24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Урок: "Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей."

Про матеріал
Тема: «Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.» Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Цілі уроку: - дидактична: сформувати в учнів знання про чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей ; сприяти формуванню наукового інтересу до вивчення природознавства; - розвивальна: розвивати вміння розпізнавати чисті речовини і суміші, застосовувати набуті знання на практиці в різних умовах; - виховна: виховувати наукове пізнання світу, спостережливість, уважність. Обладнання: підручники, картинки з різними хімічними елементами, речовинами і сумішами, цукор, аркуш паперу, залізні ощурки, посудина з водою. Основні методи навчання: Бесіда, аналогія, порівняння, частково-пошуковий, гра. Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: Фронтальна та індивідуальна робота .
Перегляд файлу

План-конспект уроку № 13.

Тема: «Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.»

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Цілі уроку:

 • дидактична: сформувати в учнів знання про чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей ; сприяти формуванню наукового інтересу до вивчення природознавства;
 • розвивальна: розвивати вміння розпізнавати чисті речовини і суміші, застосовувати набуті знання на практиці в різних умовах;
 • виховна: виховувати наукове пізнання світу, спостережливість, уважність.

 

Обладнання: підручники, картинки з різними хімічними елементами, речовинами і сумішами, цукор, аркуш паперу, залызны ощурки, посудина з водою.

Основні методи навчання: Бесіда, аналогія, порівняння, частково-пошуковий, гра.

Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів:

Фронтальна та індивідуальна робота .

Основна література:

 1. Природознавство: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. /                             О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. – К. : Видавництво «Світоч», 2013. – 240с. : іл.
 2. Програма  з природознавства для 5 класів, для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012р.  № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня»)

Структура уроку:

І Організаційний момент

ІІ  Актуалізація опорних знань

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

ІV Вивчення нового матеріалу

V. Закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

І Організаційний момент

Привітання. Визначення відсутніх. Перевірка наявності підручників та виконання домашнього завдання.

 

ІІ  Актуалізація опорних знань

Для того, щоб розпочати нову тему, необхідно пригадати деякі відомості про речовини.

Прийом «Мікрофон»

 • Які групи речовин ви знаєте? ( прості, складні, органічні і неорганічні).
 • Чим відрізняються прості речовини від складних? ( прості речовини - це речовини, що утворені атомами лише одного хімічного елементу, а складні речовини - це речовини, які утворені атомами різних хімічних елементів).
 • Чим відрізняються органічні речовини від  неорганічних? (органічні речовини - це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону, а неорганічні речовини - це всі прості речовини і складні, які не є органічними).
 • Чому складних речовин існує в природі та створено людиною значно більше, ніж простих? (т.я. атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності).
   

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності

Ви вже знаєте, що нас оточують безліч речовин. Знаєте, на які групи вони поділяються. Знаєте, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності. Але сполучатися можуть між собою не тільки молекули і атоми, але й самі речовини.

Більшість речовин складаються із декількох елементів, тобто більшість речовин представляють собою сполучення або суміші. Сполучення – це речовина, що має атоми двох або більше елементів, сполучені між собою хімічним зв’язком. У суміші, наприклад в морській воді або повітрі, різноманітні речовини перемішані, але не пов’язані хімічно.

Сьогодні на уроці саме про суміші ми будемо говорити, а сполучення більш детально ви будете вивчати на уроках хімії.

Вчитель:  Тема нашого уроку: «Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.»

 

ІV Вивчення нового матеріалу

Поділ речовин на прості та складні не єдиний, їх поділяють ще на чисті речовини і суміші.

Чим чиста речовина відрізняється від суміші

Чистою називають речовину, що не містить домішок інших речовин. Це означає, що вона складається з однакових частинок (атомів, молекул тощо). Яким би способом не одержували чисту речовину, чи де б у природі вона не перебувала, склад її лишається незмінним, сталим.

Чисті речовини – це речовини, що складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями.

Прикладом чистої речовини є вода. А які властивості має вода? ( кипить при 100ºС, а замерзає при 0ºС). 

Якщо змішати дві чи більше чистих речовин, утворюється суміш речовин.

Суміш – це дві і більше речовин, змішані між собою, але не сполучені хімічно. Якщо у воду – чисту речовину додати сіль, її властивості зміняться, температура кипіння буде більше 100ºС, а замерзання сягатиме -20ºС.

Суміші поділяються на природні і  ті, що зроблені людиною.


Природні суміші: повітря, природний газ, молоко, морська вода, гірські породи, фруктові соки, граніт, тощо.

Неприродні суміші:  бензин, пральні порошки, майонез, чай, тісто, фарби, тощо.


Як ви гадаєте, як називаються елементи, з яких складається суміш – тісто? (компоненти)

Є суміші, компоненти яких можна розгледіти неозброєним оком, незалежно природні вони, чи ні. Такі суміші називаються неоднорідними. Але якщо компоненти суміші неможливо побачити навіть в мікроскоп, вони називаються однорідними сумішами.

Фізхвилинка.   Давайте трохи перепочинемо:

Трава—низенька-низенька,

Дерева—високі-високі,

Вітер дерева колише, гойдає,

То вправо, то вліво,

То вниз пригинає.

Птахи летять, відлітають,

А учні тихенько за парти сідають

І природознавство вивчають.

 

Будь-яку суміш можна розділити. Це означає виділити окремо її компоненти.

Існує багато способів розділення сумішей. Вибір способу залежить від виду суміші та агрегатного стану.

1) Найпростішим способом розділення суміші є відстоювання.

Відстоювання – спосіб розділення суміші, у наслідок якого її компоненти розшаровуються, тому їх легко розділити. Але повного розділення компонентів відстоюванням не досягти.

Наприклад у мутній воді є частинки писка, ґрунту, органічних речовин. Вони поступово осідають на дно.

2) Фільтрування – це спосіб розділення суміші шляхом пропускання її через фільтри, що здатні затримувати частинки одного з її компонентів.

Фільтр затримує тверді частинки і пропускає молекули рідини. Фільтрами можуть бути папір, тканина, марля, вата, тощо.

Рідина, що пройшла через фільтр – фільтрат, а тверді частинки, що затрималися фільтром – осадок.

3) Випаровування – це видалення твердої речовини при нагріванні із рідкого розчину. Розчин розігрівають, він закипає, рідина випаровується і на дні залишається тверда речовина.

Наприклад, лимонний сік – водяний розчин лимонної кислоти. Якщо сік кип’ятити, вода випариться і на дні каструлі залишаться кристали лимонної кислоти.

4) Дистиляція – метод здобуття чистої речовини з розчинів. Цей процес аналогічний до випаровування, але випарувану рідину після охолодження збирають. Тобто при дистиляції замість осадку, як при випаровуванні,  збирають пар.

5) Центривуговування – метод для відділення твердих частинок від рідини. Цей метод використовують завдяки спеціальної машини – центрифуги.

Наприклад, сушильний барабан.

 

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Дослід

Розглянемо приклад приготування суміші цукру і залізних ошурок. Ти знаєш, що цукор білого кольору і добре розчиняється у воді. Залізо темно-сірого кольору і, напевно, тобі відомо, має одну цікаву властивість - притягується магнітом.
Змішаємо по одній чайній ложці цукру і залізних ошурок. Відтепер це буде суміш цукру і заліза. Можна брати різні кількості однієї та іншої речовини. У будь-якому разі це будуть суміші цукру і заліза. Чи збереглися властивості речовин після того, як вони увійшли до складу суміші?

Виконаємо дослід. Суміш цукру і залізних ошурок висиплемо на аркуш паперу. Піднесемо до суміші магніт. Залізні ошурки притягнуться до магніту, а цукор залишиться на тому самому місці. І відтепер знову бачимо його білий колір. Отже, незважаючи на те, що залізо перебувало у складі суміші, воно не втратило своєї властивості притягуватись до магніту. Цукор також зберіг свій білий колір. Вмістимо цукор у посудину з водою. Він досить швидко розчиниться. Отже, і ця властивість цукру не зникла. Таким чином, робимо висновок, що у складі суміші речовини залізо та цукор зберегли свої властивості.
 

VІ. Підсумок уроку.

 •                         Що ми вивчили на сьогоднішньому уроці?
 •                         Про що вам було цікаво дізнатись?
 •                         Що ви не зрозуміли з теми уроку?

Ще багато існує нерозкритих питань про природу, довкілля, Всесвіт! А чи знайдемо відповіді на них,—залежить тільки від нас з вами, нашої роботи на уроках природознавства, а також від бажання вчитися!

    Бажаю вам успіхів у цій складній і цікавій справі. А я вам у цьому буду допомагати на кожному уроці!

 

VІІ. Домашнє завдання.

 1.               Опрацювати текст підручника § 12.
 2.               Дати відповіді на запитання в кінці тексту.
 3.               Підготуватися до практичного заняття.

 

 

doc
Додано
27 квітня 2020
Переглядів
258
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку