10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему "Писанкарство"

Про матеріал

Дохристиянське походження писанок, історія виникнення

народна творчість, декоративне мистецтво, синкретизм, вид мистецтва.

Перегляд файлу


перлин i духовний

Обладнання:

вироби з глини, металу, скла, дерева, лози, соломки, писанки, витинанки, рушники

План уроку.

1.     ДПМ, як вид образотворчого мистецтва.

2.     Походження народного декоративно - ужиткового мистецтва та його вплив на сучасне ДПМ

З. Значення обереговот символјки в народному декоративно - прикладному мистецтв[

4.       Трактування символу та знаку, та розмежування     ними.

5.        музею (у позаурочний час).

«Л4и не дуже цгк•ави.мося тим цгнни.м, що .•пститься в .нину.то.ну. Досягнення „минулога лише безду,ино рес.струються,

ЗбуДити наш гнтемек•т ми 7.11 не дозво,тяс.ио. [Це менш МИ CXlt.TbHi до (х

Альберт Швейцар

Структура уроку. Основний 3Micm i методи роботи:

частина

опорних знань та начально\

У  важливу роль        декоративне мистецтво — широка галузь мистецтва, яка художньо — естетично формуе середовище, створене людиною.

Декоративно — прикладне мистецтво - предметно — духовний CBiT людини включае в себе види художньо\ практики. Це i ткання, розпис i вишивка, писанкарство тощо. види — kepaMika, обробка i каменю, — виникли на 30Pi людськоТ — мереживо, вироби з 6icepy, витинанки з паперу. fM заледве


 Правда, до середини МХ Hi одне народне мистецтво, Hi художне ремесло не визнавалися за мистецтва, Taki, як музика, театр чи живопис. TepMiH «декоративно - прикладний», яким ми користуемось, утвердився лише у 70 — х р. цього у i вживалися понятгя: «прикладне мистецтво», «декоративне мистецтво», мистецтво», «виробниче мистецтво» та

З друго} половини XIX ст. етнографи, мистецтва та все значення надають вивченню народних      i ремесел, складовим галуззям декоративно — прикладного мистецтва.

Формування теми i мети заняття.

III. Пояснення нового

До декоративного мистецтва належать Taki види: декоративно — прикладне, монументально — декоративне, оформлювальне, театрально — тощо.

Декоративно — прикладне мистецтво     на багато названими видами декоративного мистецтва       TiCHi взаемозв'язки та взаемовпливи. Народне декоративно — прикладне мистецтво зародилось у коли людина жила в умовах родового ладу, а засоби для   добувала     знаряддями. Народне мистецтво створювалось у .c4)epi колективного        домашнього виробництва. Г!ам'ятки кожноТ конкретноТ епохи показують, як люди вчились працювати з природними i що з них виготовляти, яку силу надавати Тм за допомогою — 3HakiB(opHaMeHTY) i що робило побутового призначення творами мистецтва . Народне декоративно — прикладне мистецтво живе на ocH0Bi i розвиваеться в як колективна художня промисли — одна з зумовлених форм народного декоративно — прикладного мистецтва.

Декоративне мистецтво(естетичне освоення життевого середовища) складаеться i3 монументально — декоративного, театрально — декоративно — прикладного та художнього конструювання. Декоративно прикладне мистецтво охоплюе сферу знань, погляди, смаки, звича€во —  аспекти,    переконання тощо.        декоративно — прикладне мистецтво охоплюе i розглядаеться як важлива художня  що виконуе  функцй —     естетичну та iH.

УкраТнське народне i         декоративно — прикладне мистещгво набуло широкого визнання в         kpaiHi та за кордоном. У його перед образах      формах i     мотивах орнаменту символи втаемниченоТ,         природи,     перепетит нашоТ iCTOPii, побуту, доброта i         украТнського народу. Життя що декоративно — прикладне мистецтво збагачуеться новими аспектами       — естетичного звучання, зростае його художньо — культурна kpiM         ужитково? пов'язаноТ i3 використанням TBOPiB декоративно — прикладне мистецтво, у них образноТ       0cH0BHi HOCii елементи форми твору — знак, символ.

грец. symbolon — знак, прикмета, ознака) у   намальованого елемента, знака або предмета об'емно — просторовоТ форми, використовуеться для збереження та    естетичних явищ,          а позначае Тх умовно без жодного натяку на чи       до      У pi3Hi епохи символи  свое значення. Наприклад, вуж у        часи мав охоронне значення, а у та став символом     зла, обману.

символ семантичних 3ac06iB, зокрема художнього знака. Якщо перший то другий мае переважно одне основне значення. У знака i «власний» 3MiCT, тобто

TBip декоративно — прикладного мистецтва може        як знак завдяки «власного» i «невласного» Вживання знаку або        3HakiB надае       творам та узагальненоТ структури образам.

lV. Узагальнення знань        Перехресне опитування з метою виявлення     теми, засвоення V.   уроку. Vl. Домашне завдання.

про традицй,  з Великоднем.

pdf
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
527
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку