6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Урок 3 на тему "Писанкарство"

Про матеріал
Дохристиянське походження писанок, історія виникнення народна творчість, декоративне мистецтво, синкретизм, вид мистецтва
Перегляд файлу

яйця.

 зв'язки: народознавство, образотворче мистецтво.

 альбоми i3 зображенням писанок, карти, писанки, рушники,  композицй.

Обладнання: яйця, BiCk, писачки, барвники, електроплитка.


План уроку.

1.     Писанки на YkpaTHi.

2.     З.

4.                                                                                                                                                                                        виготовлення писачка.

5.                                                                                                                                                                                        та правила безпеки при

6.                                                                                                                                                                                        Практична робота.

IHcrpykHiitH8 кирта Зризки лисинок за принципом


о оо

ВОЛИНЬ

АВ ovo“ (Ивсс починаеться з яйпя“)•либокодумно говорили ародавн[ римляни,

                   Структура уроку. Основний           та методи роботи.

Органвац•йний момент, П.        opr•aHi3auii

УчнЈ зазл:гегги, pi3H'1' джерел двнаються про I10BA3aHi з Великоднем На заняття приносять jacxaJIbHi рушники, лиспвки, святккмй композиий,  крашанки, розпов•дають про святкування Великодня у сво\х р. линах-


П 1.Аюуалгзац[я опрних знанъ i м«гтиватјя нанчальнсй“  . [снують легснд, якЈ пояснюють побутування писанок великодуйу чат, пов'язують виникнення писанкарства з евангельськими под•ями (сирастями Христа) тощо„ Про те, шо нал як язичники, так i християни, надавали яицю животворного значсння, свјдчить, зокрсма,  у декоративному писанки орнаментальний мотмв сонпя• джерела усього сушог•она земјй. Отож, звичай розмальовувати яйця з насоли Великолня, зазнавши протягом тисячојйть складних трансформаиш збагатившись •-тальних мотивш, кожен 3-покйж яких мав глибокий 3MiCT„ пертворинся у прекраснее наролне мистеитво.

Формування геми i меля заняття, [V. Вивчсння новото приниьшом можна писанкн I унульшини. Ьуконини. бойкпинини.[ 'о:јлля. lIo,1iccy, Слобожтнцини тоню. (јнструктмвна карпа 1, 2. З у.

У кожному pevi0Hi Украйш невний вил орнаментики. Основнми мотивами розгису t квт, грона виногралу, моди калини, лист, бутони. Багало скоче ключ, ють до orx TBOPiB зображення птамв. тварин, людей, вплн•аючи 1x у оослинну компози!йю. Дзя пенних релЈон'н кольори„ 1 „шля I 'рикарпаття чорн; барви. На побутують чегьон'. кольори. На I lo.'1•uB'tH3Hi - жонг'. св'гло-зеленј. 6i„'Ii. червон[. На [10J]icei. [Ae,'iHHi, нобутуоть писанки з псревагонз ясно-червоного тла. JL'l* I нритамаинј •нирокосемелричнб поля i товсяј 21iHii. писанки  нерснажно част звншкрябаними отиаами.

Основним предметом розпису е куряче яице. Для створеиня писанок треба вибрати середньо7 величини i3 шорсткою, t1iCkзванмо шкаралупою,  на гладке вйце погано лягаг фарба.

ло писання яйця ми€мо в вод( додаючи одну чайну ложку на води. помивши кладемо в чисту воду, додатни до Hei 2-3 ложки  виймаемо i просушуемо„ Так; яйия r0T0Bi дорозписування.

ОСНОВНИМ xYi10)kHiM v•vaHi

використону€ться як для розпису писанок, Розпис писанок можна робит i парафјнсм„ Бажано брати кольоровий, щоб на 6iJ10uy тлј шкаралупи лишався слЈд, який можна побачити. Г [еред тим, як розписувати вйце його  роблячи по обидва боки яиця  отвори. Або проколюють шприцом i витягують його нмјст, при цьому н порожн€ ийце заливають клей Г1ВА. (hepauif0 повторюють дек[лька разјв пјсля кожнего висихання шару.

            ]снуе два види                    за допомогою яких                          3MiHa

Натурального кольру яйия-                         i                     тобго фабричн[


Колись в основному оформлюва.ли з природних 6ap3H11kia, що вигоговлялн з piHHX природних MaTepia-'1iB, Наприклад жовју фарбу Отримували з навару rpeqaHoi соломи, а з гечаноћГ половикоричнсву

Темно-чернону. з дубеаоћ' кори: темно червоний колјр з кори Золотистий, i3 иибулиннв; i3 ягјд бузинифолетовий, i3 полови конопляного сјм'я- зелени).

Зараз для фарбування писанок юкористовують

ФабричнЈ 6aPBHb1kH,Cnoci6 ix приготування не складний. /10BiBII]b1 воду до кипјння ix розливаютк у посуд по ki31bkocTi k0Jlbopi3v Засипають вјдповјдну фарбу розм П t1106 фарба добре трималася на яйцЈ, до нет додатть одеколон або оЦст.

1Цоло колкор“, якими розфарббвували писанки, то нони маюгь c\1MH0JIiHHe значення, показано в таблица.

Симвпл}чне значення козлошя

Kn,1iD

Зна чення

Pndir;vHb эюнття, ,тюЬов. для _иа.10Вах — на обрухеунл. а в меподооетш“

Небо. а маг}чне значення — здоров Весна. воскресјння прироДи, баратспто тварин,

                           Зе.тля. баеатџ на                п.то,'Пк

Пошана ф'.пв, dyxu титерлих.                зи пхарану aiij

з.чих сит

Родиннр щастл. добробут. .нир„ .тнтбое. yenix-

Черноний

Жоетий

Елакитний

ЗелениЙ

Кроузсни А

Чарний з 6i;tF'M

Поеднання в opwaaMeHTi 4-5 КОТ-.орјв

Практична робола„

1нструменти для розпису писанок — писачки виготовляються


Для пього учням роздають iw.cyp}'kTHBHi карти виготовлення писачка. Пспередњ,о вчитель демонструе учням нигттонленн* писачка з матерЈалЈв, використовуються, негекреслютоть iHcrpYkTJ'BHY' картку У

4. лоб н домашнЖ умовах ниготовити писачок

Ы . заняття.

Для перевјрки нгбутт; знань проводит з о•тнюванням,

картка 4.Виготовлення писачка

ня операд'й 6.

робимо


(1.5 ronui З.

не 4. Так роботи

pdf
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
479
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку