Українська мова 2 клас (календарне планування)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування української мови в 2 класі до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко до підручника К. Пономарьової, Л. Гайової.
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

І СЕМЕСТР

3,5 години на тиждень

до Типової освітньої програми для закладів
загальної середньої освіти 1-2 класи,
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко

 

 

№з/п

 

Тема уроку

Кількість годин

 

Дата

Зміни

1

 

Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями. (стор. 4-5,  впр.1-13)

1

 

 

Досліджую звуки і букви, склад, наголос

2

 

Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками. (стор. 6-7, впр.1-11) 

1

 

 

3

 

Розрізнення голосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення)    (стор.8-9, впр.1-11)

1

 

 

4

 

Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення)   (стор.10-11, впр.1-9)

1

 

 

5

 

Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами.             (стор.11-12, впр. 1-10)

1

 

 

6

 

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів). Тема для спілкування: «Згадую про літо»              (с.4-5)

1

 

 

7

 

Написання слів з ьо та йо.Побудова усної розповіді за опорними словами. (стор. 13-14, впр.1-7) 

1

 

 

8

 

Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття.   (стор. 14-15, впр. 1- 9)

1

 

 

9

 

Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками Без имени-1, Без имени-2, Без имени-1. Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту.  (стор. 16-17, впр.1- 11)

1

 

 

10

 

Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту. (стор. 17-18, впр.1-11)

1

 

 

11

 

Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком.  (стор. 19-20,  впр.1-10)

1

 

 

12

 

Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями. (стор. 21-22,  впр.1-10)

1

 

 

13

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу. Тема для спілкування: «Малюю осінній сад» (с.7-9)

1

 

 

14

 

Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами. (стор. 23-24,  впр.1-7)

1

 

 

15

 

Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями.   (стор. 24-25, впр.1-7)

1

 

 

16

 

Засвоєння правильного наголошування слів читáння, завдáння, запитáння, пóмúлка, помилкú. Відновлення деформованих речень. (стор. 26-27, впр.1-10)

1

 

 

Способи  пізнання

17

 

Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання. (стор.28-29,  впр.1-8)

1

 

 

18

 

Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами, (стор. 30-31, впр.1-11)

1

 

 

19

 

Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту. (стор.32-33,  впр.1-11).

1

 

 

20

 

Діагностувальна робота. Диктант

1

 

 

21

 

Розвиток зв’язного мовлення. Поширення речень образними словами. Тема для спілкування: «Жовте листячко летить, під ногами шелестить» (с.10-12)

1

 

 

22

 

Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. (стор.34-35,  впр.1-5)

1

 

 

23

 

Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Правила переносу слів. (стор. 36-37, впр.1- 11)

1

 

 

24

 

Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. (стор.37-38, впр.1-9) 

1

 

 

25

 

Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Робота зі словником  

1

 

 

26

 

Узагальнення і систематизація знань із розділу. Діагностувальна робота. Мовна тема «Досліджую звуки і букви, склад, наголос»

1

 

 

Територія

27

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді з деформованих речень. Тема для спілкування: «Осінні турботи тварин» (с.13-15)

1

 

 

Досліджую значення слова

 

 

1

28

 

Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добір титрів до кадрів з мультфільму. (стор. 39-40, впр.1-9

1

 

 

29

 

Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями. (стор. 41-42, впр.1-12)

1

 

 

30

 

Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами. (стор.43-44, впр.1-9)

1

 

 

31

 

Розпізнавання і добір протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням.        (стор.44-45, впр.1-7)

1

 

 

32

 

Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. (стор. 46-47,  впр.1-8)

1

 

 

33

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання речень з використанням допоміжного матеріалу. Тема для спілкування: «Розповідь про улюблене заняття»   (с.16-18)  

1

 

 

34

 

Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови. (стор.47-48,   впр.1-8)

1

 

 

35

 

Уживання ввічливих слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями. (стор.49-50, впр.1-10)

1

 

 

36

 

Об’єднання слів в групи за певною ознакою. Пошук у текстах потрібної інформації.                           (стор.51-52, впр.1-10)

1

 

 

37

 

Добір родової назви предметів до видових. Виконання дій за інструкцією. (стор.52-53, впр.1-8)    

1

 

 

38

 

Діагностувальна робота. Списування.

1

 

 

39

 

Узагальнення і систематизація знань із розділу «Досліджую значення слова».

1

 

 

40

 

Розвиток зв’язного мовлення. Встановлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків. Тема для спілкування: «Малюю перший сніг» (с.19-21)

1

 

 

 Досліджую іменники

41

 

Формування уявлення про слова–назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком.               (стор.54-55, впр.1-11)

1

 

 

Спільнота

 

 

1

42

 

Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізненні іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком. (стор.56-57, впр.1-9)

1

 

 

43

 

Добір  іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями. (стор.58-59, впр.1-12)

1

 

 

44

 

Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень.                            (стор.60-61, впр.1-10)

1

 

 

45

 

Ознайомлення з походженням імен та прізвищ. Поширення поданих речень. (стор 62-63, впр.1-12)

1

 

 

46

 

Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями. (стор.64-65,    впр.1-8)

1

 

 

47

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу з дотриманням правил мовленнєвого етикету. «Пишу листа Святому Миколаю»

1

 

 

48

 

Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту)  (стор. 65-66,  впр.1-8)

1

 

 

49

 

Діагностувальна робота. Диктант.

1

 

 

50

 

Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами . (стор. 67-68, впр.1-11)

1

 

 

51

 

Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами.(стор.69-70,  впр.1-11). Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви.

1

 

 

52

 

Змінювання іменників за числами (один багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації. (стор.70-71,  впр.1-7)   

1

 

 

53

 

Узагальнення і систематизація знань із розділу «Досліджую іменники». Підсумковий урок за І семестр

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ СЕМЕСТР

3,5 години на тиждень

до Типової освітньої програми для закладів
загальної середньої освіти 1-2 класи,
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко

 

 

№з/п

 

Тема уроку

Кількість годин

 

Дата

Вартість і цінність

Досліджую прикметники

54

 

Формування уявлення про слова – назви ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?. Знаходження слів – назв ознак у тексті, поширення ними речень. Добір слів – назв ознак до персонажів коміксів. С. 72-73, впр.1-9

1

 

 

55

 

Ознайомлення з терміном «прикметники». Дослідження виражальних можливостей прикметників, використання їх з метою увиразнення мовлення. С. 74-75, впр.1-11

1

 

 

56

 

Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Розрізнення в тексті відомої і невідомої інформації. Складання меню соків. С. 76-77, впр.1-8

1

 

 

57

 

Встановлення зв’язку між іменниками і прикметниками. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями. Складання поради на основі прочитаного тексту. С. 77-78, впр.1-11

1

 

 

58

 

Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Знаходження потрібної інформації в тексті за поданими  запитаннями. С. 79-80, впр.1-8

1

 

 

59

 

Розпізнавання і добір близьких за значенням прикметників. Опис персонажів малюнків близькими за значенням прикметниками. Вибір найточнішого прикметника з групи близьких за значенням. С.80-81, впр.1-7

1

 

 

60

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків. Тема для спілкування: «Малюю новорічну ялинку» (с.25-27).

1

 

 

61

 

Розпізнавання і добір прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням. Складання опису тварини за малюнком. С. 82-83, впр.1-8

1

 

 

62

 

Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками. Побудова і записування розповіді за коміксами. С. 83-84, впр.1-7

1

 

 

63

 

Діагностувальна робота. Діалог.

1

 

 

64

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Підсумок за темою.

1

 

 

Хочу-можу-треба

Досліджую дієслова

65

 

Формування уявлення про слова – назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Спостереження за роллю дієслів у мовленні і застосування їх у власних висловленнях.  С. 85-86, впр.1-9

1

 

 

66

 

Ознайомлення з терміном «дієслово». Добір дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Складання розповіді за світлинами. С. 87-88, впр.1-10

1

 

 

67

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді про власні вподобання. Тема для спілкування: «Малюю зимові розваги» (с.28-30).

1

 

 

68

 

Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні. Читання діалогу по ролях. С. 89-90, впр.1-9

1

 

 

69

 

Пошук інформації в різних джерелах. Побудова речень за світлинами. Складання розповіді про власні вподобання.

1

 

 

70

 

Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником. С. 90-91, впр.1-7

1

 

 

71

 

Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами. Складання розповіді за світлинами. С. 92-93, впр.1-8

1

 

 

72

 

Розпізнавання і добір протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами. Побудова і записування речень з поданими дієсловами. С. 93-94, впр.1-9

1

 

 

73

 

Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі. Складання розповіді за поданими світлинами. С. 95-96, впр.1-9

1

 

 

74

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями. Тема для спілкування: «Розповідаю про допомогу птахам» (с. 31-33).

1

 

 

75

 

Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту. Аналіз інформації в рекламному тексті. С. 96-97,  впр.1-10

1

 

 

76

 

Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово.

1

 

 

77

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Підсумок за темою.

1

 

 

78

 

Діагностувальна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. Мовна тема «Досліджую дієслова».

1

 

 

Ідеї - винаходи-відкриття

Досліджую числівники

79

 

Дослідження числівників і використання їх у мовленні. Розпізнавання їх за питанням скільки? Доповнення речень словами – назвами чисел. Добір близьких за значенням слів до поданих. С. 98-99, впр.1-9

1

 

 

80

 

Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання. С. 100-101, впр.1-11

1

 

 

81

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за запитаннями. Тема для спілкування: «Малюю домашніх улюбленців» (с.34-36).

1

 

 

82

 

Вправляння у правильному написанні і наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Записування власної думки. С. 102-103, впр.1-12

1

 

 

83

 

Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником. Застосування числівників у зв’язних висловленнях. С. 103-104, впр.1-8

1

 

 

84

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Підсумок за темою.

1

 

 

Досліджую службові слова

85

 

Дослідження значення в мовленні службових слів і використання їх для зв’язку слів у реченні. Розпізнавання їх у реченнях і текстах.  Складання розповіді за малюнком з використанням службових слів. С.105-106, впр.1-8

1

 

 

86

 

Діагностувальна робота. Списування.

1

 

 

87

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за кадрами фільму. Тема для спілкування: «У бібліотеці» (с.37-39).

1

 

 

88

 

Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добору службових слів. Побудова тексту з опорою на відгадані загадки. С. 106-107, впр.1-8

1

 

 

89

 

Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Складання усної розповіді за серією малюнків з використанням службових слів. Написання тексту про улюблену казку. С. 108-109, впр.1-14

1

 

 

90

 

Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного. Складання розповіді про прочитану книжку.

1

 

 

Рух і час

91

 

Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями. Написання розповіді про улюблене заняття. С. 110-111, впр.1-12

1

 

 

92

 

Розрізнення частин мови за питаннями.

1

 

 

93

 

Узагальнення знань про частини мови. Розподіл частин мови на групи. Добір частин мови за поданими малюнками. Побудова інтерв’ю на основі серії малюнків. Підсумок за темою.

1

 

 

94

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком. Тема для спілкування: «Малюю весну» (с.40-42)

1

 

 

Досліджую речення

95

 

Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті. Складання розповіді за поданими запитаннями. С. 112-113, впр. 1-10

1

 

 

96

 

Ознайомлення з терміном «розповідне речення». Визначення меж речення. С. 114-115, впр.1-10

1

 

 

97

 

Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті. Побудова питальних речень у діалозі, за малюнками. С. 115-116, впр.1-8

1

 

 

98

 

Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками. Написання рекламного тексту з використанням спонукальних речень. С. 117-118, впр.1-8

1

 

 

99

 

Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками. Складання розповіді за малюнком. С. 118-119, впр.1-7

1

 

 

100

 

Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями. Складання розповіді за малюнком і опорними словами. С. 120-121, впр.1-11

1

 

 

101

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту для святкової листівки. Тема для спілкування: «Підписую святкову листівку» (с.43-45).

1

 

 

102

 

Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання розповіді за малюнком і поданими словами. С.122-123, впр.1-10

1

 

 

103

 

Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями. Складання казки за малюнком. С. 123-124, впр.1-11

1

 

 

104

 

Діагностувальна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. Мовна тема «Досліджую речення».

1

 

 

105

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Підсумок за темою.

1

 

 

Все пов’язано з усім

Досліджую текст

106

 

Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення. Пошук потрібної інформації у квитку до театру. Складання тексту за малюнком. С. 125-126, впр.1-10

1

 

 

107

 

Добір заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Перевірка й редагування текстів. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком. С. 127-128, впр.1-10

1

 

 

108

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису весняної квітки. Тема для спілкування: «Малюю весняні квіти» (с.46-48).

1

 

 

109

 

Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту. Складання тексту за серією малюнків С. 129-130, впр.1-10

1

 

 

110

 

Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Розпізнавання тварини за її описом. Доповнення оголошення про загублену тварину її описом. С. 131-132, впр.1-9

1

 

 

111

 

Діагностувальна робота. Диктант.

1

 

 

112

 

Спостереження за виражальними засобами мови в тексті. Збагачення тексту виражальними засобами. Написання тексту за малюнком і запитаннями. С. 133-134, впр.1-11

1

 

 

113

 

Добір виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів. Складання тексту за малюнком і поданим початком. С. 135-136, впр.1-11

1

 

 

114

 

Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної розповіді за малюнком. Добір заголовка до тексту. Написання тексту про події з власного життя. С. 137-138, впр.1-10

1

 

 

115

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за кадрами мультфільму. Тема для спілкування: «Звідки взявся дубок?» (с.49-51).

1

 

 

116

 

Повторення, закріплення і застосування знань про текст. С. 139-140, впр.1-14

1

 

 

117

 

Повторення вивчених тем. С. 141, впр.1-6

1

 

 

118

 

Узагальнення вивченого. С. 142, впр.7-14

1

 

 

119

 

Повторення, закріплення і застосування знань про текст. Створення власних письмових висловлень.

1

 

 

120

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді про власні мрії і бажання. Тема для спілкування: «Мрію про канікули» (с.52-54).

1

 

 

121

 

Повторюю вивчене.

1

 

 

122

 

Закріплюю вивчене.

1

 

 

123

 

Підсумковий урок за рік.

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
15 листопада 2023
Переглядів
1014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку