30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

«Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників.»

Про матеріал
У педагогічній системі цілеспрямованого формування навчально-пізнавальної активності учнів важлива роль відводиться оптимальному застосуванню інноваційних методів навчання. У навчальному процесі школи інноваційні методи виступають як упорядкований спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя і учня щодо вирішення певних навчально-виховних цілей.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

  Комунальний заклад “Аулівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів”Аулівської селищної ради, Криничанського району, Дніпропетровської області. Підготували вчитель біології, екології, природознавства та трудового навчання: Підгородецька Олена Валеріївна. Вчитель образотворчого мистецтва, художньої культури та інформатики: Курило Ольга Миколаївна. Вчитель історії та правознавства Горбонос Людмила Андріївна. Презентація результатів за номінаціями - інновації у сфері природничо-матиматичної освіти; - інновації у сфері інформаційних технологій, трудового навчання.

Номер слайду 2

Напрямки роботи. Проведення трудових та природоохоронних екологічних акцій. Пропагандистська робота через екологічну агітбригаду. Організація районних масових заходів, свят, екологічних акцій, конференцій. Участь в проектах Науково-дослідницька робота в домашніх теплицях. Науково-дослідницька робота з тваринами в домашніх умовах. Робота та екскурсії на екологічній стежці “Бузиноватка”Еколого-краєзнавча робота Творча майстерня “ Джерельце ”Виховні заходи. Арт - вистава. Музично-розважальні шоу. Свята. Театр мод. Участь у міжнародних, Всеукраїнських еколого-краєзнавчих конкурсах. Проведення екскурсій, експедицій, рідним краєм. Застосування інноваційних технологійІнтерактивне навчанняІгрові технології навчання. Проектна технологія навчання STEM-проектиІнформаційно-комп’ютерна технологія навчання. Екологічні квести. Наукові пікніки. Дитячий екологічний парламент

Номер слайду 3

Привітання президента Національної академії педагогічних наук України В. Кременя. Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2018» м. Київ Міжнародний Art Fest “ Веремія “м. Київ. Театр живих скульптур.

Номер слайду 4

У педагогічній системі цілеспрямованого формування навчально-пізнавальної активності учнів важлива роль відводиться оптимальному застосуванню інноваційним методам навчання. У навчальному процесі школи інноваційні методи виступають як упорядкований спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя і учня щодо вирішення певних навчально-виховних цілей. Інноваційні методи навчання – це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад вчителем готових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної розумової і практичної діяльності. Зрозуміло, що для реалізації цих аспектів вчителю потрібен ефективний методичний інструментарій, до якого входять інноваційні методи навчальної діяльності учнів. Вони ґрунтуються на баченні учня не пасивним споживачем, а активним творцем своїх знань, який озброєний різними прийомами та засобами їх здобування і вміє практично використовувати у нестандартних ситуаціях. Форма навчання являє собою цілеспрямовану, чітко організовану, змістовно насичену й методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, стосунків учителя та учнів. Результатом такої взаємодії є професійне удосконалення вчителя, засвоєння учнями знань, умінь, навичок, розвиток їх психічних процесів та моральних якостей. Основним завданням інноваційних методів є перетворення навчання на постійний пошук. Змістом навчання є певні форми діяльності, які використовуються учнями під час розв'язання проблемних ситуацій та їх обговорення в групі та класі.

Номер слайду 5

Безпосередня участь закладу в інноваційній діяльності полягає першочергово в проведенні на його базі та за його участю апробацій і педагогічних експериментів щодо тієї чи іншої інновації, яка є або вже готовим продуктом, або знаходиться на стадії розробки. У школі створено певні умови, реалізація яких у соціально-педагогічному процесі забезпечує цілеспрямоване запровадження найпрогресивніших технологій різного рівня, які підлягають управлінню. Звідси в наявності виділення, конструювання або створення нових оригінальних підходів щодо організації навчальної та виховної діяльності, підходи щодо вибору оптимальних форм і методів здійснення навчання та виховання, підвищення рівня креативності педагогічних працівників. Сьогодні перед сучасною школою стоїть завдання формування різнобічно розвиненого випускника і саме соціальний компонент утворює основу всього індивідуального розвитку особистості та передбачає її соціалізацію. Соціалізацію розглядають як взаємодію людини з навколишнім середовищем, що триває все її життя, шляхом адаптації в кожній зі сфер її життєдіяльності. Отже, соціалізація триває протягом усього життя людини і є процесом становлення і розвитку особистості.

Номер слайду 6

Під інноваційним потенціалом педагога ми розуміємо сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, що виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність та наявність внутрішніх, що забезпечують цю готовність, засобів і методів. В інноваційний потенціал педагога також включається бажання і можливість розвивати свої інтереси та уявлення, шукати власні нетрадиційні рішення виникаючих проблем, сприймати і творчо втілювати вже існуючі нестандартні підходи в освіті.

Номер слайду 7

Інновація в педагогіці - це Процес створення та впровадження нових засобів ( нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по іншому, відкриття нових форм , методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці й масовій практиці , творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання і виховання.

Номер слайду 8

Перегляд відеофрагментів з елементами уроків загальна біологія 11 клас з використанням інтерактивних методів навчання які на мій погляд є дієвими та універсальними. Додаток № AМатеріали по темі «Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологій» демонструвалися не лише у школі, а й на районному семінарі. При вивчені розділу на тему: «Надорганізмові рівні життя».

Номер слайду 9

Семінар Інтернет-конференція з використанням методу проектів&32 Тема: Вплив діяльності людини на стан біосфери. На конференції виступали:1 Кандидат історичних наук, доцент кафедри « Всесвітньої» історії Дніпропетровського Національного Університету ім. Олеся Гончара. Дяченко Ольга Володимирівна. (Онлайн інтерв’ю.)2 Науковець. Доповідь на тему: Антропогенний вплив» «Уч. Турчин Олександр.3 Хімік-технолог очисних споруд КП ДОР « Аульський водовід» Шумейко О. І.(Онлайн інтерв’ю.)4 Старша медична сестра лікарні с Аули Сеніна Аліна Володимирівна.5 Представник програми соціально-економічного розвитку с. Аули. Уч. Волік Катерина.

Номер слайду 10

Всеукраїнська наукова конференція унікальних тінейджерів « Завтра 2037 ». Панельна дискусія ( точка неповернення з віртуальної реальності, або де здоровий баланс цифрового і реального).

Номер слайду 11

Формування екологічно-компетентної особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку. Присвячена 150-річчю з дня народження В.І. Вернандського. Тема науково-методичного блоку «Екологічне виховання та моральна культура особистості: шляхи формування. Учасник обласного науково-практичного круглого столу. Виступ на обласному семінарі на тему: « Впровадження в практику роботи вчителів проектних технологій». Матеріали по темі опубліковані на паперових та електронних носіях на веб-ресурсах у виданнях « Шкільний світ біологія» м. Київ. Експрес – огляд науково-методичної виставки.

Номер слайду 12

В своїй роботі використовую проектні технології навчання- за діяльністю, домінуючого у проекті – дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий, інформаційний.- за предметно – змістовою галуззю знань – монопроект у рамках однієї галузі знання, міжпредметний проект.- за характером контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни).- за кількістю учасників проекту.- за тривалістю виконання проекту. Додаток № B

Номер слайду 13

Захист науково-інформаційного проекту під назвою “ Вода та її роль в житті людини ” учнів Аульської СЗШ на Міжнародному конкурсі “ Водний приз” в м. Києві. За цікаву ідею у вирішенні проблем водних ресурсів учні Аульської СЗШ стали переможцями у номінації “ Спеціальний приз ”Щороку влітку до Стокгольму з'їджається молодь з цілого світу для участі у престижному водному конкурсі. Нагороду переможцю вручає Її Королівська Високість Принцеса Швеції Вікторія. Переможець міжнародного конкурсу “ Стокгольмський юнацький водний приз ” отримає нагороду в розмірі 5 000 євро і блакитну кришталеву скульптуру у формі краплини води. Національний етап Stockholm Junior Water Prize

Номер слайду 14

STEM-проект Гідростатистичний фонтан ( Танцюючий фонтан )

Номер слайду 15

Проект на тему: Промислові випробування коагулянту РАХ-18 А на очисних спорудах КП ДОР “Аульський водовід ”Дана науково-дослідницька робота показує багаторічні спостереження за якістю води р. Дніпро на підприємстві КП ДОР «Аульський водовід». Проект був представлений на обласній олімпіаді з екології. Матеріали по темі проекту опубліковані на електронних носіях на веб-ресурсах у виданні «Шкільний світ біологія» (м. Київ).

Номер слайду 16

Проект Мистецтво та математикаІсторія золотого перерізу.

Номер слайду 17

Презентація районного проекту. Туристичний маршрут країнами Євросоюзу“ Австрія – перлина туризму “Проект - віртуальна екскурсія « Австрія-перлина в серці Європи ». Пропонуємо туристичний екскурсійний маршрут «Столицями провінцій Австрії».

Номер слайду 18

За результатами заходу відзначився колектив-учасників Аульської сзш, перше призове місце. Переможці отримали спеціальні визначники птахів у природі, Червону книгу (тваринний світ) Дніпропетровщини, брошури, плакати і журнали на екологічну тематику. Творчий проект “ День зустрічі птахів ”(Демонструвався на районному семінарі)

Номер слайду 19

“ Бджоли – люди – довкілля – охорона - взаємозв′язки ”. Науково-Інформаційний Проект на тему: Творчий проект" У кого бджоли - в того й мед"Прийняли участь: вчителі – предметники та учні 1 -3 кл. (вікова категорія № 1) та 4 -6 кл. ( вікова категорія №2)Поробка “ Бджола – королева комах “Художня робота “ У світі бджіл “Інтегрований урок з предметів “ Я і Україна ” та образотворчого мистецтва на тему: “ У світі бджіл “

Номер слайду 20

Проект “ Світ навколо нас ” Київ Києво-Печерська Лавра Тур країнами Європи: Польща, Чехія, Німеччина, Бельгія, Франція, Велика Британія. Екскурсія до м. Київ Верховна Рада України Маршрути екскурсій. Великобританія. Бахчисарай: Ханський палац, Чуфут - Кале. Нікітський ботанічний сад. Алея кактусів + парад хризантем. Червона печера. Хотин. Воронцовський палац. Кам`янець - Подільський. Кришталева печера. Поділля : Почаїв, озеро Святої Анни, Кременець, Замок Вишневецького, Збараж. Київ. Запоріжжя. Новомосковск. Карпати: Чернівці ,гори - скелі Довбуша, Гошівський монастир. Кривий Ріг: Страусленд. Львів. Львів

Номер слайду 21

Головний приз фестивалю. Обласний фестиваль-ярмарок Петриківський дивоцвіт

Номер слайду 22

Тиждень педагогічної майстерності « НАШ ДІМ ЗЕМЛЯ »Додаток № CВ школі пройшов тиждень біології з метою покращення знань про природу, розвитку почуття відповідальності за Землю, заохочення до вивчення природничих наук, зокрема науки про життя у всіх його проявах – біології. Учні були дуже активними і тому цей тиждень приніс нам багато цікавого і пізнавального. Еко-театр “ Вибори депутата підводного царства ”

Номер слайду 23

Еко-Арт-Фестиваль “ Таємниці природи “ Майстер-клас Екологічний Боді-, фейс-арт. Майстер клас був призначений для підняття етичної та екологічної свідомості молоді. Організатори заходу занепокоєні байдужим ставленням багатьох людей, та й молоді загалом до стану навколишнього середовища. В наш час потрібно звернути особливу увагу на виховання екологічної свідомості та формування екологічного мислення, адже зараз людина та природа перебувають у постійному конфлікті між собою.Ініціатори заходу – перукарі стилісти Курило Ю. А. Білоус Л. О. та вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури Курило О. М. По закінченню всі охочі мали змогу сфотографуватися з моделями, переглянути виставку екологічних робіт та власноруч пройти майстер-клас з їх розмальовування.

Номер слайду 24

Колекція вечірніх суконь “ Магія квітів “. Що прикрашає наше життя, що тішить око, що приносить насолоду і робить нас щасливими, це діти, жінки, квіти. «Магія квітів» під такою назвою ми презентували нашу колекцію. Пориньте у магію весни, пориньте у магію квітів. Свято « День Землі » та виступ екологічної агітбригади « Голос Землі ». Фешн-шоу. Показ колекції екологічного одягу з вторинної сировини. По завершенню дефіле кожен глядач зможе удосконалити на свій смак роботи молодих модельєрів нанесенням фарби на створені моделі одягу. 

Номер слайду 25

День ЗемліТиждень екологічного виховання. На перервах для учнів школи були проведені міні-тренінги «Все в твоїх руках» вчителі разом з дітьми у доступній формі передали свої знання про природу рідного краю, дали можливість учням виявити кмітливість, творчу активність, викликати інтерес до роботи з додатковою літературою, розвивали мислення, розширювали кругозір; виховували почуття колективізму, бажання пізнавати навколишній світ, берегти його багатства. Урочисте відкриття свято квітів яке підготували учні 8-9 класів біо-проект « Оригіналні квіткові горщики » та театральне дійство.

Номер слайду 26

Екологічний квест – день зустрічі птахів. Одна з вимог навчально-виховного процесу полягає в тому, що те, що дитина вивчає,досліджує, робить має бути для неї цікавим. Тому в своєму педагогічному арсеналі вчитель весь час повинен знаходити щось нове, аби зацікавити й спонукати учнів до природоохоронної діяльності. На допомогу може прийти й така ігрова форми роботи, як квест, яка мало використовується в школі, проте така популярна поза її межами . Квест (від англійського guest - "пошук"), різновид активних інтелектуально-логічних ігор, синонім активного відпочинку. Сьогодні квест вважають головним конкурентом комп'ютерних ігор у боротьбі за час молоді. Це ігрова форма групового виконання завдань, яка має тривалу історію розвитку, багато можливих варіантів використання і чимало позитивних моментів. Квест - залучає до активної пізнавальної діяльністі кожного школяра окремо і всіх разом, тим самим оптимізуючи певний етап навчально-виховного процесу;- реалізує навчання через самостійну діяльність учня, що має характер особливого виду практики, у процесі якої засвоюється значно більше інформації; - забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і саморозвитку для її учасників;- приводить до певного результату, чим стимулює учня до досягнення- урівнює команди або окремих учнів на початку; результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру;- забезпечує трансформацію без осібного процесу навчання у дії особистісного значення;- уможливлює змагальність - невід'ємну частину гри - привабливу для учнів; адже задоволення, одержане від гри, створює комфортний стан і підсилює бажання вивчати предмет. Додаток № DПриродоохоронна акція “ Хата для птаха “ « Нагодуй синичку » ! Свято “ День зимуючих птахів “

Номер слайду 27

Квест “ Магічний світ декоративного мистецтва “ Районний семінар на базі Аулівської СЗШ

Номер слайду 28

Діяльність Дитячого Екологчного Парламенту. Учнівське самоврядування — нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає учням змогу відчути себе справжніми господарями позашкільного закладу, і разом з тим зрозуміти, наскільки це важливо вміти організовувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення. Робота в дитячому самоврядуванні розвиває відчуття командного духу, вміння підпорядковувати особисті інтереси меті колективу, інтегрувати свої зусилля у спільну діяльність, нести відповідальність перед командою. Додаток № E

Номер слайду 29

Воркшоп “ Листопада золотая карусель ”(Додаток J). Майстерня з гончарного мистецтва “ Осіннє натхнення ”. Майстерня робіт з карвінгу “ Осінні фантазії ”. З’являються і набирають популярність і різні нетрадиційні форми навчання. Однією з таких форм є воркшоп. Коротко про поняття " Workshop. " можна сказати, що це груповий метод розвитку. Його центральна ідея полягає в освоєнні якогось навику, отриманні знання шляхом взаємодії зацікавлених у ньому людей. Весь захід будується на залученні в процес кожного. Тут все відбувається колективно і взаємовигідно. Воркшоп «СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА. »Дивовижний світ метеликів

Номер слайду 30

У своїй роботі я приділяю велику увагу застосуванню знань у практику. З дітьми, які цікавляться біологією, я займаюсь науково-дослідницькою діяльністю. Дослідницька робота в домашніх теплицях має основні напрямки.- дослідження та впровадження в практику сільсько - господарського виробництва основних культур їх сортовивчення,- застосовування елементів біологічного експерименту,- вивчення способу керування фізіологічними процесами у рослин. Науково – дослідницька робота учнів є однією з форм навчального процесу. Це дає учневі змогу почати повноцінну наукову працю, знайти однодумців з якими можна порадитися й поділитися результатами своїх досліджень. Проводячи досліди учні поглиблюють знання з біології, сільського господарства, зокрема з використанням інтенсивних новітніх технологій . Ознайомлюються з агротехнічними заходами, навчилися готувати розчини та проводити позакореневе підживлення, навчилися боротися з хворобами та шкідниками. Так чи інакше, дослідницькою роботою займаються всі школярі. Але більш глибока наукова праця, займатися якою учнів не ставить за обов'язок навчальний план, охоплює лише деяких учнів. Витрачаючи свій особистий час, учні під час проведення досліду розвивають такі важливі для майбутнього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і вміння відстоювати свою думку. Проводять фенологічні спостереження, які допомагають визначити найсприятливіші сторони проведення сільськогосподарських робіт. Здійснюють догляд за рослинами, набув певних екологічних знань. Я вважаю, що на базі таких дослідів виникає інтерес до серйозних наукових досліджень, закладаються основи професійної орієнтації. Додаток № F

Номер слайду 31

Трудова акція “ Дослідницький марафон “. Науково-дослідницька робота в домашніх теплицях

Номер слайду 32

Дослідницька робота з тваринами в домашніх умовах. Технології розведення страусів «Ахатина - екзотична сучасна домашня тварина» Трудова акція “Кролик”

Номер слайду 33

Трудова акція«Парад квітів біля школи» Трудова акція “Юнатівський зеленбуд"Конкурс-огляд“ Школа наш рідний дім. “Природоохоронна акція “ Парки легені міст і сіл “Закладка нової паркової зони « Первоцвіти Дніпропетровщини ».“ Балки Придніпров'я — очима дітей”Екологічна стежка “ Бузиноватка ““Вишневська балка”

Номер слайду 34

Науковий пікнік «Науки про життя» Додаток G1 “ Міні лабораторія анатомія тварин“. Вчитель біології Підгородецька О. В.2 “ Досліди з фізики на кухні “. Вчителя Басараб О. Ю. Поліщук Л. О.3 “ Цікава хімія “. Вчитель Мухіна О. С.4 “ Фарби Холі ”. Мистецька акція “ Феєрверк фарб ”. Вчитель Бабенко А. О.5 “ Дитячий універ “. Вчитель Кізь Н. В.6 Стрільба з пневматичної зброї. Задорожній В. М.7 “ Літературний квест “ Вчителі Блоха Н. А. Сем′яник І. О.“ Оптичні ілюзії, апарат Дюрера. Курило О. М. Лікарі з Аульської амбулаторії. Представники ХПС та Аульського водоводу. Робота із запобіганням пожежам та надзвичайним ситуаціям. Пожежники-рятувальники. План проведення

Номер слайду 35

Виховні заходи є однією з важливих ланок, навчально-виховного процесу. Їх ефективність доведенна багаторічним досвідом у школі. Я використовую як традиційні засоби, так і інтерактивні форми і методи роботи. Виховні заходи можуть являтися заключними етапами проектної діяльності. У роботі з учнями різних вікових категорій широко використовую арт-вистави, свята, агітбригади, музично-розважальні шоу, фестивалі, еко-арт-фестивалі. екологічний театр мод. Я маю музичну освіту, граю на фортепіано. Всі класні свята режисую сама: складаю сценарій, пишу вірші, моделюю та шию костюми. Діти добре танцюють з ними працював досвідчений хореограф Горбонос Ігор який на конкурсі “ Танцюють всі ” ввійшов в десятку найкращих танцюристів України. Моя колекція нараховує близько 100 виховних заходів. Перегляд відеофрагментів з виховними заходами та природоохоронною роботою. Додаток № H

Номер слайду 36

Наші таланти. Переможець конкурсу“ Танцюють всі ”Горбонос І.та Разумєйко А. які танцюють на одній сцені з зірками Російської та Української естради.

Номер слайду 37

Проведення районного фестивалю дитячої екологічної творчостіТема фестивалю: « Червона книга – символ болі, а починалось все з любові.” Екологічна агітбригада(була представлена в районні та в області )Екологічний театр мод (районний захід)

Номер слайду 38

Пропагувати знання і навички здорового способу життя;Свято“ Спорту, творчості, краси! “ (Районний семінар)

Номер слайду 39

Виховний захід “ Обійми Україну “Майстер-клас ГОЛУБ МИРУМета акції - побудувати "живий ланцюг" з Заходу на Схід і з Півночі на Південь України на знак миру і єдності нашої держави. Продемонструвати українцям і світовій спільноті справжню позицію і мета українських громадян - жити в мирній, єдиній Україні та спільними зусиллями розвивати її майбутнє.

Номер слайду 40

Інтерактивна програма “ День з козаками “Козак-фест "Козацькі забави"Учні стали учасниками етно-рок фестивалю Kozak Fest -2017 де були нагороджені грамотою педагогічний колектив та учні за активну участь у суспільному житті району, пропагування української сучасної культури, збереження традицій українського народу, та за представлення на високому рівні раонну та громади. Грамота від голови Криничанської районної ради Н. С. Кобзар. Етно-рок фестивалю Kozak Fest -2017

Номер слайду 41

Районний семінар для заступників директорівз виховної роботи та педагогів – організаторів Тема:«Національно-патріотичне виховання як складова формування життєвих цінностей учнів »  Голова Криничанської районної ради Кобзар Н. С. Виступ гостей. Голова Криничанської райдержадміністрації Гапіч О. В.

Номер слайду 42

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ «ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ» ІСТОРІЯ СЕЛИЩА АУЛИ

Номер слайду 43

Участь в обласному семінарі «Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління засобами туризму, краєзнавства, європросвіти в умовах сучасних соціально-політичних викликів» Виступ методиста з виховної роботи Криничанського ВО Терещенко В. М. Сімора Л. Б., Підгородецька О. В. Захист роботи Безсчастна Анна

Номер слайду 44

Святковий фуршет. Презентація проекту: Соціально-економічного розвитку села Аули(районний захід)Підготувала Курило О. М. День села

Номер слайду 45

Агітбригада «Рятівник» - переможець районного та зонального огляду ХХІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.

Номер слайду 46

Венеціанский карнавал. Новорічна ніч Шахерезади

Номер слайду 47

47 Додаток № IТворча майстерня гуртка “ Джерельце “Весняний шарм. Захід представлений на 34 каналі в телепередачі “ Джерельце “ ведуча К.Єгорова. Екологічне ательє34 канал завітав у гості з ведучою К Єгоровою на майстер-класи. Петриківський розпис Роботи учнів з майстрами петриківського розпису

Номер слайду 48

Районний семінар з художньої культури “ Магічний світ миколаївського розпису “

Номер слайду 49

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ «ЖИВЕ ПІД СОНЦЕМ ЛЮБОВІ ШЕВЧЕНКОВА ВЕСНА»Конкурс малюнків за творами  поета. Арт розваги Бодіарт-фестиваль

Номер слайду 50

50 Виставка робіт дітей інвалідів

Номер слайду 51

Переможці міжнародного фестивалю. Члени гуртка приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах та акціях. Всеукраїнський конкурс дитячих та юнацьких робіт “ Я люблю Україну “

Номер слайду 52

Підводячи підсумки зазначимо, що використання різноманітних інноваційних форм і методів активного пошукового навчання дає вчителю можливість вводити учнів у процес пізнання, який за допомоги самоосвіти і самостійного творчого мислення, стає для учнів особистісним. При використанні інноваційних методів навчання необхідно, щоб учні вміли аналізувати, міркувати, планувати, комбінувати, створювати нове. Загалом, нами зроблено висновок, що одним з важливих завдань навчальної діяльності є систематичне і цілеспрямоване орієнтування на активно-мотивоване оволодіння системою знань і способів діяльності учнів. Всі зазначені іноваційні активні методи і форми навчання в цій чи іншій мірі використовуються в практиці початкового навчання, а їх ефективність залежить від умов і способів використання. Використання інтерактивних методів навчанні веде до фахового зростання самого вчителя. Варто зробити перший крок, і після декількох старанно підготовлених уроків учитель зможе відчути, як змінилося ставлення до нього, сама атмосфера в класі, що послужить додатковим стимулом роботи .

pptx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
19 лютого
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку