10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Творчі роботи з географії

Про матеріал
Рекомендації для учнів по виконанню творчих робіт з курсу "Географія материків та океанів" складені відповідно до програми з геогафії. Вони призначені для учнів 7 класу і мають на меті розвиток творчих здібностей школярівя. формування у учнів інформаційної компетентності, а також компетентності продуктивної творчої діяльності.
Перегляд файлу

 

 

 

                                                                     Бакулєва Тетяна Леонідівна,

                                                                               учитель географії ЗОШ №15

                                                                      м.Маріуполь          

 

 

 

 

 

Т В О Р Ч І      Р О Б О Т И

з курсу географії

материків і океанів

(Рекомендації  для  учнів  7  класу)

 

 

        Рекомендації для учнів  по виконанню творчих робіт з курсу  « Географії                      материків та океанів» складені відповідно до програми  з географії. Вони призначені для учнів 7 класу і мають на меті розвиток творчих здібностей школярів, формування у учнів інформаційної компетентності, а також компетентності продуктивної творчої діяльності. Рекомендації допоможуть учням у роботі з різними джерелами інформації, допоможуть проявити свої особливі творчі здібності в процесі вивчення географії ( математичні, історичні і т. д.)

 

 

 

 

 

 

                           Шановні   семикласники!

 

      Ви продовжуєте вивчати географію  -  одну з найцікавіших наук. Щоденно ви отримуєте велику кількість різноманітної      географічної інформації: по радіо і телебаченню, з газет, підручників

 і спеціальної літератури, з інтернету. У сьомому класі ви поглибите свої знання про природу нашої планети, про материки та океани, про країни та людей, які в них проживають.

 

      Якщо ця інформація і знання спонукають вас до творчого пошуку, до бажання дізнатися ще більше, провести дослідницьку роботу, поєднати знання з географії зі знаннями з інших предметів, розпочати наукову роботу і зробити відкриття, то вам допоможуть у цьому методичні рекомендації по виконанню творчих робіт з географії.

 

       Памятайте, що будь-яка творча робота має особистісний характер. Вона є відображенням ваших ідей, думок, поглядів, вашого бачення тієї чи іншої ситуації. Творча робота повинна спиратися на наукові факти і дослідження. Вона допомагає вам зростати, а зростання веде до нових творчих здобутків.

     У с п і х і в   в а м!

 

 

                   З а г а л ь н і    р е к о м е н д а ц і ї

 

 

1. Виконання творчої роботи завжди починається з її свідомого                                                               

вибору. Зясуйте для себе які питання вас зацікавили, про що ви хочете дізнатися більше і чому.

 

2. Виберіть тему творчої роботи із запропонованих або оберіть    свою власну.

 

3. Продумайте план виконання роботи, її зміст.

 

4. Виділіть можливі варіанти виконання роботи, виберіть той варіант, який є для вас найприйнятнішим.

 

5. Висувайте оригінальні ідеї виконання і подання творчої роботи, неповторні, унікальні, фантастичні.

 

6. Підберіть і опрацюйте необхідну для роботи інформацію. Користуйтеся різними джерелами інформації.

 

7. Підготуйте подання і оформлення роботи ( усне, письмове, графічне, фотографічне і т.п.)

 

8. Виконання творчої роботи передбачає консультації з вчителем.

 

             О р і є н т о в н а   т е м а т и к а   т в о р ч и х  р о б і т

 

 

1. Візитна картка материка ( океану).

 

2. Рекорди материка ( океану).

 

3. Про що говорять географічні назви.

 

4. Мандрівники та дослідники материків і океанів.

 

5. Географія та історія, географія та математика, географія та біологія.

                                           1. Історія Великих географічних

І с т о р і я             відкриттів.

                                           2. Історія відкриття та дослідження                                                                       природних обєктів.

 

                                                    1. Складання географічних задач.

М а т е м а т и к а      2. Порівняння географічних обєктів

                                                    із використанням  знань з

                                                    математики.

 

Б і о л о г і я  1. Характеристика чудес рослинного і

                                               тваринного світу.

 

 

      В і з и т н а  к а р т к а  м а т е р и к а  ( о к е а н у )

 

     Візитна картка материка ( океану)  -  це стисла коротка характеристика материка чи океану. Це обличчя материка. Характеристика може мати символи, значки, малюнки, окремі написи та вислови. При виготовленні візитки можна використовувати контури материка, фотографії.

 

        Р е к о р д и  м а т е р к а  ( о к е а н у )

 

      Кожний материк і кожний океан  -  це великі прородно-територіальні комплекси. Кожний з цих ПТК має свої особливості природи та населення. А поруч з особливостями завжди існують унікальні явища і процеси, ті, які ми називаємо рекордами. Є вони в усіх компонентах природи: гірських породах і рельєфі, кліматі, водах, грунтах, рослинному та тваринному світі. У творчій роботі можна зібрати рекорди за компонентами або по материкам.

 

 

         П р о  щ о  г о в о р я т ь  г е о г р а ф і ч н і  н а з в и

 

     Першою ознакою будь-якого географічного обєкту є його назва. Географічні назви влучно відтворюють особливості природи тієї чи іншої місцевості, її природні багатства, а також економічні, історичні, культурні та побутові умови життя людей.

     Галузь знань, що всебічно вивчає географічні назви  - їх походження, змістовне значення, зміни в написанні, вимову називається т о п о н і м і к о ю . Топоніміка – це ніби мова землі, яка розповідає про свої багатства, історію, таємниці.

     Творча робота про географічні назви та їх значення є однією з найцікавіших. Водночас вона потребує кропіткої роботи. Виберіть географічні назви на материку чи в океані, які вас зацікавили і з’ясуйте походження  цих назв, зміст, правильну вимову та запис, історію виникнення назви. Можна зробити тематичну підбірку топонімів на кожному материку, зясувати чи повторюються вони на інших материках, що спільного і в чому різниця між ними.

 

                   М а н д р і в н и к и  т а  д о с л і д н и к и

                           м а т е р и к і в  т а  о к е а н і в

 

     Сьогодні на земній кулі немає місця, де б не ступала нога людини. Відкриті важкодоступні землі, віддалені частини океану, підкорені гірські вершини й морські глибини. В цьому заслуга мандрівників, дослідників, вчених минулих століть і сьогодення.

     Хто були ці люди? Який шлях пройшли вони, перш ніж стали дослідниками невідомих земель? Як проходили їхні експедиції і яке значення мали? Імена яких мандрівників і дослідників, вчених назавжди залишилися на географічних картах?

     На всі ці запитання ви можете відповісти у своїй творчій роботі.

 

 

Бакулєва Тетяна Леонідівна,

                                                                               учитель географії ЗОШ №15

                                                                      м.Маріуполь          

 

 

 

 

 

Т В О Р Ч І      Р О Б О Т И

з курсу географії

материків і океанів

(Рекомендації  для  учнів  7  класу)

 

 

        Рекомендації для учнів  по виконанню творчих робіт з курсу  « Географії                      материків та океанів» складені відповідно до програми  з географії. Вони призначені для учнів 7 класу і мають на меті розвиток творчих здібностей школярів, формування у учнів інформаційної компетентності, а також компетентності продуктивної творчої діяльності. Рекомендації допоможуть учням у роботі з різними джерелами інформації, допоможуть проявити свої особливі творчі здібності в процесі вивчення географії ( математичні, історичні і т. д.)

 

 

 

 

 

 

                           Шановні   семикласники!

 

      Ви продовжуєте вивчати географію  -  одну з найцікавіших наук. Щоденно ви отримуєте велику кількість різноманітної      географічної інформації: по радіо і телебаченню, з газет, підручників

 і спеціальної літератури, з інтернету. У сьомому класі ви поглибите свої знання про природу нашої планети, про материки та океани, про країни та людей, які в них проживають.

 

      Якщо ця інформація і знання спонукають вас до творчого пошуку, до бажання дізнатися ще більше, провести дослідницьку роботу, поєднати знання з географії зі знаннями з інших предметів, розпочати наукову роботу і зробити відкриття, то вам допоможуть у цьому методичні рекомендації по виконанню творчих робіт з географії.

 

       Памятайте, що будь-яка творча робота має особистісний характер. Вона є відображенням ваших ідей, думок, поглядів, вашого бачення тієї чи іншої ситуації. Творча робота повинна спиратися на наукові факти і дослідження. Вона допомагає вам зростати, а зростання веде до нових творчих здобутків.

     У с п і х і в   в а м!

 

 

                   З а г а л ь н і    р е к о м е н д а ц і ї

 

 

1. Виконання творчої роботи завжди починається з її свідомого                                                               

вибору. Зясуйте для себе які питання вас зацікавили, про що ви хочете дізнатися більше і чому.

 

2. Виберіть тему творчої роботи із запропонованих або оберіть    свою власну.

 

3. Продумайте план виконання роботи, її зміст.

 

4. Виділіть можливі варіанти виконання роботи, виберіть той варіант, який є для вас найприйнятнішим.

 

5. Висувайте оригінальні ідеї виконання і подання творчої роботи, неповторні, унікальні, фантастичні.

 

6. Підберіть і опрацюйте необхідну для роботи інформацію. Користуйтеся різними джерелами інформації.

 

7. Підготуйте подання і оформлення роботи ( усне, письмове, графічне, фотографічне і т.п.)

 

8. Виконання творчої роботи передбачає консультації з вчителем.

 

             О р і є н т о в н а   т е м а т и к а   т в о р ч и х  р о б і т

 

 

1. Візитна картка материка ( океану).

 

2. Рекорди материка ( океану).

 

3. Про що говорять географічні назви.

 

4. Мандрівники та дослідники материків і океанів.

 

5. Географія та історія, географія та математика, географія та біологія.

                                           1. Історія Великих географічних

І с т о р і я             відкриттів.

                                           2. Історія відкриття та дослідження                                                                       природних обєктів.

 

                                                    1. Складання географічних задач.

М а т е м а т и к а      2. Порівняння географічних обєктів

                                                    із використанням  знань з

                                                    математики.

 

Б і о л о г і я  1. Характеристика чудес рослинного і

                                               тваринного світу.

 

 

      В і з и т н а  к а р т к а  м а т е р и к а  ( о к е а н у )

 

     Візитна картка материка ( океану)  -  це стисла коротка характеристика материка чи океану. Це обличчя материка. Характеристика може мати символи, значки, малюнки, окремі написи та вислови. При виготовленні візитки можна використовувати контури материка, фотографії.

 

        Р е к о р д и  м а т е р к а  ( о к е а н у )

 

      Кожний материк і кожний океан  -  це великі прородно-територіальні комплекси. Кожний з цих ПТК має свої особливості природи та населення. А поруч з особливостями завжди існують унікальні явища і процеси, ті, які ми називаємо рекордами. Є вони в усіх компонентах природи: гірських породах і рельєфі, кліматі, водах, грунтах, рослинному та тваринному світі. У творчій роботі можна зібрати рекорди за компонентами або по материкам.

 

 

         П р о  щ о  г о в о р я т ь  г е о г р а ф і ч н і  н а з в и

 

     Першою ознакою будь-якого географічного обєкту є його назва. Географічні назви влучно відтворюють особливості природи тієї чи іншої місцевості, її природні багатства, а також економічні, історичні, культурні та побутові умови життя людей.

     Галузь знань, що всебічно вивчає географічні назви  - їх походження, змістовне значення, зміни в написанні, вимову називається т о п о н і м і к о ю . Топоніміка – це ніби мова землі, яка розповідає про свої багатства, історію, таємниці.

     Творча робота про географічні назви та їх значення є однією з найцікавіших. Водночас вона потребує кропіткої роботи. Виберіть географічні назви на материку чи в океані, які вас зацікавили і з’ясуйте походження  цих назв, зміст, правильну вимову та запис, історію виникнення назви. Можна зробити тематичну підбірку топонімів на кожному материку, зясувати чи повторюються вони на інших материках, що спільного і в чому різниця між ними.

 

                   М а н д р і в н и к и  т а  д о с л і д н и к и

                           м а т е р и к і в  т а  о к е а н і в

 

     Сьогодні на земній кулі немає місця, де б не ступала нога людини. Відкриті важкодоступні землі, віддалені частини океану, підкорені гірські вершини й морські глибини. В цьому заслуга мандрівників, дослідників, вчених минулих століть і сьогодення.

     Хто були ці люди? Який шлях пройшли вони, перш ніж стали дослідниками невідомих земель? Як проходили їхні експедиції і яке значення мали? Імена яких мандрівників і дослідників, вчених назавжди залишилися на географічних картах?

     На всі ці запитання ви можете відповісти у своїй творчій роботі.

 

 

 

 

docx
Додано
20 січня 2019
Переглядів
636
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку