2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Урок біології в 9 класі на тему " Закони Менделя,їх статистичний характер"

Про матеріал
В конспекті розкрито форми і методи роботи,які сприяють інтелектуальному розвитку учнів підчас вивчення теми "Закономірності успадкування ознак",розвиткуїх ерудиції та сприяють кращому засвоєнню матеріалу теми. Матеріал рекомендовано використати при підготовці учнів до ЗНО.
Перегляд файлу

Плетена Тетяна  Володимирівна вчитель біології,

вчитель вищої категорії,

старший вчитель НВК №240 «Соціум»,м.Київ

 

Урок біології у 9 класі

 

 

Тема розділу . Закономірності успадкування ознак..

Тема уроку .Закони Грегора Менделя, їх статистичний характер.

Мета:  - розширити знання про генетичні поняття, з’ясувати                                        

                особливості при схрещуванні організмі;

 • розвивати вміння порівнювати, систематизувати, використовувати знання на практиці;
 • виховувати почуття патріотизму.

Обладнання: - портрет Менделя, модель ДНК,РНК, настільна таблиця,    хромосомний механізм.

Форма проведення: урок-гра

Тип уроку: -  урок перевірки і корекції знань , умінь,навичок.

 

Структура уроку

Повідомлення  теми, мети, завдань.

 

                                                              Що це за дивовижне створіння – людина!

                                                              Яка шляхетна розумом!

                                                              Яка безмежна у своїх здібностях…

                                                                                          В. Шекспір.

 

Вчитель: Те що ми – дивовижне створіння і розумні, ми доведемо на сьогоднішньому уроці завдяки знань із розділу « Генетика», урок проведемо у вигляді біологічного турніру – двобою. У нас є дві команди.

 

План уроку

 1. Бліц – тур (теоретична частина двобою).
 2. Термінологічна дуель.
 3. Двобій капітанів.
 4. Змагання між змаганнями команд (розв’язування задач).
 5. Підведення підсумків

 

I. Бліц – тур.

 1. Що вивчає генетика?(Генетика – це наука , яка вивчає закономірності спадковості та мінливості )   
 2. Який вчений запропонував термін «Генетика» (Бетсон - 1906)      
 3. Що є предметом дослідження генетики?(Ознаки живих організмів, які успадковуються)
 4. Хто відкрив закономірності успадкування  ознак? (Мендель -1865)
 5. Які методи застосував Мендель, вивчаючі закономірності спадковості й мінливості?(метод гібридологічних досліджень)
 6. Скільки законів спадкової мінливості відкрив Мендель (3)
 7.  В чому полягає суть першого   закону Менделя?(закон одноманітності першого покоління: у фенотипі гібридів першого покоління проявляється лише один із двох станів ознаки - домінантна )
 8. Суть другого закону Менделя (закон розчеплення: при схрещуванні гібридів першого покоління між собою їхніх нащадків спостерігається явище розщеплення ознак за фенотипом 3:1, за генотипом 1:2:1)
 9. Суть третього закону Менделя ( закон незалежного комбінування ознак: при ди- або полігібидному  схрещуванню розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших)
 10.  Які типи гамет утворюють організми з генотипом ААВВ; АаВВ; ааВВ; Ааbb; АаВb?         

11.Як називають ознаку, яка не проявляється у гібридів першого покоління при  моно гібридному схрещенні?(рецесивна ознака)

12.Скільки станів ознаки враховують при моно гібридному схрещенні?(2 стани: рецесивний та домінантний стани)

13.У якому столітті та на яких рослинах проводив свої досліди Грегор Мендель?(у 18 столітті на горосі посівному)

14.Якерозчеплення за генотипом спостерігається при моно гібридному схрещенні у першому поколінні? (100% гетерозиготних)

15.Які ознаки гороху посівного вивчав Г. Мендель? (колір та поверхня)

16.Що таке чисті лінії?(це генотипно однорідні нащадки однієї особини, одержанні внаслідок самозапилення)

17.В чому полягає особливість проміжного успадкування?(характерний частковий прояв ознаки батька та частковий прояв ознаки матері)

18.Що таке генетична карта? (карта, в якій зазначено порядок розташування, відносні відстані в певній хромосом)

19.Який метод генетики полягає у вивченні родоводів організмів?(генеалогічний)

20.Як позначаються домінантні алелі?(великими літерами латинського алфавіту)

 

II. Термінологічна дуель

 

Ген – це частина молекули ДНК, яка несе спадкову інформацію.

Мінливість – це властивість організму набувати нових ознак в процесі розвитку.

Спадковість – це властивість живих організмів передавати ознаки від предків до потомства.

Гомозигота – клітина, яка містить однакові алелі певних генів.

Домінантна ознака – ознака, яка завжди проявляється в присутності іншої.

Рецесивна ознака – ознака, яка не проявляється під дією іншої.

Аутосоми – хромосоми, за якими чоловічі і жіночі статі не відрізняються одна від одної.

Фенотип – сукупність усіх ознак і властивостей організму.

Генотип – сукупність генотичної інформації закодованої в генах окремої клітини або цілого організму.

Геном – це сукупність генів галоїдного набору хромосом.

Алель – різні стани одного гену.

Плейотропія – залежність кількох ознак від одного гена.

Гібриди – нащадки, одержані від гібридизації.

 

 

Ш.Двобій між капітанами

 

 1. Задачі для усного розв’язування

 

- У пшениці алель карликовості домінує над алелем нормального зросту. Які генотипи вихідних форм, якщо в потомстві 1/4 рослин нормального росту.

 

- До кутка живої природи принесли двох чорних морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Але в наступному поколінні серед їхніх потомків з'явилися коричневі. Які висновки можна зробити про генотип батьківських особин?

 

 

 1. Скласти задачу
 2. Кроссворд

 

 

 

 

 

 

 

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               Закономірності спадковості та мінливості організмів досліджує наука …………  .       
 2. Елементарною одиницею спадковості є ……  .      
 3. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини або цілого організму, називають ………..  .                 
 4. ……………… - здатність живих організмів передавати свої ознаки і особливості індивідуального розвитку нащадкам.      
 5. …………….. -  здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку.        
 6. Нащадків, одержаних від схрещування організмів, які відрізняються певними станами однієї або кількох спадкових ознак називають ……... .

 

 1. Диплоїдну або поліплоїдну клітину (особину), гомологічні хромосоми якої несуть різні алелі певних генів називають ……….  .         
 2. Диплоїдну або поліплоїдну клітину (особину), гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певних генів називають………….  .     

 

 

 

 

 

 

 

 

6г

3

і

б

р

и

д

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

5м

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

8г

 

і

 

 

 

 

 

 

7г

1

е

т

е

р

о

з

и

г

о

т

н

о

ю

 

 

 

 

е

 

и

 

 

 

 

 

 

м

 

л

 

 

 

 

2г

е

н

 

п

 

 

 

 

 

 

о

 

и

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

з

 

в

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

и

 

і

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

г

 

с

 

 

4с

п

а

д

к

о

в

і

с

т

ь

 

 

о

 

т

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Задача для письмового розв’язування
 • При схрещуванні сірих курей з білими все потомство виявилось сірим. Внаслідок другого схрещування цього сірого потомства знову з білим одержано 172 особини, з яких було 85 білих і 87 сірих. Які генотипи вихідних форм і їхніх потомків в обох схрещуваннях?

 

 • У вівса ранньостиглість домінує над пізньостиглістю. На дослідній ділянці від схрещування пізньостиглого вівса з гетерозиготним ранньостиглим одержано 69134 рослини раннього дозрівання. Визначте число пізньостиглих рослин.
 •  

Змагання між учасниками команд ( розвязування  задач)

 • У левової пащі рослини з широкими листками при схрещуванні між собою завжди дають потомство з широкими листками, а рослини з вузькими листками - потомство з вузькими листками. При схрещуванні вузьколисткової особини з широколистковою виникають рослини з листками проміжної ширини, -Яким буде потомство від схрещування двох особин з листками проміжної ширини?
 • У пшениці безостість (D)  не повністю домінує над остистістю (d) - Яке потомство слід чекати в F1, від схрещування гомозиготної безостої пшениці з гомозиготною остистою пшеницею?
 • У курей породи плімутрок домінантний ген сірого забарвлення оперення (Р) локалізований в Z-хромосомі. Його рецесивна алель викликає чорне забарвлення оперення, а) Гомозиготний сірий півень схрещений з чорною куркою. Визначте фенотип F1, (окремо для півників і для курочок).
 • У собак чорний колір шерсті домінує над кофейним, а коротка шерсть - над довгою. Обидві пари генів знаходяться у різних хромосомах, а) Який відсоток чорних короткошерстих щенят можна чекати від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома ознаками?

 

IV, Підведення підсумків

 

Команда 1

Команда 2

1.Бліц-тур

 

 

2.Термінологічна дуель

 

 

3.Змагання по задачам

 

 

4.Двобій капітанів

 

 

Всього

 

 

 

V. Домашнє завдання.

Повторити & 31

Розв'язати   задачі робочого зошиту

1

 

doc
Додав(-ла)
Плетена Тетяна
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
1042
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку