Урок "Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона"

Про матеріал
Розробка уроку з біології для учнів 11 класу з теми: "Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона". В ході уроку учні сформують уявлення про антропічний вплив на атмосферу, а також ознайомляться з наслідками забруднення атмосферного повітря та способами його охорони.
Перегляд файлу

Урок № 4

Тема: Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

Мета: сформувати уявлення про  антропічний вплив  на атмосферу; ознайомити з наслідками забруднення атмосферного повітря та способами його охорони.

Обладнання: малюнки та фотографії чистої та забрудненої атмосфери.

Основні поняття й ключові терміни: забруднення атмосфери, охорона атмосфери.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Самостійна тестова робота

1. Вкажіть природні  чинники, що здатні викликати забруднення :

А) землетруси; Б) забруднення атмосферного повітря автотранспортом; В) зсуви;                      Г) забруднення ґрунту важкими металами; Д) виверження вулканів; Е) відходи тваринництва.

 

2. За природою забруднювачів розрізняють такі види забруднення:

А) природнє; Б) хімічне; В) фізичне;  Г) штучне; Д) біологічне; Е) абіотичне.

 

3. Полютантами є:

А) солі важких металів; Б) кухонна сіль; В) вода;  Г) SO2; Д) олія; Е) нафтопродукти.

 

4. Вкажіть приклади механічного забруднення навколишнього середовища:

А) шум поблизу аеропорту; Б) відходи гірничодобувної промисловості;                                 В) пластмасові пляшки;  Г) масове розмноження ціанобактерій ; Д) поліетиленові пакети; Е) поширення амброзії.

 

5. Вкажіть приклади фізичного забруднення навколишнього середовища:

А) шум транспорту; Б) теплі води електростанцій;  В) сполуки Хлору з цементного заводу;  Г) масове розмноження ціанобактерій ; Д)  пластмасові пляшки;                                Е)  електромагнітні поля високовольтних ліній.

 

6. Вкажіть приклади хімічного забруднення навколишнього середовища:

А) пестициди; Б) теплі води електростанцій;  В) оксиди Нітрогену металургійних заводів;  Г) чадний газ від неповного згоряння; Д)  ВІЛ;  Е)  електромагнітні поля високовольтних ліній.

 

 

7. Вкажіть приклади біологічного забруднення навколишнього середовища:

А) шум залізничного транспорту; Б) інтродукція колорадського жука;  В) оксиди Сульфуру промислових заводів;  Г) чадний газ від неповного згоряння; Д)  ВІЛ;                    Е)  масове розмноження ціанобактерій.

8. Установіть відповідність між видом забруднення та прикладом:

Вид забруднення

Приклад

 1. Біологічне
 2. Хімічне
 3. Фізичне
 4. Механічне

А) штучні ізотопи Цезію, Стронцію

Б) поширення коронавірусу

В) звалище будівельних матеріалів

 

Кожна правильна відповідь – 0,5 бала.

Ключ:

 1. А, В, Д.
 2. Б, В, Д.
 3. А, Г, Е.
 4. Б, В, Д.
 5. А, Б, Е.
 6. А, В, Г.
 7. Б, Д, Е.
 8. 1 – Б

2 – А

3 ----- 

4 – В

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Поміркуйте!

Результат пошуку зображень за запитом забруднення атмосфериГоловними хімічними складниками повітря є азот (78,08 %), кисень (20,96 %) та інертні гази (0,94 %). Кількість їх у повітрі не змінюється, вони є сталими складниками повітря. У повітрі є ще й змінні складники (СО2, СН4, О3), кількість яких може змінюватись, особливо в умовах техногенного забруднення атмосфери. Якими є змінні складники повітря в умовах забруднення атмосфери?

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ – надходження в повітря газуватих хімічних речовин, твердих часточок і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угруповання.

1. Забруднення атмосфери може бути:

А) Природнє забруднення:

 • виверження вулканів;
 • виділення метану в процесі розкладання органічних останків;
 • лісові і торф'яні пожежі, що виникли без участі людини;
 • пилові і піщані бурі;
 • природна радіація;
 • поширення пилку рослин;
 • процеси вивітрювання (вітрової ерозії ґрунту і гірських порід).

Б) Антропогенне забруднення:

 • випробування ядерної зброї;
 • переробка ядерного палива;
 • викид отруйних газів з промислових підприємств;
 • діяльність теплових електростанцій;
 • розкладання відходів на звалищах;
 • котельні (їхня діяльність);
 • відходи сільського господарства;
 • пожежі, що виникли з вини людини;
 • політ реактивних літаків у верхніх шарах атмосфери;
 • викидні гази автотранспорт.

2. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери

 Найбільш поширені та небезпечні забруднювачі:

 • атмосферний пил (попіл, сажа),
 • аерозолі,
 • вуглеводні (СН4, С2Н4, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бензопірен),
 • вуглекислий газ,
 • чадний газ (CO),
 • оксиди Нітрогену (NO, NO2),
 • оксиди Сульфуру (SO2, SO3),
 • ванадій(V) оксид (V2O5),
 • тропосферний озон (сильний фотоокисник з небезпечною дією на органи дихання).

 

 

2. ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

1. За будовою та характером впливу на атмосферу:

 • механічні (пил цементних заводів, дим і сажа від спалювання вугілля),
 •  хімічні (пилуваті або газуваті речовини, що можуть вступати в хімічні реакції).

2. За агрегатним станом:

 • тверді,
 • рідкі,
 •  газуваті ( становлять майже 90 % загальної маси речовин, що надходять в атмосферу).

3. Основні джерела атмосферного забруднення:

 • теплоенергетика,
 • промисловість,
 • автотранспорт,
 • нафто- і газопереробна промисловість,
 • випробування ядерної зброї,
 • всі види сучасного транспорту,
 •  хімічна промисловість,
 •  сільське господарство (забруднення амоніаком).

3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЩО Є НАСЛІДКОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

1. Руйнування озонового шару вуглеводнями

 • Хлорофторовуглеводнями CFCl3, CF2Cl2, що використовуються в холодильній промисловості й у виробництві аерозолів) призводить до утворення озонових дір.
 • озонові діриОзонові діри – локальні ділянки озоносфери, де концентрація стратосферного озону істотно (на 40 – 50 %) менша за звичайну.
 •  Поява озонових дір становить реальну екологічну небезпеку для відповідного регіону через послаблення захисту всього живого від згубної дії «жорсткого» ультрафіолетового випромінювання.

 

2. Парниковий ефект, тепличний ефект – нагрівання нижніх шарів атмосфери і поверхні Землі внаслідок поглинання водяною парою, вуглекислим газом відбитого від поверхні планети теплового випромінювання.

 • За останні 200 років вміст СО2 в атмосфері зріс майже на 25 %, а температура підвищилася на 0,5 °С.
 • Підвищення концентрації СО2 і СН4 внаслідок спалювання органічного палива зумовлює парниковий ефект.

Прості енергетичні рішення проти змін клімату. Факультативне заняття.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПРЯЧЕТ В СЕБЕ СМОГ? - ЛИВЕНЬ3. Викиди вихлопних газів – основна причина перевищення ГДК токсичних і канцерогенних речовин в атмосфері великих міст й утворення смогів.

 • Смог – видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням часточок пилу, краплин туману, газуватих забруднювачів і диму.
 • Джерелами смогу є й продукти згоряння вугілля, мазуту, дизельного палива (тетраетилсвинець, оксиди Сульфуру).

 

4. Кислотні опади – атмосферні опади, кислотність яких перевищує нормальне значення (рН ≤ 5,5).

 • Кислотні опади та їх екологічні наслідки - Основи екології ...Утворення кислотних опадів внаслідок забруднення атмосфери сульфур(IV) оксидом, оксидами Нітрогену, хлороводнем.
 • Оксиди, що викидаються в атмосферу внаслідок роботи ТЕС і автомобільних двигунів, сполучаються з атмосферною вологою й утворюють дрібні краплинки сульфатної та нітратної кислот, що випадають на поверхню Землі.
 • Фільтруючись у ґрунті, вода кислотних дощів забирає багато необхідних біоелементів (Кальцію, Магнію, Калію, Натрію).

4. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНОГО ПОВІТРЯ НА ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ

1. Забруднення повітря:

 • знижує адаптаційні можливості організму і, як наслідок, стійкість до негативних чинників;
 • підвищує рівень захворюваності, насамперед органів дихальної системи (хронічний бронхіт, бронхіальна астма);
 •  підвищується рівень онкологічних захворювань дихальної системи.
 • населення, яке проживає в місцях з інтенсивним забрудненням атмосферного повітря, підвищується кількість імунодефіцитів.

 

Як на організм людини впливає забруднене повітря. Інфографіка ...

 

5. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

1. Охорона атмосферного повітря – система заходів, пов’язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням і зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних, фізичних і біологічних забруднювачів.

Сталий розвиток країн передбачає регулювання усіх сфер діяльності таким чином, аби економічний розвиток сприяв соціальному благополуччю населення, не завдаючи при цьому шкоди довкіллю.

2. До основних заходів охорони атмосферного повітря належать:

 • економічні заходи (застосування підприємствами екологічних фільтрів, абсорберів для очищення повітря, раціоналізація процесів спалювання, створення безвідходних технологій виробництва);
 • організаційні заходи (створення санітарно-захисних зон для підприємств – джерел забруднення, озеленення й зонування населених місць, перехід на експлуатацію екологічного транспорту, впровадження «зелених» альтернатив);
 • соціальні заходи (контроль технічного стану транспортних засобів, складу палива; утилізація сміття);
 • законодавчі правові заходи (розробка нормативів, стандартів, прийняття законів).

3. Для визначення якості повітря фактичні концентрації забруднювачів порівнюють з ГДК.

На цій основі й формується комплексний індекс забруднення атмосферного повітря (КІЗА).

За цим індексом найбільш забрудненими містами України у 2018 р. (дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського) вважалися:

 • Маріуполь,
 •  Одеса,
 • Луцьк,
 • Дніпро,
 • Київ,
 • Кривий Ріг,
 • Запоріжжя.

Найменш забрудненим повітря було в таких містах:

 • Горішні Плавні Полтавської області,
 •  Ізмаїл,
 • Світловодськ,
 • Чернівці.

У нашій країні правові й організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря визначає Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992).

V. Узагальнення та систематизація знань

1. Самостійна робота з таблицею.

Змінні складники повітря й забруднення атмосфери.

Заповніть таблицю та визначте екологічне значення змінних складників частин повітря в умовах забруднення атмосфери. Сформулюйте висновок про наслідки змін хімічного складу повітря.

Назва

Джерело

Екологічне значення

Вуглекислий газ

 

 

Вуглеводні

 

 

Сульфур (IV) оксид

 

 

Нітроген (IV) оксид

 

 

Тропосферний озон

 

 

Метан

 

 

 

 

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати параграф – 48, підручника (Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл.закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Абетка,    2019. – 256 с. : іл.)

 

 1. Дати відповідь на запитання для самоконтролю ст. - 187
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Горбаньова Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шемовнёва Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 квітня 2020
Переглядів
10159
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку