24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Будова та різноманітність квіток"

Про матеріал

Тема уроку: Будова та різноманітність квіток Лабораторна робота № 9 «Будова та різноманітність квіток»

Мета: поглибити знання учнів про генеративні органи рослини; сфор­мувати поняття про квітку як основний генеративний орган, вивчити будову квітки, їх різно­манітність, біологічне значення; формувати вміння розпізнавані квітки одностатеві й двостатеві; розглянути різні форми квіток і звернути увагу на їхній тип си­метрії; знаходити спільні озна­ки в будові квіток різних рослин; розвинути вміння порівнювати, узагальнювати, логічно мисли­ти, робити висновки; розвинути пізнавальний інтерес; виховувати бережне ставлення до природи.

Перегляд файлу

Тема: Будова та різноманітність квіток Лабораторна робота № 9 «Будова та різноманітність квіток»

Мета: поглибити знання учнів про генеративні органи рослини; сфор­мувати поняття про квітку як основний генеративний орган, вивчити будову квітки, їх різно­манітність, біологічне значення; формувати вміння розпізнавані квітки одностатеві й двостатеві; розглянути різні форми квіток і звернути увагу на їхній тип си­метрії; знаходити спільні озна­ки в будові квіток різних рослин; розвинути вміння порівнювати, узагальнювати, логічно мисли­ти, робити висновки; розвинути пізнавальний інтерес; виховувати бережне ставлення до природи.

Обладнання: таблиці «Будова  квітки», «Різноманітність квіток», ма­люнки, кімнатні рослини з різни­ми типами квіток, гербарій, живі осінні квіти.

 Тип уроку: засвоєння нових знань, формування практичних умінь і навичок.

Методи та методичні прийоми: словесні( бесіда), лабораторні досліди, загально логічні.

Хронометраж уроку.

 1. Організаційний момент – 1хв.
 2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності – 3хв.
 3. Актуалізація теоретичних знань – 3хв.
 4. Виклад вчителем нового матеріалу –23хв.
 5. Узагальнення та закріплення нового матеріалу –12хв.
 6. Підсумок уроку – 2хв.
 7. Виставляння оцінок та їх мотивація – 2хв.
 8. Інструктаж з домашнього завдання –3хв

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Квіти - це найкращий витвір приро­ди, які в рослин виникли задовго до того, як на Землі з'явилася людина. Іноді нам здасться, що квіти виникли для того, щоб ми могли ними милу­ватися й передавати найрізноманіт­ніші почуття: любові, поваги.

Квіти  пробуджують фантазію, повер­тають бадьорість, покращують на­стрій, їх дарують один одному у свят­кові дні.

В усі часи люди вшановували кві­ти. Про них написано багато пісень та віршів.

Слів на описи не грачу,

слоном не передаси їх земної безсловесної,

дивовижної краси.

Люди дивляться; п'яніють,

 в них кохаються віки.

Нареченим їх дарують,

заплітають у вінки.

Ними кожен свою радість,

власне щастя назива,

 Квіти часто нам говорять

 втричі більше, ніж слова.

Проблемне питання. Доведіть, що квітка — найважливіший генератив­ний орган рослини.

 

IIІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Індивідуальні завдання

Біля дошки працює двоє учнів.

Завдання:

Для 1 -го учня: скласти схему «Спосо­би вегетативного розмноження».

Для 2-го учня: розшифруйте термі­ни: вегетативні органи, генеративні органи, спора.

2. Бесіда за метолом  «Мікрофон»

• Що таке розмноження?

• Які типи розмноження пластині для рослин?

• Яке розмноження називають ве­гетативним?

• Що лежить в основі вегетативного розмноження?

• Яке розмноження називають штучним?

• Яке біологічне значення  вегетативного розмноження?

IV. Вивчення нового матеріалу

І. Пояснення вчителя з елементами бесіди

Типи квіток

 

Одностатеві Двостатеві Нестатеві

 (є тичинки й (немає не тичинок,

 маточки) груша, ні маточок)

 абрикос ромашка,

 сояшник

тичинкові  маточкові

(є тільки тичинки) (є тільки маточки)

береза, кукурудза тополя, верба

Квітка — це пристосування,яке квіт­кова рослина утворила для статевого розмноження, саме тому її називають генеративним органом. Використо­вуючи модель квітки (додаток А), разом з учнями розбираємо її будову, для кращого запам’ятовування  складає­мо опорні схеми.

Квітка кріпиться до стебла квітко­ніжкою. Будова квітки: маточка, пі­чники, оцвітина (чашолистки й пе­люстки).

 

 

Чашечка (сукупність чашолистків)

 

зрослолиста  роздільнолиста

Віночок (сукупність пелюстків)

 

роздільно­пелюстковий                                                     зрослопелюстковий

 

Оцвітина

(сукупність чашолистків і пелюсток)

 

проста (є лише подвійна подвійна (є і

чашолистки або пелюстки)     чашолистки й

 пелюстки)

Квітки без оцвітини називають го­лими. 

Робота і зошитом

Учні підписують частини квітки та будову маточки й тичинки.

2. Різноманітність квіток

Розповідь з використанням таблиць, малюнків підручника та доповненням опорних схем у робочому зошиті

— Які рослини називають дводомни­ми? однодомними?

Учні знаходять відповіді в підручни­ку, складають опорну схему.

 

Рослини

 

 

однодомні (чоловічі й жіночі  Двоманітні(чолові-

квітки на одній рослині – огірок, чі й жіночі квітки на

кукурудза, береза,дуб) різних рослинах- 

 верба, тополя,

 конопля)

 

Розрізняють квіти

 

 

         правильні  неправильні Асиметричні-

(актиноморфні) - (зигоморфні)- не можна прове-

можна провести можна провести сти жодної осі

дві й більше осей лише одну вісь  симетрії-

симетрії (лілія,груша) симетрії (горох, гладіолус,

 квасоля) канни, каштан

 

 

3. Повідомлення учнів творчої групи (учні підготували завдання заздалегідь, під керівництвом учителя)

НАЙБІЛЬШІ Й НАЙМЕНШІ

Найбільші квіти в рафлезії. Це рос­лина Індонезії і Філіппінських ост­ровів. Вона паразитує на коренях і стеблах тропічних рослин і назовні випускає дише квітку. її бутон схо­жий на головку капусти, а розтуле­на червона квітка складається з п'яти величезних пелюсток. Квітка має близько 1 м у діаметрі іі важить до 6 кг. Вона має сильний трупний за­пах, що приваблює мух і жуків. Іно­ді рафлезію називають квіткою сло­на, і не лише за її розміри. Роздавлю­ючи її плоди ногами, слони перено­сять насіння іі «висівають» його на своїх стежках.

Найменша квітка — не більша за го­ловку булавки — у ряски  безкорінцевої, яка живе в стоячих водоймах.

МЕКСИКАНСЬКА КВІТКА-РУКА

Уперше глянувши на мексиканське дерево під час цвітіння, людина відчуває, як по гіду в неї починають бігати мурашки: квітки дерева ма­ють моторошну схожість із кистя­ми рук людини, простягненими в усі боки.

Криваво-червоний колір робить їх настільки ж красивими, скільки зло­вісними. Не дивно, індійці мек­сиканського нагір'я ставляться до нього дерева з побожністю, а раніше відводили йому особливе місце у сво­їх релігійних обрядах. Цей тридця­тиметровий велетень з родини шо­коладних дерев, стовбур якого має до 2 м у діаметрі, часто трапляєть­ся у вологих мішаних лісах Мексики І Гватемали. Його квітки завбільшки з чималий кулак сидять у шкірястих чашечках, що мають 8—10 см у по­перечнику. З такої чашечки підніма­ються «зап'ястки» й «пальці», навіть з «нігтями». Ці «застиглі руки» (ти­чинка й маточка) витикаються з листя близько двох тижнів, після чого по­чинають в'янути. У чашечці скупчу­ється сік, смак якого нагадує смаже­ний хліб з водою.

 

                чашолистки         пелюстки

 

 

квітконіжка       Квітка квітколоже

 

 

 

 маточки тичинки

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Творча лабораторія»

Клас об'єднується в різнорівневі гру­пи для виконання лабораторної ро­бот.

Інструктивна картка

 Тема: Будова й різноманітність квіток

Мета: формувати вміння описувати форму й зовнішню будову органів за планом;

розвивати вміння елементарного розрізняння, порівняння і визначення основних

ознак органів.

Обладнання та натуральні об'єкти: лупи; препарувальні голки; муляжі квіток; живі квітки для загальної та індивідуальної роботи

Хід роботи:

 1. Розгляньте квітку, знайдіть квітконіжку й квітколоже, чашолистки, пелюстки, тичинки й маточки.(додаток Б)
 2. Підрахуйте кількість чашолистків, пелюсток, тичинок і маточок. Зверніть ува­гу на те, чи зрослися чашолистки й пелюстки між собою, чи ні, правильна чи непра­вильна квітка.
 3. Розгляньте квітку вишні й опишіть її за таким планом: тип оцвітини, тип чашечки, тип віночка, тип квітки за симетрією, тип квітки за статтю, формула квітки.
 4. Замалюйте будову квітки в робочий зошит і підпишіть назви її частин.
 5. Зробіть висновки до роботи, записавши в зошиті відповіді на запитання. Чому квітка є видозміненим пагоном?Які особливості будови квітки свідчать про те, що во­на є органом розмноження? Чим квітки відрізняються?

 

VI. Узагальнення й систематизація знань учнів

(робота в групах)

1. Методика «Асоціативний кущ»

Завдання

Складіть асоціативний куш до понят­тя «квітка» (схема).

2. Вставте пропущені слова.

* Головними частинами квітками є...

* Оцвітину квітки утворюють...

*  Оцвітина виконує функцію...

*   За симетрією квітки бувають...

* Якшо у квітці є чашечка й віно­чок, оцвітина називається...

* Квітка без оцвітини називаєть­ся...

3. Знайдіть зайве слово й поясніть чому саме його ви обрали

Квітколоже, чашолистки, пелюстки, приймочка, маточка, тичинки.

VII. Підсумки уроку

Учні зачитують проблемне питання, описане на дошці, і дають на ньо­го відповідь.

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати 18 параграф під­ручника, автор В.І. Соболь

Дати відповіді на запитання після параграфа.

Творче завдання: скласти кросворд «Квітка», підготувати цікаве повідом­лення про суцвіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

docx
Додано
10 січня 2018
Переглядів
2455
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку