14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок "Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи." Конспект уроку з хімії 7 клас

Про матеріал

Урок "Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи." Конспект уроку з хімії 7 клас до нього додається ще презентація "Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи."

Перегляд файлу

Тема: Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи.

Мета:- Поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складові частинки  речовини;

        - дати поняття про йони та хімічний елемент;

        - ознайомити учнів із сучасною  українською номенклатурою;

  - формувати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати  причинно-

    наслідкові  зв’язки;

 - розвивати пізнавальну мотивацію, уміння самостійно шукати інформацію;

 - виховувати навички взаємодії та взаємодопомоги.

Тип: засвоєння нових знань.

Базові поняття: атом, йон, хімічний елемент, атомне ядро, електрон, протон, нейтрон.

Обладнання:  ілюстрації портретів  видатних учених; моделі та таблиці будови атома, йонів;  Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; навчальні презентації.

Форми роботи: евристична бесіда, розповідь, «мозковий штурм», робота з опорною схемою, групова робота,  дидактична гра.

 

Хід уроку

І. Організація учнів до роботи. 2 хв

     Давайте привітаємо один одного посмішкою І хай вона буде у нас і в кінці уроку.

 ІІ. Актуалізація опорних знань 3 хв

     Бесіда:- Пригадайте, з яких частинок складаються речовини.

                -Що означає слово «атом»?

                -Чи можна побачити атом?

                -Чи відомо вам, що таке молекула?

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 2 хв

    Вчитель звертає увагу на тему уроку, разом з учнями визначають мету та завдання. (Слайд 1)

 

III.Мотивація навчальної діяльності.  2 хв

На дошці записано  епіграф до  уроку: 

Природа має лиш один секрет -

Чи тут, чи там, у Космосу глибинах,

Все: від малих піщинок до планет -

Із елементів складене єдиних.

                                                  С.Щипачев

На прикінці  уроку треба дати відповідь: « Чи згодні ви з епіграфом уроку?»  

ІV. Вивчення нового матеріалу.   20 хв

1. Повідомлення вчителя.  

     У поемі Тіта Лукреція Кара « Про природу речей» ( I ст. до н. е.) існування в природі небачених частинок доводиться такими фактами:

(фон прибой) (Слайд 2)

Ветер, во-первых, неистово волны бичует,

Рушит громады судов и небесные тучи разносит.

…Стало быть, ветры – частицы, незримые нами,

Раз и по свойствам своим и по действиям могут сравниться

С водами мощных рек, обладающих видимым  телом.

…Далее, запахи мы обоняем различного рода,

Хоть и не видим совсем, как в ноздри они проникают.

…И, наконец, на морском берегу, разбивающем волны,

Платье сыреет всегда, а на солнце вися, высыхает.

Видеть, однако, нельзя, как влага на нем оседает,

Как и не видно того, как от зноя она исчезает.

Значит, дробится волна на такие мельчайшие части,

Что недоступны они совершенно для нашого взора.

 

    Як називаються частинки, про які йдеться мова у творі, мовою сучасної науки?  З яких частинок складаються молекули?  

      Протягом бесіди  колективно складаємо схеми будови речовини: тіла -  речовини  -   молекули,  тіла -  речовини  -  атоми,  тіла -  речовини - йони  (з наведенням прикладів ).   (Слайд 3)

2.Демонстрація презентації:

    - створення атомно-молекулярного вчення    М.В.Ломоносовим

 і Дж. Дальтоном.   (Слайд 4)

 

3. Постановка проблемного запитання: на вашу думку атом - подільна частинка?

     4. «Мозковий штурм».

     У ході висловлювань робимо висновок: атом – це найдрібніша хімічно неподільна частинка   речовини.    (Слайд 5)

5. Розповідь учителя. Відео «Будова атома» 24 с

     6. Робота в зошитах:      

          - заповнення таблиці    Оксиген

 

Частинка атома

Позначення

Маса

Заряд

Протон

р

8

+

Нейтрон

н

8

0

Електрон

е

 

-

   - формування та запис визначення В атомі сумарний заряд протонів дорівнює сумарному заряду електронів, тому атом електронейтральний  (Слайд 6)

 

7. Молекула.  (Слайд 7)

Молекула — найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного існування.    
Так вода, вуглекислий газ, кисень, озон, спирт, крохмаль — речовини молекулярної будови. Молекули — це їхні структурні частинки.
Інші речовини, наприклад алмаз, графіт, кремнезем (річковий пісок) складаються з атомів. Атоми — це їхні структурні частинки.
 

8. Проблемне запитання: що станеться з атомом, якщо він буде приєднувати або віддавати  електрони?

9. Робота з підручником  (стор.43 ).  (Слайд  8)

 Йони - атоми , які втрачають, або  приєднують електрони і стають
               зарядженими частинками

    Розглядаємо схему  будови атомів і іонів Натрію та Хлору. 

    Учні записують у зошиті поняття йон, катіон, аніон.

    Електрон -  це аніон, а катіон - це позитивний йон

10. Формування поняття про хімічний елемент, як окремий вид атомів.

 (Слайд 9)

Нині відомо 118 видів різних атомів, із них 90 зустрічаються в природі і 28 - добуті штучно.Вид атомів із певним зарядом ядра називають  хімічним елементом.
Усі відомі нині речовини, а їх уже майже 20 000 000, утворені атомами різних хімічних елементів. У цій безлічі речовин неможливо було б орієнтуватися, якби не було чудового винаходу, що нагадує азбуку. За пропозицією шведського хіміка Й. Берцеліуса хімічні елементи почали позначати однією або двома літерами їхньої латинської назви.

(слайд 10)Наприклад, Оксиген позначається літерою О від Oxygenium (Оксигеніум), Сульфур — S від Sulfur, Ферум — Fe від Ferrum тощо.

Такою хімічною символікою користуються з 1814р. й досі. Твоє завдання полягає в тім, щоб поступово запам'ятати символи найважливіших хімічних елементів, навчитися їх писати, вимовляти й розуміти, що вони позначають. Зверни увагу: назви хімічних елементів пишуться з великої літери.
Усі хімічні елементи за властивостями поділяють на металічні й неметалічні. До елементів-металів належать Алюміній AI, Натрій Na, Магній Mg тощо, до елементів-неметалів — Оксиген О, Хлор СІ, Фосфор Р тощо. Така класифікація дещо умовна, оскільки між елементами-металами й елементами-неметалами не можна провести чіткої межі, проте ця класифікація широко використовується.

Всі відомі до 1869 року хімічні елементи , а їх було відомо на той час 63 елементи, систематизував та записав в таблицю Д.І.Менделєєв, (слайд 11) ця таблиця названа в його честь. (слайд 12)

Давайте ознайомимося з таблицею.

Хімічні елементи розповсюджені в усьому Всесвіті, а на планеті Земля найбільше  зустрічаються: Оксиген, Силіцій, Алюміній, Ферум. (слайд 13)

А ви знаете, що наше з вами тіло складається з хімічних елементів? (слайд 14)

Знайомимося з роздатковим матеріалом.

    V. Закріплення нового матеріалу. (слайд 15)

 Робота в  групах за картками.

№1

1). Атом – це …

2). Катіон – це …

3). Із запропонованих сполук  Н2O, Нe, НNO3, НgO, NН3, Н2SO4, NaOН  випишіть формули речовин, до складу яких входять атоми Гідрогену. (слайд 16)

4). Зайвий йон?  а) Н+     б)  К+    в) ОН-     г) Al3+(слайд 17)

5)  Який символ відповідає Карбону:  а) К     б)  Са    в) С     г) Со (слайд 18)

№2

1). Хімічний елемент – це …

2). Аніон – це …

3). Із запропонованих сполук Н2SO3, Os, KOН,  СоCl2, Н2O2,O3, МоS2   випишіть формули речовин, до складу яких входять атоми Оксигену.

4). Зайвий йон?  а) S2-     б)  Na+    в) Cl-     г) NO3-

5)  Який символ відповідає Фepуму:  а) F     б)  Fe    в) Fr     г) Fm 

VI. Узагальнення нового матеріалу.

    1.Дидактична   гра « Так чи ні?». (слайд 19)Фронтальна бесіда за питаннями:

- молекула - подільна частинка? +

-уявлення про існування двох видів найдрібніших частинок речовини — атомів і молекул вперше запропонував М.Ломоносов? +

- атом -  найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини? +

- йон - це нейтральна частинка? -

- електрон -  це аніон? +

- катіон - це позитивний йон?+

- заряд протона +1? +

- маса нейтрона дорівнює 0?-

- протони знаходяться у ядрі атому?+

- хімічний елемент -  це речовина?-

    2.Картки «Хімічні елементи» (слайд 20)

Берилій, Карбон,Флуор, Натрій, Кальцій,Хлор, Калій, Гідроген, Магній, Оксиген,

 Літій, Нітроген

VII. Підбиття  підсумків роботи учнів на уроці. (виставлення оцінок)

     VIII. Рефлексія:  Що корисного ви дізналися на уроці?

                                   Чи згодні ви з епіграфом уроку? (слайд 21)

                                   Як ваш настрій?

IХ.  Домашнє завдання: (слайд 22) прочитати параграф 6 ( підручник П.П.Попель, Л.С.Крикля)  стор.41- 45 і  відповісти на запитання №№ 39 - 41 стор. 48. Підготувати повідомлення (презентації) про походження назви хімічних елементів.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Городецька Марія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
14 січня 2018
Переглядів
3986
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку