УРОК 6. СТАНДАРТИ ТА УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯМ БІБЛІОГРАФІЧНИХ СПИСКІВ ТА ПОКАЖЧИКІВ».

Про матеріал
Мета уроку -поглибити та систематизувати знання учнів про стандарти та уніфіковані системи документації; про порядок оформлення письмової роботи та створення бібліографічних списків.
Перегляд файлу

Урок 6. Стандарти та уніфіковані системи документації. Практична робота 3 «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».

 

Мета:

 •  Навчальна: поглибити та систематизувати знання учнів про стандарти та уніфіковані системи документації; про порядок оформлення письмової роботи та створення бібліографічних списків.
 • розвивальна: розвивати творчі здібності, аналітичне мислення учнів, розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм редагувати тексти офіційно-ділового стилю;
 • виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, культуру ділового мовлення, любов і шанобливе ставлення до мови рідної держави.

Тип уроку: комбінований

Обладнання та наочність: комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, навчальна презентація, мультимедійне обладнання.

 Хід уроку

 1. ОГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання, перевірка присутніх, перевірка готовності учнів до уроку.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 

Фронтальне опитування (тестування):

 1. За призначенням виділяють такі документи:
 1. довідки, інструкції, протоколи;
 2. внутрішні й зовнішні;
 3. розпорядчі, щодо особового складу.
 1. За походженням поділяються на групи:
 1. службові, особисті;
 2. внутрішні, зовнішні;
 3. вхідні, вихідні.
 1. За якою ознакою документи поділяються прості і складні:
 1. за степенем гласності;
 2. за ступенем складності;
 3. за способом виготовлення.
 1. Документи, що мають чинність у межах установи, де їх укладено, це:
 1. вхідні;
 2. внутрішні;
 3. службові.
 1. За стадіями створення:
 1. справжні, підробні;
 2. рукописні, відтворені механічним способом;
 3. оригінали, копії.
 1. Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу, - це:
 1. витяг;
 2. відпуск;
 3. дублікат.
 1. Розміщуючи текст документу на аркуші формату А4 ліворуч залишають поле:
 1. 19 мм;
 2. 35 мм;
 3. 20 мм.
 1. Нова система нумерації  рубрик тексту ґрунтується на використанні:
 1. слів і літер;
 2. лиш арабських цифр та крапки;
 3. арабських та римських цифр.
 1.  Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то сторінки документа нумеруються так:
 1. непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а парні – у лівому;
 2. зверху посередині;
 3. знизу посередині.

 

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні вимоги  до створення документів:

 

 1. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Державний стандарт оформлення

Діяльність об’єктів та суб’єктів відображається в різних системах документації, але найбільш загальними та численними є організаційно-розпорядчі документи, які застосовуються при оформленні розпорядчої та виконавчої діяльності органів державної влади та управління, а також підвідомчих їм суб’єктів. Державні стандарти на організаційно-розпорядчі документи розроблялись ще в рамках ЄДСД та були затверджені в 1972 році (ГОСТ 6.3 8-72 та ГОСТ 6.39-72).

Єдина державна система діловодства (ЄДСД) — це науково впорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які визначають і регламентують процеси діловодства, починаючи від моменту надходження або створення документів і до того моменту, коли їх треба здавати в архів. Державні стандарти (ГОСТи, відомі нині як ДСТУ — низка уніфікованих систем, призначених для застосування в загальнодержавній автоматизованій системі відбору й обробляння техніко-економічної інформації: планової, звітно-статистичної, первинної облікової, фінансової, звітної бухгалтерської, організаційно-розпорядчої тощо), які ввійшли до складу цієї системи, упроваджують одночасно з нею. Основне завдання ЄДСД — сприяти раціоналізації та уніфікації документаційних процесів у діяльності державного апарату на різних рівнях управління. Основні положення ЄДСД присвячені методиці й  техніці роботи з  документами. У  них сформульовані вимоги та рекомендації з  питань підготовки службових документів та угрупування їх у справи. Вони встановлюють порядок підготовки й  видання організаційно-розпорядчої документації, правила організації проходження документів, методику створення карткової чи комп’ютерної форми обліково-довідкового апарату, застосування комп’ютерних технологій і програм для контролю за виконанням документів.

В 1978 році ці державні стандарти були затверджені зі змінами.

З 1 січня 1991 р. ГОСТ 6.3 8-72 та ГОСТ 6.39-72 були замінені одним ГОСТом 6.38-90 “УСД. Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.

А 7 квітня 2003 р. наказом № 55 Держспоживстандарту України був затверджений ДСТУ 4163-2003 “Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” (далі – УСОРД).

Вимоги до оформлювання документів (датування, підписання, візування, адресування та ін.), викладені в державному стандарті на УСОРД, застосовуються і до документів інших систем документації.

Уніфікована система документації (від лат. unio – союз, facere – робити) – система документації, що являє собою раціонально організований комплекс взаємопов’язаних документів, які відповідають єдиним правилам і вимогам.

 1. Формування вмінь самостійно здобувати знання

Використовуючи веб-енциклопедію (uk.wikipedia.org), знайти та переглянути статті про бібліографічне посилання та  вимоги до наукових фахових видань.

 1. Застосування знань, форматування вмінь та практичних навичок

Практична робота 3 «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».

Мета роботи: формування навичок роботи з форматуванням тексту, із нумерованими та маркованими списками; створення списку літератури та генерування посилань.

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми.

Інструктивна картка

 1. Відкрийте шаблон (додаток 7) письмової роботи та збережіть його у форматі документу під ім’ям: Практична робота_3_ПІБ.  Відформатуйте текст  роботи відповідно до стандартів оформлення письмової роботи (шрифт, розмір, вирівнювання, інтервали).
 2. Оформить список  літератури ти  перехресні  посилання.
  • для  списку літератури установіть стиль абзацу - список нумерований,  відформатуйте відповідно до стандартів оформлення джерел інформації;
  • установіть  у визначене місце по тексту посилання на кожне джерело.  Посилання вставляються в квадратних дужках по номеру в списку літератури.
  • створить список літератури засобами Microsoft Word, використовуючи інструктивну картку ( додаток 9).
 1. Підбиття підсумків уроку

Самоаналіз роботи учнів. (додаток 8). Кожен учень, пригадавши тему та мету уроку, з’ясовує свої досягнення за урок.

 1. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку.

 

 

docx
Додав(-ла)
Goncharova Galina
Додано
31 березня
Переглядів
706
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку