Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок для 10 класу на тему "Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра."

Про матеріал

Мета: навчити учнів основам роботи із текстовим редактором, поняттями шаблон документа, створення документа за допомогою майстра;

розвивати пізнавальні інтереси, уміння запам'ятовувати.

виховувати уважность, акуратность, дисциплінованость.

Перегляд файлу

УРОК 1.                                                              Інформатика                                                   10 клас

 

Тема. Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра.

Мета: навчити учнів основам роботи із текстовим редактором, поняттями шаблон документа, створення документа за допомогою майстра;

розвивати пізнавальні інтереси, уміння запам’ятовувати.

виховувати уважность, акуратность, дисциплінованость.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

Базові поняття й терміни: Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-повторення вивченого в 9 класі

1. З якими темами ми ознайомилися в 9 класі?

2. Які існують традиційні форми подання інформації?

3. Які ще види інформації ви знаєте?

4. Що таке алгоритм?

5. Що означає вираз «постановка задачі»?

6. Повторення інструктажу з ТБ в кабінеті інформатики.

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема сьогоднішнього уроку «Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра». На цього уроці ви дізнаєтеся про шаблон документа, створення документа за допомогою майстра, повинні вміти будувати інформаційні  Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра.

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Об’єкти документа та сторінки та їх властивості

Об’єкти текстових документів: символ, слово, речення, рядок, абзац, сторінка, таблиця, графічний об’єкт тощо.

Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.

Символнайменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.

Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.

Реченняце послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.

Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.

Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Редагуванняце виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів, тобто зміна змісту матеріалу.

 
Правила введення тексту:
 •      Робити один пробіл між словами;
 •      Розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;
 •      Після розділового знаку ставити пробіл;
 •      Після відкритих лапок або дужок зразу писати текст;
 •      Закривати лапки або дужки зразу за текстом;
 •      До і після дефісу не ставити пробіл;
 •      До і після тире ставити пробіл;
 •      Примусово не переходити на новий рядок;

Слова на склади не розбивати, переноси не робити, це робиться автоматично;

 •      Не ставити символ пробіл між літерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;
 •      Не робити пробілами відступів від лівого краю;
 •      Не робити пустих рядків між абзацами, для цього є засоби між абзацних інтервалів;
 •      Не нумерувати списки, це робить текстовий редактор;
 •      Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.
 

Щоб набирати з клавіатури текст, потрібно знати призначення спеціальних клавіш:

 

Клавіша

Виконувані дії

Backspace

 Видалення символу ліворуч від курсору

Delete

 Видалення символу в позиції курсору (або праворуч від нього)

Caps Lock

 Режим введення великих букв. Після натискання клавіші починає світитися       індикатор у правій верхній частіші клавіатури. Повторне ЇЇ натискання           переводить клавіатуру в режим введення молях букв (індикатор гасне)

Ctrl, Alt

 Ці клавіші натискають у комбінації з іншими, після чого призначення останніх                                змінюється

Enter

 Перехід на новий абзац

End

 Переміщення курсору в кінець рядка

Home

 Переміщення курсору на початок рядка

PgDn

 Перехід до наступної сторінки тексту

PgUp

 Перехід до попередньої сторінки тексту

Shift

 Потрібно утримувати для введення великих літер, а також символів,  зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку

Tab

 Створення відступів у тексті

Для введення тексту також використовуються спеціальні сполучення клавіш, наприклад, щоб додати новий рядок (без абзацу) потрібно натиснути  Shift+Enter.

Діалогове вікно "Символ"

Часто виникає необхідність додати символ, якого немає на клавіатурі. Для цього потрібно скористатись командою меню Вставка → Символ і вибрати в діалоговому вікні “Символ” необхідний значок, вказавши перед тим набір символів в полі Шрифт.
            За допомогою цього діалогового вікна можна також призначити сполучення клавіш будь-якому символу для введення його з клавіатури.

             Щоб вводити текст з дотриманням правил набору (не робити кілька пропусків між словами, не додавати зайві абзаци тощо) потрібно відобразити недруковані символи. Для цього слугує кнопка ¶ на стандартній панелі інструментів.

Значення деяких символів:

· (точка) – пропуск між словами;
¶ – кінець абзацу;
º – нерозривний пропуск;
– перехід на новий рядок без розбиття на абзаци.

 

Сособи виділення об’єктів:

 • Слово – двічі на ньому клацнути;
 • Рядок – клацнути на вільному полі ліворуч рядка;
 • Речення – утримуючи CTRL клацнути по реченню;
 • Абзац – двічі клацнути на вільному полі ліворуч абзацу або тричі по самому абзацу;

Документ – тричі клацнути ліворуч на вільному полі, або CTRL+A, або меню Правка → Виділити все.

Об’єкти сторінки та їх властивості

Сторінка, як об’єкт  текстового документа має свої властивості: Розмір, орієнтація, колонтитули, вирівнювання тексту, формат аркуша та ін..

Сучасні принтери дають можливість друкувати документи на папері різноманітного формату – це може бути і фотографія розміром 10×15 см, і документ А4 формату, і будь- який інший розмір, заданий вручну.
Тому перед створенням документу потрібно задати необхідні параметри сторінок: вказати розміри полів (відступи від країв аркуша з правого боку, зліва, внизу та вгорі сторінки), орієнтацію (книжкова, альбомна), розмір паперу тощо. Для цього потрібно виконати команду меню Файл → Параметри сторінки і задати необхідні характеристики у відповідних полях діалогового вікна.

Розміри сторінки – висота та ширина сторінки або стандартні розміри А4, В5 та ін..

Поля – області сторінки вздовж її країв. (верхнє, нижнє, ліве та праве поле)

Орієнтація сторінки – спосіб розміщення сторінки на площині(книжна чи альбомна)

Брошура – кількість сторінок кратна 4, друк в режимі 1+остання, 2+передостання і .т.д.

Дзеркальні поля – внутрішні та зовнішні поля сторінок (для двостороннього друку)

Колонтитули – це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа.(верхні, нижні та бічні колонтитули, парних та непарних сторінок, розділів)

Меню Вид – Колонтитули –далі вводимо текст в верхній чи нижній колонтитул та натискаємо на кнопку Закрити.

У колонтитул крім надрукованого тексту можна вставити номер сторінки –кнопка Номер сторінки , поточну дату і час – кнопка Дата та час , рисунок – кнопка Рисунок та ін. Розміщення вмісту колонтитула відносно верхнього чи нижнього краю сторінки регулюється відповідними лічильниками в групі Розташування (меню Файл-Параметри сторінки).

Шаблон документа

Шаблон – відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі й використовується як основа для створення нових документів певного типу.

Вікно програми має вигляд:

 1. Рядок заголовка — містить значок і назву програми та ім’я відкритого документу;
 2. Рядок меню (Головне меню) – містить команди, при натисненні на які відкриваються додаткові меню, в яких зібрано по групах функції і команди, що можна виконувати над певним об’єктом;
 3. Панелі інструментів (містять ряди кнопок для швидкого доступу до найбільш поширених команд): стандартна, форматування, малювання;
 4. Кнопки керування вікном (згорнути, розгорнути, закрити);
 5. Лінійки – за допомогою маркерів та позначок на них можна змінювати значення деяких властивостей об’єктів документу (поля, відступи тощо);
 6. Робоча область – містить область документу, в якій можна вводити та редагувати текст;
 7. Смуги прокручування (з’являються, якщо документ не “поміщається” повністю на екрані);
 8. Область завдань – містить додаткові набори функцій і властивостей для деяких команд;
 9. Рядок стану – відображає поточний стан документу.

Щоб налаштувати вигляд вікна на власний смак (додати/ прибрати панелі інструментів, лінійки тощо), потрібно вибрати необхідну команду в меню Вигляд (Вид).

Наприклад, щоб викликати область завдань потрібно виконати команду меню Вигляд → Область завдань (Меню Вид → Область задач) або натиснути сполучення клавіш Ctrl+F1

За замовчуванням шаблон документа має такі параметри: верхнє поле – 1,5 см, ліве поле – 2,5 см, нижнє поле – 1,5 см, праве поле – 1,5 см, розмір сторінки – А4, орієнтація – книжкова, колонтитули-порожні.

Відформатувати документ за власними параметрами можна за допомогою меню Формат – Абзац, Формат – Шрифт, Формат – Границі і заливка, Файл – Параметри сторінки, Вид – Колонтитули.

Розміри полів можна встановлювати на вертикальних лінійках перетягнувши межу вздовж лінійки в потрібне місце.

Створення документа за допомогою майстра.

Формат файлу -  це спосіб організації даних у файлі.

Найпоширеніші формати файлів текстових документів:

 •      .txt – у файлі зберігаються тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування.
 •      .doc – у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей.

.rtf — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда:

 1. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?
 2. Що таке шаблон документа?
 3. Що таке поле сторінки? Як його можна встановити?*(2 способи)
 4. Як пронумерувати сторінки документа?
 5. Що таке колонтитули? Які вони бувають та як їх встановити?
 6. Як надрукувати декілька сторінок документа? Діапазон сторінок? Парні? Непарні сторінки?поточну сторінку?
 7. Як надрукувати документ не відкриваючи його?

 

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

 

VIIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф 1, питання в кінці параграфа.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
163
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку