2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Управлінські рівні особистісного орієнтованого моніторингу в ПТНЗ

Про матеріал

Сучасні вимоги до управління навчальним закладом передбачають системний підхід до організації навчально – виховного процесу, всієї діяльності училища.Місією сучасного управлінця є створення конкурентноспроможного освітнього середовища для динамічної взаємодії освітніх процесів, що сприятиме зміцненню іміджу навчального закладу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Управлінські рівні особистісного орієнтованого моніторингу в ПТНЗ

Номер слайду 2

Сучасні вимоги до управління навчальним закладом передбачають системний підхід до організації навчально – виховного процесу, всієї діяльності училища

Номер слайду 3

Місією сучасного управлінця є створення конкурентноспроможного освітнього середовища для динамічної взаємодії освітніх процесів, що сприятиме зміцненню іміджу навчального закладу.

Номер слайду 4

Класичні Діяльнісні Модернізовані Плануюча; Організаційна; Контролююча; Прийняття управлінського рішення Стимулююча; Дослідницька; Господарська; Фінансова; Викладацька; Науково-методична; Аналітична; Діагностична. Консультативна; Прогностична; Політико- дипломатична; Менеджерська; Моніторингова Представницька.

Номер слайду 5

Означає спостереження, контроль, оцінювання, прогнозування. За словником іншомовних слів – систематичне спостереження за будь-яким процесом для встановлення відповідності (чи невідповідності) результатів цього процесу початковим припущенням. Один із механізмів якісного рівня професійної освіти. Процес постійного спостереження, якісного оцінювання, справедливого, своєчасного контролю, що дає можливість приймати рішення, які забезпечують обґрунтованість отриманих результатів з метою вдосконалення спостережуваних процесів. Система збору, опрацювання, зберігання та поширення інформації про навчальний заклад, яка орієнтована на інформаційне забезпечення управління і дає змогу проаналізувати стан начального процесу в будь-який момент часу та прогнозувати його розвиток. Є інструментом керування, функціонування і розвитком усіх суб’єктів навчання і виховання.

Номер слайду 6

Провідною метою впровадження моніторингу в училищі є підвищення рівня та якості освіти, визначення ефективних форм організації навчання та виховної діяльності, формування системно-комплексного уявлення про навчальний заклад, результативність і перспективність педагогічного процесу Моніторинг є механізмом контролю і відстеження якості професійної освіти, постійного спостереження за навчально-виховним процесом для виявлення його відповідності бажаному результату

Номер слайду 7

Оцінювання якості професійної освіти здійснюється шляхами: внутрішньої експертизи Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів полягає у визначенні наявних знань, умінь і навичок, що відповідають вимогам професійних кваліфікаційних характеристик зовнішньої експертизи

Номер слайду 8

Якість освіти у професійному навчальному закладі забезпечується єдністю елементів системи навчання, що діють за принципом зворотного зв’язку і впливають один на одного Уряд Роботодавці Соціальне середовище Вхідний продукт і ресурси Вихідний продукт – освітній результат: рівень професійної компетентності фахівців Освітній процес ДНЗБВПУ Абітурієнти Рівень професійної компетентності керівників та педпрацівників Навчально-програмне, фінансове, матеріально- технічне забезпечення

Номер слайду 9

Управління рівнем навчальних досягнень учнів Рівень навчальних досягнень за результатами навчальних семестрів, року, порівняння наявного стану процесу з бажаним, у миттєвому регулюванні та спрямуванні процесу на отримання запланованого результату; результати навчання за підсумковими, контрольними зрізами навчальних досягнень учнів (за текстами адміністрації); результати Державної підсумкової атестації учнів; результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Номер слайду 10

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ, який є супроводжуючим відслідковуванням і поточною регуляцією будь-якого процесу в ліцеї.

Номер слайду 11

 Психологічна діагностика  Профілактична робота  Соціальний паспорт учнів, педагогів, батьків Моніторинг якості освіти ДНЗ «БВПУ» Управлінський Педагогічний Академічний Виховної діяльності Соціально-психологічний  Результативність роботи педагогів у між атестаційний період  Інноваційна педагогічна діяльність  Експериментально-дослідницька робота педагогів училища  Методичний рівень професійної компетентності педагога  Підвищення рівня професійного самоменеджменту  Ефективність діяльності методичних комісій  Вивчення рівня навчальних досягнень  Аналіз якості освіти  Діагностика інтелектуальних здібностей  Вивчення мотивації до навчання  Аналіз сформованості учнів самостійно здобувати знання  Вивчення рівня обдарованості учнів  Запровадження рейтингової системи для учнів  Ефект прийняття управлінського рішення  Готовність фінансових ресурсів  Стимулювання творчого потенціалу педагога  Готовність інформаційного супроводження  Готовність матеріально-технічних ресурсів  Складання річного та перспективного планів роботи училища  Готовність кадрових ресурсів, система роботи з кадрами  Нормативно-правове забезпечення  Інноваційна соціально-психологічна діяльність  Розвиток мотиваційної сфери особистості  Рівень вихованості  Самоврядування  Сформованість учнівського колективу  Превентивні заходи  Ефективність виховного впливу педагога-вихователя  Нормативно правове забезпечення виховного процесу

Номер слайду 12

приймати відповідні управлінські рішення; прогнозувати навчально-виховну діяльність; оперативно втручатись та виносити відповідні корективи до педагогічного процесу; конкретно планувати роботу з виявленої проблеми для педагогів та учнів; створювати умови для порівняння власної оцінки діяльності педагогічного колективу з незалежною оцінкою. Наукова організація моніторингу якості освіти у ПТНЗ дає можливість:

Номер слайду 13

Екран учнівської самореалізації моніторинги

Номер слайду 14

Розробляються в училищі навчальні та методичні посібники, робочі зошити з предметів, методичні рекомендації:

Номер слайду 15

Методичні розробки членів методичної комісії

Номер слайду 16

Використовуються електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП):

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Здійснення методичної роботи

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Здійснення науково – дослідної роботи З метою оновлення змісту ПТО та впровадження інноваційних засобів навчання в училищі з 2015 по 2018 роки працює Всеукраїнський дослідно-експериментальний майданчик “Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю”

Номер слайду 24

Педагогічний колектив ДНЗ «Бердичівське ВПУ» працює над реалізацією цілого ряду проектів з різних напрямків управлінської та навчально-виховної діяльності. Пощуково-експериментальний проект ««Технологія проектного навчання як засіб підтримки й розвитку обдарованої молоді» Навчально-виховний проект «Мій внесок в розбудову іміджу училища» Навчально-виховний проект «Герої навколо нас» Інноваційний проект «Веселий час із фільмами ” Навчальний-виховний проект ««Я крокую до педагогічної вершини» Інноваційний проект «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики у ПТНЗ» Розвивальний проект «Формування патріотичного виховання учнівської молоді на уроках Захисту Вітчизни Виховний проект „ Ріки поезії. Бердичівські притоки ” Творчий проект «Психологічне здоров'я учасників навчально-виховного процесу в умовах навчального закладу» Творчий проект „ Педагогічна етика. Конфлікти та методи їх подолання в навчально-виховному процесі ” Навчальний проект «Козацькому роду нема переводу. Робота гуртка «Патріот» Навчальний проект «Оздоблення виробів з пряничного тіста айсингом»

Номер слайду 25

Дані успішності, отримані під час моніторингу, дають можливість безперервно порівнювати досягнутий учнями рівень із запланованим результатом. Відмінність моніторингу від обліку успішності навчальних досягнень учнів полягає в тому, що він здійснюється систематично і цілеспрямовано. Результати успішності, отримані викладачами та майстрами виробничого навчання при традиційних видах контролю, не дають повної об’єктивної картини.

Номер слайду 26

Організація моніторингу якості професійної освіти дає можливість приймати відповідні управлінські рішення:  прогнозувати навчально-виховну ситуацію на наступний навчальний рік;  вносити відповідні корективи у педагогічний процес;  планувати роботу за методичною проблемою з викладачами, майстрами виробничого навчання та учнями. Нині важливо підготувати не просто робітника, а особистість, яка вміє реагувати на інноваційні технології, творчо використовувати їх, й удосконалювати свою майстерність упродовж усього життя. І в цьому напрямі необхідно проводити моніторинги якості професійної освіти.

Номер слайду 27

На основі проведеного моніторингу керівництвом училища приймається відповідні рішення на педагогічній раді, нараді при директорові, наказами по училищу, які вибираються стосовно педагогічної ситуації і спрацьовують в цій системі найкраще. Видання таких управлінських рішень відбувається на підставі саме моніторингових досліджень, в яких відображена реальна картина результатів якості професійної освіти учнів та праці викладачів, майстрів виробничого навчання.

Номер слайду 28

Алгоритм успішного управління училищем : Визначення мети. Успішне управління – це реалізована мета. Делегування повноважень (чіткий, скрупульозний розподіл функціональних обов’язків не лише серед керівників, але і серед усіх членів педагогічного колективу). Здійснення контролю. У процесі контролю управлінець зобов’язаний закладати у кожного співробітника «відчуття успіху». Створення умов для зростання та самовдосконалення (щоб педпрацівники хотіли бути керованими). Головне – дивитися вперед і бачити мету, приймати правильні рішення, правильно діяти і неодмінно завершувати справу успіхом, перемогою.

Номер слайду 29

Рецепт щастя педагога Візьміть чашу терпіння, Налийте туди повне серце любові, Вкиньте дві пригорщі щедрості, Хлюпніть туди ж гумору, Посипте добром, Додайте якомога більше віри, І все це добре перемішайте. Потім намастіть на шматок відпущеного вам життя І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
328
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку