2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Урок 6 клас. Вступ. Біологія - наукам про життя. Основні ознаки живого.

Про матеріал
До Вашої уваги модель уроку з біології, 6 клас на тему: "Вступ. Біологія - наука про життя, основні ознаки життя". Тільки тренуюсь моделювати уроки, пишіть - якщо сподобалась дана розробка, дякую!
Перегляд файлу

 

ВСТУП

imageУРОК 1  

 

 

БІОЛОГІЯ — НАУКА ПРО ЖИТТЯ. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Цілі уроку:

   освітня: ознайомити учнів із об’єктами та завданнями біології, розглянути основні властивості життя та відмінності живих і неживих об’єктів;

   розвивальна: розвивати вміння співставляти та робити висновки, використовувати раніше отримані знання;

   виховна: виховувати розуміння єдності людини і природи та бережливе ставлення до всього живого.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології.

Базові поняття і терміни уроку: біологія, властивості живого, саморегуляція, подразливість, самовідтворення, обмін речовин, хімічний склад, розвиток, рівні організації.

Обладнання:підручники, робочі зошити, рослини куточка живої природи (бріофілум та інші), зображення рослин і тварин, відеоролик про історію виникнення біології; ТЗН.

Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-оцінна), розповідь, пояснення, робота з підручником), наочні (демонстрація відеоролика про історію виникнення біології, фотопортретів учених, зображень мікроскопів, різноманітних рослинних, тваринних організмів, бактерій, грибів тощо), практичний (виконання завдань у робочому зошиті); інтерактивний прийом «Мікрофон»; репродуктивні та пошукові методи (елементи проблемного навчання); прийом розвитку критичного мислення «Гронування». Тип уроку: урок засвоєння нових знань

 

Хід уроку:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда

uЩо ви вивчали в курсі природознавства?

uЧи знайомилися ви із властивостями живих організмів?

uЯкі живі організми вам відомі?

uДе живуть живі організми?

uВ яких умовах живі організми не можуть існувати?

uНавіщо треба вивчати живі організми?

                      III.      ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Планету Земля оточують кілька оболонок, серед яких виділяють атмосферу, гідросферу, літосферу й біосферу. Біосфера є об’єктом до- слідження таких наук, як біологія та екологія.

Розповідь учителя з елементами бесіди.

1. Предмет вивчення біології

 Давайте спробуємо дати визначення поняттю «біологія». Що вивчає біологія? Вважаю, що перед початком уроку ви думали, що ж ми будемо вивчати на уроках біології і що власне вивчає біологія, чи не так?

 

Скажіть, які асоціації, думки, ідеї виникають, коли ви чуєте слово «біологія»? (на дошці вчитель записує варіанти учнів, а потім складає цілісну картину.

 

Пояснення. Термінологічна робота.

Біологія (д.-гр. βίοσ — життя, д.-гр. λόγος — слово; наука) — система наук про життя в усіх його проявах на всіх рівнях організації — від молекулярного до біосферного. Вона дозволяє встановлює особливості будови різних організмів та особливості їх функціонування у різних умовах, надає знання для ефективнішого використання домашніх тварин і культурних рослин та організмів із дикої природи.  Термін «біологія» був вперше вжитий у 1797 р. німецьким професором анатомії Теодором Рузом (1771–1803).

         

Людина здавна, з доісторичних часів, жила поряд з живими істотами. Ще ближче ознайомилася вона з ними, коли почала культивувати рослини і одомашнювати тварин. У міру освоєння рослинного і тваринного світу розвивались і поглиблювались знання людини. 

 

«Мозковий штурм»

Питання для «Мозкового штурму»

1.       За якими ознаками можна відрізнити живі об’єкти від неживих? (Названі учнями ознаки записують на дошці.)

2.       Проведення аналізу запропонованих учнями ознак та заповнення таблиці разом з ними.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО

Властивість живого

Характеристика властивості

Певний       хімічний

склад

 Для всіх живих систем характерне певне співвідношення за вмістом різних хімічних елементів, яке відрізняється від співвідношення за вмістом хімічних елементів у неживих системах, а також наявність певних груп речовин, які називають органічними речовинами

Багаторівневість організації

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні ознаки й особливості

Наявність            обміну речовин

 Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну призводить до припинення життєдіяльності живої системи

Здатність до само- регуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів та процесів взаємодії з навколишнім

середовищем. Відсутність або пору-шення саморегуляції призводить до припинення процесів обміну

Подразливість

Це здатність адекватно реагувати на зовнішні або внутрішні впливи. Подразливість живої системи є основою її ефективної саморегуляції, бо без одержання адекватної інформації щодо впливів будьяка регуляція неможлива.

Здатність до розмноження

 Будь-яка жива система здатна до самовідтворен- ня. Неможливість розмноження призводить до

вимирання певної живої системи

Здатність до розвитку

 Усі живі системи протягом індивідуального існування поступово видозмінюються (процес онтогенезу). Крім того, вони змінюються і в про- цесі еволюції

 

   Основними властивостями живих організмів є: 1) ріст, 2) розмноження, 3) взаємодія із зовнішнім середовищем (яка проявляється у подразливості, диханні, живленні, обміні речовин).     Ріст — це збільшення розмірів живих організмів за рахунок надходження в них поживних речовин та поділу клітин.

    Розмноження — це процес відтворення собі подібних. Без розмноження було б неможливе тривале життя на Землі.

    Подразливість — це властивість живих організмів змінювати свою життєдіяльність від впливом дії зовнішніх чинників; здатність реагувати на зовнішній вплив. 

 

 

     Дихання — це складний процес надходження в організм кисню, який забезпечує всі процеси, що відбуваються в організмі, енергією.

     Живлення — процес надходження в організм поживних речовин. Без цього процесу неможливе життя, бо організми не будуть отримувати енергію для всіх процесів, що відбуваються.

 

3. Нариси історії біології.

Фактично основи сучасної біологічної науки закладалися саме в часи Давньої Греції. З цього періоду нам уже відомі перші вчені, які працювали в галузі біології. Ми можемо назвати Аристотеля, який описав багатьох тварин і спробував систематизувати живі організми, Теофраста, який був учнем Аристотеля і вважається «батьком» сучасної ботаніки, і Галена - видатного римського лікаря, який багато зробив для розвитку медицини.  

    У XVII столітті з’являються мікроскопи з достатнім збільшенням, що дозволяє вивчати дрібні живі організми та деталі будови тканин і органів великих організмів. Серед визначних дослідників цього періоду слід відмітити Вільяма Гарвея (досліджував кровообіг), Роберта Гука (відкрив клітини) та Антоні ван Левенгука (відкрив мікроорганізми). (слайд 18)

     У XVIII столітті Карл Лінней створює основи сучасної систематики. (слайд 19)У той же час формуються порівняльні анатомія й фізіологія, закладаються основи ембріології, біогеографії та багатьох інших галузей біології.

      У XIX столітті формуються перші наукові еволюційні теорії (Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін), клітинна теорія (М. Шлейдена і Т. Шванна). Відбувається бурхливий розвиток усіх біологічних дисциплін. У ХХ столітті поява нових приладів і технологій спричинила формування нових і значний розвиток старих галузей біології.  Суттєвий внесок у розвиток біології зробили українські вчені. Серед них можна назвати І. І. Мечникова (творець теорії імунітету), В. І. Вернадського (вчення про ноосферу), І. І. Шмальгаузена (видатний зоолог та еволюціоніст), М. Г. Холодного (видатний ботанік та мікробіолог) і багатьох інших    

 

ІV:   УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ.

Бесіда

uНавіщо треба вивчати живі організми?

uЯкі властивості характерні для живих організмів?

uЧи можуть окремі властивості живих об’єктів бути притаманни- ми неживим об’єктам?

uЧи можуть всі властивості живих об’єктів бути притаманними неживим об’єктам?

 

pdf
Додано
9 листопада 2020
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку