25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Тренінг на тему; "Що таке права"

Про матеріал
В даній роботі поетапно розписані дії учнів для того, щоб вони дізналися, які у них є права і обов'язки.
Перегляд файлу

Тренінгове заняття на тему:

«Що таке права? Чому  вони важливі?»

 

Мета:

сприяти формуванню правового світогляду підлітків, який включав би систему теоретичних поглядів на права, і на цій основі формувати відповідну активну позицію підлітків у реалізації прав у житті.

Завдання:

самооцінка учасниками рівня своїх знань про права людини; ознайомлення підлітків з основними положеннями Конвенції ООН про права людини; стимулювання соціальної активності й ініціативи підлітків-лідерів; формування навичок правомірної поведінки підлітків і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права;

виховання в підлітків непримиренності до протиправної поведінки, формування навичок правомірного реагування на неправомірні дії однолітків; вироблення в підлітків-лідерів мотивації до організації просвітницької роботи серед однолітків; формування в підлітків-лідерів навички надання одноліткам необхідної підтримки, консультативної допомоги у проблемах, пов'язаних із правами дитини.

Основні

поняття для засвоєння:

декларація, конвенція, закон, права дитини, права (економічні, політичні, громадянські, соціальні, екологічні, культурні), нормативно-правовий акт, правозахисні організації.

Обладнання:

текст епіграфу, анкети учасника тренінгу (початкове та заключне опитування), правила проведення тренінгу, завдання тренінгу, законодавство України про захист прав дитини, міжнародне законодавство про права дитини, виставка на тему.

 

1. Слово вчителя!

 

Тема сьогоднішнього заняття «Що таке права. Чому вони важливі?». Теоретичний і практичний матеріал сьогоднішнього тренінгу має на меті краще пізнати себе та інших, допомогти вам усвідомити глибинний зміст і суть прав людини і дітей, навчитись аналізувати, регулювати свою поведінку, ознайомитися з правилами та механізмом захисту прав людини.

Сьогодні наша зустріч присвячена правам і обов’язкам кожної людини нашої країни. Ми не лише дізнаємося про права і обов’язки, а й зрозуміємо значущість таких важливих документів, як Декларація прав людини і громадянина та Конвенція про права дитини. Дізнаємося про те, як закони захищають і охороняють людей у нашій країн

 

 

Людина – найцінніший скарб.

 

Чому ж слід навчитися, захищаючи свої права?

 

Це довгий список, але, перш ніж навчитися захищати права, треба дізнатись, які саме права є в людини, та яким чином їх можна захистити. Саме на ці запитання ми будемо шукати відповіді під час сьогоднішнього тренінгу.

Вправа №1

«Правила тренінгу» (2-3хв)

Мета: установлення атмосфери довіри та співпраці між учасниками

           тренінгу.

Обладнання: великий аркуш паперу, маркери.

Хід проведення

На початку тренер пропонує кілька правил, далі учасники тренінгу його доповнюють. Правила вписуються маркером на великий аркуш паперу та вивішуються на видному місці. Отже, кожний з учасників тренінгу буде (нижче подаємо приблизний перелік правил):

 доброзичливим;

 коректним;

 тактовним;

 толерантним;

 терпимим;

 конструктивним;

 говорити від свого імені;

 активним;

 говорити на тему;

 говорити лаконічно;

 дотримуватись «правила руки» (піднімати руку, коли бажає висловити свою думку);

 дотримуватись «правила двох рук» (тренер або будь-який з учасників піднімає дві руки, коли в аудиторії стає шумно).

 

Вправа 2.

«Знайомство учасників тренінгу» (3-5хв)

Мета: створення емоційно комфортної атмосфери довіри, розкутості, подолання сором'язливості, що сприяє результативній спільній роботі учасників тренінгу.

Обладнання: бейджі або листочки клейкого паперу, фломастери.

 

Хід проведення

Тренер пропонує кожному учаснику тренінгу написати ім'я, яким би він хотів, щоб його називали у групі.

 

 

Асоціації

Потім на ватмані можна написати слово, що асоціюється в нього з поняттям «право». Можна намалювати символ (емблему), що відображає індивідуальність, захоплення, переконання.

Далі необхідно, щоб кожний стисло прокоментував написане слово, що асоціюється в нього з поняттям «право».

 

Вправа №3

«Нова планета»

Завдання: На Землі сталася катастрофа, й усе життя було винищене. Ви – єдині з усіх людей, кому випала можливість та для кого знайшлося місце на ракеті, яка летить до зовсім нової планети. Ця планета дуже подібна до Землі: там є гори, озера, долини, моря та атмосфера, що дозволяє нам дихати. Там є природа: ліси, трави, фрукти, овочі, тварини. Єдине, чого немає, – людей, ви – перші. Поступово вас стає більше. У вас, як у найперших людей, є привілеї: визначити, які правила діятимуть у суспільстві на цій планеті.

Ваше завдання: дати назву новій планеті та виробити 10 правил, які будуть стосуватися всіх людей, аби вони могли жити щасливо.

Дуже важливо, щоб члени групи дійшли згоди щодо правил.

Правила необхідно записувати на великому аркуші. Через 20 хвилин вам потрібно представити результати своєї роботи для всіх, а також аргументувати правила, що були напрацьовані групою.

Презентуючи свої законопроекти всією групою, дайте відповідь:

 •                 Чому саме ці правила ви вважаєте найнеобхіднішими?
 •                 Як ці правила будуть працювати у вашому суспільстві?
 •                 Хто відповідальний за їх виконання?
 •                 Що станеться, якщо хтось порушить правила?

Вправа №4

Міні-лекція – представлення Загальної декларації прав людини.

 Мета: розкрити основні положення, які закріплені у Декларації прав людини і громадянина.

Хід проведення

Групам роздається текст Загальної декларації прав людини.

Учасники залишаються в їх «рідних» групах і їм ставиться завдання: порівняти правила своєї планети зі статтями Загальної декларації, визначити, які саме статті регулюють ті самі відносини, що й їхні правила. Поруч із правилом необхідно записати номер статті, бажано фломастером іншого кольору.

Попросити групи представити результати роботи для всіх, зачитуючи кожну зазначену статтю Загальної декларації, що регулює вироблені ними правила.

Висновки. Права людини – це цінності й норми, спільні для людської спільноти по всій землі. Це ви знали й раніше, адже обрали чимало однакових цінностей і норм для своєї власної планети. Коли в 1948 р. ухвалили Загальну декларацію, права людини вперше стали універсальним обов’язком.

 

 

 

 

 

 

Вправа №5

«Пантоміма про права дитини»

Мета: ознайомитись із різними правами дитини.

Час: 15 хв.

Матеріали: список різних статей Конвенції про права дитини, за якими групи будуть представляти пантоміми.

Вчитель

Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права.

Життя кожної дитини є найціннішим. І ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Отже, перше найголовніше, невід'ємне право – на життя.

                                         Хід проведення

Методичні рекомендації:

1. Об’єднайте учасників у малі групи та видайте кожній групі одну статтю з Конвенції про права дитини.

2. Поставте завдання — створити пантоміму (німа сценка-скетч), яка демонструє ситуацію, в якій така стаття порушена. Важливо, щоб групи не знали, кому надана яка із статей, і проводили репетиції пантоміми в окремих приміщеннях (15 хв).

3. Посадіть усіх учасників півколом, щоб кожен із них міг бачити все, що відбувається в передній частині кімнати. Учасники повинні мати на руках примірники Конвенції про права дитини.

4. Попросіть почергово кожну з груп виступити зі своєю пантомімою, а решту учасників – спробувати вгадати, про яку статтю Конвенції йдеться. Ті, хто вважає, що знає відповідь, піднімають руку, але нічого не кажуть.

5. Наголосіть, що група має зіграти пантоміму до кінця, щоб її не переривали й під час показу не розмовляли.

6. Оберіть одну особу з півкола й запропонуйте їй зачитати відповідну статтю з Конвенції, про яку. на її думку, й була пантоміма. Якщо група каже, що відповідь неправильна, запитайте іншого учасника. Після оголошення правильної відповіді наступи групи виступають зі своїми пантомімами.

Вправа№6

«Право у казках»

Мета: проаналізувати , які права героїв порушються у відомих нам казках.

        А зараз ми з вами будемо в ролі суддів.(Колективна робота)

 

 1. 3 якої казки ілюстрація? («Колобок»).

Результат пошуку зображень за запитом "лисиця їсть колобка"

 1. Яке право Колобка порушено у казці? (право на життя).
 2. Згадаймо казку «Бридке каченя» .

 

Пов’язане зображення

 

 1. Яке право бридкого каченяти було порушено? (всі рівні у правах).
 2. Які права Попелюшки порушувала мачуха? (право на відпочинок).

Результат пошуку зображень за запитом "попелюшка працює"

 

Результат пошуку зображень за запитом "доктор айболить"

 

 1.  Яке право показує нам ця казка? (доктор Айболить – право на медицину)

Пов’язане зображення

 

7. Яке право відображається у цій казці ?

 

 

Вправа №7

Кросворд

Мета: за допомогою кросворда зрозуміти, якими правами наділена дитина з народження.

 

 

 

 

В

І

Д

П

О

Ч

И

Н

О

К

 

 

І

Н

Ф

О

Р

М

А

Ц

І

Я

 

П

І

К

Л

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

Х

А

Р

Ч

У

В

А

Н

Н

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

О

С

В

І

Т

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Яким правом дитини ви користуєтесь після того, як провчитеся навчальну чверть? (відпочинок)
 2. Яким правом ви користуєтесь, коли йдете у бібліотеку? (Інформація)
 3. Що означає цей знак? (Піклування)
 4. Яким правом ви користуєтесь, коли йдемо в столову чи на кухню? (харчування)
 5. Назвіть право дитини, яким ви користуєтесь кожен день.  (Освіта).
 6. Так яке ключове слово нашого заходу? (Право).

 

Але права нерозривно пов'язані з обов'язками.

 

А що таке обов'язок? Обов'язок, діти, це те, що ви повинні робити, щоб бути корисними собі та оточуючим.

 

 1. Наш обов'язок - старанно вчитися.
 2. Берегти природу, пам'ятки культури.
 3. Берегти шкільне майно.
 4. Дотримуватись моральних норм поведінки.
 5. Дотримуватись правил особистої гігієни.
 6. Дотримуватись правил дорожнього руху.

 

Вправа №8

«Паралелі»

Мета: проаналізувати обовязки кожної людини відповідно до їх прав і свобод.

Хід проведення

     Учасники, які розділені на групи на листках пишуть право людини, а паралельно її обовязок. Так учні краще зрозуміють, що людина має не лише права, а обовязки, тому, що вона громадянин.

Наприклад: право на мир – обовязок захищати свою державу.

Вчитель

Правовий статус особи - це сукупність законодавчо закріплених прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, які знаходяться в нерозривній єдності.

Конституція встановлює вичерпний перелік обов'язків людини і громадянина:

- обов'язок громадян захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність (ст. 65);

- обов'язок громадян шанувати держані символи України (ст. 65);

- обов'язок громадян відбувати військову службу, відповідно до закону (ст. 65);

- обов'язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66);

- обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67);

- обов'язок громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік, у порядку встановленому законом (ст. 67);

- обов'язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст.51);

- обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51);

- обов'язок кожного отримати повну загальну середню освіту (ст. 53);

- обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян (ст. 68).

Вправа №9

«Ми історики»

Мета: розкрити основні історичні  етапи формування прав людини в світі і в Україні.

Хід проведення

 

 

 1. Групам надається історичний матеріал, який вони мають опрацювати , систематизувати і розкрити.
 2. Учасники тягнуть картки, де зазначено історичний період. Таким чином, кожен буде доповідач.

 

Вчитель

Говорячи про генезис прав і свобод людини на землях України, їх обсяг, рівень забезпеченості і захищеності з боку держави, слід хоча б побіжно звернутись до вітчизняного минулого, з глибин якого постає наша прекрасна держава та її могутній волелюбний народ. Такий історично-правовий екскурс свідчить, що український народ зробив свій гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини, створив низку яскравих взірців витонченої правової думки і нормотворення, які й донині вражають дослідників. Об’єктивні факти рішуче спростовують неправдиві міфи, які подекуди насаджуються, що українці не здатні до демократизму, не мають власного обличчя у державотворенні, вирізняються провінціалізмом і схильністю до авторитарної влади.

Картка №1

Присяга Громадянина Херсонесу

Достатньо нагадати, що саме на українській землі було створено блискучий зразок античної демократії – присягу громадянина Херсонесу, а згодом в союзі східнослов’янських племен зародився оригінальний, досить ефективний для тих часів, суспільно-політичний лад з елементами демократії, першими паростками народовладдя і самоврядування.

Картка №2

«Руська Правда»

Правову основу Київської Русі становила “Руська правда” (1036–1037рр.)– перший писаний кодифікаційний акт руського феодального права, авторство якого пов’язують з іменами Ярослава Мудрого та його нащадків. “Руська правда” в багатьох аспектах вигідно відрізнялася своїм відносним гуманізмом і юридичною технікою від аналогічних європейських “варварських правд”. Кодексом урегульовувався широкий спектр суспільних відносин і в тому числі в ньому містилися норми, що безпосередньо стосуються особи, її прав і свобод. Зокрема, широко врегульовувалися відносини власності і спадкові відносини. Низка норм закріплювала відсутність смертної кари, мученицьких покарань або катування під час допиту, обмеження, а згодом і заборону кривавої помсти, різноманітні правові механізми захисту життя, честі і гідності особи.

Норми і принципи “Руської правди” зберегли своє значення і в часи феодальної роздробленості, в тому числі на землях могутньої Галицько-Волинської держави (1199–1340рр.). Згодом, однак, внаслідок ординської навали та експансії ряду сусідніх держав на українських землях настали важкі часи.

 

 

 

Картка №3

Литовські статути

Починаючи з ХІV ст. більша частина українських земель перебувала у складі Великого князівства Литовського. У цій багатонаціональній державі, як свідчить історія, литовські князі поступово підкорилися слов’янському культурному впливові, засвоїли давньоруську писемність і навіть прийняли “Руську правду” як власне джерело права. Згодом власні акти великокнязівської влади теж спиралися на давні руські правові джерела. У цьому періоді основна частина населення – селянство підпала під владу земельних власників, а у розшарованому на окремі стани суспільстві на перший план вийшла боротьба за станові права, вольності та привілеї. В результаті Литовські статути( 1529, 1566, 1588 рр.),особливо останній з них, який багатьма сучасниками вважався найдосконалішою книгою законів у Європі, закріпили ряд принципово нових підходів до статусу особи.

Картка №4

Козацька республіка

Частина українських земель з ХІV ст. перебувала під владою Польщі. Після Люблінської унії 1569 р. поляки домінували і у новоутвореній Речі Посполитій. Польські магнати та шляхта поставили собі за мету здійснити колонізацію українських земель і покатоличити їх населення, що призвело до низки селянських та народних повстань, спрямованих на захист православної віри і відродження української державності. З часом оплотом визвольного руху стала Запорізька Січ – “ козацька християнська республіка”, де панували ідеали свободи, рівності та поваги до гідності людини.

У постійній боротьбі з королівською владою і магнатами польська шляхта виступала під гаслом верховенства права, здійснення законодавчої влади лише сеймом за умови одностайного прийняття рішення, непорушності шляхетських прав і гідності. Зауважимо, що від Польщі на українські землі прийшли і ідеї шляхетської демократії, наріжним каменем якої були проголошені шляхетська вольність і рівність.

Наступна козацько-гетьманська доба– одна з найдраматичніших і найцікавіших сторінок історії України. Зусиллями Богдана Хмельницького і його бойових товаришів було повалено польсько-шляхетський лад на значній частині території України і створено козацьку державу, яка здобула міжнародне визнання і з існуванням якої рахувалися провідні європейські держави. Переяславська угода 8 (18) січня 1654р., Березневі статтіта інші акти, які закріпили українсько-московський альянс, хоча й передбачали протекторат московського царя, залишали Україну окремим державним організмом з власними політичним і правовим устроєм, адміністрацією, судами, військом, фінансами. Тобто насамперед це булофактичне утвердження української державності, де суспільно-політичний лад і взаємовідносини між козацькою верхівкою і козацькою масою будувалися на найдемократичніших засадах тогочасної Європи. Зусиллями козаків було створено умови для відновлення сплюндрованих національних, релігійних і економічних прав. Було скасовано кріпосне право, але незабаром, як відомо, українські селяни знову потрапили у кабалу.

Картка №5

Конституція Пилипа Орлика

Вершиною козацького нормотворення певною мірою вважається Конституція Пилипа Орлика 1710р. У різних історико-правових джерелах цей документ називають по-різному (Бендерська конституція, “Конституція прав і свобод Війська Запорізького”, договір між запоріжцями та гетьманом Малоросії). Сама природа і зміст цього документа не викликають сумнівів у тому, що він віддзеркалює вимоги козацтва, які висувалися до всіх гетьманів з часів гетьмана Виговського (1657–1659рр.) і всіх московських царів з часів царя Олексія Михайловича (1645–1676рр.). Ці вимоги стосуються головним чином обмеження компетенції гетьмана, організації влади за принципом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, виборності урядовців, утвердження прав і свобод громадян. Зокрема, цим актом обмежувалися податкові стягнення, встановлювалось непорушне правило захисту жінок– вдів козаків, їх дружин, дітей-сиріт, на гетьмана покладався обов’язок забезпечувати додержання непорушних громадянських вольностей. Хоча Конституція Пилипа Орлика за межами емігрантського оточення гетьмана реальної сили так і не набула, вона залишилася в історії як оригінальна правова пам’ятка, цікава спроба закріпити нову, відносно демократичну модель державного ладу України у разі приходу “гетьмана-емігранта” до влади.

Картка №6

Універсали Центральної Ради»

III Універсалом Української Центральної Ради 20 листопада 1917р. було проголошено Українську Народну Республіку на правах автономії у складі Російської республіки, а IV Універсалом Центральної Ради 22 січня 1918р. Українська Народна Республіка проголошувалась самостійною і незалежною державою. 29 квітня 1918р. було прийнято Конституцію Української Народної Республіки(затверджена сесією Центральної Ради, але не набула чинності).

Проте того ж дня гетьманський переворот Павла Скоропадського змів Центральну Раду. Надалі було прийнято низку конституційних актів Гетьманату, Директорії і ЗУНР, які закріплювали досить широкий спектр політичних і особистих прав і свобод громадян України. Здійснювалися і реальні демократичні перетворення, ефективність яких помітно знижувалась внаслідок гострої, нерідко кривавої боротьби за владу.

Картка №7

Радянські конституції

За часів Радянської влади в Україні було прийнято чотири конституції (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Ці акти закріпили позитивні наслідки соціальної революції і формальні атрибути української радянської державності. Щодо прав людини їх концептуальною основою тривалий час залишалися положення Декларації прав трудящого і експлуатованого народу, прийнятої у січні 1918 р. ІІІ Всеросійським з’їздом рад. Особливо наголошувалося на необхідності вирішення соціально-економічних питань як неодмінної передумови створення світлого майбутнього для трудящих. Всі Конституції закріплювали різний правовий статус особи, обсяг її прав та свобод. Це дає можливість простежити динаміку становлення і розвитку прав і свобод людини з точки зору правового статусу особи. Вже у Конституціях УРСР 1919 і 1929 рр. було закріплено дещо ширший, ніж у попередніх конституційних актах, перелік прав людини і громадянина. А Конституція УРСР 1937р. закріпила широку гаму прав та свобод.

Картка №8

Становлення прав людини в Незалежній Україні

Проголошення 24 серпня 1991р. незалежності України відкрило нову сторінку історії нашої держави та її народу, дало змогу розширити права та свободи громадян, наповнити їх новим змістом і значенням.

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. і зверненні Верховної Ради України “До парламентів і народів світу” 5 грудня 1991р. наголошувалося на тому, що до сім’ї цивілізованих країн бажає увійти нова, демократична, правова держава, яка ставить собі за мету, зокрема, реально забезпечити права, свободи людини і громадянина і зобов’язується суворо дотримуватись загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини. Суспільно-політичні зрушення у 1985–1990рр. і особливо події серпня 1991р. глибоко сколихнули українську громадськість та створили сприятливі умови для демократичних перетворень.

Перші ж законодавчі акти щойно утвореної незалежної держави не залишали ніяких сумнівів щодо правового закріплення накреслених цілей. Достатньо звернутись до законів України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про свободу совісті та релігійні організації”, “Про громадянство України”, “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування”, “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та інших, щоб переконатися в тому, що пріоритетним напрямом діяльності держави є захист і забезпечення прав та свобод людини і громадянина, створення дійового механізму їх реалізації.

Прийняття 9 листопада 1995р. України в члени Ради Європи суттєво вплинуло на подальший розвиток прав і свобод людини і громадянина. Україна приєдналась до великої кількості багатосторонніх європейських конвенцій у галузі прав і свобод людини і взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації їх норм у національне законодавство. Крім цього членство у Раді Європи стимулювало процес підготовки і прийняття Конституції– основного закону нової демократичної держави.

Конституція України 1996р. є певною мірою взірцем сучасного конституціоналізму з питань прав і свобод людини і громадянина. Вона визначила якісно новий, сучасний статус людини і громадянина в Україні, здійснивши фактично “гуманітарну революцію”.

Людина, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані в Конституції (ст.3) найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини і громадянина є змістом і спрямованістю діяльності держави. Держава згідно з Конституцією відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Виходячи з цієї концепції, в чинній Конституції України правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина присвячено спеціальний розділ ІІ. Цей розділ є одним з найважливіших в Конституції і містить близько третини її статей.

Чинна Конституція України імплементувала всі основні положення міжнародно-правових актів з прав людини і насамперед Загальної декларації прав людини, міжнародного пакту про громадянські і політичні права та міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, які є одним з найбільших досягнень людства XX ст.у гуманітарній сфері, справжнім “людським виміром”, мірою людської гідності.

Чинна Конституція України вперше замість фрагментарного набору прав і свобод визначила систему прав і свобод у всіх основних сферах, передбачивши, зокрема, громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина.

 

Вправа № 10

«Аналітики»

Мета: проаналізувати діаграми щодо значення окремих прав людини для держав світу.

Хід проведення

Учасники тренінгу по групах аналізують діаграми.

Вчитель

Як оцінюють права в різних країнах Єропи і світу

Єдиною більш-менш впливовою країною, громадяни якої ніколи не приймали участі в різноманітних опитуваннях є Північна Корея. Практично усюди можна легко дізнатися, що думають люди, принаймні, з приводи деяких питань, а в демократичних країнах можна говорити навіть на найбільш гострі соціальні і політичні теми.

Поширення опитувань в різних країнах супроводжувалося поширенням демократії та прав людини. Зараз ми можемо зробити те, що не могли зробити наші батьки: з'ясувати, які саме права людини є водночас найбільш важливими для громадян різних країн.

Право голосу є найбільш важливим на думку п’яти з восьми країн ― Великобританії, Франції Швеції, Фінляндії та Норвегії, а в Данії та Сполучених Штатах воно є другим, в той час, як більш важливою, на думку громадян цих країн, є свобода слова, перевагу якій віддали понад 50% респондентів у всіх восьми державах.

 

 

 

 

 

 

 

Право голосу

Інші опитувані найбільш важливими назвали право на справедливий судовий розгляд, право на охорону здоров'я, на життя, вільне від дискримінації і право на безкоштовну освіту.

Право на справедливий судовий розгляд

 

 

 

 

 

Право на безкоштовне або дешеве медичне обслуговування

 

Право на володіння зброєю

 

Мало хто буде здивований тим фактом, що право на володіння зброєю, цінується більше серед американців ― 46%, ніж серед європейців ― не >6% в будь-якій європейській країні.

Право на владение оружием

В Європі соціальні права цінують більше ніж право власності. Так, в Німеччині тільки 6% респондентів вважають важливим «право на володіння майном, самостійно або спільно з іншими». У Франції ця цифра трохи вище і становить ― 14%, у Великобританії ― 16%, ще в чотирьох країнах Скандинавії ― 20─29%. Тільки в США це право набрало 37% і виявилося на одному рівні з такими, як право на безкоштовні школи і дешеве медобслуговування.

Вправа №11

«Війна і мир»

Мета: розкрити, як порушуються права людини в Україні з 2014 року. Виявити причини цього явища.

Права людини в Криму

Міжнародні організації та правозахисні групи неодноразово звертали увагу і на жахливий стан дотримання прав і свобод людини в Криму. Серед найбільш значущих порушень можна виділити:

 • Утиски кримськотатарського Меджлісу і пов’язаних з ним осіб (зокрема, заборона в’їзду на територію Криму лідерам Меджлісу, переслідування активістів Меджлісу).
 • Переслідування і затримання інших кримськотатарських активістів.
 • Обшуки в офісах Меджлісу, кримськотатарських ЗМІ та фондах.
 • Обшуки в приватних приміщеннях, мечетях, медресе.
 • Використання антиекстремістського законодавства для придушення критики.
 • Підвищення ризиків протиправної депортації з Криму (зокрема, практика квотування дозволів на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства в Криму).
 • Проблеми зі свободою перетину особами адміністративного кордону між Кримом та материковою частиною України (зокрема, інформація про те, що українські прикордонники цілеспрямовано оглядають людей на предмет наявності російського паспорта і відмовляють у пропуску з Криму тим, хто отримав російський паспорт).

Хід проведення

Групам роздається карта України. На ній учасники повинні написати ті праа, які порушуються і в якій частині України.

Заключний етап. Чому Важливі для нас права?

Вправа

«конференція»

Хід проведення

Учасники по черзі виходять до трибуни і висловлюють свої думки щодо актуальності прав і свобод людини і громадянина.

Вчитель

Шановні учні! Ваша найближча мета – знайти, визначити і зайняти своє місце у суспільстві. Кожний  із вас – частинка суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співіснування, залежить переважно від вас як особистості. Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати обов’язки і нести відповідальність за свої дії.

Однак пам’ятайте: поряд із вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Досягти такого  балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість гласить: «Якого ставлення бажаєш до себе – так стався і до інших», «Що посієш – те й пожнеш», «Людина – коваль свого щастя», «Життя  прожити – не поле перейти», і ці вислови не потребують  доказів, оскільки перевірені віками.

Найважливішою для людини та суспільства відносини, упорядковані нормами права, тобто нормами, записаними в законах, і кожна людина перебуває під їхнім впливом.

Нині Україна просувається по шляху побудови правової держави. У цей період важливим є формування у народу України нового правового мислення, набуття знань про життєво необхідні закони й уміння використовувати їх у повсякденному житті.

Ви, учні, не повинні бути осторонь, оскільки молодь – це та сила, яка в змозі здійснити перетворення на краще і забезпечити більш справедливе майбутнє держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
5 березня 2019
Переглядів
401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку