12 жовтня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроєктів

Урок "Дитинство, обпалене війною". Ю.Яновський. «Дівчинка у вінку». Складний світ дитинства.

Про матеріал
Пропонований конспект уроку допоможе ознайомити учнів з життям і творчістю письменника-земляка Ю.Яновського; розвивати вміння аналізувати художні твори; формувати вміння та навички висловлювати власні думки; виховувати почуття гордості за рідний край.
Перегляд файлу

Голик О.В.

ДИТИНСТВО, ОБПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ

Тема. Ю.Яновський. «Дівчинка у вінку». Складний світ дитинства.

Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменника-земляка Ю.Яновського; розвивати вміння аналізувати художні твори; формувати вміння та навички висловлювати власні думки; виховувати почуття гордості за рідний край.

Наочність, обладнання: портрет Ю.Яновського, збірки творів письменника для дітей, літературознавчі, тлумачні словники, словник власних імен, ілюстрації до твору.

Тип уроку: урок літератури рідного краю.

Форма уроку: урок-діалог.

Форми, методи, прийоми роботи: «Логічний ланцюжок», «Мікрофон», «Ономастична хвилинка», бесіда, робота з епіграфом, словникова робота, «Ти – мені, я – тобі», проблемне запитання, «Художня галерея», «Нездійснене», «Незакінчене речення».

Міжпредметні зв’язки: психологія (психічний стан людини), філософія (життя і смерть), історія України (війна і діти, Україна періоду війни), українська мова (монолог).

Теорія літератури: новела, монолог, оповідь.

Епіграф:

… Так нас доба вітала на порозі

Ще не початого життя…

Юрій Клен

ХІД УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 Юрій Яновський залишив нам у спадщину багато прекрасних творів, героями яких є діти, що прагнуть пізнати світ, витоки добра і зла, своїми справами бути корисними людям. Письменник виявив себе глибоким і тонким знавцем психіки дитини, чудовим майстром творення дитячого характеру.

 Пропоную вам у цьому переконатися, розглянувши новелу «Дівчинка у вінку».

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

 Твори Юрія Яновського про дітей мають простий сюжет, але за цією зовнішньою простотою виразно проглядається складний світ юного героя, який входить у велике життя. Спинимося детальніше на новелі письменника про участь дітей у війні.

Тяжкі випробування лягли на плечі дітей у воєнні роки. Діти швидко дорослішали, їхні вчинки були зовсім не дитячими.

- Чи усвідомлювали діти свій героїзм? (Ні).

 - Про який час нашої історії йдеться у творі?

 - Які факти свідчать про розум, кмітливість і спостережливість Фені?

 - Як тримається дівчинка у воєнному лазареті?

Словникова робота.

Лазарет – (італ. Lazaret, нім. Lasareth) — назва медсанбату до 1917 р. у Російській імперії, який з’явився за часів царя Петра I.

- Яку форму розповіді вибрав письменник? Чому?

 - Назвіть жанр твору. (Новела).

Теорія літератури.

Новела – (італ. novella, від лат. novellus — новітній) — невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

 - У якій формі побудований твір? (У формі монологу дівчинки).

Теорія літератури.

Монолог –  компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших (мовлення від 1-ї особи), на відміну від діалогу.

 - Про що вона розповідає? (Про себе, свій вчинок. Незвичайна подія так вразила дитину, що вона не може мовчати. І, перемагаючи біль, Феня розповідає).

- Що говорить про психічний стан дівчинки? (Структура реплік, уривчастість фраз, повторення і паузи, перебіг думок з одного предмета на інший).

 - Як вона тримається у госпіталі? (Як доросла).

 - Чому? (Вона допомогла затримати шпигунів (один із них поранив її), а тепер лежить у військовому лазареті).

 - Зачитайте відповідні рядки з тексту. («Дядьку лікар, мені вже не буде боляче? Мама кажуть, що я терпляча. Бо я не мала дівчинка, - мені майже виповнилося уже дванадцять років. А мама сидить у коридорі, еге ж? От бачите, мені не можна голосно стогнати…»).

 - Що нам дають змогу зрозуміти уривчастість реплік, хаотичність думок? (Душевний стан дівчинки, пережитий нею страх, біль від поранення і гордість, що вона допомогла дорослим).

 - Чи можна назвати вчинок Фені героїчним? Чому ви так вважаєте?

Словникова робота.

Героїчний –  який чинить подвиги, здатний до подвигів, героїзму.

Проблемне запитання.

 - А як би ви вчинили на місці дівчинки?

 - Як до неї тепер ставляться? (Як до воїна).

- Що ж виказує в ній дитину? (Фрази, хоч вони по-дорослому розумні й мужні).

 - Чи боляче дівчинці? (Так. Нестерпно. На очі набігають сльози, яких несила приховати).

 - У чому вона щиро намагається переконати лікаря? («…то не сльози, сльози завжди солоні»).

 - Про що спогади Фені? (Про школу, урок малювання. Далі спливає в пам’яті розмова з матір’ю, яка гнівається на дочку, що та не хоче бути, як вона, бригадиром, а мріє стати художником. «Як не пустите малювати, на зло вам умру»).

«Ономастична хвилинка».

Феня (Февронія) – гр. ім’я  Phebronia, можливо, пов’язане з лат. іменем Faber (від faber – майстер, творець).

 - Чи випадково автор назвав головну героїню саме так? Чому? Відповідь аргументуйте.

 - Що Феня згадує про батька? (Він загинув на фінській війні).

 - Чим мати грозилася дівчинці? (Посадити її у кропиву, хоч за хатою ніяка кропива не росте, тільки квіти).

 - Який перехід ви помітили? (Логічний).

 - Зобразіть його схематично. Створіть «Логічний ланцюжок».

«Логічний ланцюжок».

Кропива   квіти   вінки      плетіння вінків у пшениці

 - Як би ви назвали цей епізод? (Головним). Чому?

 - Чи проходить хвилювання дівчинки зовсім? (Ні).

 - Чому ви так вважаєте? (Асоціація з вінком повертає дівчинку  до епізоду в пшениці. Феня починає розповідь про зустріч із шпигунами).

 - Яка її розповідь?  (Вона досить детально й послідовно відтворює те, що відбулося недавно, ніби на уроці розповідає зміст прочитаного оповідання. Щоправда, і тут є відхилення, так би мовити, від основної теми, але все ж логіка розповіді досить чітка).

 - Що надає цій оповіді чарівної краси? (Вміле відтворення автором безпосередності, щирості, наївності поведінки героїні).

Теорія літератури.

Оповідь – зображення подій і вчинків персонажів через об'єктивний виклад їх від першої особи, на відміну від розповіді — викладу від третьої особи.

 •                           Що ми помічаємо в монолозі дівчинки? (Певну послідовність, чарівність, невимушену щиру розповідь, живий пульсуючий ритм думок і почуттів).
 •                             Яка мова дівчинки? (Проста, буденна, з розмовними зворотами).
 •                             Як ви думаєте, чи уривчастість, хаотичність розповіді можуть бути природними для психіки дитини, яка пережила такий стрес? (Так).

«Художня галерея».

Розгляд учнівських ілюстрацій до твору.

«Нездійснене».

 - Розповісти проте, на що здатен герой і що не встиг здійснити.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

«Ти – мені, я – тобі».

 • Що ви уявляли, читаючи новелу Ю.Яновського «Дівчинка у вінку»? (Милу дівчинку Феню).
 • Хто у творі розповідає про неї? (Вона сама).
 •            Що ви відчували? (Переживали разом із нею, дивувались і пишалися її героїчним вчинком, мужністю, кмітливістю).
 •            Як письменник передав думки і почуття юної героїні у хвилини найбільшого збудження, на зламі дитячої психіки? (Тонко. Ми переживали разом із нею, дивувались і пишалися її героїчним вчинком, мужністю, кмітливістю).
 • Чи повно автор розкрив світ переживань дитини? (Так).
 • Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що Ю.Яновський – видатний майстер української новели?

Слово вчителя. Для дітей книги нашого земляка – живі сторінки історії. Маленькі герої Яновського – це цілий своєрідний світ. У новелі «Дівчинка у вінку» письменник тонко передав думки і почуття юної героїні, її страх, біль від поранення і гордість, що вона вчинила справжній подвиг,  допомогла затримати шпигуна. 

Його воєнні новели про дітей – яскраві психологічні замальовки, в яких з великою теплотою відтворено світлий світ дитинства в найтрагічніший момент нашої історії.

Твори Яновського непідвладні часові, їх читатимуть, допоки й існуватиме українське слово.

VI. РЕФЛЕКСІЯ

Бесіда.

 • Що нового ви дізналися на уроці?
 • Що для себе взяли у подальше життя?

«Незакінчене речення».

Після цього уроку я відчуваю…, розумію…, думаю…

VII. ОЦІНЮВАННЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Прочитати оповідання Ю.Яновського «Петрусь і Гапочка».
 2. Виписати визначення «новела».

 

За бажанням:

 1. Написати продовження новели Ю.Яновського «Дівчинка у вінку».
 2. «Спрогнозувати» долю Фені.
 3. Намалювати портрет дівчинки.
 4. Дібрати цитати для характеристики Фені.
 5. Написати твір «Живі сторінки історії».

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Ю.Яновський. Дівчинка у вінку. – Київ: Веселка, 1974. – 108 с.  
 2.           Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник. – К.: Наук. думка, 1986. – С.166.
 3.           Марко В. П. Аналіз художнього твору: навч. посіб. / Василь Петрович Марко. – К. : Академвидав, 2013. – 280 с.
 4.           Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі. Підручник. — К.: Академія, 2012. — 312 с. — (Альма-матер).

5.http://ukrclassic.com.ua/katalog/ya/yurij-yanovskij/1137-yurij-yanovskij-divchinka-u-vinku 

 

doc
Додано
30 липня 2019
Переглядів
293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку