Урок "Царства живих організмів"

Про матеріал

Методична розробка "Царства живої природи" містить детальний опис проведення вступного уроку до курсу "Біологія, 6 клас".

Мета уроку: актуалізувати, розширити і систематизувати знання учнів про царства живої природи.

В розробці описані:

 • прийоми створення опорної схеми "Класифікація живих організмів" шляхом порівняння представників різних царств,
 • прийоми формування навичок створення порівняльних таблиць
 • прийоми використання порівняльних таблиць для систематизації навчального матеріалу, розвитку навичок порівняльного аналізу та системного мислення учнів.


Перегляд файлу

Урок № 1

Тема: Царства живої природи

 

Мета та завдання:

Знання

 1. Актуалізувати  знання учнів про властивості живих істот, та науку біологію
 2. Сформувати знання про систематику сучасного органічного святу ( імперії , надцарства, царства)
 3. Актуалізувати та розширити знання учнів про головні ознаки організмів різних царств
 4. Формувати попередні знання про будову клітини (прокаріоти-еукаріоти), про процеси живлення живих організмів (автотрофи-гетеротрофи)

Діяльність

 1. Формувати навички системного мислення учнів
 2. Формувати навички роботи в парах
 3. Формувати навички керованого читання
 4. Формувати навички роботи з порівняльними таблицями та опорними схемами
 5. Формувати навички розгорнутої мови з використанням біологічних понять
 6. Формувати навички порівняльного аналізу

Ставлення

 1. Розширити  попередні екологічні уявлення про місце організмів різних царств у природі та їх роль в колообігу речовин.

 

 

Місце уроку в темі:

Вступний урок навчального року.

Урок актуалізації та засвоєння нових знань.

Урок формування системного мислення

Урок формування навичок обробки інформації

 

Обладнання:

Навчальна презентація

Навчальні тексти для роботи в парах (кероване читання)

Опорні схеми

Папірці для рефлексії («Чарівна скриня»)

 

 

Біологічний словничок

Біологія         Еукаріоти             Автотрофи

Біосфера       Прокаріоти           Гетеротрофи

 

 

Форма організації  навчального процесу:

Фронтальна робота с класом, робота в парах, інтерактивні вправи

 

Хід уроку:

 

І. Організаційний момент. Знайомство з класом.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

 1. Актуалізація знань учнів про властивості живих організмів, які вони отримали  з курсу «Природознавство».

Питання до учнів :

 1. У попередніх класах ви неодноразово зверталися до понять «жива та нежива природа». За якими ознаками вам вдається розрізнити живі істоти від об’єктів неживої природи?

(слайд 2)

 

 1. Яка наука вивчає живі істоти?  Чому вона має саме таку назву?

 

Запис у робочому зошити: Біологія – наука про життя.

 «Біос» (грецьк.) - життя, «Логос» (грецьк.) - наука.

Цей термін ввів в науку відомий французький вчений Ж.Б. Ламарк у 1802 р.

(слайд 3)

 

 

 1. Мотивація  та повідомлення теми мети і завдань уроку.

Сьогодні ви починаєте вивчати біологію, або дуже цікавий світ живих істот, до яких також належить і людина. На протязі декількох років ви отримаєте дуже важливі і корисні для вашого життя знання. Але сьогодні  я хочу не тільки надати вам де-яку наукову інформацію, але ї хочу  почути все те, що вам вже відомо.

Тому запрошую вас до плідної співпраці!    І тому починаємо!

 

Питання до учнів:

 1. Чи знаєте ви, коли  життя виникло на Землі  і як зветься сукупність усіх живих істот?

(Очікувана відповідь: Життя виникло на Землі за сучасними поглядами вчених близько 5 млрд років тому.  За цей проміжок часу траплялося багато катаклізмів, в результаті яких і сформувалася сучасна жива оболонка – Біосфера.)

(слайд 4)

 1. Чи знаєте ви, які живі організми складають Біосферу?

(слайд 5)

Для допомоги я пропоную вам роздивитися декілька фотографій та дати відповідь.

 

Вчитель демонструє фотографії різних організмів Папка «Фотографії для 1 уроку»), учні називають, до яких груп вони належать (гриби, рослини, тварини, бактерії, віруси).

 

 

 1. Молодці, ви тільки що назвали 5 царств живої природи! І я  бачу, що  ви дуже обізнані!

(слайд 6)

 

Але щось осталося за межами ваших знань та вмінь.

Наприклад, що об’єднує організми, а що розрізняє. Які зв’язки мж різними царствами існують в природі?

 

 

Тому нам потрібно визначитися з метою та завданнями нашого уроку ( учні висловлюються. Вчитель, піймав необхідну відповідь, звертає увагу учнів і пропонує записати тему уроку «Царства живої природи» а завдання: розширити та систематизувати знання з теми)

(слайд 7)

 

 

 

ІІІ. Основна частина

 

 1. Формування  знань про систему живої природи     

 

Вчитель пропонує учням зображення представників різних царств.

 

Питання до учнів ( прийом Знайдіть зайве):

 1. Роздивиться уважно та знайдіть царство, яке не схоже на чотирьох інших.

(слайд 8)

 Для допомоги я пропоную вам підказку: «Це – клітинки  рослин, тварин, грибів, навіть бактерій, а це частинки вірусу»

(слайд 9)

 

Давайте цю отриману інформацію запишемо у зошити у вигляді схеми.

(Учні в зошитах, а вчитель на дошці починають викреслювати схему класифікації живих організмів. ДОДАТОК 1)

 

 1. Ми відокремили царство Віруси як Імперію Неклітинних, і звертаємо увагу на клітинки останніх царств. Знайдіть на зображенні якусь спільну ознаку у трьох з них.

(слайд 10)

 (учні знаходять ядро і формують висновок, про те що, бактерії – це клітинні організми, які не мають ядра.)

Вчитель доповнює думку тим, що вчені, з’ясував теж саме, поділили імперію Клітинні на 2 надцарства – Прокаріоти та Еукаріоти за наявністю ядра ( «Каріон» (грецьк.)  – ядро)

(слайд 11)

 

 1. Чи можете ви дати чітке визначення, хто такі Еукаріоти, хто такі Прокаріоти?

Вчитель вимагає від учнів створення наукового визначення, як то: «Прокаріоти – організми, в клітинах котрих відсутнє ядро. Еукаріоти- організми, в клітинах котрих присутнє ядро». Ці визначення учні теж записують до зошитів.

 

(Учні в зошитах, а вчитель на дошці завершують викреслювати схему класифікації живих організмів.)

 

 1. Формування навичок роботи з опорною схему класифікації живих організмів.

 

В нас тепер є дуже зручна в використанні схема. Давайте перевіримо як нею користуватися

Назвіть систематичне положення наступних організмів: Панда, Латаття біле, Лактобактерії, Білий гриб ( слайди 12-15)

 

 1. Актуалізація та розширення знань учнів про особливості царств живої природи. Формування навичок роботи з текстовою інформацій і виготовленням порівняльних таблиць

 

 1. Формування вмінь створювати порівняльні таблички

 

Вчитель: Я бачу, що ви опанували перший крок для досягнення мети нашого уроку, але в нас є ще запитання. Наприклад, зможете лі ви чітко назвати основні ознаки представників різних царств. Чим вони відрізняються, чим вони схожі? Мабуть, ні. Тому нам потрібно це зробити.

 І будемо ми це робити, як досвідчені   вчені. Згодні. Тому відкриваємо зошити, беремо лінійку та олівець і виготовляємо табличку.

 

Спочатку треба визначити кількість стовпчиків.

Ми будемо порівнювати 5 царств живої природи. І повинен бути ще один стовпчик для питань, за якими ми це будемо робити. Тому робимо 6 стовпчиків.

(вчитель викреслює на дошці стовпці)

 

Тепер, підписуємо кожний стовпчик.

(слайд 16)

 

Молодці. А тепер найголовніше: за якими характеристиками ми будемо порівнювати ці царства?

(Учні висловлюються, самостійно визначають  план опрацювання навчального тексту:

Особливості будови та життєдіяльності, Живлення, Роль в природі.)

Впишіть план порівняння в відповідні строчки таблички

(слайди17, 18)

 

 1. Формування вмінь опрацювання навчального тексту за планом ( кероване читання).

Порівняльні таблички готові. І ми з вами готови до роботи. Тому ви отримаєте навчальний текст  і разом с сосудом по парті знаходите необхідну інформацію.

 Потім  ви вписуєте необхідну інформацію до себе  в зошити. Для цього вам знадобиться не більше 5 хвилиночок.

 ( Кожна парта отримує інформацію про одне з царств)

 

Царство Рослини

Рослини можуть бути одноклітинними і багатоклітинними. У багатоклітинних рослин наявні органи – корінь, стебло, листки. Рослини – автотрофи: вони здатні до фотосинтезу, живляться за допомогою сонячного світла. Для цього вони містять зелену речовину – хлорофіл.  Рослини  виробляють органічні речовини для живлення тварин і грибів, а також кисень для дихання майже всіх живих істот.

 

Царство Тварини

Тварини можуть бути одноклітинними і багатоклітинними. У багатоклітинних тварин тіло складається з органів, які об’єднуються в системи органів. Наприклад, травна, або нервова система. Тварини активно рухаються і здатні реагувати на подразнення за допомогою рефлексів.

Тварини гетеротрофи: вони живляться готовими органічними речовинами (рослинами або іншими тваринами). Тому в природі вони забезпечують колообіг речовин та енергії.

 

Царство Гриби

Гриби можуть бути одноклітинними і багатоклітинними. Тіло грибів – грибниця – побудовано з тонких білих ниточок – гифів. Гриби існують в грунті, а на поверхні з’являються тільки плодові тіла, які забезпечують розмноження грибів. Гриби – гетеротрофи: вони живляться готовими органічними речовинами ( мертвими  рослинами та тваринами). Тому в природі вони виконують роль санітарів: розкладають органічні речовини до мінеральних солей, тим підвищують родючість ґрунтів.

 

 

Царство Дроб’янки

Дроб’янки, або Бактерії, - одноклітинні організми, які можна побачити тільки в мікроскоп. Тому їх називають мікроорганізмами.  Дуже швидко розмножуються. Більшість бактерій – гетеротрофи: вони живляться готовими органічними речовинами. Серед бактерій є паразити, які викликають хвороби рослин і тварин. В природі бактерії виконують роль санітарів: розкладають органічні речовини до мінеральних солей, тим підвищують родючість ґрунтів.

 

 

Царство Віруси

Віруси – неклітинні форми життя. Це малесенькі частинки, які не здатні до живлення, дихання, росту та розвитку. Але, коли вони потрапляють у живі клітини, тоді вони «оживають», починають розмножуватися і тим убивають клітини, а організм рослини, тварини або людини починає хворіти. Тому віруси називають «внутріклітинними паразитами».

 

 

 1. Формування вмінь висловлювати власні думки

По закінченні опрацювання текстів, учні ознайомлюють клас із своїми записами, усі учні або перевіряють свій варіант опрацювання тексту, або вписують нову для себе інформацію.  В разі необхідності, вчитель корегує записи та думки учнів.

(слайди 18-23)

 

Результатом цього етапу повинна бути заповнена у зошитах порівняльна табличка

 (слайд 23)

 

 1. Формування вміння користуватися порівняльними табличками.

 

Вчитель:Тепер ви можете користуватися власними записами як підказками для виконання наступних завдань

 

4.1. Робота зі строчкою «Особливості будови та життєдіяльності»

 • Складіть рядок організмів за будовою від найпростішого до найскладнішого (слайд24)
 • Яка ознака об’єднує Рослини, Тварини, Гриби і Дроб’янки?  (Слайд 25)
 • Яка ознака об’єднує Рослини, Тварини, Гриби? (Слайд 26)
 • Яка особливість об’єднує Рослини і Тварини (Слайд 27)
 • Чим тварини відрізняються від рослин та грибів? (Слайд 28)

 

4.2. Робота зі строчкою «Живлення».

 • Серед царств одне принципово відрізняється від інших за ознакою «Живлення» Яке? (Слайд 29)
 • Серед клітинних знайдіть зайве за типом живлення. (слайд 30)

 

 • А як ви зрозуміли, чим відрізняються автотрофи від гетеротрофів? ( слайд 31)

За висловлюваннями учнів в зошит записують визначення понять

Автотрофи – організми, які виробляють фотосинтез, живляться завдяки сонячному світлу.

Гетеротрофи – організми, які живляться готовими органічними речовинами

 

4.3. Робота зі строчкою «Роль в природі».

(слайд 32)

Організми всіх царств існують поряд. Більш того, вони тісно пов’язані один з одним.

За цією схемою харчового ланцюжка встановіть роль  рослин, тварин, грибів та бактерій в природі. Який між ними зв’язок? Яку з цих груп організмів ви вважаєте найголовнішою? Якій процес вони забезпечують разом?

(Учні висловлюються, потім вони формулюють  висновок, що всі організми важливі, тому що вони забезпечують перетворення  та колообіг речовин  та енергії.)

 

 

 

ІV.  Заключна частина

 1. Рефлексія   (вправа «Чарівна скриня»)

(слайди 33,34)

Вчитель: Молодці, ви дуже гарно працювали, щось дізналися та чомусь навчилися. Щось вас дуже зацікавило. На закінчення нашого уроку я пропоную вам ще одну вправу. На цих папірцях запишіть, будь ласка, тільки одне речення: «Я дізнався, що…?» або «Я навчився…?» або «Хочу спитати про..?»

 

А тепер надаю вам слово.  Що нового ви дізналися? Дякую.

Тепер черга тих, хто чомусь навчився. Цікаво, чому? Дякую

А тепер слово мають ті діти, хто хоче щось запитати… Дякую.

На всі запитання ви обов’язково отримуєте відповіді.

 

А щоб я щось не забула, складіть ваші папірці у цю скриньку. Вона дійсно чарівна, бо містить і ваші знання, і ваші вміння, і вашу зацікавленість!

 

 1. Домашнє завдання

Я з радістю  відповіла би на всі ваші запитання, але … це вже неможливо на сьогоднішньому уроці. Нам залишилося декілька хвилин на домашнє завдання.

 Обов’язково опрацювати записи у зошитах, вміти описувати, розрізняти та порівнювати організми за допомогою схеми та порівняльної таблички. А ще вам допоможе підручник параграфи 1, 2,3. І окремо зверніть увагу на нові поняття уроку. Повторіть їх визначення.

(слайди 35, 36).

 

А ще мені потрібна ваша допомога. Справа в тому, що я ще не спланувала  вивчення біології в цьому році.  Ніяк не можу для себе вирішити, з якого царства слід починати вивчати біологію. Може ви зможете мені надати корисні поради? Подумайте над моєю проблемою, будь ласка. Я обов’язково прислухаюсь до вашої думки.

(слайд 37)

 

Дякую за урок! (слайд 38)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Опорна схема Класифікація живих організмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
6253
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку