6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Упровадження партіотичного виховання на всіх етапах уроку української мови

Про матеріал
Комплекс універсальних вправ спрямованих на впровадження патріотичного виховання на уроках української мови
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Упровадження патріотичного виховання на всіх етапах уроку української мови Педагогічний досвід вчителя української мови та літератури Харківської гімназії №82 Харківської міської ради Харківської області Тарасенко Вікторії Сергіївни

Номер слайду 2

Вітчизна — це не хтось і десь, Я — теж Вітчизна. Іван Світличний

Номер слайду 3

Актуальність теми ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Компетенціі: вільне володіння державною мовою; - культурна. формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови Результат: наявність стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій українців, бажання вільно володіти та спілкуватися українською мовою

Номер слайду 4

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння: здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та художніх текстів, медіатекстів тощо; здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей; відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження;

Номер слайду 5

10) культурна компетентність що передбачає наявність стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами культури і мистецтва.

Номер слайду 6

Завдання: розробити універсальний комплекс вправ, спрямований на вмотивоване вивчення української мови; поглибити міжпредметні зв’язки, зокрема з українською літературою; удосконалити навички критичного мислення шляхом використання творчих та проблемно-пошукових методів; створити модель уроку, орієнтованого на сучасного школяра, зумовлену реаліями сьогодення.

Номер слайду 7

Учень глибоких знань і культури Громадянин України (долучається до мовної політики) Творча особистість Партнер учителя (успішний учитель = успішний учень) Мобільна особистість ( вміє працювати в реаліях сьогодення, встигає за змінами ) Партіот (шанує культурну спадщину, береже мовний код нації, має національну гідність) Сучасний школяр

Номер слайду 8

Патріотичне виховання – це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури. Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України. Основним засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова від почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалися віками. Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації. Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно  свідомої, духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань є формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень. Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування стереотипу неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби учні сприймали українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, треба широко й системно демонструвати повнокровність і спроможність нашої мови в усіх сферах життя.

Номер слайду 9

Реалізація в практичній діяльності Класичні етапи уроку Мотивація навчальної діяльності та повідомлення теми уроку Вивчення нового матеріалу Узагальнення й систематизація знань репродуктивно- конструктивний рівень конструктивний або конструктивно- творчий рівень творчий рівень

Номер слайду 10

Мотивація навчальної діяльності та повідомлення теми уроку Вправа №1 “добери епіграф”, який відповідає певним характеристикам 1. Мотивує спілкуватися українською мовою 2. Виражений складним реченням з підрядною частиною міри та ступеня Посилання: https://osvitanova.com.ua/posts/4284-35-naikrashchykh-vysloviv-pro-ridnu-movu

Номер слайду 11

Вправа №2 “Наш власний Google Календар ” (супроводжується стислою довідкою) Яке сьогодні українське свято? Який український діяч народився ? Яка визначна подія сталася?

Номер слайду 12

Вправа №3 “Назви тему” за допомогою флеш-карт

Номер слайду 13

Водити за носа

Номер слайду 14

В рот води набрати Результат – вивчаємо фразеологізми

Номер слайду 15

Вивчення нового матеріалу (формування національної гідності, демонстрація лексичного багатства рідної мови, її неповторності та бажання розмовляти літературною мовою ) Вправа №1 “Знай наше” - доберіть українські відповідники до популярних іншомовних слів) Юзер, гелікоптер, хенд-мейд, органайзер, спікер, фотографія, горизонт(4 слова) , аеропорт, вето, девайс, опція.

Номер слайду 16

Вправа №2 “Знайди українське” (завдання зорієнтовано на національну самоідентифікацію, заперечує калькування інших мов, акцентує увагу на відмінностях споріднених мов) Підкресліть слова із правильним наголосом: Верба, веретено, вітчим, граблі, вірші, піала, колія, засуха, подушка, новий, чорнозем, отаман, літопис, загадка, визвольний, проміжок.

Номер слайду 17

Вправа №3 “Добери мовний матеріал” (актуально для будь-якої теми уроку) Орфографія – склади диктант на подану орфограму, використавши українську тематику. 1. Велика літера та лапки у власних назвах (12 назв) 2. Знак м’якшення 3. Апостроф 4. Спрощення в групах приголосних Синтаксис та пунктуація – добери речення за відповідними характеристиками, обов’язково висловлення відомого українця, долучити стислу довідку про автора 1. Просте речення. Тире між підметом і присудком 2. Складне речення. Складнопідрядне. Підрядна означальна частина. 3. Спонукальне речення. Неокличне. Просте. Односкладне.

Номер слайду 18

Узагальнення й систематизація знань Вправа №1 Прийом “Незакінчене речення” Українська мова красива, бо… Знати українську мову – наш обов’язок, бо… Говорити українською модно, бо…

Номер слайду 19

Вправа №2 Прийом “Кубика Рубіка” (є актульним за останніми змінами в ЗНО) Віднови правильний порядок речень у тексті, добери назву, придумай продовження тексту

Номер слайду 20

Робота з текстом Упродовж тривалого періоду поетеса вивчала зону біля Чорнобиля в складі історико-культурної експедиції. Результат цієї праці – сценарій фільму «Чорнобиль. Тризна». Ліна Костенко – почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 1987 році вона стала лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ліна Костенко – одна з чільних постатей у плеяді українського шістдесятництва. Народилася вона на Київщині, у 1956 році закінчила Літературний інститут імені М. Горького в Москві. Але після виходу трьох перших збірок поетеса була заборонена на шістнадцять років. Повернення в літературу відбулося 1977 року, коли світ побачила збірка «Над берегами вічної ріки».  Творчість поетеси має щонайширший спектр: тут і монументальні твори, і мінімалістичні форми, тут трагізм та іскрометна іронія, тут занурення в глибини історії та гостре і парадоксальне бачення сучасності. Принципово перебуваючи за межами будь-яких шкіл, Ліна Костенко зумовила радикальну, філософську, стилістичну та мовну трансформацію української літератури. Також вона переклала багатьох польських, а також чеських, єврейських, грузинських поетів. Твори Ліни Костенко також перекладені різними мовами, а саме: англійською, французькою, німецькою, іспанською, усіма мовами Сходу Європи тощо.

Номер слайду 21

Вправа №3 “Скласти есе за провокаційним мемом”

Номер слайду 22

Те,що рідне, те порозуміле

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Моніторингові дослідження

Номер слайду 25

Учнівська газета Літературні дискусії Позакласна робота

Номер слайду 26

Патріотичне виховання дає учню: Критичне мислення Національну самоповагу як важіль мотивації навчання рідної мови Об’єктивне сприйняття дійсності Толерантне ставлення до інших народів Відповідальність за збереження духовних цінностей

Номер слайду 27

Дякую за увагу!

ppt
Додано
12 листопада 2020
Переглядів
150
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку