Урок 14. Особливості функціонування прокаріотичних клітин

Про матеріал
Конспект уроку з теми №1. Біорізноманіття. До підручника Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. "Біологія і екологія"
Перегляд файлу

И ТЕМА 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Урок 14. Особливості  функціонування  прокаріотичних  клітин

Мета  уроку:розглянути  функціонування прокаріотів;навчити порівнювати процеси  поділу,конюгації, трансформації,аналізувати їхні відмінності;виховати сумлінне ставлення до гігієни як засобу запобігання бактеріальним захворюванням.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення «Етапи  розвитку бактеріальної  клітини», «Процеси  конюгації  у  бактерій».

Базові поняття і терміни: бродіння, хемосинтез, кон'югація, трансформація та трансдукція в бактерій.  

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

1. Чим бактерії відрізняються від археїв?

 2. Які особливості притаманні ціанобактеріям?

 3. Схарактеризуйте особливості організації актиноміцетів і мікоплазм.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1.Особливості функціонування прокаріотичних клітин. 

Прокаріоти

автотрофи                        гетеротрофи

 

Гетеротрофи

Сапротрофи     Симбіотрофи      Паразити

 

Автотрофи

 

Фототрофи                    Хемотрофи (нітрифікуючі, залізо-, сіркобактерії ).

(зелені, пурпурні бактерії, ціанобактерії)   

 У бактерій відомі такі способи отримання енергії: бродіння, аеробне дихання, хемо- та фотосинтез. Під час усіх цих процесів синтезуються молекули АТФ.

Бродіння — ферментативний анаеробний процес розщеплення молекул органічних сполук, спряжений із синтезом молекул АТФ. За допомогою процесів бродіння людина отримує різноманітні продукти харчування.

Фотосинтез у прокаріотів може відбуватись як без виділення кисню(бактерії- зелені сіркобактерії та пурпурні бактерії), так і з його виділенням (ціанобактерії ). До хемосинтезуючих організмів належать: нітрифікуючі бактерії (окиснюють амоніак до нітриту, а нітрити до нітратів); сіркобактерії (окиснюють сірководень до Сульфуру та сірку до сульфатної кислоти); водневі бактерії (окиснюють водень до води); залізобактерії (окиснюють солі Феруму(ІІ) до Феруму(ІІІ)); карбоксидобактерії окиснюють СО до вуглекислого газу (СО2)).

2.Розмноження прокаріотів. Клітини прокаріотів розмножуються виключно нестатевим шляхом: поділом навпіл (мал.1), рідше — брунькуванням або множинним поділом (як-от, деякі ціанобактерії). Кожна з дочірніх клітин, які утворилися внаслідок поділу материнської, отримує свою частину спадкової інформації.

https://history.vn.ua/pidruchniki/ostapchenko-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/ostapchenko-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level.files/image061.jpg

Мал. 1. Етапи поділу бактеріальної клітини навпіл. Завдання: схарактеризуйте події, які відбуваються під час поділу бактеріальної клітини. 2. Фотографія бактеріальної клітини, що ділиться

Хоча прокаріоти не здатні до статевого розмноження, їхні клітини можуть обмінюватися спадковою інформацією. Це відбувається або під час безпосереднього контакту двох клітин шляхом кон’югації,коли  між двома сусідніми клітинами утворюється тимчасовий зв’язок, через який передається ДНК плазміди, рідше — частина ДНК, розташованої в ядерній зоні .

Трансформація — це процес поглинання клітиною вільної молекули ДНК з навколишнього середовища.

Спадковий матеріал прокаріотів урізноманітнюється також за участю вірусів .Процес перенесення генів від однієї бактерії до іншої за допомогою бактеріофагів називають трансдукцією. Заражена вірусом бактерія може набувати нових властивостей.

Переживання клітинами прокаріотів несприятливих умов.

 За настання несприятливих умов у деяких прокаріотів спостерігають процеси споро- або цистоутворення. Під час спороутворення частина цитоплазми материнської клітини вкривається багатошаровою оболонкою, утворюючи спору. Гальмуються процеси метаболізмуСпори прокаріотів зазвичай слугують для тривалого збереження життєздатності в несприятливих умовах і поширення (вітром, водою, іншими організмами). У сприятливих умовах спори «проростають», тобто клітини залишають оболонку та поновлюють активну життєдіяльність.

Деякі прокаріоти здатні до інцистування .При цьому щільною оболонкою вкривається вся клітина. Цисти прокаріотів стійкі до впливу радіації, висушування, але, на відміну від спор, не здатні переносити дію високих температур.

Перевірте здобуті знання

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Які особливості процесів фотосинтезу у прокаріотів?

2. Які групи прокаріотів здатні до хемосинтезу?

3. Як розмножуються прокаріоти?

4. Як прокаріоти можуть переживати періоди несприятливих умов?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
31 липня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку