Урок 6 з теми "Комп'ютерні презентації"

Про матеріал
Тема розроблена на базі інструменту Google Презентації, складається з 6 занять: 1. Знайомство з презентаціями. 2. Стиль та вимоги до презентації. 3. Етапи роботи над презентаціями. 4. Створення презентації у середовищі Google Презентації. 5. Налаштування презентації. 6. Перегляд презентації. До кожного заняття розроблено: • теоретичний матеріал у формі відеоуроків, створених автором; • тестові завдання для самоконтролю / інтерактивна вправа; • посилання на цікаві інтернет-ресурси за темою заняття. Теоретичні матеріали містять мету та завдання для кожного заняття, структура яких сформована за таксономією Блума. Час на опрацювання кожної теми – від 1-1,5 до 2-х годин. Розроблено чотири тестових завдання для самоконтролю з автоматичною перевіркою, одну інтерактивну вправу для самоконтролю та одне підсумкове тестове завдання за теоретичною складовою курсу, практична складова якого оцінюється відповідно до чинних критеріїв, поданих у таблиці. Прогнозований результат навчання за курсом: Учні мають знати й розуміти: • що таке презентація, де вона застосовується; • які програми існують для створення презентацій; • як знайти додаткові шаблони та ресурси для роботи з презентаціями; • джерела творчих ідей для натхнення; • правила створення презентацій; • етапи планування та роботи над презентацією. Учні мають вміти і застосовувати: • оформлювати презентацію згідно з поняттями стилю та художнього смаку; • створювати й оформлювати комп’ютерну презентацію за власною ідеєю; • додавати в презентацію фото, аудіо і відеоматеріали; • налаштовувати анімацію об’єктів презентації та переходів слайдів; • зберігати презентації Google диску; • надавати доступ іншим користувачам до власної презентації. Учні мають набути досвід: • використовувати Google Презентації як хмарний сервіс; • створювати сучасні стильні презентації. Ключові слова: анімація, комп’ютерна презентація, макет слайда, наочність, обліковий запис, перехід слайдів, стиль презентації, тема презентації, титульний слайд, хмарний сервіс, шаблон презентації, Google Презентації, Google-сервіси.
Перегляд файлу

image

 

Креативність - це з'єднання безлічі частин між собою. 

Якщо ви запитаєте творчих людей, як вони зробили щось,  вони відчують себе трохи винуватими,  тому що в їх розумінні вони нічого не робили,  а просто побачили картинку. Для них це абсолютно очевидно, 

тому що вони змогли зв'язати між собою різний досвід  і синтезувати нові продукти.

Стів Джобс

         

Урок 6. 

ТЕМА: ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ

                                                                                                          МЕТА:     опанувати     середовище    Google

Презентації.  

ЗАВДАННЯ: розглянути приклад створення

imageGoogle Презентації за попереднім планом від початку до

перегляду; виховувати інформаційну культуру; формувати позитивне ставлення до навчання.

                                                                  Шановний учню! 

Запрошую тебе зі мною створити мою презентацію від самого початку, а          потім переглянути її. 

                        Цей урок завершує наш курс, але для тебе це початок створення твоїх

image

image

        чудових презентацій. Бажаю тобі працювати над ними з насолодою та                      натхненням!

 

image 

ПОВТОРИ

ПРАВИЛА

 

Перед початком роботи повтори правила роботи з

комп’ютером за допомогою одного відео з плейлиста http://bit.ly/bezpeka_pravila

 

image 

НАВЧАЄМОСЬ

 

Подивись навчальне відео за посиланням http://bit.ly/urok_shist

 

image 

ПЕРЕВІРЯЄМО

СЕБЕ

 

Перевір засвоєння знань курсу за допомогою підсумкового тесту з автоматичною перевіркою

http://bit.ly/test_shist  

 

image 

ГІМНАСТИКА  

 

Виконай гімнастику для очей (одне відео з плейлиста) http://bit.ly/gimnastica_ochi

image

НАДИХАЄМОСЬ

 

Подивись надихаюче відео: більш детально про графічний дизайн 

http://bit.ly/insprn_shist

 

image 

ПРАЦЮЄМО

ТВОРЧО

 

Доповни власну презентацію новими ідеями.

 

image 

ПІДСУМУЄМО

 

Для створення презентації необхідно опанувати теорію про правила та прийоми створення слайдів. Практична частина є дуже простою: створюй, утілюй, фантазуй.  Унікальність та краса презентації залежить лише від автора.

                 

Підсумковий контроль:

imageОЦІНЮЄМО           Теоретичний матеріал курсу оцінюється за результатом СЕБЕ       підсумкового тесту.

Практична частина курсу оцінюється за таблицею:

 

КРИТЕРІЙ

Кількість балів

 

 

На першому слайді є інформація про тему і автора презентації

1

 

Кількість слайдів в презентації Більше 10

 

2

 

Від 5 до 9

1

 

Від 1 до 4

0

 

Тло

Підкреслює зміст, новий, самобутній

 

2

 

Відповідає змісту, доповнює його

1

 

Відволікає від змісту

0

 

Шрифти

                  Шрифти       зручно       читати,        вони

допомагають сприйняттю матеріалу

 

2

 

Шрифт не завжди видно

1

 

Важко читати текст

0

 

Графічні елементи

Малюнки дуже підходять, малюнки ретельно відібрані і допомагають сприйняттю матеріалу

 

 

2

 

Малюнків дуже багато або недостатньо, вони не завжди відповідають змісту

1

 

Малюнки відсутні або дуже незначна кількість        

0

 

Зміна слайдів

Якісні переходи від одного слайда до іншого, підкреслюють зміст

 

2

 

Ефективні переходи від одного слайда до іншого, не відволікають від змісту

1

 

 

 

Переходів немає або вони недоречні

 

0

 

 

Використання звуків Звуки доповнюють зміст

 

 

1

 

              Звуки      відповідають      змісту      і

відволікають від матеріалу

не

0

 

Звуки відсутні або дратують

 

0

 

Загальна кількість можливих балів

 

12

 

                 

imageЗвернись до автора курсу через приватне повідомлення на              сторінці ИнфоГид за посиланням

                      ВИНИКЛИ                https://www.facebook.com/InfoGidd

                     ТРУДНОЩІ?                           

image                                                                                        Виконай руханку  (одне відео з плейлиста)

                     ЗАРЯДЖАЄМОСЬ                       http://bit.ly/ruhanki              

                 

 

         

ГЛОСАРІЙ

Анімація– оснащення об’єкта ефектами руху та/або озвучування.

Комп’ютерна презентація– набір електронних матеріалів, призначених для перегляду на екрані монітора або іншому екрані з метою подання презентаційного об’єкта. 

Контерейнер слайда- об’єкт, призначений для розміщення об’єктів слайда для їхнього можливого автоматичного форматування під час зміни макета та / або оформлення слайда.

Макет слайда - спосіб розташування об’єктів на слайді.

Перехід слайдів – засоби для встановлення й налаштування ефектної зміни слайдів.

Презентація- це сукупність дій та документів, призначених для донесення інформації про певну ідею або проект.

Сервіси Google– пакет хмарних різноманітних інструментів від розробника Google, для доступу до яких потрібна реєстрація.

Слайд– екранна сторінка комп’ютерної слайдової презентації.

Стиль – це характерний вид, який виражено особливими якостями. У контексті презентації стиль розуміють як сукупність якостей шрифта, тла, обраних кольорів, анімаційних ефектів для втілення певної художньої ідеї.

Тема презентації– іменована сукупність оформлення об’єктів на слайді: тла, шрифтів, графічних об’єктів тощо. 

Титульний слайд– перший слайд презентації, який містить загальну інформацію: тему та автора презентації, навчальний заклад, рік створення тощо. 

Хмарний сервіс– сучасний вид сервісів, розташованих на хмарних серверах, доступ до яких відбувається через інтернет.

Шаблон презентації– це схема або проект слайда чи їх групи, збережений у  форматі комп’ютерної презентації; може містити макети, кольори, шрифти, ефекти, стилі фону та навіть вміст.

Google Презентації– хмарне програмне забезпечення для створення презентації, належить до Google сервісів.

Google Chrome– це безкоштовний веббраузер, розроблений компанією Google на основі браузера з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення.

Office Impress– застосунок підготовки презентацій, входить до складу офісного пакету Apache OpenOffice.

Power Point– це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

Prezi – це хмарне презентаційне програмне забезпечення, яке використовує масштабований інтерфейс користувача.          

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Друковані джерела:

1.     Бодия О. В. Компьютерная графика в работе учителя/О. В. Бодия. – Х.: Изд. группа «Основа», 2011. – 128 с. – (Серия «Компьютер для учителя»).

2.     Вовковінська H.B. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н.Вовковінська, С. Литвинова. — К. : Шкільний світ, 2009. — 128с.

3.     Левченко О.М., Коваль І.В., Завадський І.О. Основи створення комп’ютерних презентацій.-К.: BHV, 2009.-368 с.

Інтернет-джерела:

1.Що таке таксономія Блума і як вона працює на уроці. URL:

https://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-iyak-vona-pratsyuye-na-urotsi/ (дата звернення 15.03.2021).

2. Презентация первого iPhone на русском языке в HD. Когда мир изменился навсегда. URL: https://youtu.be/DNPvPFsmA4o    (дата звернення 17.03.2021).

3. Теория цвета, принципы подбора цветов. URL: https://youtu.be/hHPO-JWSDU (дата звернення 18.03.2021).

4.Slideshare. URL: https://www.slideshare.net/  (дата звернення 16.03.2021).

5. Самые лучшие цветовые сочетания. URL: https://youtu.be/sR98ytxEeq4   (дата звернення 18.03.2021).

6. Графический дизайн: Основы. URL: https://youtu.be/RRSLq7ASdbM  (дата звернення 18.03.2021).

7. Графический дизайн: макет и композиция. URL: https://youtu.be/jKiS01Zmgo (дата звернення 20.03.2021).

pdf
Пов’язані теми
Інформатика, 6 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
18 вересня 2021
Переглядів
414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку