1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Урок 5 клас "Розв’язування вправ. Геометричний матеріал"

Про матеріал

Мета уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми; розвивати логічне мислення, пам'ять, графічні навички; виховувати інтерес до математики, посидючість, акуратність.

Очікувані результати: учні повинні вміти вимірювати та знаходити довжину відрізка, зображувати прямі, відрізки й промені за допомогою лінійки, зображувати на координатному промені натуральні числа, будувати кути заданої градусної міри, бісектрису кута, знати види кутів і трикутників.

Перегляд файлу

Урок 5 клас

Розвязування вправ

Мета уроку:узагальнити та систематизувати знання учнів із теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, графічні навички; виховувати інтерес до математики, посидючість, акуратність.

Очікувані результати:учні повинні вміти вимірювати та знаходити довжину відрізка, зображувати прямі, відрізки й промені за допомогою лінійки, зображувати на координатному промені натуральні числа, будувати кути заданої градусної міри, бісектрису кута, знати види кутів і трикутників.

Обладнання:підручник, роздавальний матеріал

Тип уроку:урок узагальнення й систематизації знань.

Хід уроку

■ I. Організаційний етап

▪ Привітання

▪ Перевірка присутності учнів

▪ Перевірка готовності учнів та кабінету до уроку

■ II. Перевірка домашнього завдання

▪ Перевірка письмового завдання біля дошки

▪ Математичний диктант 

У завданнях 1, 2 закінчіть речення.

1. Прямокутний трикутник — це такий трикутник, у якого...

2. Рівнобедрений трикутник — це трикутник, у якого...

3. Які є види трикутників залежно від виду їх кутів?

4. Які є трикутники залежно від кількості рівних сторін?

5. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 54 см. Знайдіть його бічну сторону.

6. Периметр трикутника становить 21 см. Одна з його сторін дорівнює a см, а друга b см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони c.

Відповіді до математичного диктанту

1. ...один з кутів — прямий;

2. ...дві сторони рівні.

3. Гострокутні, прямокутні, тупокутні.

4. Різнобічні, рівнобедрені, рівносторонні.

5. 18 см.

6. .

■ III. Формулювання мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

▪ Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ви маєте можливість узагальнити та систематизувати свої знання з вивченої теми і продемонструвати, чого навчилися за цей час. Активно працюючи на уроці, ви зможете ліквідувати прогалини в знаннях і краще підготуватися до контрольної роботи. Працюючи в групі — не залишайтеся пасивними, успіх залежить від кожного з вас!

■ IV. Актуалізація опорних знань 

▪ Завдання учням

Розв’яжіть кросворд.

По вертикалі

1. Частина прямої між двома точками на ній.

2. Геометрична фігура, яка має три кути й три сторони.

4. Частина прямої разом із точкою, на яку пряма ділиться точкою.

По горизонталі

3. Сума довжин усіх сторін многокутника.

5. Геометрична фігура.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання

 

 

 

 

 

 

4 П

 

 

1 В

 

 

 

 

 

 

р

 

 

і

 

 

 

 

2 Т

 

о

 

 

д

 

 

3 П

е

р

и

м

е

т

р

 

 

 

 

и

 

і

 

 

і

 

 

 

 

к

 

н

 

 

з

 

 

 

 

у

 

ь

 

 

о

 

 

 

 

т

 

 

 

 

к

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

5 П

л

о

щ

и

н

а

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

■ V. Повторення й аналіз фактів

▪ Фронтальне опитування

1. Що таке відрізок? Поясніть на прикладі.

2. Як виміряти довжину відрізка?

3. Які відрізки називають рівними?

4. Що таке ламана?

5. Як можна отримати промінь; пряму?

6. Що називають відстанню між точками A і B?

7. Скільки прямих можна провести через дві точки?

8. Чи має пряма довжину?

9. Що таке координатний промінь?

10. Що таке координата точки координатного променя?

11. Чим відрізняється координатний промінь від променя?

12. Які існують шкали? Наведіть приклади.

13. Яку фігуру називають кутом?

14. Які два кути називають рівними?

15. Як називають промінь, що ділить кут на два рівних кута?

16. Скільки сторін і вершин має кут?

17. Який кут називають розгорнутим?

18. Чому дорівнює розгорнутий кут?

19. Якими приладами вимірюються кути?

20. Які кути називають прямими; гострими; тупими?

21. Що таке многокутник? Як знайти його периметр?

22. Які многокутники називаються рівними?

23. Що таке трикутник?

24. Скільки сторін, вершин і кутів у трикутнику?

25. Які існують види трикутників залежно від виду їх кутів?

26. Який трикутник називають прямокутним; тупокутний; гострокутним?

27. Які є види трикутників залежно від кількості рівних сторін?

28. Який трикутник називають різностороннім; рівнобедреним; рівностороннім?

29. За якою формулою обчислюється периметр рівностороннього трикутника?

■ V. Повторення й аналіз фактів 

▪ Фронтальне опитування

■ VI. Удосконалення вмінь

▪ Робота в групах за карткою 

1. Промінь OD — бісектриса кута COB (див. рисунок), . Знайдіть градусну міру кута COB.

2. Бічна сторона рівнобедреного трикутника на 3 см більша від його основи. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 30 см.

2. . Оскільки OD — бісектриса, то =, тоді .

Відповідь: 96°.

3. Нехай на рис. 4 см , тоді см. Маємо: ; ; ; ; . Отже, см, (см).

Рис. 4

Відповідь: 8 см; 11 см; 11 см.

Запропонувати кожній групі презентувати одне із завдань, а представникам інших груп — здійснити рецензування відповідей.

■ VII. Самостійне виконання учнями практичних завдань 

▪ Самостійна робота

Варіант 1

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Скільки градусів становить кут, який є третиною розгорнутого кута?

А 60°  Б 45°  В 30°  Г 90°

 

2. Запишіть усі кути, які зображено на рисунку.

А , ,

Б , , ,

В , , , ,

Г , , , , ,

3. Скільки сторін має чотирикутник?

А 4  Б 5  В 3  Г 6

Достатній рівень (3 бали)

4. Побудуйте за допомогою транспортира кут ABC, який становить 160°, і бісектрису BK. Запишіть усі утворені кути.

Високий рівень (3 бали)

5. Довжина однієї зі сторін трикутника в 2 рази більша від довжини другої сторони і на 5 см більша за довжину третьої. Периметр трикутника дорівнює 45 см. Знайдіть довжини сторін трикутника.

Варіант 2

Початковий і середній рівні (6 балів)

Позначте правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Скільки градусів становить кут, який є половиною розгорнутого кута?

А 90°  Б 45°  В 60°  Г 30°

2. Запишіть усі кути, які зображено на рисунку.

А , , , , ,

Б , ,

В , ,

Г , , ,

3. Скільки сторін має п’ятикутник?

А 5  Б 6  В 3  Г 4

Достатній рівень (3 бали)

4. Побудуйте за допомогою транспортира кут MNK, який становить 70°, і бісектрису NP. Запишіть усі утворені кути.

Високий рівень (3 бали)

5. Довжина однієї зі сторін трикутника в 2 рази менша за довжину другої сторони й на 6 см менша за довжину третьої. Периметр трикутника дорівнює 30 см. Знайдіть довжини сторін трикутника.

 

Відповіді й розв’язання до самостійної роботи

Варіант 1. 1. А. 2. Г. 3. А

4. , , . Див. рис. 5.

Рис. 5

5. Нехай довжина однієї сторони трикутника дорівнює x см , другої — , а третьої — см. Тоді ; , . Отже, довжини сторін трикутника: 10 см, 20 см, 15 см.

Відповідь: 10 см, 15 см, 20 см.

 


Варіант 2. 1. А. 2. А. 3. А

4. , , . Див. рис. 7.

Рис. 7.

5. Нехай довжина однієї зі сторін трикутника дорівнює x см , тоді другої — см, а третьої — см. Тоді : ; ; . Отже, сторони трикутника: 6 см, 12 см, 12 см.

Відповідь: 6 см, 12 см, 12 см.

■ VIII. Підбиття підсумків уроку

Відповісти на запитання, що виникли в учнів під час виконання самостійної роботи.

 

■ IХ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

▪ Завдання для всього класу 

 

1

 

doc
Додано
14 грудня 2018
Переглядів
882
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку