11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

УРОК № 23 Тема: «Жанрова і стильова своєрідність роману «Портрет Доріана Грея». Філософсько – естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману»

Про матеріал

Мета уроку: – формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О.Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; творчі здібності; аналітичне мислення; багатий словниковий запас; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну : навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Перегляд файлу

Анотація

Шляхи залучення підлітків до шедеврів світової літератури – важлива проблема сучасної методики навчання. Одним із таких шедеврів, безперечно, є роман О.

Уайльда "Портрет Доріана Грея". 

Моя методична розробка уроку направлена на розкриття важливої моральної проблематики роману, який піднімає "вічні теми, що бентежать душу..." .

Аналіз твору, на мій погляд, доцільно направити на виділення тих епізодів, що побудовані у повній відповідності до естетизму автора. Це допоможе більш чітко виявити контраст між естетичними принципами Уайльда, втіленими в "Портреті…", та моральною проблематикою твору. У процесі читання роману учнів швидше привабить оригінальність його форми, ніж доля героїв. Занадто нереальними в цьому декоративному каркасі здаються і кохання Сібіл Вейн до Прекрасного Принца, і її самогубство, і провина Доріана, і його подальші злочини тощо. Погодитися з таким сприйняттям подій і героїв учнями означало б перекреслити ті моральні цінності, що несе в собі цей твір. А моральні проблеми, поставлені в романі, дуже важливі й актуальні для нашого сьогодення, коли все більше починає домінувати егоїстичний, меркантильний підхід до людських стосунків, коли жадоба насолод переважає усі інші почуття, коли власне благополуччя досягається будь - якою ціною, в тому числі й злочинами. Довести в процесі аналізу, що Уайльд - естет поступається Уайльдові - моралістові, означає досягти поставленої мети. Від естетизму – до вирішення важливих моральних проблем – таким уявляється вивчення твору. А заохотити до читання роману допоможуть попереднє анкетування, твір - мініатюра або диспут на тему: "Щастя і насолода. Чи тотожні ці поняття?" тощо. 

Роботу над текстом роману найдоцільніше організувати, взявши за основу головну тезу естетики Уайльда: "Мистецтво вище за життя". Це судження породжує цілу низку протиставлень, якими переповнений роман: естетика – етика, мистецтво – мораль, мистецтво – природа, прекрасне – моральне тощо. Це обумовлює контрастність композиції роману. Найглибшим є контраст між життям і мистецтвом. Я пропоную знайти конкретні приклади того, як виявляється цей контраст в романі, зафіксувавши це в зошиті за допомогою приблизно такої таблиці: Мистецтво Життя - захоплення Доріана талановитою грою Сібіл на сцені: "... я закоханий у неї! Вона для мене все в житті. Вечір за вечором я ходжу дивитися на її гру" ; - байдужість до справжнього почуття:

Підсумувати враження, ще раз поміркувати над прочитаним пропоную учням написати твір. Тематика творів така: "Життєві трагедії в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея", "Проблема морального вибору в романі...", "Чи почуває себе щасливим Доріан Грей?", "Дружба й кохання як важливі етичні проблеми роману О. Уайльда "Портрет Доріана Грея". 

Отже, роман Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" ще раз доводить: "… література має такий великий гуманістичний потенціал, що може допомогти у формуванні юної людини, у її самовизначенні, в усвідомленні моральних ідеалів і виборі життєвої позиції".

           

УРОК № 23

Тема: «Жанрова і стильова своєрідність роману

«Портрет Доріана Грея». Філософсько – естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману»

                                            Методична     мета:    показати    ефективність     використання

інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури для формування творчої особистості учня.

Тип заняття: урок - дослідження

Мета уроку: – формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О.Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; творчі здібності; аналітичне мислення; багатий словниковий запас; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну : навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Компетенції уроку: навчальна, інформаційно-комунікативна, культурна

Учні повинні  знати: зміст роману «Портрет Доріана Грея», історію написання, поняття

«роман», «інтелектуальний роман» вміти: визначати самостійно тему та ідею твору, працювати з текстом

твору, формулювати та висловлювати власну думку про твір та його героїв, давати оцінку поведінки, зіставляти поведінку і риси персонажів, узагальнювати, робити висновки.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ

1.Підручники та наочні посібники:  

роман «Портрет Доріана Грея»       

портрет Оскара Уайльда

фотографії героїв твору довідник з теорії літератури; висловлювання про красу.

2.Роздатковий матеріал:

опорний конспект «Загальна  характеристика роману «Портрет Доріана

Грея»»;

►паспорт роману «Портрет Доріана Грея»;

►орієнтовний перелік питань;

►анкета роману;

► схема «Жанрова своєрідність роману»

 

      3.Технічні засоби навчання:

►ком’ютерна презентація до уроку;

►аудіо записи музики Р. Шумана 

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(Слайд 1)

 

Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія  і правда, а текст насичений яскравими  парадоксами, які передають вишукано- химерний хід думок естета і гедоніста.

Н.Соловйова

 

«Тут поєдналося все: краса і потворність  життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими  парадоксами, які передають      вишукано-химерний хід     думок         естета         і гедоніста»,-        пише про    роман О.Уайльда літературознавець Н.Соловйова (звернення до епіграфу уроку). Яке враження справив роман на вас, які проблеми

ви в ньому побачили – поговоримо сьогодні на уроці.

(Слайд 2)

ІІІ.Оголошення  теми і мети уроку

ІV.Актуалізація опорних знань

(Слайд 3)

                                                                                      1.      Інтерактивна вправа «Чиста дошка»  

Примітка. «Чиста дошка» - вправа для перевірки знань учнів.

На дошці написано 5 хибних тверджень. Учні по черзі виходять до дошки, обирають одне твердження, знаходять у ньому помилку й усно

виправляють її, після чого твердження витирають. Наприкінці вправи дошка має бути чистою.

Речення на дошці

1.О.Уайльда прозвали «Апостолом аскетизму» (Апостолом скептицизму)

2.О.Уайльд – американський письменник англійського походження.

(Англійський письменник  ірландського походження)

3.Естетизм – спосіб життя, що передбачає оточення себе предметами розкоші  ( це визнання краси найвищою цінністю життя)

4.О.Уайльд – автор 30 відомих романів (автор одного роману)

5.Оскар Уайльд прожив довге безтурботне життя (прожив 46 років. Його життя було неспокійним після того, як його звинуватили в аморальності і судили)

Отже, дошка чиста, і ми з’ясували, що Оскар Уайльд написав лише один роман.

2. Евристична бесіда.  

-  Як він називається?  

-  Як ви гадаєте, з чого ми почнемо вивчення твору Оскара Уайльда?

-  Що ми повинні розглянути на уроці?

Відповіді учнів: історію написання роману, тему, ідею,

сюжет, композицію твору, жанр і стиль

Слово викладача

(Слайд 4)

«В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные сцены».

- Что за прелесть! Я хочу их разучить, – сказал он, не оборачиваясь…»

Музика. Прекрасна, чарівна, хвилююча, що возвеличує людину і очищає душу…

(Звучить музика)

https://useraudio.net/search/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%8F

Це була та сама музика, яка так схвилювала і зачарувала Доріана Грея. …Музика наповнює наше життя особливою красою, вона і є відображенням краси. А що таке краса?

Відповіді учнів.

(Слайд 5)

(На екрані з’являється  вислів М. Заболоцького)

«Что есть красота

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Слово викладача

Питання про те, що таке краса і в чому її цінності для людини було одним із актуальних питань європейської літератури, починаючи з середини ХІХ століття.

                                                                                В    англійській    літературі    ідея    краси     стала

підгрунтям для виникнення теорії естетизму. А одним із

найяскравіших прибічників цієї теорії в житті і творчості по праву можна назвати письменника і драматурга Оскара Уайльда.

Про нього та про один із його творів ми і поговоримо сьогодні на уроці. Я б хотіла, щоб, працюючи на уроці, ви пам’ятали слова О. Уайльда «Хто не думає на свій лад, не думає взагалі»

На попередньому уроці ми познайомилися з історією написання твору, а сьогодні ми повинні довести, що твір «Портрет Доріана Грея» - це дійсно роман, звернути увагу на тему, ідею, сюжет, композицію твору та усвідомити жанрову і стильову своєрідність роману.

3. Теоретична скарбничка (запис до зошитів)  

Що    називається          романом?   Що    таке інтелектуальний роман?

(Слайд 6)

Роман         (фр.   roman-        «романський») літературний жанр, найпоширеніший у ХVІІІ – ХХ

століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.

Інтелектуальний роман – різновид роману, у якому увага автора зосереджена не стільки на зображенні самого життя, людських характерів, скільки на актуальних для певної доби інтелектуальних і загальнокультурних проблемах, нерідко наповнений відповідними дискусіями та висловлюваннями, насичений складним інтелектуальним підтекстом, посиланнями на різноманітні літературні, мистецькі, філософські твори. 

 

4.Проблемне питання

-Чи переконалися ви в тому, що твір О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» - це  роман?

Відповіді учнів.

Викладач.  

Сумнівів про те, що це роман, немає, але в літературознавстві ще й досі немає єдиної думки про жанровий  різновид роману Оскара Уайльда.

Питання до учнів

-А які жанрові різновиди роману вам відомі? Визначте жанровий різновид роману «Портрет Доріана Грея». Аргументуйте свою думку.

Відповіді учнів.

5. Міні-дослідження жанрової  приналежності  твору:

(Слайд 7)

Твір « Портрет Доріана Грея»

За літературним родом -  … (епічний);

За обсягом - …               (місткий);

За будовою -  …             (складний);

Кількість персонажів - …    (велика);

Часовий простір - …         (близько 20 років);

Проблеми - …                (естетичні, філософські, морально-етичні)

Аналіз тексту літературного твору ( запис до зошитів)

Колективно складіть анкету роману О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»

(Слайд 8)

Анкета роману О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Видання:           уперше вийшов друком 20 червня 1890 р.у журналі                       Lippincott’s Monthly Magazine. Другу редакцію, у якій                       автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи,                       читачі побачили окремою книжкою у квітні 1891 р.

Літературний рід: епос

Жанр: інтелектуальний роман

Літературний напрям: синтез романтизму, реалізму, імпресіонізму, естетизму

Тема: мистецтво та краса (історія життя і смерті молодого  Красеня Доріана Грея).

Ідея: врода й мораль не мають нічого

спільного; велич справжнього мистецтва.  Композиція роману: роман містить передмову (25 афоризмів) та 20 розділів.  

Експозиція: у майстерні художника Безіла Голворда триває робота над портретом Доріана Грея.

Зав’язка: фатальне бажання Доріана Грея

Розвиток подій: кохання та самогубство Сібіл Вейн – портрет – дзеркало – душі Грея – утілення ідей гедонізму лорда Генрі у житті Доріана Грея – убивство Безіла – смерть Джеймса Вейна – Лицемірство Доріана щодо Гетті Мертон.

Кульмінація: замах на портрет.

Розв’язка: смерть Доріана Грея.

Головні герої: натурник Доріан Грей, художник Безіл Голворд,лорд Генрі Воттон, кохана Доріана Сібіл Вейн, її матір та брат Джеймс, хімік Алан Кемпбел.

Проблематика:  мистецтво та мораль; співвідношення внутрішньої краси та зовнішньої вроди;  зв’язок між життям та мистецтвом.

Провідні ознаки: інтелектуалізм; естетизм; парадокс. 

Слово викладача

Отже, Оскар Уайльд піднімає дуже високі і невирішені питання людства: Хто є людина? Що вона повинна зробити протягом життя? Чим керуватись?. Кожен герой цього роману відображає особистості реальних людей. Це тонке знання психології та природи людської душі. Піднімаючи подібні питання в романі можна знайти відповіді.

Філософсько-естетичними      та      моральними проблемами в романі є те, що майже кожен з героїв грає негативну роль, рівень егоїзму завжди призводить до втрати власної особистості, без якої людина – ніщо. В цьому контексті кожен повинен пам’ятати, що у кожного із

нас є якась певна місія. Можливо ми про неї ще не знаємо, але ми народжені не просто так і «підкидувати цукерки» власному егоїзму не зіграє на користь. Так само, що замість того, щоб підбурювати інших на певні вчинки, як це робив лорд Генрі, краще самостійно будувати своє життя і не бути ляльководом  і

«хазяїном» чужих доль.

 

Проблемне питання

- Чи переконалися ви в тому, що твір О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» - це інтелектуальний роман? Відповіді учнів

Бесіда

-Опишіть (усно) свої враження від прочитаного роману «Портрет Доріана Грея» О.Уайльда.

-Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

Відповіді учнів.

V. Узагальнення й систематизація здобутих знань

(Слайд 9)
1. Постановка й роз’язання проблемного питання (запис до зошитів)

- Як ви розумієте вислів О.Уайльда: «Книжки, які світ називає аморальними,- це книжки, які демонструють світу його ганьбу?» 

2. Інтерактивний прийом  «Гронування»

(Слайд 10)

Колективне складання сюжетного ланцюжка подій роману О.

Уайльда «Портрет  Доріана  Грея»

Художник Безіл пише портрет прекрасного юнака Доріана Грея і розмовляє зі своїм другом лордом Генрі.

Незабаром приходить сам натурник, краса зачаровує

Безіла й  лорда Генрі →Портрет закінчено, і Доріан мріє вголос: «Якби портрет мінявся, а я міг завжди залишатися

таким як є!»; Безіл дарує йому портрет →Доріан поринає у світське життя і закохується в акторку Сібіл Вейн →Закохавшись у Доріана, Сібіл уже не може так гарно грати, але Доріан кохав не її, а зіграних нею героїнь →Дівчина скоює самогубство, а на портреті Доріана з’являється зморшка →Наступні 12 років Доріан шукає розради як у мистецтві, так і в притонах →Безіл намагається надоумити Доріана, той показує йому портрет, а потім убиває художника →Шантажуючи хіміка Кемпбела (свого колишнього супутника в гульбищах), Доріан позбавляється тіла Безіла → Шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив Доріана на інших людей → Смерть Алана Кемпбела → Смерть Джеймса Вейна →Спроба розпочати все знову й одружитися з Гетті Мертон →Одного разу вночі Доріан кинувся на портрет із ножем. Слуги, які прибігли на його крик, побачили мертве тіло потворного стариганя, а портрет набув своєї первозданної краси.

(Слайд 11)

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Інтерактивний прийом «Мікрофон» Питання

              Що нового ми дізналися на уроці про роман «Портрет Доріана Грея»? 

              Які ваші враження від роману? 

              Що найбільше вразило вас на уроці?

(Слайд 12)

Викладач

Роман «Портрет Доріана Грея» - перлина уайльдівської прози, що зачаровує досконалістю стилю, вічний, не підвладний часові  роман.

VІІ. Домашнє завдання

(Слайд 13)

         Підготувати         зв’язне        висловлювання,   що починається словами “Я вважаю, що роман О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” за жанром…”

         Подумати, які проблеми висвітлив автор у романі “Портрет Доріана Грея”

(Слайд 14) 

        Викладач.  Дякую за урок! До побачення !                                          

Висновки 

У сучасній освіті в цілому та літературній зокрема, простежується тенденція переходу від традиційної системи, орієнтованої на збереження й передачу знань,

умінь і навичок учням, до нової, спрямованої на гармонійний розвиток особистості. Але незмінним лишається системний підхід до процесу навчання та прагнення забезпечити його результативність шляхом активної пізнавальної діяльності. 

Ефективне впровадження демократичних засад у практику освітнього процесу передбачає використання методик, які допомагають набути соціальних та інтелектуальних компетентностей. 

Найбільш результативними є технології, спрямовані на створених об’єктно - суб’єктних відносин між викладачем і учнями, залучення їх до активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємодопомоги, довіри та відповідальності. Технології, які надають освітньому процесу діалогічного характеру, сприяють виробленню таких компетентностей, як здатність думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї й концепції, і вже на основі цього формують вміння шукати потрібну інформацію, трактувати її і застосовувати в конкретних умовах, відносяться до класу інтерактивних.

Інтерактивне навчання завжди ставить набагато конкретніші й вужчі завдання, оскільки свідомі викладачі розуміють: учні здатні запам’ятати набагато менше інформації, ніж забути. Засвоєння учнями змісту освіти відбувається за принципом: краще менше, але реально, на доступному рівні компетентності.

Якщо ми застосовуємо навчання в малих групах, як можна уникнути створення груп, які будуть неефективно використовувати навчальний час і не досягнути необхідних результатів.

Особливу увагу викладач повинен надавати процесу формування груп, провести чіткий інструктаж відносно процедури і завдань групової діяльності, розподіл ролей, вдало підібрати завдання. Не потрібно зловживати груповою діяльністю, щоб не знизити інтерес учнів працювати

індивідуально.

Оскільки в інтерактивних вправах ми часто спираємось на досвід (пізнавальний і життєвий) учнів, залучати його в процесі обговорень і дискусій, чи не може статися так, що інформація, яку треба засвоїти, буде спотвореною? Така небезпека справді є, проте переваги інтерактивного навчання будуть набагато більшими. Викладач завжди може за допомогою традиційних методів ще раз повернутися до основних теоретичних положень навчального матеріалу.

У даній роботі теоретично обґрунтовано сутність інтерактивних технологій навчання, застосування нових методик навчання, взаємозв’язок викладача і учня під час освітнього процесу. Подані різноманітні форми та методи роботи з використанням інтерактивних технологій, застосування їх у практичній діяльності, методологія проведення інноваційних вправ на прикладі роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». 

           

 

Список літератури:

1.Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною душею (О. Вайльд «Портрет Доріана Грея» 10 клас) // «ЗЛ». — 2006. — № 7. — С. 13—14.

2.                  Кривина Т. Что знал о красоте О. Уайльд? // «ЗЛ». — 2006. — № 7 (455). — С. 15—21.

3.                  Свічкарьова І.Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урокдослідження за романом О.Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. — С. 30—32.

4.Словник літературознавчих термінів. – К., 1999

5.                  Стамат Т. В. Формувати самостійність і незалежність естетичних суджень (Конспект уроку за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2004. — №8. — С. 26—29.

6.                  Уайльд О. Портрет Доріана Грея. – К.: Дніпро, 1968.

7.                  Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості. Підсумковий урок за романом О.Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Всесвітня література. — 2005. — 33. — С. 19—22.

8.                  Черниш О. Спільний пошук істини // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. - № 1. 

 

 

 

     

       

Додаток 1

Наочні посібники

Додаток 2

Презентація до уроку

 

 

 

 

 

 

Теоретична скарбничка

üЩоназиваєтьсяроманом?

     н (фр. roman — «романський») — літературний жанр, найпоширеніший у XVIII–XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів

üЧи переконалися ми в тому, що твір О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» - це роман?

ü Сумнівів про те, що це роман, немає, але в літературознавстві ще й досі немає єдиної думки про жанровий різновид роману Оскара Уайльда.

 

 

 

Сюжетний л нцюж к п дій р   ну

Художник Безіл пише портрет прекрасного юнака Доріана Грея і розмовляє зі своїм другом лордом Генрі. Незабаром приходить сам натурник, краса 

зачаровує Безіла й  лорда Генрі Портрет закінчено, і Доріан мріє вголос:

«Якби портрет мінявся, а я міг завжди залишатися таким як є!»; Безіл дарує йому портрет Доріан поринає у світське життя і закохується в акторку

Сібіл Вейн Закохавшись у Доріана, Сібіл уже не може так гарно грати, але

Доріан кохав не її, а зіграних нею героїнь Дівчинаскоює самогубство, а на портреті Доріана з’являється зморшка Наступні 12 років Доріан шукає

розради як у мистецтві, так і в притонах Безіл намагається надоумити

Доріана, той показує йому портрет, а потім убиває художника

Шантажуючихіміка Кемпбела (свого колишнього супутника в гульбищах), Доріан позбавляється тіла Безіла Шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив Доріана на інших людей Смерть Алана Кемпбела СмертьДжеймса Вейна Спроба розпочати все знову й одружитися з Гетті МертонОдного разу вночі Доріан кинувся на портрет із ножем.

Слуги, які прибігли на його крик, побачили мертве тіло потворного стариганя, а портрет набув своєї первозданної краси.

 

 

 

 

pdf
Додав(-ла)
Окань Оксана
Додано
10 березня
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку