25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Тренінг "Навички спілкування з людьми" (для підлітків 13-15 років)

Про матеріал

Заняття тренінг-курсу розвитку соціальної компетентності підлітків "Навички спілкування з людьми" для підлітків 13-15 років.Мета: вивчення різних стилів спілкування; оволодіння досвідом спілкування з невербальними компонентами; розвиток культури спілкування у підлітків.

Перегляд файлу

Уроки спілкування

 

 Динамічне сьогодення ставить дуже високі вимоги до особистісного розвитку підростаючого покоління. Перехід від дитинства до дорослості дуже складний. Колізії особистісного становлення нелегкі, а іноді надзвичайно болісні для учня: вони породжують труднощі не лише сприйняття самого себе, а й дисгармонію у взаєминах з оточуючими. Дискомфортне емоційне самопочуття під час спілкування з дорослими і ровесниками.

Усе, що стосується розвитку підростаючого покоління, якісно перебудовується, виникають і формуються нові психологічні утворення. Цей процес перетворень визначає основні особливості формування особистості дитини підліткового віку. З одного боку — це вік соціалізації, входження у світ людської культури і суспільних цінностей, а з іншого — вік індивідуалізації, відкриття і ствердження свого унікального й неповторного „Я”.

 У цей бурхливий для підлітка час необхідно дати йому можливість з’ясувати особливості спілкування з оточуючими; навчити толерантному, неупередженому сприйняттю і доброзичливому ставленню до інших, формувати уміння конструктивного вирішення конфліктів.

 Прагнення навчитися гармонійно спілкуватися, пізнаючи себе та інших, знайшло своє адекватне втілення в тренінг-курсі розвитку соціальної компетентності підлітків, який часто реалізується на заняттях факультативу чи виховної роботи.

 Заняття суттєво полегшують та прискорюють процес оволодіння знаннями і навичками ефективної соціальної поведінки, сприяють оптимізації комунікативних можливостей людини, необхідних для організації повноцінної продуктивної взаємодії з іншими людьми в практичній діяльності і між особистісних стосунках, створюють можливості для самопізнання та самовираження.

Учасники тренінгової групи — підлітки 13-15 років. Кількісний склад групи — від 12 до 16 осіб. Група формується на добровільних засадах.

 Програма тренінг-курсу складається з 4-х блоків, в кожному з блоків по 4 заняття, які проводяться один раз на тиждень тривалістю 2 години.  Таким чином, група зустрічається протягом першого півріччя. Можливий і інший варіант режиму роботи: один раз в тиждень по 1 годині протягом першого та другого півріччя.

 Дана програма ґрунтується на принципах відкритості у вираженні власних почуттів, прийнятті себе та інших, відповідальності, довіри, безоціночності суджень, саморозкритті та самоусвідомленні.

 Усі блоки програми тісно взаємозв’язані: „Самопізнання”, „Спілкування та взаємодія”, „Толерантність”, „Шлях до успіху”.

Кожне заняття складається з трьох частин:

 1. теоретичного матеріалу, який подається у формі міні-лекцій;
 2. проведення вправ, рольових ігор, дискусій;
 3. обговорення та рефлексія.

Форма проведення зустрічей: модель соціально-психологічного тренінгу, як засіб навчання і виховання, який реалізує потреби учнів в активній діяльності.

Далі пропонується одне із занять програми.

 

 

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ

Тема: Навички спілкування з людьми.

Мета: вивчення різних стилів спілкування; оволодіння досвідом спілкування з невербальними компонентами; розвиток культури спілкування у підлітків.

Обладнання: аркуші паперу А-4; олівці, маркери, карточки з ролями.

 

Хід заняття

 

1.Вправа „Привітання”. (10 хв.)

Мета: створення невимушеної, доброзичливої атмосфери в групі; сприяння згуртованості та довіри членів групи.

Інструкція: „Почніть ходити по кімнаті. Привітайтесь з кожним учасником за руку і при цьому скажіть: „Привіт, як твої справи?” Говоріть тільки ці прості слова і більш нічого. Під час вітання з ким-небудь із учасників, Ви можете звільнити свою руку після того, як другою рукою почнете вітатися з іншим учасником. Іншими словами, Ви повинні безперервно бути в контакті з ким-небудь із учасників групи”.

 Учасники повинні всі привітатися один з одним.

 

2. Вправа  „Письмо на руці”. (10 хв.)

Мета: перетворення тактильних подразників у візуальну інформацію.

 Учасники сидять попарно в колі. Один з учасників — „Ніч” закриває очі. Другий партнер — „День” з відкритими очима бере праву руку „Ночі” в свою ліву руку, долонею вверх. На долоні „День” буде писати друковані букви. А гравець „Ніч” повинен їх прочитати. Перш ніж написати нову букву, необхідно „стерти” з долоні попередню. Виконання необхідно починати з простих букв, поступово переходячи до складів та слів. На завершення на долоні партнера необхідно написати щось приємне.

 Учасники міняються ролями.

 

3. Інформаційне повідомлення. (10 хв.)

 Як навчитися говорити? Як виробити відчуття слова? Як зробити, щоб вміння говорити допомогло тобі у житті?

 Щоб добре говорити, ми повинні дбати про свою мову і своє вміння висловлюватися. Французький письменник-мораліст Ларошфуко говорив, що істинна красномовність полягає в тому, щоб сказати все, що треба, але не більше. Виходить, багато говорити і багато сказати — не тотожні поняття.

 Красномовність — це дар, від якого залежить популярність і успіх людини. Але, щоб гарно виступити, треба добре підготуватися, пам’ятаючи три етапи підготовки:

І етап — організація логічної канви;

ІІ етап — пошук форми повідомлення;

ІІІ етап — репетиція-перевірка результату.

Користуйтеся порадами:

 • Пам’ятай, що говориш;
 • Добре знай тему того, про що будеш говорити;
 • Сплануй повідомлення;
 • Намагайся, щоб виклад був логічно побудованим, чітким, зрозумілим;
 • Стеж за своєю мовою;
 • Не захоплюйся жестами понад міру;
 • Враховуй настрій слухачів;
 • Проводь репетиції виступів.

 

4. Вправа „День народження”. (20 хв.)

Мета: розвиток комунікативних вмінь та навичок спостережливості та здатності розрізняти різні стилі спілкування.

 На початку гри учасники записують список ролей:

 1. Іменинник — намагається розважати гостей розмовою на загальні теми.
 2. Тамада — помічник Іменинника.
 3. Всезнайко — намагається втрутитись в будь-яку розмову.
 4. Суперечник — з усіма вступає в суперечку.
 5. Миротворець — має на меті загладжувати конфлікти.
 6. Людина, яка усім і всіма незадоволена.
 7. Оригінал — прагне будь-яку бесіду повернути в інше русло.
 8. Безтактовна людина — людина, в якої відсутнє почуття такту.

Ведучий пропонує учасникам уявити себе присутніми на святкуванні Дня народження. Кожен отримує роль, яку він повинен зіграти на цьому святі. Ведучий роздає ролі таким чином, щоб про неї знав лише той, до кого він звертається. Ролі зберігаються у таємниці до завершення гри, і тільки під час обговорення можна оголосити, хто яку роль зіграв. Учасники гри повинні максимально увійти в заданий образ.

 

5. Вправа „Надбудова”. (10 хв.)

Мета: відпрацювання різних стилів спілкування.

В театральному мистецтві виділяють три надбудови:

— зверху (вся поза людини говорить про те, що він зневажає оточуючих, дивиться зверхньо);

— знизу (його зневажають, його немає за що любити, оточуючі кращі, розумніші нього, — так думає людина з цією надбудовою);

 • нарівні (не натянуті, товариські стосунки з оточуючими).

Учасникам необхідно походити по кімнаті відповідно змінюючи три типи надбудови.

 Після завершення вправи проводиться обговорення.

 

 

 

6. Вправа „Приємний співбесідник”. (20 хв.)

Мета: визначення рис людини, які притаманні хорошому співбесіднику.

 Учасники обговорюють, що для них означає вислів „приємний співбесідник”, які риси характеру, вміння, навички вкладають в це поняття.

 Наприклад: вміння слухати, тактовність, почуття гумору, змістовність і т. д. Учасники складають таблицю

„Людина в групі”.

№ п/п

Перелік рис

1

2

3

4

5

...

1

2

3

4

5

 

 

N

Вміння слухати

Тактовність

Змістовність

......

......

 

 

......

Ім’я.............

 

 

 

 

 

 

 

Кожний учасник оцінює себе за 10-ти бальною системою і записує відповідний бал по кожному пункту в 1 колонку.

 Сидячи в загальному колі, учасники передають свої таблиці вправо, сусід оцінює таблицю господаря і записує відповідний бал в 2 колонку, а потім передає її знову вправо і т. д., поки таблиця не повернеться до господаря.

 Вправа завершується обговоренням.

 

7. Рефлексія заняття. (10 хв.)

„Шпаргалка”.

 Ведучий пропонує учасникам підвести підсумки, на зразок дитячої гри „Шпаргалка”. По різні боки від себе ведучий пускає по колу 2 аркуші паперу. На одному з них пропонує кожному учаснику написати, що найбільше сподобалося йому сьогодні, а на іншому — що треба додати або змінити в роботі групи. Кожний пише свою відповідь і, згинаючи аркуш передає іншому. Утворюється своєрідна „шпаргалка” зворотнього зв’язку для ведучого.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кащук Катя
  Дуже змістовний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
13391
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку