї, що усі сини і невістки, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді».

     Не може вже говорити старий – подають йому папір і олівець, і він довго

пише.  І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися  усі    там 

100 разів було написане одне слово.

     Не здогадуєтесь яке?

     100 разів написано слово – «ТЕРПИМІСТЬ».

б) Вправа «Чим ми схожі?» 

«Часто  буває  так,  що  ми  сприймаємо  яку-небудь  групу,  наприклад,

етнічну, як ціле і не замислюємося про те, що кожний представник    зовсім

унікальний  і  неповторний.  Наприклад,  нам  може  здаватися,  що  китайці  на одне  лице»,  що  всі  німці  страшні  педанти,  а  фіни    мовчазні.  Однак,  якщо ближче  познайомимося  з  конкретною  людиною  з  цієї  групи,  більше дізнаємося про неї – її індивідуальність, неповторність будуть очевидними».

     Вчитель  пропонує  учням  знайти  спільні  з  товаришами  риси  (смаки,

уподобання, заняття).

Учні  записують  спільні  риси  на  альбомних  листках,  зачитують,

обговорюють.

-  Чого у вас більше – збіжностей чи відмінностей? Чому?

-  Чи можлива ситуація, коли збіжностей зовсім немає ні в кого?

-  Чи цікаво було би жити у світі, де б усі мали лише спільні риси і  не мали

б відмінностей? Чому?

 

в) Вправа «Світ як село в сто жителів»

     -  А  тепер  давайте  пофантазуємо.  Жителів  усього  світу  скоротили

до існування одного селища, враховуючи всі пропорційні співвідношення.

     -  Що ми будемо мати?

     -  Як буде співіснувати світ?

Пропоную  вам  обговорити  такий  світ  і  дати  відповідь  на  поставлені

питання (додаток 1). Робота в МАГ, захист робіт.

 

ІІІ.  ОСМИСЛЕННЯ

1. Анкетування „Ваш рівень толерантності”

      Учитель:  Свою  терпимість,  розуміння  ми  можемо  проявляти

по-різному, можна сказати, на різних рівнях:

  відсторонено, без зайвої критики;

  витримано, спокійно, вичікуючи компромісного для усіх варіанту;

  доброзичливо,  активно  розуміючи  мотиви  такої  поведінки  людини,

намагаючись допомогти в разі необхідності.

     Для  того,  щоб  досягти  успіху  в  житті,  не  витрачати  сил  на  конфлікти, „побутові  війни”,  доцільно  сформувати  в  собі  толерантність  як  рису характеру.  На  якому  рівні  така  риса  як  толерантність  розвинена  у  вас, допоможе з’ясувати анкета  (додаток  2).  Виберіть свій варіант відповіді, проаналізувавши 5 ситуацій.  Аналіз анкетування.

2. Діагностика толерантної особистості

     Учитель:  Яку людину можна вважати толерантною? Які риси зазвичай

має  така  людина?  Ці  питання  спробуємо  з’ясувати  за  допомогою

опитувальника, який лежить перед кожним із вас (додаток 3.7.3).

     Завдання.  Спочатку з перелічених рис виберіть три, які на вашу  думку,

у вас яскраво виражені.

     В колонці «А»  навпроти цих рис поставте знак „+”. Потім у колонці  «Б»

виберіть три риси, які на ваш погляд, повинні обов’язково бути в ідеальної

толерантної особистості, й проти них також поставте знак „+”.

     Заповнюючи  опитувальник,  ви  зможете  зміцнити  своє  уявлення  про

толерантну  особистість,  продіагностувати  себе,  а  також  порівняти  своє

уявлення з уявленням усього класу про толерантну особистість.

Потім  слід  підрахувати  кількість  тих,  хто  відзначив  першу  рису  як

основну в  толерантної особистості, потім другу і так за усіма 10 рисами.

Кількість  відповідей  заносять  у  колонку  бланка  і  записують  на  дошці.

Підраховують  кількість  відповідей  за  кожною  рисою.  Потім визначають

рейтинг рис. Отримують груповий портрет толерантної особистості.

     Учитель: Що нового ви дізналися після цієї діагностики?

     Чи є в нашому класі толерантні особистості?

3. Вправа «Як проявляти толерантність»

Правила  толерантного  спілкування.    Завжди,  коли  нас  критикують,

роблять  зауваження    нам  хочеться  в  відповідь  висловити  своє  незадо-волення, гнів, роздратування. Відбувається спілкування в замкненому колі 

на  зло  відповідаємо  злом.  Щоб  цього  запобігти  використовують  правило

толерантного спілкування, яке складається з трьох частин.

ПРАВИЛО ТОЛЕРАНТНОГО СПІЛКУВАННЯ

     1.  Сказати  щось  гарне  про  людину.  При  цьому  посміхнутись,

доторкнутись,  використовувати  доброзичливу  інтонацію,дивитись  в  очі.

Всі ці прийоми називаються  аттракцією    від французького «притяжіння».

В основі атракції    принцип безумовного прийняття людини.  Безумовного  –значить  я  приймаю  тебе  не  за  те,  що  ти  багатий,  сильний,  а  за  те,  що 

ти  просто  є,  без  всяких  умов.  Вони  дозволяють  емоційно  налаштуватись

на спілкування.

     2.  Розказати  про  свої  почуття,  які  є  у   вас  від  ситуації спілкування

з співрозмовником. Тут можна використати СХЕМУ:

Я + ПОЧУТТЯ + СИТУАЦІЯ.

     Наприклад:  «Мені  боляче,  коли  на  мене  кричать».  Необхідно  говорити тільки від  першої  особи:  мені, мене, моє.  Така фраза дозволяє вам безпечно для себе і співрозмовника висловити свої претензії.

3. Заключна частина толерантного висловлювання.

Знову  вернутися  до  прийомів  аттракції.  Закінчити  своє  висловлювання

фразою:

     -  «Давай домовимося …»,

     -  «У наступний раз ...»,

     -  «Я пропоную …».

     Цією  фразою  ви  показуєте  своє  добре  відношення  до  співрозмовника

і налаштування на співпрацю.

 

4.  Мудрість з «квітки – пізнання»

(Обговорення висловів видатних людей про толерантність)

     Учитель:  Ви  мабуть  помітили  цю  квітку,  яка  має  золоті  листочки.

Вона не проста, це  «квітка    пізнання». Зірвавши листочок, можна пізнати

його мудрість.

      Учні  по  черзі  виходять  до  квітки    пізнання,  зривають  листочки

і зачитують вислови. Після цього кожна група пропонує свої думки з приводу

висловлювань визначних людей про толерантність (додаток.4.).

5. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

Вручення „Мішечка порад”

Учитель:

     - Що нового дізналися на сьогоднішньому занятті?

     - Сформулюйте, що таке толерантність?

     - Яке значення має така риса характеру в житті людини? Чому необхідно

бути толерантним?

     -  Наведіть  приклади  таких  життєвих  ситуацій,  де  необхідний  той  чи

інший рівень толерантності.

     -  Чи  допоможуть  вам  отримані  сьогодні  знання  вийти  з неординарних, критичних ситуацій?

     -  Для  цього  намагайтеся  дотримуватись  рекомендацій,  побажань

„Мішечка порад”, які я з задоволенням вам вручаю. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПОБАЖАННЯ ІЗ «МІШЕЧКА ПОРАД»

 • будьте готові до того, що всі люди різні    не кращі й не гірші, а просто різні;
 •   навчіться сприймати людей такими, якими вони є, не намагайтесь змінити в них те, що нам не подобається;
 •   цінуйте  в  кожній  людині  особистість  і  поважайте  її  думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими;
 •  зберігайте  „своє  обличчя”,  знайдіть  себе  і  за  будь-яких  обставин

залишайтеся самим собою.

     -  Дякую за активну, ефективну роботу, зацікавленість на сьогоднішньому

занятті. ПРАГНІТЬ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ!

 

ДОДАТКИ ДО ТЕМИ

 «ТОЛЕРАНТНІСТЬ …»

Додаток 1. Вправа «Світ як село в сто жителів»

       Якщо скоротити людство до села в 100жителів, приймаючи до уваги всі пропорційні співвідношення,ось який вигляд буде мати населення цього села:       

60 азиатов, 12 европейцев, 5 североамериканцев (США и Канада), 

8 латиноамериканцев, 14 африканцев.

49 будут женщинами,  51 мужчинами.

82 не белами.      18 белыми.

89 гетеросексуальными.   11 гомосексуальными.

33 будут христианами.    67 будут не христианами.

  3  человека  будут владеть 32% всего мирового богатства и все они будут

из США.

  у 80 человек не будет достаточных жилищных условий

  25 человек будут жить на 1 доллар в день (А 50 человек  -  на 2 доллара

в день).

  50 человек будут недоедать, а 1 - будет умирать от голода.

  у 33 человек не будет доступа к чистой питьевой воде.

  у  24  не  будет  электричества    76%  из  тех,  у  которых  будет

электричество, будут его использовать преимущественно для освещения

в темное время суток).

  67 будут неграмотними.

  1 человек (только один) будет иметь высшее образование.

  1 человек будет ВИЧ инфицирован.

  только у 7 будет доступ к Интернету.

  10 будут зависимы от алкоголя (4 женщины и 6 мужчин).

  Если  посмотреть  на  мир  с  этой  точки  зрения,  становится  ясно,  что

потребность  в  принятии,  понимании,  терпимости,  образовании  очень

высока. Подумай об этом.

  Если  сегодня  с  утра  ты  проснулся  здоровым,  ты  счастливее,  чем

1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.

  Если  ты  никогда  не  переживал  войну,  одиночество  тюремного

заключения, агонию пыток или голод ты счастливее, чем 500 миллионов

человек в этом мире.

  Если  ты  можешь  пойти  в  церковь,  мечеть  или  синагогу  без  страха

и  угрозы заключения или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек

в этом мире.

  Если  в твоём  холодильнике  есть  еда, ты  одет и обут,  у  тебя  есть  крыша

над головой и постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире.  

  Если твои родители живы и остаются в браке, тебе редкостно повезло.

  Если  у  тебя  есть  счёт  в  банке,  деньги  в  кошельке  и  немного  мелочи

в копилке, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире.

  Если  ты  читаешь  этот  текст,  ты  благословлен  втройне,  потому  что:

кто-то подумал о тебе; ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам людей,

которые не умеют читать

 

-  Які думки виникли після прочитання?

-  Які ознаки багатоманітності людської спільноти названі?

-  Чим відрізняється це “світове село” від місця, де ви проживаєте?

-  Як би ви почували себе його жителем? Поясніть.

-  Чи потребували б ви толерантності до себе з боку інших? У яких сферах?

-  Опинися  ви  в  такому  селі,  хто  б  очікував  від  вас  толерантності

чи допомоги?

-  Складіть  у  групах  3-4  закони  співжиття,  які  унеможливлюватимуть

конфлікти, викликані багатоманітністю.

 

Додаток 2. Анкета (за П. Степановим)

1.  Дмитро  має  нетипову  для  хлопця  зачіску  –занадто  довге  волосся.

Як поводитися тим, кому такий стиль не подобається?

а) постійно демонструвати своє невдоволення

б)  вимагати  дотримуватися  на  заняттях  у  школі  загального  стилю  одягу

та зачіски

в) виходити з того, що людина має право на самовираження й може робити

що завгодно зі своїм волоссям

2.  Оксана  часто  пропускає  уроки  без  поважних  причин.  Як  ставитись

до цього?

а) засуджувати ці вчинки

б) вважати, що це її особиста справа і не втручатися

в) з розумінням поставитися до проблем Оксани і поступово заохочувати

її до навчання

3.  Вадим  постійно  виявляє  неповагу  до  інших,  брутальність  до  своїх

однокласників. Що робити?

а) відповідати брутальністю на брутальність

б) прагнути уникати спілкування

в) вияснити мотиви такої поведінки, проводити з хлопцем роз’яснювальну

роботу

4. Ваша подруга одягла на вечірку вбрання, яке їй не личить та й недоречне

на цьому заході. Що ви зробите, аби ваша подруга не була посміховиськом?

а) запропоную ультиматум: або вона переодягається, або йде відпочивати

сама

б) натякну, що вона має кумедний вигляд

в) коректно вкажу їй на недоречність такого вбрання

5.  Ви    прихильник  здорового  способу  життя.  Ваш  молодший  брат

не робить зарядки, палить, нераціонально харчується. Що ви робитимете?

а) розповім батькам, нехай вони вирішують, що робити

б) зроблю вигляд, наче нічого не помічаю

в)  пояснюватиму  переваги  здорового  способу  життя  й  залучатиму

до спільних занять спортом.

     Оцінюємо отримані результати: а) - 1 бал, б) – 2 бали, в) – 3 балів

     Підраховуємо загальну кількість балів:

5 балів – ви досить категорична, негнучка, нетерпима до інших людина.

Маючи  таку  позицію,  ризикуєте  залишитися  самотнім!  Розпочніть

з обдумування такого вислову: „Всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто

різні”.

6-10  балів    характеризуєтесь  як  дещо  відсторонена  особистість  із

життєвим принципом „Моя хата –  скраю, я нічого не знаю” або маєте велику

витримку  щодо  поведінки,  думок,  традицій  інших  людей.  По-перше

намагайтеся визначити межу вашої терпимості! По-друге, зважте, аби вас не

називали надто байдужою людиною.

11-15  балів    прийміть  вітання!  Ви    толерантна  особистість,  цінуєте

людей,  поважаєте  їхні  почуття,  переконання,  незалежно  від  того,  чи

збігаються вони з вашими. Зберігайте „Своє обличчя”!

Зразок бланка опитувальника (за П. Степановим)

  Риси толерантної особистості  А  Б

1  Терпіння  

2  Почуття гумору  

3  Доброзичливість  

4  Уміння слухати  

5  Здатність співпереживати  

6  Альтруїзм  

7  Уміння поставити себе на місце іншої людини  

8  Уміння володіти собою (витримка)  

9  Довіра  

10  Чуйність  

Додаток 3. Цікаві думки визначних людей про толерантність

Щаслива людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей.

Дені Дідро, французький філософ, 1713-1784

Байдужість – це параліч душі, передчасна смерть.

Антон Чехов

Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати.

Мольєр, французький драматург XVII ст.

Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе.

Леонардо да Вінчі

Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною.

Гельвецій, французький філософ XVIII ст.

Якщо  ти  байдужий  до  страждань  інших,  ти  не  заслуговуєш  на  звання

людини.                                                                      Сааді, перський поет XIII ст.

Жодна зла людина не буває щасливою.

Ювенал, римський поет, 60 р. до н. е.

Підняти слабкого – цього замало: треба ще потім його й підтримати.

В. Шекспір, англійський драматург і поет, 1564-1616

Легше вирішує й засуджує той, хто менше замислюється.

Джордано Бруно, італійський мислитель XVI ст.

Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу.

Гете, німецький поет, 1749 – 1832

 

Додаток 3.7.4. «Мішечок порад» про толерантність

«  Будьте  готові  до  того,  що  всі  люди  різні 

не кращі й не гірші, а просто різні.

«  Навчіться  сприймати  людей  такими,  якими

вони є, не намагайтесь змінити в них те, що вам не

подобається;

«  Цінуйте  в  кожній  людині  особистість  і  поважайте  її  думки,  почуття,

переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими;

«  Зберігайте  „своє  обличчя”,  знайдіть  себе  і  за  будь-яких  обставин

залишайтеся самим собою. 

 

docx
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
850
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку