10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тренінг "Психолого-педагогічна підтримка та підготовка учнів-олімпіадників. Шлях до успіху".

Про матеріал

Мета: підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів щодо роботи з учнями-олімпіадниками.

Завадання:

-усвідомити себе та свою діяльність у системі освіти;

-осмислити роль учителя в роботі з обдарованими учнями;

-розширити психологічний світогляд педагогів.

Перегляд файлу

 

 

Психолого-педагогічна підтримка та підготовка учнів-олімпіадників.

 Шлях до успіху.

 

           Психолого-педагогічний семінар

                                                            _______________________________________

Щербакова Вікторія Вікторівна,

учитель початкових класів Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

 

Мета: підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів щодо роботи з учнями-олімпіадниками.

Завадання:

 

 • усвідомити себе та свою діяльність у системі освіти;
 • осмислити роль  учителя в роботі з обдарованими учнями;
 • розширити психологічний світогляд педагогів.

Форма проведення: тренінг

Цільова група: вчителі

Час: 1,5 год.

Матеріали: ватмани, стікери, маркери.

 

Хід проведення

 1. Привітання.  «Здрастуй, я радий тебе бачити» (3 хв.)

Мета: Установка на позитивну реалізацію людини як педагога, створення сприятливої атмосфери в групі.

Учасники тренінгу по черзі звертаються один до одного, закінчуючи вислів «Здрастуй, я радий тебе бачити…». Треба сказати щось гарне, приємне, від щирого серця, відверто.

 1. Вправа «Знайомство » (5 хв)

Мета: познайомити учасників, створити умови для ефективної співпраці, доброзичливу атмосферу, згуртувати групу.

По колу кожен з учасників проговорює:

 • Ім’я,
 • Місто, місце роботи,
 • Три речі, які ви робите краще за все.

Обговорення.

3.Вправа  «Зірка»  (3 хв.)

Мета: ознайомити учасників з основними питаннями заняття та його завданнями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожному пропонується малюнок зірки. Зазначте, де можна спостерігати талановитість дитини.

Обговорення.

Висновок. Сьогодні потрібно більше турбуватися про створення у нашій країні умов, за яких буде повноцінно розкриватися талант усіх дітей. Як ви зазначили, що талант учня може «засвітитися» через перемогу на олімпіаді. Сьогодні ми поговоримо з вами про психолого-педагогічну підтримку та підготовку учнів-олімпіадників, здійснимо обмін досвідом, напрацюємо пропозиції щодо підтримки та підготовки учнів під час олімпіади.

4. Вправа «Правила групи» (3 хв.)

Мета: Напрацювати правила роботи групи, які будуть діяти протягом заняття.

Учасникам потрібно в режимі мозкового штурму з обговоренням назвати необхідні правила роботи в групі. 

 • Для того щоб наш тренінг пройшов успішно, потрібно прийняти правила групи, адже завжди приємно працювати за визначеними правилами (Правила записуються на ватмані).                            Правила групи:                                                                     
 • Кожна думка важлива;
 • Позитивність;
 • Говорити по черзі, не перебивати;
 • Ділитися власним досвідом, а не оцінювати, засуджувати чи критикувати;
 • Говорити з використанням «Я-висловлювань»;
 • Участь – добровільна.

5. Вправа „Очікування” ( 5 хв)

Мета: Усвідомлення учасниками власних очікувань;

Учасники тренінгу по колу продовжують вислови «Сьогодні я відчуваю...», «Від тренінгу я очікую…».

6. Вправа „Олімпіада – це...” (5 хв)

Мета: Розуміння учасниками поняття «олімпіада»(Вивішується плакат з написом «Олімпіада») .

           Учасникам пропонується назвати асоціації, пов’язані з поняттям «олімпіада».

Висновок. Тренер дає визначення поняття. Олімпіада – це одна із форм позакласної роботи, яка прилучає учнів до предмета та сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, обґрунтовує вибір майбутньої професії, підвищує науково-методичний рівень викладання предмета в школі.

 • Які задачі вирішує вчитель при підготовці учнів до олімпіади?

При підготовці до олімпіад учитель одночасно вирішує дві задачі:

 1. як підвищити загальний інтерес учнів до предмету з трудового навчання;
 2. як виявити тих, хто пов’язує своє майбутнє із застосуванням знань з відповідного предмету, допомогти їм реалізувати відповідні здібності та розвинути здатність до самоосвіти ( часто вчитель займається з учнем який показує високі результати з багатьох предметів, і не планує пов’язувати своє життя саме з предметом фахового рівня вчителя. Але найбільш результативною буде співпраця вчителя й учня, який вирішив присвятити себе саме предмету, який відповідає фаху вчителя.               
 1. Вправа «Позитивні та негативні моменти олімпіади» (10 хв)

Мета: Окреслення  позитивних та  негативних моменти олімпіади.

Учасники об'єднуються в групи. Групам: І – позитивні моменти олімпіади,  ІІ – негативні моменти олімпіади

  Обговорення.

 • Яких  моментів більше: позитивних чи негативних.

Висновок. Отже олімпіада позитивно впливає на учня. Формує потребу в перемозі, стійкість до стресу, і головне самопізнання.

           8. Вправа «Суперучень» (10 хв)

Мета: створення портрету «суперучня».

Кожна група одержує завдання: скласти портрет «суперучня», який успішно пройде будь-яку олімпіаду.

  Портрети «суперучня» обговорюються.

На слайді висвітлюється портрет суперучня.

1.  Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності, виконання яких розрахо­ване нарізні терміни:

— вміння перетворити мету на практичне завдання;

— здатність акумулювати волю та докладати необхідних зусиль до виконання завдань;

— вміння досягати успіху.

2. Інноваційні риси особистості:

— відчуття нового;

— здатність до пошуку нестандартних рішень;

— потреба у нових знаннях;

— розвинена допитливість.

3. Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності:

потреба у створенні нового;

— творчий підхід

4.  Здатність до рефлексії та аналітичні здібності:

вміння оцінювати обставини;

— бачення та розуміння своїх переваг і недоліків;

— вміння аналізувати ставлення оточення до себе і своєї діяльності.

5. Функціональна грамотність (вміння працювати з інформацією, яка подається за допомогою різних знакових систем):

знання рідної та іноземної мов

— комп'ютерна грамотність;

— валеологічна грамотність;

— етична грамотність;

— психологічна грамотність;

  знання властивостей і явищ природи, вміння їх аналізувати;

— естетична грамотність;

— математична грамотність.

6. Комунікативні навички:

— знання правил спілкування, розуміння їх значущості;

  терпимість, толерантність у стосунках з людьми з різним рівнем розвитку;

— душевність і доброта у стосунках з людьми;

— відповідальність;

7. Емоційний розвиток особистості

  здатність адекватно реагувати на різні зовнішні впливи;

  розвинені почуття жалю, любові, відданості, обов'язку.

8. Долучення до цінностей світової культури:

— розвинене почуття гордості за здобутки людського генія;

 •     вміння пишатися національними досягненнями у скарбниці світової культури

       9.Вправа «Як краще підготувати учня  до олімпіади?» (5 хв)

Мета: усвідомлення своєї позиції при здійсненні психолого-педагогічного супроводу під час підготовки учня до олімпіади.

Об'єднати у групи за принципом:  готуємо до олімпіади. Завадння групам: розробити схему підготовки учня до олімпіади.

Презентація та обговорення.

Висновок. До олімпіади учнів необхідно готувати тео­ретично, практично та психологічно. Для того, щоб в учнів не було стресу, потрібно регуляр­но проводити шкільні олімпіади з вимогами міської та обласної олімпіад, із підведенням рейтингу. Учні звикають до цього, у них з'являється азарт, звичайно, є лідери і ті, хто знаходиться в кінці рейтингової таблиці. Піс­ля таких турів завжди необхідно проводити аналіз нерозв'язаних задач. Спочатку учні, які розв'язали задачі повністю або частково, розказують свої методи розв'язання, потім варто розібрати розв'язки задач, які були не­правильними. Наприкінці заняття показуєть­ся найоптимальніший розв'язок, і для учнів, які неповністю розв'язали задачі або зовсім їх не розв'язали, задається домашнє завдання написати вже розібрані задачі.

В учнів, які постійно беруть участь у кон­курсах, олімпіадах, турнірах, виробляється психологічна стійкість до стресових ситуацій, і вони більш упевнено поводяться під час ви­пускної атестації та вступних іспитів, що по­зитивно впливає на результати.

Під час підготовки до олімпіади доречно використовувати Інтернет-ресурси. Можна задавати домашнє завдання із задач, які викладені на сайтах, і учні зможуть переві­рити розв'язки в он-лайн режимі, а вчитель у будь-який момент може побачити кількість розв'язаних задач та рейтинг учнів. При підготовці до шкільної олімпіади слід особливо ретельно підбирати завдання, доступні учням, виконання яких дає можливість відчути радість подолання труднощів.

Практика показує, що переможцями переважно стають учні холерично-сангвінічного темпераменту. Вони швидко усвідомлюють поставлену проблему та негайно реагують. Щодо школярів із флегматичним типом темпераменту, то їм об’єктивно важко встигнути виконати завдання у стислі терміни, оскільки вони діють повільно. З іншого боку, несквапність, урівноваженість досить часто свідчать про ретельність, що позитивно відображається на якості виконаної роботи. Такі учні більше схильні до дослідницької діяльності, ніж до олімпіад них змагань. Але учні з темпераментом «олімпіадника», тобто холерика та сангвініка, мають і негативні риси: їхні дії інколи бувають невивавженими, міркування – поверхневими. Зайва збудженість і квапливість можуть призвести до неуважності, а відтак – до прикрих помилок, інколи й до нервових зривів.

Важливо, щоб діти й учителі не перебували в стані стресу при очікуванні змісту олімпіадних завдань й оцінки результатів їх виконання. Головне – щоб діти після підбиття підсумків олімпіади не втрачали бажання працювати надалі, а  вчителі сприймали результати олімпіад як об’єктивний показник і стимул до вдосконалення методів та форм своєї подальшої роботи. Адже успіх чи не успіх учня – це до певної міри й оцінка діяльності вчителя. 

Отже, за умов правильно організованої підготовки та психолого-педагогічної підтримки, дитина зможе повністю реалізувати свій потенціал на олімпіаді.

10. Вправа «З досвіду» (10 хв)

Мета: відпрацювати алгоритм роботи психолога та вчителя під час супроводу.

 Учасникам потрібно напрацювати алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів під час олімпіад.

Обговорення.

Висновок.

Аналізуючи досвід підготовки школярів до участі в олімпіадах, можна зробити висновок, що запорукою досягнення високих результатів через співпрацю психолога, педагогів та вчителів. Розглянемо психолого-педагогічний супровід:

                                                        АНАЛІТИЧНИЙ  ЕТАП

 • Створення  творчої  групи;  формування  загальної  точки  зору  щодо проблеми  обдарованості              

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ  ЕТАП

 • Створення  системи  виявлення  обдарованих  дітей. Об'єктом уваги є, насамперед, психічні процеси та риси, що обумовлюють такі фактори: темперамент, тривожність, сила волі, впевненість у собі, самооцінка, вміння організувати свій день, рівень мотивації успіху й уникнення невдач, пам'ять, увага, креативність, творчі здібності, інтелект. Тобто діагностуємо лише ті психофізіологічні аспекти особистості, від яких залежать засоби й умови досягнення найбільшої продуктивності, перемоги в олімпіаді, змаганнях чи конкурсах

                                               ЕТАП  СУПРОВОДЖЕННЯ

 • Участь  обдарованих  дітей  в  конкурсах,  олімпіадах,  учень  року,  фестивалі,  змагання,  зльоти.
 •  Супровід  дітей:

               * створення  додаткового  інформаційного  поля  для  розвитку  обдарованих;

               * групові  консультації, тренінги;

 • Співпраця  з  педагогами:

               * групові,  індивідуальні  консультації,  тренінги, семінари, методичні об’єднання,  засідання  творчих  груп, корекційно – розвиваюча  робота

 • Співпраця з  батьками:
 • * групові  та  індивідуальні  консультації, тренінги, круглі  столи.
 •  ЕТАП МОНІТОРИНГУ
 • Аналіз  результативності  роботи  з  обдарованими  дітьми,  розробка  рекомендацій

Яким чином ми організовуємо психологічну підготовку до олімпіадних змагань?

Ось уже кілька років ми організовуємо тренінги, спрямовані на оволодіння собою, розвиваємо сенситивність, спілкування, силу волі, вміння розрізняти переживання і почуття, темперамент і характер, вчимо згуртованості команди та саморозкриття кожного з учасників. Невід'ємним компонентом успіху на змаганнях є колективна воля до перемоги, підтримка, розуміння свого товариша.

Буває так, що загострене почуття відповідальності та високий рівень амбітності призводять до нервового напруження, перевтоми, емоційних зривів. Тому на таких тренінгах намагаємося створити у команді атмосферу чесного змагання, толерантного й уважного ставлення одне до одного, пошуку внутрішніх ресурсів, інтелектуального розвантаження (енергізатори, рольові ігри, робота у групах кооперативного навчання).

Отже, учнів потрібно готувати до інтелектуальних змагань не тільки з певного предмета, але й психологічно. Адже досягти високих результатів можна лише за умови психологічного налаштування на перемогу.

 11.Вправа «Занедбаний сад» (5хв)

Мета: релаксація

 Звучить музика. Мобілізуйте свою творчу уяву. Дитячий коллектив – це квітучий сад. Та, нажаль, у цьому садку трапляються занедбані куточки…

 Сядьте зручно, заплющте очі і дихайте спокійно. Уявіть великий білий екран. Поставте перед екраном фільтр вашого улюбленого кольору. Поступово він віддаляється від вас, стає меншим і меншим, і ось зовсім розчиняється… а ви розслаблені і спокійні, готові вирушити у велику подорож до стародавнього таємничого, покинутого замку. Ви бачите високу камянну стіну, обвиту плюющем, у якій є невеликі деревяні дверцята. Прочиніть їх і зазерніть. Ви бачите чудову природу: шовкові трави, чудернацькі квіти, дивні дерева, які своїми мякими голосами запрошують вас зайти, тихо нашіптуючи: «Заходь, заходь, заходь…», - і ви опиняєтесь у прекрасному, але занедбаному садку. Зілля так буяє, що не видно землі, важко знайти стежку. Вам хочеться довести все до ладу, і ви починаєте полоти бурян, підрізати гілки, виносити суху траву, все, що вважаєте зайвим… обкопуєте… поливаєте, словом, наводите лад. За деякий час оглядаєте те, що зробили, і порівнюєте з тією частиною саду, якої  ще не торкалися. Ви задоволені результатом своєї праці, і таємничі голоси шепчуть: «Як гарно, як чисто, як  дивовижно добре!». Ви чуєте слова подяки, втішено відзначаєте, що все і завжди потребує догляду, турботи й уваги. І навіть сама по собі чудова природа, щоб радувати око, потребує турботливих рук, терпінні і любові. Ви задоволено оглядаєте ще і ще раз цю дивовижну красу і повертаєтесь до кімнати, упевнені, ви в цьому світі потрібні, ви – джерело розуму, спокою, гармонії.

Зробіть глибокий вдих та енергійний видих. Розплющте очі.

Обговорення.

 • Що ви відчували, коли подумки заходили до саду? Коли його доглядали?

 Розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнів – це справа не одного дня, тижня чи місяця, а результат наполегливої і систематичної праці впродовж року, часу навчання у школі.

12. Вправа «Формула успіху» (5 хв)

Мета: розвивати навички самоаналізу проявів мотивації на успіх.

Складіть власну «Формулу успіху», яка допомагає вам та вашим учням досягати позитивних результатів.

Презентація.

Обговорення.

Висновок.

           На слайді. Знання своєї справи—> Впевненість у власних силах—> Високий загальний рівень розвитку —> Здатність доводити справу до кінця.

У ній максимально враховуються особові передумови до успішнішого виконання будь-якої справи. Вона побудована на використанні і розвитку тих якостей, що є у людини його особливих здібностей до сприйняття дійсності, здібностей до певних видів праці.                                                                                    Ця модель успіху допомагає людині затверджувати в собі покликання до праці, тобто самому щось створювати, придумувати нові способи роботи, а не тільки використовувати завчені прийоми роботи і старі знання. Тому менеджер, навчений на принципах даної моделі, не задаватиме собі в процесі самовизначення питання: подобається мені ця справа чи ні? Річ у тому, що він заздалегідь знає, що подобатися може лише те, що виходить у людини. А виходить те, до чого є здібності розуму, рук, очей, тіла, пам'яті. Тому відчуття задоволення від отримуваних знань, зробленій речі служить менеджерові сигналом того, що він на правильному шляху. Інакше кажучи, дана модель привчає людину прислухатися до себе, вивчати себе, будувати себе і свою долю, виходячи з власних ресурсів особи: здібностей, розуму, моральності і характеру.

13. Вправа «Поради в роботі з учнями-олімпіадениками» (3хв)

 Мета: усвідомити зміст власної ролі при здійсненні психолого-педагогічного супроводу під час підготовки учня до олімпіади.

          Напрацювати поради, які сприятимуть ефективній підготовці учнів-олімпіадників.  

Обговорення                                                                                Учасникам пропонується розглянути інформаційний буклет, в якому надані рекомендації вчителям, які працюють з обдарованими учнями. (буклети пропонуються кожному учаснику).

1. Вчителям  в роботі з обдарованими учнями:

 • застосовувати проблемний метод у навчанні;
 • проводити самостійні роботи творчого характеру;
 • застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;
 • впроваджувати розвивальні творчі ігри;
 • розв’язувати творчі завдання.

Також є широкий спектр позакласної роботи на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів:

 • це підготовка і участь школярів в олімпіадах;
 • дослідницька робота в МАН;
 • участь у гуртках, факультативах;
 • участь в інтелектуальних іграх;
 • робота над проектом;
 • участь у науково-практичних конференціях;
 • участь в Інтернет-олімпіадах.
 1. Психологу
 • Психодіагностика індивідуально-типологічних особливостей учнів. Діагностика психофізіологічних аспектів особистості, від яких залежать засоби й умови досягнення найбільшої продуктивності, перемоги в олімпіаді.
 • Організація тренінгів, які спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів та розвиток сили волі до перемоги.
 • Консультативна допомога вчителям та учням при підготовці до олімпіад них завдань.

         14. Рефлексія (5хв)

    -      Що було корисним та новим?

 • Чи справдились ваші очікування?
 • Що, можливо, довелося переосмислити, побачити по-новому?  

Нашу з вами роботу я хочу завершити такою притчею. Перед від'їздом у далекі краї один багатий чоловік роздав слугам таланти (міра грошей). Одному дав п'ять талантів, другому — два, третьому — один. Перший слуга заробив ще п'ять талантів, другий — два, третій — за­копав свій скарб у землю. Коли повернувся господар, він похвалив і щедро нагородив слуг, які чесно працювали і заробили гроші. Третій же слуга повернув свій талант, про­мовивши: «Я знав, пане, що тверда ти лю­дина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся — пішов і таланта свого сховав у землю. Ось він, вертаю його тобі». На це господар відповів: «...кожному, хто має, — дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має!» — і віддав талант тому слузі, котрий за­робив найбільше, а ледачого наказав кинути у в'язницю.

Великий гріх закопувати таланти у землю, ніяк їх не розвивати і не примножувати. Невдосконалений талант — утрачений!

Отже, ми як вчителі повинні вчасно визначити обдарованість кожної дитини і працювати над розвитком її обдарованості.

Бажаю вам бути терплячими, ніколи не зневірятися у маленькій людині, завжди вірити в її успіх і мати надію, що колись, озираючись назад, із висоти пройдених років, дитина із вдячністю згадає добру і в чомусь не схожу на інших людину, яка навчила її вірити в себе, долати труднощі та дала перщі уроки життєвої мудрості.

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1187
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку