Урок для 7 класу "Проектна діяльність учнів на заняттях хімії"

Про матеріал
Вивчаючи тему уроку, учні зможуть: - наводити приклади хімічних і фізичних явищ у природі та побуті; - розрізняти фізичні та хімічні явища; - спостерігати на дослідах хімічні реакції та явища, що їх супроводжують; - усвідомлювати необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин; - робити висновки на основі спостережень.
Перегляд файлу

1

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОЦІ ХІМІЇ

Розробка уроку з використанням інформаційного проекту

 

Тема уроку:  Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

 

Очікувані результати:

Вивчаючи тему уроку, учні зможуть:

- наводити приклади хімічних і фізичних явищ у природі та побуті;

- розрізняти фізичні та хімічні явища;

- спостерігати на дослідах хімічні реакції та явища, що їх супроводжують;

- усвідомлювати необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

- робити висновки на основі спостережень.

 

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:  мідний дріт, парафінова свічка, питна сода, столовий оцет, цвях, розчин мідного купоросу, розчин лугу,  штатив лабораторний, пробірки, презентація  «Фізичні та хімічні явища»

Тип уроку :  формування нових знань  з використанням комп’ютерної техніки.

Форми і методи роботи  :  пізнавально-пошуковий , творчий,  дослідний. робота в групах, індивідуальна робота, робота зі схемами , компютерна презентація.

Інтерактивні вправи:  « Ланцюжок» ,«Знайди пару», «Мовчанка» ,  «Сортувальник» «Мікрофон», « Впізнай»,   « Інтелектуальна розминка» , тестування.

 

 

 

 

Хід уроку

 

1. Вступна частина

Робота в группах.

І група
Визначити формулу речовини, до складу якої входить Магній та 74,7% Хлору. Відносна молекулярна маса речовини 95.

ІІ група

Визначити формулу речовини, до складу якої входить Алюміній та 79 % Хлору . Відносна молекулярна маса речовини 133,5.

ІІІ группа

Визначити масові частки елементів, що входять до складу молекули води.

 

2. Основна частина.

Все у світі змінюється. Рухається Земля навколо Сонця, день змінюється на ніч, течуть річки, висихають моря й озера, іржавіють метали, скисає молоко, зростає хлібний колос, старіє людина та ін. Навколо нас і з нами безперервно відбуваються зміни. «Все тече, все змінюється», — стверджували стародавні філософи.
Будь-які зміни, що відбуваються у світі, називаються явищами.

Розрізняють явища фізичні, хімічні, біологічні, суспільні тощо. Різні науки вивчають різні явища. З речовинами, які вивчає хімія, можуть відбуватись як фізичні, так і хімічні явища. Чим вони відрізняються між собою?
Фізичні та хімічні явища учні спостерігають на демонстраційних дослідах.
Дослід 1. Наллємо в колбу води і нагріватимемо її. Через деякий час вода закипить і почне випаровуватися. Якщо над парою потримати холодний предмет, то на його поверхні з'являться краплі води

Кипіння, випарування й конденсація води. фото

 Кипіння, випарування й конденсація води.

           Чи відбулися з водою якісь зміни? Звичайно, відбулися: вода кипіла, випаровувалася, а потім водяна пара конденсувалася. А на що перетворилася вода в результаті цих змін? На водяну пару.
           Пара — це і є вода, але в іншому агрегатному стані. В цьому разі перетворення однієї речовини на іншу не було — вода залишилася водою, хоча й відбулися певні зміни — кипіння й випаровування води, конденсація водяної пари. Усі ці явища належать до фізичних.
          На підставі спостережуваних явищ спробуй визначити, які явища можна назвати фізичними.
Явища, під час перебігу яких речовина залишається незмінною, називаються фізичними.

Дослід 2. Тепер розглянемо дослід, який зображнний не малюнку. Спочатку заповнюється водою прилад, і вмикається електричний струм. Незабаром побачимо, що утворюються два гази, які збираються у пробірках над водою у верхній частині приладу. Один газ займає об'єм удвічі більший, ніж другий. Якщо тліючу скіпку внести в пробірку з газом, який має менший об'єм, то вона спалахне. З курсів природознавства ти знаєш, що цей газ — кисень, оскільки він підтримує горіння. А якщо піднести запалену скіпку до отвору пробірки, в якій газу зібралося більше, то він спалахне. Горючий газ — це водень.

Розклад води під дією електричного струму. фото

Розклад води під дією електричного струму.

Що ж відбулося? Відбулося явище, яке істотно відрізняється від того, що відбувалося у попередньому досліді. Там речовина — вода — не змінилася, а тут вода перетворилася на дві нові речовини — водень і кисень.

Перетворення води на дві нові речовини - водень і кисень. фото

Перетворення води на дві нові речовини - водень і кисень.

         Явища, під час перебігу яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються хімічними явищами, або хімічними реакціями.
Отже, хімічне явище — це і є хімічна реакція. Речовини, що вступають у реакцію, називаються реагентами, або вихідними речовинами, а ті, що утворюються внаслідок реакції, — продуктами реакції.
Які ж ознаки мають хімічні реакції? Щоб дізнатися про це, спостерігайте дослід.

Дослід 3 (під тягою!). У хімічний стакан із цукровою пудрою (розтертий у ступці цукор-пісок) наливаємо концентрованої сульфатної кислоти Н2SO4 і добре розмішуємо скляною паличкою. Що спостерігається?
        Зробіть висновок про ознаки, які засвідчують, що відбулася хімічна реакція. Такими ознаками в даному разі є виділення газів, які піднімали обвуглену масу, зміна кольору вихідної речовини з білого на чорний і поява запаху, що свідчить про утворення нових речовин.
       Але не тільки такі ознаки властиві хімічним реакціям. Хімічні реакції можуть супроводжуватися різними фізичними ефектами: утворенням або розчиненням осаду, поглинанням або виділенням теплоти, світла, з виділенням газу тощо.
А які умови потрібні для виникнення і перебігу хімічної реакції? Звернемося знову до демонстраційного досліду.
Дослід 4. Внесемо у полум'я блискучу стрічку магнію. Вона спалахує і згоряє, випромінюючи яскраве світло й велику кількість теплоти. При цьому магній перетворюється на білий порошок — магній оксид MgО.

Горіння магнію. фото

Горіння магнію.
          Які можна помітити ознаки реакції горіння магнію? Безперечно, ознаками цієї реакції є передусім утворення нової речовини — магній оксиду МgO, а також виділення теплоти і світла. Хімічні реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називаються екзотермічними.

Дослід 5. Нагріємо в пробірці тверду речовину блакитного кольору (купрум(ІІ) гідроксид). Під впливом нагрівання речовина розкладається на дві нові — купрум(ІІ) оксид, осад чорного кольору, і воду. Зверни увагу, якщо для горіння магнію нагрівання потрібне лише спочатку, аби розпочалася реакція, а далі вона сама відбувається з виділенням теплоти і світла, то для розкладання купрум(ІІ) гідроксиду нагрівання потрібне не тільки для початку реакції, а й для її перебігу, оскільки процес відбувається з поглинанням теплоти.
Хімічні реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти, називаються ендотермічними.
           У перекладі з грецької префікс «екзо» означає «ззовні», а «ендо» — «всередину».
Отже, однією з умов виникнення й перебігу хімічної реакції здебільшого є нагрівання до певної температури.
Іншою важливою умовою є подрібнення і перемішування речовин. Цим досягається збільшення поверхні стикання речовин, які реагують.
А якщо треба припинити реакцію, наприклад реакцію горіння під час пожежі, то потрібно пам'ятати: аби припинити хімічну реакцію, треба роз'єднати речовини, що реагують, або охолодити їх.

Техніка безпеки життєдіяльності під час проведення дослідів.

Пригадаємо основні правила поводження з хімічним посудом та речовинами, провила нагрівання .

Інструктаж перед початком роботи учнів. 

 

Лабораторна робота

Дослід 1 Зміна забарвлення індикаторів в кислотах і лугах.
Дослід 2 Взаємодія розчину соди з оцтовою кислотою.

Дослід 3 Взаємодія розчину мідного купоросу з лугом.

Дослід 4 Розчинення утвореного осаду при взаємодії з кислотою.

 

Із запропонованого переліку вибрати фізичні та хімічні явища:

а) іде тепло від батареї опалення; 
в) горять іменинні свічки; 
г) мама "гасить" соду оцтом, готуючи тісто; 
д) скисає молоко, не випите кішкою; 
ж) після додавання цукру чай стає солодким; 
з) з відкритої пляшки "Фанти" виділяються бульбашки газу; 
і) на цвяхах у гаражі з'являється іржа 
к) узимку гілля дерев вкривається памороззю;
л) за зиму опале листя згниває;
м) запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті;
н) з часом на стінках чайника утворюється накип; 

Порівняйте дії двох ремісників: коваля та металурга. 
Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом і в результаті отримує виріб, наприклад підкову. 
Металург бере залізну руду — бурий порошок або камені, які не проводять електричного струму й легко розсипаються внаслідок удару молотком,— й перетворює її на блискучі бруски заліза — метал, який має металічний блиск, добре проводить електричний струм, унаслідок удару не розсипається, а розплющується. 
У якому випадку проходить фізичне явище, а в якому — хімічне? Поясніть.

Інтерактивна вправа

Повернувшись з уроку хімії, учень  подумав :

«Скрізь явища хімічні, о мамочко моя!

Ось гріє батарея, цьому радію я.

Мій телефон вібрує , а ще –  співать він вміє .

Моя кицюня Мурка не хоче молока.

Воно давно прокисло, вреднючка ж ти така!

Готує мама тісто – он соду додала.

Ще й оцтом загасила, ну це її діла.

А я відкрию «фанту» - там бульби, як завжди.

Піду після обіду, є діло в гаражі.

Дивлюсь: там цвях забитий. іржавий, просто страх.

Які ж помилки знайшли в моїх словах?»

(Учні визначають, що фізичними явищами є тепловіддача батареї, вібрація та музика з мобільного телефону.)

Гра  «Знайди пару»

1. Горіння свічки.

2.Почорніння срібних предметів.

3.Взаємодія соди з оцтом.

4. Протухання яєць.

5..Скисання молока.

а.Зміна забарвлення.

б.Поява осаду.

в.Виділення газу.

г.Виділення тепла і світла.

д.Зміна запаху.

 

Гра  «Знайди відповідність»

Назва

Фізичне явище

Хімічне явище

Горіння газу

 

 

Скисання молока

 

 

Поява туману

 

 

Випаровування води

 

 

Гниття листя

 

 

Фотосинтез

 

 

Поява роси

 

 

Розповсюдження запахів

 

 

Зміна кольору волосся

 

 

Захист навчальних проектів:

хімічні та фізичні явища

- в оточуючому середовищі

- у побуті

- у народних ремеслах

- у художній літературі

Презентація «Фізичні та хімічні явища». Виступи учнів, які відвідують гурток «Хімія і довкілля»

3. Рефлексія

Сьогодні на уроці я дізнався, що фізичні явища не супроводжуються утворенням нових речовин. Вони виявляються у зміні форми тіла або агрегатного стану речовини. Мені було важливо зрозуміти що під час хімічних реакцій утворюються нові речовини.

Мені було цікаво спостерігати ознаки хімічних реакцій: виділення газу, утворення або зникнення осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла тощо.
Я відкрив для себе, що для виникнення і перебігу хімічної реакції необхідно подрібнення і перемішування речовин, а часто й нагрівання їх до певної температури.

4. Підбиття підсумків, оцінювання знань

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 17, Виконати вправи 125-128, с. 103

Домашній експеримент – с. 104
Творче завдання: спостерігаючи природні явища, поміркуйте, які з них відносяться до фізичних, а які до хімічних.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
18 червня
Переглядів
99
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку