20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

УРОК 16. Огляд царств еукаріотичних організмів.

Про матеріал
Конспект уроку з теми №1. Біорізноманіття. До підручника Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. "Біологія і екологія"
Перегляд файлу

ТЕМА 1. БIOРІЗНОМАНІТТЯ

УРОК 16. Огляд  царств  еукаріотичних  організмів.

Мета  уроку:розглянути основні групи еукаріотичних  організмів ; навчитися їх  класифікувати та аналізувати спільні та відмінні риси;виховувати дбайливе ставлення до різноманіття організмів   у живій природі.

Обладнання і матеріали: таблиці або електронні зображення  еукаріотичних  організмів.

Базові поняття і терміни: еукаріоти, амебозої, задньоджгутикові, архепластиди, екскавати, САР.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, наукове розуміння природи, здатність застосовувати його в практичній діяльності, здатність до пошуку та засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 1.Що таке ароморфоз, ідіоадаптації та загальна дегенерація?

2.Які особливості будови еукаріотичної клітини?

3.Що таке домен?

4.Яка організація спадкового матеріалу в прокаріотів та еукаріотів?

5.Які клітини організму людини вражає малярійний плазмодій?

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1.Сучасна система еукаріотів. До еукаріотів належать як одноклітинні, так і багатоклітинні організми, клітини яких хоча б на певних етапах клітинного циклу мають сформоване ядро .Клітини еукаріотів містять різноманітні органели, оточені однією (різні види вакуоль, лізосоми, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі тощо), двома (як-от, мітохондрії, пластиди у вищих рослин, зелених і червоних водоростей) чи більшою кількістю (хлоропласти евгленових, жовто-зелених, бурих, діатомових водоростей) мембран.

В еукаріотів порівняно з прокаріотами спадковий матеріал переважно зосереджений в ядрі, оболонка якого складається з двох мембран. Крім того, в еукаріотів гени складаються з окремих ділянок: екзонів та інтронів Серед прокаріотів таку будову генів мають лише археї.

На малюнку  наведено сучасну систему еукаріотів. Цих організмів розглядають у складі не трьох, а п’яти царств.

https://history.vn.ua/pidruchniki/ostapchenko-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/ostapchenko-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level.files/image072.jpg

2.Царство Амебозої. Переважно прісноводні бентосні (придонні) одноклітинні форми, інколи мешкають в організмах інших істот .Органели руху та захоплення їжі — псевдоподії. Клітини найчастіше одноядерні, якщо ядер кілька або багато — усі вони подібні за будовою та функціями.

3.Царство Задньоджгутикові, або Опістоконти . Клітини цих еукаріотів хоча б на одній стадії життєвого циклу (як-от, сперматозоїди ссавців) мають єдиний джгутик, розташований на задньому полюсі клітини (звідки й походить назва цього царства), або ж джгутик втрачено в процесі еволюції. До цього царства, зокрема, належать справжні гриби (до складу їхніх клітинних оболонок входить хітин), усі багатоклітинні та деякі одноклітинні (наприклад, комірцеві джгутикові) гетеротрофні організми. Представників комірцевих джгутикових нині вважають предками багатоклітинних тварин

4.Царство Архепластиди включає фотосинтезуючі організми, такі як вищі рослини, зелені, червоні та глаукофітові водорості. Лише в деяких представників хлоропласти вторинно редуковані або взагалі відсутні (пригадайте паразитичну рослину Петрів хрест). Оболонки клітин зазвичай містять целюлозу.

5.Царство Екскавати включає багатьох представників одноклітинних і колоніальних еукаріотів. На черевному боці клітини екскават (від лат. екскаваціо — заглиблення) є харчовий рівчачок,що слугує для надходження та захоплення їжі, яка рухається завдяки роботі заднього джгутика в напрямку до клітинного рота. Але в багатьох представників він вторинно втрачається.

Багато екскават не містять мітохондрій ,у  деяких представників простежують тенденцію переходу до багатоклітинності (наприклад, в акразіомікотових слизовиків, раніше їх включали до царства Гриби). Серед екскават переважають гетеротрофи, але є і представники, здатні до фотосинтезу (наприклад, евгленові). Багато представників ведуть вільний спосіб життя, але є й такі, що оселяються в організмах інших істот (серед них є чимало паразитів людини, як-от трихомонади, лямблії, лейшманії, трипаносоми).

6.Царство САР. Назва цього царства походить від перших літер назв трьох груп еукаріотичних організмів: Страменопіли, Альвеоляти та Ризарії. Страменопіли — велика група одноклітинних і багатоклітинних еукаріотів. Зокрема, до них відносять оомікотові гриби, яких вважають грибоподібними організмами (мешкають у морях, прісних водоймах, наземно-повітряному середовищі). Їхнє вегетативне тіло — це багатоядерний розгалужений міцелій, не поділений перегородками на окремі клітини. Серед оомікотових грибів є паразити тварин (сапролегнія — паразит риб) і рослин (фітофтора та інші) . До страменопілів належать також бурі, золотисті, жовто-зелені та діатомові водорості .

Альвеолят об’єднують в одну групу через альвеольовані покриви клітини: наявність сплощених мембранних цистерн — альвеол, розташованих безпосередньо під плазматичною мембраною. До цієї групи зараховують  динофітові водорості, оскільки багато представників здатні до фотосинтезу), до цієї групи належать деякі паразити людини і тварин: малярійний плазмодій, токсоплазма, піроплазми (бабезії).

Ризарії — одноклітинні організми, які утворюють численні тоненькі псевдоподії, здатні зливатись у певних місцях між собою та утворювати навколо клітини своєрідну сітку. За її допомогою ризарії вловлюють частинки їжі. До них належать форамініфери та радіолярії .

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

1. Чим характеризуються представники царства Амебозої?

 2. Чому царство Задньоджгутикові має таку назву? Які групи еукаріотів належать до цього царства?

3. Які ознаки характеризують царство Архепластиди?

4. Чому царство Екскавати дістало таку назву? Які групи еукаріотів зараховують до цього царства?

5. Розшифруйте назву царства САР.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф Підготувати опис одного виду  (за вибором учня) із зазначенням його положення за сучасною систематикою.

 

docx
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
31 липня
Переглядів
109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку