Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тренувальні картки з датами для підготовки учнів 11 класу для ЗНО

Про матеріал

Тренувальні картки з датами для підготовки учнів 11 класу для ЗНО. Потрібно спочатку роздрукувати лицеву сторону (з датами), а потім перевернути аркуш і роздрукувати підписи. Дати співпадають з підписами. Спробуйте надрукувати перший аркуш-чернетку, щоб зрозуміти, як правильно перекладати аркуш з вже надрукованою лицевою стороною. Розрізати по лініям лицевої сторони.

Найкраще друкувати на білому картоні, але не забувайте дати просохнути паперу, якщо у вас струменевий принтер (не лазерний)

Перелік дат історичних подій відповідає програмі ЗНО з історії України на 2018 р. (http://testportal.gov.ua/progist/),але може і надалі використовуватися вчителем у якості наочного матеріалу до уроків історії України у 8-11 класах, або , з коррективами, і надалі під час підготовки учнів до ЗНО чи олімпіад.

Перегляд файлу

IV - середина III тис. до н.е.

VIII-VI ст.

до н. е.

Д.п. V - VII ст.

860 р.

907, 911, 941, 944 рр.

882 р.

988 р.

1019 - 1054 рр.

1036 р.

Велике розселення слов'ян

Велика грецька колонізація

розселення племен трипільської
культури на території України

об'єднання північних та південних руських земель
Олегом, утворення Київської Русі

походи князів на Константинополь

похід Аскольда на Константинополь, укладення
першого відомого договору Русі з Візантією

розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.

князювання Ярослава Мудрого в Києві
 

запровадження християнства як державної релігії
 

1056-1057 рр.

1097 р.

1113 р.

1187 р.

1199 р.  

1223 р.

1238  – 1264

рр.

1240 р.

1362 р.

укладення «Повісті минулих літ»; початок правління
Володимира Мономаха в Києві

Любецький з’їзд (снем) князів

створення Остромирового Євангелія

битва на р. Калка

утворення Галицько-Волинської держави

Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;
створення «Слова о полку Ігоревім»

битва на р.Сині Води

захоплення Києва монголами

правління Данила Романовича

1385 р.

40-і роки

 ХV століття

(1441 р.)

1478 р.

1489 р.

1514 р.

1556 - 1561 р.

1556 р.

1569 р.

1596 р.

визнання Кримським ханством васальної залежності
від Османської імперії

утворення Кримського ханства

укладення

Кревської унії

 

створення Пересопницького Євангелія

битва під Оршею

перша згадка про українських козаків у писемних
джерелах

Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої

заснування князем

Д. Вишневецьким на о. Мала
Хортиця першої Січі

1618 р.

1621 р.

1625 р.

1632 р.

1637 - 1638 рр.

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1652 р.

Куруківська угода

Хотинська битва

похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-
Сагайдачного на Москву

Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви

повстання під проводом Павла Павлюка,
Якова Острянина, Дмитра Гуні

«Пункти для заспокоєння руського народу»,
утворення Києво- Могилянської колегії

Батозька битва

Берестецька битва. Укладення Білоцерківського
договору

Зборівська битва. Укладення Зборівського договору

1653 р.

1654 р.

1656 р.

1658 р.

1659 р.

1667 р.

1669 р.

1681 р.

1686 р.

московсько-польське Віленське перемир’я

Переяславська рада, українсько-московський
договір («Березневі статті»)

Жванецька облога

Андрусівське перемир’я

Конотопська битва

Гадяцький договір

«Вічний мир» між Московським царством і Річчю
Посполитою

Бахчисарайський мирний договір

Корсунська угода, визнання Правобережною
Гетьманщиною протекторату Османської імперії

1708 р.

1709 р.

1710 р.

1713 р.

1734 р.

1764 р.

1768 р.

1775 р.

1780-1782 рр.

Конституція Пилипа Орлика

зруйнування російськими військами Чортомлицької
Січі; Полтавська битва

українсько-шведський союз, зруйнування Батурина

остаточна ліквідація гетьманства

заснування Нової (Підпільненської) Січі

ліквідація козацтва на Правобережній Україні

ліквідація особистої залежності селян в
Австрійській імперії

остаточна ліквідація Запорозької Січі

Коліївщина

1783 р.

1798 р.

1828 р.

грудень 1825 - січень 1826 рр.

1830-1831 рр.

1840 р.

1846 -1847 рр.

1816 рр.

1833 - 1837 рр.

ліквідація Задунайської Січі

вихід друком «Енеїди»

Івана Котляревського

закріпачення селян Лівобережної та Слобідської
України

перше видання «Кобзаря» Т.Шевченка

Польське визвольне повстання

повстання Чернігівського
полку

діяльність «Руської трійці»

створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1848 р.

1805 р.

1834 р.

1839 р.

19 лютого 1861 р.

1863 р.

1863-1864 рр.

1876 р.

1868 р.

відкриття університету в Києві

відкриття університету в Харкові

скасування панщини в Галичині; видання першої
україномовної газети «Зоря Галицька»

Валуєвський циркуляр

царський маніфест про скасування
кріпосного права в Російській імперії

ліквідація царською владою греко-католицької
церкви на Правобережжі

створення у Львові товариства «Просвіта»

Емський указ

польське національно-визвольне повстання

1873 р. /

1892 р.

1890 р.

1899 р.

1865 р.

1875 р.

1900 р.

1908 р.

1911-1913 рр.

1900 р.

створення Української Національно-демократичної
партії та Української соціал-демократичної партії

Створення

 Русько-української радикальної партії

створення у Львові Літературного товариства ім. Т.
Шевченка / (Наукового товариства ім. Т.
Шевченка)

утворення Революційної української партії (РУП),
першої політичної партії Наддніпрянської України

відкриття Чернівецького університету

відкриття Новоросійського університету

обрання А.Шептицького митрополитом греко-католицької церкви

«справа Бейліса»

створення

Товариства українських поступовців (ТУП)

1907 р.

серпень 1914 р.

1914 р.

1915 р.

1916 р.

Березень 1917 р.

Квітень 1917 р.

Червень 1917 р.

Липень 1917 р.

Галицька битва

утворення Головної української ради,
формування легіону Українських січових стрільців, створення
Союзу визволення України

впровадження в Австро-Угорській імперії загального
виборчого права для чоловіків

утворення Української Центральної Ради

Брусиловський прорив

утворення Загальної української ради

Другий Універсал Центральної Ради

Перший Універсал Центральної Ради

Всеукраїнський Національний конгрес

Листопад 1917 р.

22 (9) січня 1918 р.

Січень

1918 р.

січень (лютий)

1918 р.

29 квітня 1918 р.

1 листопада 1918 р.

13 листопада 1918 р.

Листопад 1918 р.

14 листопада 1918 р.

бій під Крутами

Четвертий Універсал Центральної Ради,
проголошення незалежності УНР

Третій Універсал Центральної Ради,
проголошення УНР

«Листопадовий зрив» у Львові

державний переворот і прихід до влади П.
Скоропадського

Брестський мир між УНР та
державами Четверного союзу

утворення Директорії

заснування Української академії наук

проголошення Західноукраїнської
Народної Республіки

22 січня 1919 р.

Грудень 1919 - травень 1920

Квітень 1920 р.

Березень 1921 р.

Листопад 1921 р.

1921 - 1923 рр.

1921 р.

1922 р.

1923 р.

Варшавська Угода

перший

«Зимовий похід»
військ УНР

проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР

голод в Україні

Другий

«Зимовий похід» армії УНР

Ризький мир

початок політики «українізації»

входження УСРР до складу СРСР

утворення Української автокефальної православної
церкви (УАПЦ)

1925 р.

1928/ 1929-1932 рр.

1928 р.

1929 р.

1930 р.

1932 - 1933 рр.

1934 р.

1937 р.

1937-1938 рр.

судовий процес у «Шахтинській справі»

перша п’ятирічка

проголошення курсу на індустріалізацію

Голодомор в Україні

судовий процес у справі «Спілки визволення
України»

початок насильницької колективізації

«Великий терор»

ухвалення Конституції УРСР

перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва

1920 р.

1923 р.

1925 р.

1929 р.

1930 р.

1938 р.

15 березня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР

підписання Бессарабського протоколу, визнання
країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії

надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини

проведення польською владою акції «пацифікації»

утворення ОУН

початок Другої світової війни

радянсько-німецький пакт про ненапад
(«пакт Молотова-Ріббентропа»)

проголошення незалежності Карпатської України

17 вересня 1939 р.

червень

1940 р.

22 червня 1941 р.

30 червня 1941 р.

14 жовтня 1942 р.

грудень

1942 р.

6 листопада 1943 р.

січень - лютий

1944 р.

28 жовтня 1944 р.

напад Німеччини

на СРСР

вторгнення Червоної армії на територію
Бессарабії та Північної Буковини

вторгнення Червоної армії на територію
Західної України

початок вигнання нацистських загарбників з
України

створення Української повстанської армії
(УПА)

проголошення Акта відновлення
Української Держави

завершення вигнання нацистських
окупантів зі всієї території України

Корсунь-Шевченківська наступальна
операція

визволення Києва від нацистських
окупантів

9 травня 1945 р.

2 вересня 1945 р.

1945 р.

квітень

1945 р.

березень 1946 р.

1946-1947

рр.

квітень- липень

1947 р.

1953-1954 рр.

лютий

1954 р.

входження Закарпаття до складу УРСР

завершення Другої світової війни

День Перемоги над нацистською
Німеччиною

голод в Україні

«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

Україна стає співзасновницею ООН

входження Кримської області до складу УРСР

повстання політичних в’язнів в сталінських
концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу

проведення польською владою
операції «Вісла»

1956 р.

1957 р.

1959 р.

1961 р.

1965 р.

1972 р.

1976 р.

квітень 1985 р.

26 квітня 1986 р.

утворення Української робітничо-селянської спілки

запуск першого штучного супутника Землі, початок
«космічної ери»

ХХ з’їзд КПРС; засудження

культу особи

зміна політичного керівництва УРСР.

В. Щербицький;
масові арешти дисидентів

«косигінська реформа»;

перша хвиля арештів дисидентів

перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін)

вибух на Чорнобильської АЕС

початок «перебудови»

утворення Української Гельсінської групи

вересень 1989 р.

березень 1990 р.

16 липня 1990 р.

Жовтень 1990 р.

24 серпня 1991 р.

1 грудня 1991 р.

6 грудня 1991 р.

липень 1994 р.

1995 р.

прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України

перші альтернативні вибори до Верховної
Ради УРСР

виникнення Народний рух України за перебудову

всеукраїнський референдум і вибори
Президента України

(Л.Кравчук)

прийняття Верховною Радою УРСР Акта
проголошення незалежності України

«Революція

на граніті»

обрання України членом Ради Європи (РЄ)

обрання Л. Кучми Президентом України

заснування

Збройних сил

України

28 червня 1996 р.

вересень 1996 р.

жовтень- грудень

2004 р.

2008 р.

січень

2010 р.

листопад 2013 – лютий 2014 рр.

червень

2014 р.

2014 р.

вересень

2014 р.,

лютий 2015 р.

«Помаранчева революція»,
обрання Президентом України В. Ющенка

запровадження національної грошової одиниці – гривні

ухвалення Конституції України

«Революція гідності»;
повалення режиму В.Януковича

обрання В.Януковича Президентом України

вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

Мінські угоди

підписання Україною Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом (ЄС)

обрання П.Порошенка Президентом
України

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Andrey
  Дякую. Серйозна допомога у підготовці до ЗНО.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Журина Ксения
  Дуже корисна таблиця! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Морська Лера
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
19 січня 2018
Переглядів
2529
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку