8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок - подорож:«Площа бічної та повної поверхонь призми»

Про матеріал
Головним завданням викладача математики в професійно-технічному навчальному закладі є створення умов для розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики через професійну спрямованість навчання. Суть такого підходу до навчання математики полягає в тому, щоб учні на практиці змогли використовувати знання, набуті на уроках математики.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Вінницької обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

«Барський професійний будівельний ліцей»

 

 

Методична розробка

 

Урок - подорож:

 

«Площа бічної та повної поверхонь призми»

для II курсу

спеціальності «Електрогазозварники»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладача математики

I категорії

Іздепської Валентини Юріївни

 

 

 

 

Бар 2017

ПЕРЕДУМОВА

 

Найбільш складним питанням є проблема міжпредметних зв'язків геометрії та спецтехнології. Однією з причин « труднощів» геометрії для учнів і швидкого забування вивченого матеріалу є відсутність на багатьох уроках живого інтересу учнів до предмета. Домогтися міцного знання курсу геометрії з усіма нюансами його логіки і ідей можна лише за умови, коли учень практично на кожному кроці переконується, що знання властивостей геометричних понять можна з успіхом застосувати при вирішенні численних і різноманітних завдань, що виникають в процесі отримання знань по своїй професії.

    Головним завданням викладача математики в професійно-технічному навчальному закладі є створення умов для розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики через професійну спрямованість навчання. Суть такого підходу до навчання математики полягає в тому, щоб учні на практиці змогли використовувати знання, набуті на уроках математики.

Теоретичні і практичні положення математики знаходять широке застосування в обраній учнями професії. Важлива роль математики в загальноосвітньому фундаменті професійної підготовки сучасного спеціаліста особливо яскраво окреслюється у нинішній час. Сьогодні, як і вчора, і завжди працівник зобов’язаний бути творцем. На будь-якій ділянці проявляти власну ініціативу, вносити нові технічні ідеї, досягати максимального економічного ефекту, дотримуватися точності розрахунків. Тому треба вміти підставляти числові дані у відповідні формули, будувати графіки виробничих процесів, виготовляти креслення, розраховувати кількість потрібного матеріалу, розуміти і аналізувати отриманий результат. Знання, не пов’язані з практикою, забуваються. Коефіцієнт корисної дії при вивченні математики в такому випадку низький. Знання з математики, пов’язані з винахідливістю, практикою, життєвим досвідом, умінням застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, більш міцні, стабільні, корисні. Пізнавальний інтерес та творча активність учнів розвиваються шляхом використання активних форм і методів навчання, які спираються на несподіваність, парадоксальність, цікавість, проблемні ситуації. Перед викладачем стоїть проблема – створити такі умови, за яких учень відчуватиме свою успішність, свої інтелектуальні досягнення, що зробить продуктивним сам процес набуття знань. Одним із видів вирішення цієї проблеми є сприяння уроків математики та позакласних заходів виробленню професійних навичок учнів на уроках математики та позакласних заходах. Головним при цьому є не прагнення дати учням якомога більше інформації, а турбота про глибину та якість набутих ними знань, яку вони зможуть застосувати у професійній діяльності та повсякденному житті.

Завдання призначені для учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Електрозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» і можуть бути використані як на уроках математики так і на уроках професійно-практичної підготовки та виробничого навчання.

Очікувані результати

1. Через використання пізнавальних та проблемних питань, задач такого ж характеру сприяти поглибленню та розвитку інтересу, активізації процесів мислення, формуванню навичок використання знань для розв’язання комплексних завдань, що інтегрують знання з багатьох предметів.

2. Домогтися кращого засвоєння учнями матеріалу, усвідомлюючи його прикладну спрямованість.

3. Сприяти загальнолюдському всебічному розвитку особистості учня, конкурентоспроможного фахівця в нових соціально-економічних умовах.

4. Залучати учнів до самостійного проведення дослідницької, пошукової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Через систему прикладних задач показати учням широкий спектр застосування математики у практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика уроку

 

Урок «Розвязування задач. Самостійна робота» вивчається в курсі геометрії «Многогранники» на II курсі навчання з професії «Електрозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Цей урок є підсумковий при вивченні призми та паралепіпеда, тому це накладає на нього певні задачі. Учні повині знати формули даної фігури і вміти застосовувати їх при розвязування задач.

Урок поданий у вигляді віртуальної екскурсії. Таким типом уроку я хотіла показати учням, з іншої місцевості підприємства міста Бар, показати зв'язок їхньої професії з математикою та прищепити любов до робітничої професії. Обовязково наголошувала, що дані підприємства птребують робітників професії «Електрозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Цим я хотіла підкреслити правильний вибір учнів та показати важливість їхньо професії на ринку праці.

На уроці мною було обрано методи проведення:

 1. «Кубик з формулами», який має форму паралелепіпеда. За допомогою нього, ми повторили формули для обчислення площ бічної та повної поверхні призми і куба.
 2. Повторили теоретичний матеріал за допомогою кросворда.

Пропоную розробку уроку «Розв’язування задач з призми» з професійним спрямуванням для учнів II курсу спеціальності «Електрозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».

Тема: Розв’язування задач. Самостійна робота.

Мета уроку:

навчальна формувати навички застосовувати формули площ поверхонь до розв‘язування задач, набути навичок творчо мислити;

розвивати логічне мислення, розвивати пошукову пізнавальну діяльність, розвивати самостійність;

виховувати інтерес до математики, виховувати відповідальність за успіхи свого колективу.

Тип уроку: застосування набутих знань, умінь та навичок.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор для показу зображень презентацій «Призма в побуті» та відеозапис Барського машинобудівельного заводу, листки для написання самостійної роботи, кубик з формулами, принесені зазделегіть моделі призми (коробки з різних речей).

Епіграф: «Усе що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу це знання застосувати»

В.Кальпатрик

Структура уроку - подорожі:

 1. Організаційна частина. Повідомлення теми та завдань уроку (2 хв.)
 2. Актуалізація опорних знань теми.

Перша зупинка – Барський цукровий завод. Кросворд. (3 хв.)

Друга зупинка – Барський спиртовий завод. Коробка з формулами. (3 хв.)

 1. Застосування набутих знань до розв’язування типових задач

Третя зупинка – Барський хлібозавод. Творча робота учня. Розвязування задачі на трикутну призму. (8 хв.)

Четверта зупинка – Барський машзавод. Розвязування задачі про паралелепіпед. (8 хв.)

П’ята зупинка – Барська швейна фабрика. Розвязування задачі.про куб. (8 хв.)

 1. Самостійне виконання учнями завдань.

Шоста зупинка – «Пфаннер Бар». Самостійна робота. (8 хв.)

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання учнів. (3 хв.)
 2. Домашнє завдання. (2 хв.)

 

Хід уроку

І. Організаційна частина. Повідомлення теми та завдань уроку (2 хв.)

Вступне слово викладача.

 • Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо набуті знання з теми «Призма» та розвязужемо цікаві задачі практичного спрямування. Даний урок ми проведемо у незвичній формі. Ваша спеціальність «Електрогазозварники» є дуже необхідною для держави. Саме завдяки робітничим професіям зростає економіка підприємств. В нашому місті Бар є 6 заводів, з яких лише 3 працюють. На сьогоднішньому уроці ми здійснимо віртуальну екскурсію на ці підприємства. Продукція цих заводів різноманітна і тісно повязана з такою геометричною фігурою, як призма. А щоб переконатися у цьому розпочнемо нашу подорож.
 • Але під час подорожі будьте уважними і спостережливими, бо на кінцевій зупинці ми маємо дати відповідь на питання: «Чи потрібні геометричні знання в моїй професії?»

ІІ. Актуалізація  опорних знань теми.

Перша зупинка – «Барський цукровий завод». Повторимо теоретичний матеріал у формі кросворда.

 1. Многогранник, який складається з двох плоских многокутників, що лежать в різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, і усіх відрізків, які зєднують відповідні точки цих многокутників називають?
 2. Відстань між площинами основ призми – це …?
 3. Як називають призму, в основі якої лежить паралелограм?
 4. Відрізок, який сполучає дві вершини, які належать одній грані - це…
 5. Як називають відрізок, який сполучає протележні вершини бічної грані призми.
 6. Один із видів призми.
 7. Як називають прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні?
 8. Призма, у якої бічні ребра не перпендикулярні площинам основ.
 • Призма знайшла широке застосування у побуті. А переконатися в цьому ми можемо переглянувши презентацію.

 Показ презентації учня «Призма в побутіта в моїй професії»

Друга зупинка – «Барський спиртовий завод».

 • Пригадаємо формули, які необхідні для обчислення площ бічної та повної поверхонь призми. Пропонуємо вам завдання «Коробка формул»

ІІІ. Застосування набутих знань до розв’язування  задач

Третя зупинка – «Барський хлібзавод».

 • А зараз перевіримо ваші професійні навички.У Сідлецького Павл під час виконання  домашнього завдання виникли деякі труднощі. Будь –яка геометрична задача розвязується за допомогою малюнка. Але Павло виготовив справжній наочний посібник – модель правильної трикутної призми, що значно полегшило його роздуми над задачею. Зараз він сам продемонструє свій виріб.

 Презентація творчої роботи учня.

 

Задача

Знайти площу бічної поверхні правильної трикутної призми, сторона  основи якої 10 см і довжина бічного ребра 19 см.

Розвязання

Відповідь:

Четверта зупинка – «Барський машзавод». Розповідь про завод.

 • Оскільки спеціальність «Електрогазозварник» користується широким попитом у галузі машинобудування, то пропонуємо задачу, повязану з виготовленням корпусу для котлів, які випускає наш завод.

Яку площу листа заліза потрібно використати для того, щоб виготовити котел у формі чотирикутної призми з розмірами 50см і 40 см в основі та висотою 85 см?

Розвязання

, де

і . Отже,

Відповідь:

 

П’ята зупинка – «Барська швейна фабрика». Розвязування задачі.про куб.

 • На кожному підприємстві є сейф. Він має форму призми, а може і бути у формі куба. А куб, як відомо, є одним із видів призм. Тому давайте розвяжемо цікаву задачу.

Знайдіть площу діагонального перерізу сейфа, якщо діагональ бічної грані дорівнює см.

Розвязання

Нехай сторона квадрата буде см, а діагональ поділила його на 2 прямокутні трикутники, тоді за теоремою Піфагора маємо:

Сторона квадрата дорівнює 25 см. Знайдемо площу діагонального перерізу

Відповідь:

 

 1. Самостійне виконання учнями завдань.

Шоста зупинка – «Пфаннер Бар». Самостійна робота. Група ділиться по парах. По заготовлених заздалегіть призмах потрібно:

 1. Зробіть необхідні вимірювання та намалюйте малюнок (2 бали);
 2. Обчисліть площу бічної грані (2 бали);
 3. Знайти площу повної поверхні призми (4 бали);
 4. Знайдіть діагональ бічної грані (2 бали).

V.  Підсумки

Кінцева зупинка нас приводить до нашого ліцею, бо саме тут ви отримаєте професію, яка необхідна різним підприємствам.

Рефлексія. Продовжіть речення.

 • На уроці я  навчився….
 • Сьогодні на уроці я дізнався …
 • Для меня було складно...
 • Мені сподобалось...
 • В моїй професії пригодиться …

VІ.    Домашнє завдання

 1.  Опрацювати  § 24.
 2. Розв’язати задачі  із завдання  21:  № 3(2) ,  №4,  № 8 (2) (ст. 220).
 3. Творче завдання. Підготувати презентацію, доповідь чи відео про історію єгипетських пірамід.

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Більшість учнів, які вступають до ПТНЗ мають переважно середній, а іноді і початковий рівень знань з математики. І лише одиниці – достатній та високий рівень підготовки. Як же зацікавити учнів? Як переконати їх, що математика в їхній професії вкрай необхідна, а не навпаки? Як допомогти їм стати висококваліфікованими, конкурентоспроможними спеціалістами на ринку праці? За яких умов учні будуть добре вивчати предмет? Лише тоді, коли зрозуміють, що отримані знання знадобляться у житті, обраній професії, побуті. Професійна спрямованість уроків математики полягає в тому, щоб учні на практиці змогли використовувати знання, набуті на уроках математики.

Головне завдання викладача математики полягає в тому, щоб дати учням не лише знання з програмового матеріалу, а й вміння застосувати їх у професійній діяльності.

література

1. Газета „Математика”, № 42(342), листопад 2005.      

2. Бондаренко Т. Міжпредметні зв’язки на уроках фізики//Професійно- технічна освіта. – 2004.- № 4. –19с.

3. Клімов А. А. „Чудеса світу. Ілюстрована енциклопедія для дітей ”, Харків: Веста: в-во „Ранок”, 2004р.

4. Макаренко О.  Проведення бінарних уроків.//Профтехосвіта.-2013.-№11-14с.

5. Погорєлов О.В. „Геометрія 6-10”, К., ”Радянська школа”,  1987      

6. Роганін О.М. „Сучасний урок математики. Геометрія  11 клас”,  Харків „Веста”,  в-во ”Ранок”, 2003.

7. https://proftekhosvita.org.ua/uk/news/..

8. pal-kobelyaki.ucoz.ru/.../portfolio_vovk.ppt

9. metodportal.net/node/788

10. liceumsv.at.ua/index/0-911

ДОДАТОК 1

 

Самостійну роботу ми провели за принесеними або виготовленими моделями призми зазделегіть. Тобто, кожний учень з дому приніс  невелику коробку з чая, сока, парфум та інші.

В кінці уроку у змішаному порядку я роздага їм моделі. Учні лінікою змырювали виміри та обчислили площі бічної та повної поверхні геометричних фігур.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

Після уроку, я з групою ходили на екскурсію до «Барського машинобудівного заводу». Оскільки, дане підприємство найбільше потребує наших учнів з професії «Електрозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Там ми побачили справжню робочу атмосферу зварювання. Познайомились з нашими випускниками. Вони нам показали, як виготовляються, відомі на всю країну, «Барські котли». Діти були задоволені і налаштовані на подальшу співпрацю.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

У 1932 році в м. Бар на базі існуючих навчально- виробничих майстерень тех-нікуму механізації сільсько-го господарства був створений союзний державний ремонтно-механічний завод

У рік 75-річчя заводу на підприємстві працювало понад 700 чоловік, з них 90 з вищою освітою, 74 з середньою спеціальною освітою. На заводі налічується 985 одиниць технологічного обладнання, в т.ч. 420 одиниць металорізальних верстатів, із них з числовим програмним керуванням – 58. Завод складається із 5 виробничих цехів та 14 відділів, які забезпечують майже всі машинобудівні процеси: ливарне виробництво чавуну, сталі, бронзи, алюмінію в земляні та металеві форми, за плавкими моделями та центробіжним способом; має можливості механічної обробки до сьомого класу точності; штамповка гаряча, холодна, листова; зварювання ручне дугове, автоматичне та напівавтоматичне, в тому числі в середовищі захисних газів, контактне, тертям; нанесення лакофарбувальних покритів,   в тому числі порошкових; матування поверхонь та ін.

У даний час ВАТ «Барський машзавод» є провідним підприємством в Україні по випуску наповнювальних, дозувально-наповнювальних та укупорювальних автоматів для консервної промисловості, комплектів обладнання для виробництва карамелі, натиральних та бараночних машин, насосного обладнання. З 2000 року підприємство активно займається розробками і виробництвом теплотехнічного обладнання – побутових газових та електричних котлів, а це більше 30 моделей потужністю від 5 до 100 кВт, напільного і настінного виконання, димохідні та настінні.

Продукція підприємства захищена 12 патентами України, спеціалістами надруковано понад 30 наукових статей в науково-технічних виданнях України, Білорусі, Росії, на заводі працюють 2 академіки Української технологічної академії, 4 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 заслужений машинобудівник України. Продукцію підприємство реалізує у 12 країнах світу.

 

 

 

 

Барський спиртовий комбінат – підприємство харчової промисловості, спиртової галузі України. Його виробничі потужності зосередились на площі 12,3 га. Крім того, поля фільтрації займають площу 108 га. Сучасне підприємство бере початок з шістдесятих років ХІХ ст., коли в місті почала працювати маленька винокурня з виробництва спирту-сирцю із зерна та картоплі, збудована комерсантом Барбаталом на замовлення підприємця Штока. Спочатку це було примітивне підприємство, яке давало за добу 30 відер спирту. Весь штат складався з 12 працівників. У 1898 році власник винокурні Шток продав її приватній компанії «Нікельшпун Захарченко», яка провела відповідне вдосконалення. Річний виробіток спирту на той час вже складав майже 90 тис. дкл. У 1917 році підприємство було націоналізоване. У 1925 році, після проведення відповідного ремонту і встановлення необхідного обладнання, завод був уведений в експлуатацію як гуральня Барського цукрового заводу і виробляв близько 600 дкл. спирту на добу. У 1930 році його річний виробіток складав 180-200 тис. дкл. спирту. У 1936-1937 роках завершено будівництво залізничної під’їзної колії, що з’єднала завод із залізничною станцією Бар.

За успіхи по впровадженню у виробництво сучасних технологій підприємство у 1998 році було нагороджене дипломом Всеукраїнської акції «Золота фортуна». В усі часи підприємство славилося вмілими, працьовитими і самовідданими трудівниками, чимало з яких були відзначені високими державними та урядовими нагородами .

На підприємстві колектив нараховував 190 працівників. Шосту частину штатного розкладу складали фахівці відповідних профілів народного господарства, 43 відсотки інженерно-технічних працівників є спеціалістами вищої кваліфікації і 57 відсотків мають базову вищу освіту.

 

Історія роботи Барської швейної фабрики починалася у далекі роки Великої Вітчизняної війни, після звільнення нашого району від німецько-фашистських загарбників. 20 травня 1944 року згідно постанови

Починаючи з 1958 року, виділялися кошти на капітальне будівництво фабрики у сумі 445 тис. радянських рублів. Завдяки цьому фабрика ввела в експлуатацію новий пошивочний цех на 60 робочих місць, склад сировини площею 140 кв.м., розкрійний цех, потужність якого повністю забезпечувала роботою пошивочний цех.

До 1993 року фабрика спеціалізувалася на пошитті чоловічих, дитячих штанів і випускала в рік 85,7 тис. одиниць продукції.

Проте у наступні роки підприємство почало відчувати негаразди тодішньої економіки. Велика кредиторська заборгованість, у т.ч. по заробітній платі, призвела до скорочення виробництва, нестачі кваліфікованих працівників. Але у серпні 2005 року на фабрику прийшов потужний вітчиз-няний інвестор – фірма «VD-one», яка спеціалізується на виробництві та продажу одягу в Україні й за кордоном. Завдяки її інвестиціям на ВАТ «Барська швейна фабрика» закуплено нове сучасне обладнання для організації другого виробничого потоку, використані нові енергозберігаючі технології, енергетичні пристрої. Все це дозволило дати фабриці «друге дихання», налагодити пошиття сучасного одягу з нових матеріалів, організувати реалізацію продукції. Завдяки інвестору погашені колишні борги фабрики, в т. ч. по виплаті заробітної плати працівникам, підприємство вийшло на рентабельне виробництво.

13 серпня 2007 року ВАТ «Барська швейна фабрика» було реорганізовано у ТОВ «Барська швейна фабрика». У даний час є кілька основних замовників продукції. 40 % продукції реалізується на внутрішньому ринку через торгову мережу фірми «VD-one», 30 % закуповує французька фірма «NEWMAN», 30 % товарів реалізує голандська фірма «BUIKEMAFASHION». Завдяки новому сучасному імпортному обладнанню і високій якості одяг ТОВ «Барська швейна фабрика» користується попитом серед замовників. Обсяги виробництва постійно зростають, приходять нові замовлення. Трудовий колектив нараховує 196 працівників, директор – Віннічук М.В.

 

ТОВ «Пфаннер Бар» було створено 9 липня 1999 року як спільне українсько-австрійське підприємство з іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного товариства. Зараз воно реаргонізовано в Товариство з обмеженою відповідальністю і продовжуватиме свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Фактично підприємство займається закупкою та переробкою яблук; виробництвом концентрованого соку, натурально-фруктової ароми та сухої вичавки; виготовленням та реалізацією соків та напоїв марки «Фрутті Вітта»; реалізацією соків та напоїв ТМ «Pfanner».

Фінансово-економічний стан ТОВ «Пфаннер Бар» стабільний. Середньооблікова кількість штатних працівників становить 132 чол. На підприємстві відкрито власне виробництво – лінію розливу соків і соковмісних напоїв. Використання нового для України високотехнічного устаткування, виробничих ноу-хау.

Сьогодні ТОВ «Пфаннер Бар» презентує серію соків ТМ «Pfanner», нектарів і ексклюзивних продуктів – холодний чай та енергетичний напій. Планується подальше розширення асортименту і виведення на ринок продукції, яка успішно продається в Європі.

 

 

doc
Пов’язані теми
Геометрія, 11 клас, Інтегровані уроки
Інкл
До підручника
Геометрія (академічний, профільний рівень) 11 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
8 травня
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку