Урок «Друга світова війна. Початок війни. Події 1939 - 1941років»

Про матеріал
Розвивати навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації; удосконалити навички складання опорно-логічних схем; сприяти патріотичному вихованню учнів; формувати в учнів хронологічну, просторову, інформаційну, мовленнєву, логічну компетентності шляхом використання інтерактивних методів навчання ("Кластер" скрайбінг та ін.).
Перегляд файлу

 

Методична розробка уроку з всесвітньої історії за темою: «Друга світова війна. Початок війни. Події 1939 - 1941років»

Мета:   визначити причини, характер, періодизацію Другої сві­тової війни, залучаючи історичну карту, характеризувати основні театри воєнних дій у Європі, Північній Африці, Південно-Східній Азії та Тихому океані, умови мирних договорів Німеччини та її со­юзників; аналізувати процес формування антигітлерівської коалі­ції; розвивати навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації; удосконалити навички складання опорно-логічних схем; сприяти патріотичному вихованню учнів; формувати в учнів хронологічну, просторову, інформаційну, мовленнєву, логічну компетентності.

Обладнання: підручник Н. М. Сорочинська, О.О. Гісем “Всесвітня історія” 10 кл. [1. Розділ VII, §35-36, ст.178-190], флипчарт, маркери, кольорові блоки паперу для нотаток з липким слоєм, проєктор, ноутбук, Атлас. Новітня історія. 1914-1945 рр. 10 клас., Контурна карта Новітня історія. 1914-1945 рр. 10 клас., географічна карта півкуль, (роздатковий матеріал)

Тип уроку: комбінований  (90 хв.)

Очікувані результати:

Після цього уроку учні повинні знати:

 • зміст понять і термінів: Друга світова війна, характер війни, „бліцкриг”,  агресія, окупація. Троїстий пакт, „зимова війна”, плани операцій: „Вайс”, „Грюнг”,”Морський лев” ;
 • характер, періодизацію, головні події, Другої світової війни;
 • хронологічні межі Другої світової війни та німецько-радянської війни, дати ключових битв Другої світової війни.

 

 

Вміти:

 • установлювати тривалість і хронологічну послідовність Другої світової війни;
 • працювати з історичними джерелами;
 • визничити (за допомогою історичної карти) основні театри воєнних дій, місця основних битв, зміни державних кордонів у Європі;
 • оцінити роль провідних представників тоталітарної політичної та військової світової еліти (Адольфа Гітлера, Йосифа Сталіна)
 • обґрунтувати власні судження щодо історичних подій Другої світової війни.

Основні дати:  
1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни. 
Листопад 1939 р. - прийняття Західної України і Західної Білорусії до складу СРСР. 
Листопад 1939 - березень 1940 р. - війна між СРСР і Фінляндією. 
Червень 1940 р. - приєднання  Бессарабії й Північної Буковини до СРСР. 
Серпень  1940 р. - приєднання Латвії, Литви, Естонії до СРСР. 
27 Вересня 1940 р. - укладення Троїстого пакту між Німеччиною , Італією, Японією. 

Структура уроку - (90 хв.):

І.  Організаційний момент – 6 хв.

ІІ.  Актуалізація опорних знань – 5 хв.

ІІІ.  Мотивація освітньої діяльності – 4 хв.

ІV. Формування нових знань - 35 хв.

V. Застосування знань, формування вмінь і навичок - 35 хв.

VІI. Підведення підсумків, Д/З - 5 хв.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

(Використовуємо метод «Добери  пару (антонімів)». Фронтальна робота)

Викладач

Здобувач освіти

Поняття

Можливі відповіді:

добро

зло

радість

смуток

жорстокість

милосердя

миролюбство

агресія

нетерпимість

толерантність

мир

війна

Проблематика таких понять як, війна і мир досі залишаються актуальними і глобальними для сучасної дійсності. Сьогодні в світі продовжує литися людська кров у різних війнах, локальних конфліктах і воєнних зіткненнях. 

III.  Мотивація освітньої діяльності

Історія людства знає безліч війн. Але Перша та Друга світові війни ХХ ст., за своїми масштабами руйнувань і людських втрат не мають рівних. Обидві вони пов’язані із поняттям світ (моря, океани, континенти, країни) і в них брали участь усі найбільші держави.

Головне питанням цього уроку буде:

 «Чи міг світ уникнути цієї глобальної війни ?».

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Сьогодні ми продовжимо розгляд всесвітньої історії кінця 30-х років і ознайомимося з темою «Друга світова війна. Початок війни» (тема має бути записана на дошці).

Метою уроку буде розгляд причин, характеру та подій, з яких розпочалася Друга світова війна, визничаючи їх  за допомогою історичної карти, аналізуючи документальні джерела, шукаючи відповіді на проблемні запитання, оцінюючи роль історичних постатей, обґрунтовуючи власні судження.

План уроку.

 1. Причини, характер. Періодизація  Другої  світової  війни.
 2. Військові дії  вересень1939 –  червень 1941 років.

а) Операція «Вайс».  Напад на Польщу.

б) «Дивна війна». План «Грюн».

в) «Зимова війна».  Напад СРСР на Фінляндію

г)  Операція «Везерські навчання».  Окупація  Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, й Люксембургу.  Поразка Франції.  
д) Доля Західної України, Західної Білорусії, Бессарабії. Держав Прибалтики. 
е)  Зміцнення фашистського блоку. Відносини між СРСР і Німеччиною. Зміна політики США.
ж) Повітряна війна над Англією. Боротьба за Атлантику. 
з) Фашистська агресія в  Північній Африці  та на Балканах.

 1. Причини, характер. Періодизація  Другої  світової війни.

(Підручник Н. М. Сорочинська, О.О. Гісем “Всесвітня історія” 10 кл. (Розділ VII, §35-36, ст.178-179))

(Використовуємо метод «Кластер». Фронтальна робота. Додаток1)

Друга світова війна належить до числа найзначніших історичних подій ХХ ст. Вона тривала шість років, охопивши майже всі континенти і океани.

 • Друга світова війна назрівала протягом багатьох років.
 • Причини її були складними і різноманітними.

Одна із основних – нерівномірність економічного і політичного розвитку країн світу, якому сприяли Версальсько – Вашингтонська система та економічна криза 30-х років, що призвели до різкого загострення суперечностей між країнами й утворенню двох коаліцій, які боролися одна з одною.

Причиною війни стало також прагнення тоталітарних держав  (Німеччина, Італія, Японія, СРСР) до нового переділу світу, захоплення колоній , джерел сировини і ринків збуту.

 • Країни (коаліції) та їх плани.

Німеччина розраховувала поневолити сусідні країни, розгромити СРСР, створити нову колоніальну систему в Африці і на Близькому Сході.

Італія хотіла перетворити Середземне море на «Італійське озеро», підкоривши собі країни Балканського пів острова і Близького Сходу, частину Східної і Північної Африки.

Японія мала намір захопити Китай, частину СРСР, Бірму, Малайзію, Індонезію, Філіппіни і країни південних морів.

 • Характер Другої світової війни

Характер Другої світової війни був справедливим, національно – визвольним для народів і країн, що стали жертвами агресії і були окуповані. Для країн агресорів був несправедливим і загарбницьким.

 • Періодизація Другої світової війни

(Підручник Н. М. Сорочинська, О.О. Гісем “Всесвітня історія” 10 кл. (Розділ VII, §35-36, ст. 179))

Умовно історію війни можна розділити на три види, кожен з яких визначають фактори:

 • За стратегічною ініціативою країн, учасниць війни.
 • За основними подіями у ході війни.

Перший період – 1 вересня 1939 р. – 22червня 1941 р. (Напад Німеччини на Польщу – початок агресії проти СРСР).

Другий період – з 22червня 1941 р. – до листопада 1942 р. (розширення фашистської агресії: від нападу Німеччини і її союзників на СРСР до контр наступу під Сталінградом).

Третій період – листопада 1942 р. -  до грудня 1943 р. (докорінний злам у ході війни: від контрнаступу під Сталінградом до наступу в Україні).

Четвертий період – із січня 1944 р. – до 8 травня 1945 р. (розгром фашизму в Європі: від наступу під Ленінградом до капітуляції Німеччини).

П’ятий період – з 8 травня 1945 р. – до 2 вересня 1945 р. (від капітуляції Німеччини до капітуляції Японії).

 • За охопленням  війною територій світу.

Вправа «Сенкан»

Викладач

Здобувачі освіти

1

Іменник

Друга світова війна

Можливі відповіді:

2

два пиркметника

загарбницька, визвольна

3

три дієслова

нападати, руйнувати, захищатися

4

фраза, яка виражає ставлення до теми

           Друга світова війна наймасштабніша трагедія людства ХХ ст..

5

Синонім

Глобальна війна

Отже, Друга світова війна принесла незліченні нещастя країнам і народам, що прийняли в ній участь, завдала величезних матеріальних втрат і людських жертв.

 1. Військові дії  вересень1939 –  червень 1941 років.

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 р. нападом Німеччини на Польщу. Пов'язані договорами про взаємодопомогу з Польщею Англія і Франція 3 вересня 1939 р. оголосили війну Німеччині.

а) Операція «Вайс».  Напад на Польщу.

Німецький генеральний штаб, враховуючи небезпеку війни на два фронти, застосував проти Польщі так званий «Білий план», або «Вайс», розрахований на бліцкриг (блискавичну війну) [1, ст. 178]. Стратегічний задум зводився до того, що на крайніх флангах створювалися два сильні угруповання: група армій «Південь» і група армій «Північ», їхнім завданням було завдати одночасно глибокий охоплюючий удар загальним напрямком західніше Варшави. Після зустрічі обох армій усі польські війська мали, опинившись в оточенні, бути знищеними.

До війни готувався і Радянський Союз, якому згідно із таємним протоколом мала відійти територія Польщі до р. Вісла.

Розглянемо співвідношення сил сторін на  1 вересня 1939 року. [1, ст. 180] 

(Використання методу скрайбінг. Малюємо на фліпчарті)

Малюнок

2a2700c485c3939eb43b041381321964--play-therapy-activities-therapy-worksheets.jpg2a2700c485c3939eb43b041381321964--play-therapy-activities-therapy-worksheets.jpg2a2700c485c3939eb43b041381321964--play-therapy-activities-therapy-worksheets.jpg

238991.png

img_563012.png

samolet.jpg

Країна

Німеччина

1500 тис.

2533

13500

2231

Польща

1000 тис.

887

4300

824

СРСР

617588

4733

4959

3298

1 вересня 1939 р. о 4.45 німецька авіація завдала ударів по польській території, а німецький лінкор «Шлезвіг Гольштейн», який заздалегідь прибув до польського узбережжя, відкрив вогонь по півострову Вестерплятте. Сухопутні сили вермахту перейшли кордон і вдерлися до Польщі, з заходу - із Східної Німеччини, з півночі - із Східної Пруссії і з півдня - із Словаччини.

8 вересня головні сили Польщі були розгромлені. Героїчною сторінкою польської історії стала оборона пів острова Вестерплатте, міст Варшави, Кракова, Гдині.

17 вересня польський кордон перетнули радянські війська. СРСР виступав у ролі агресора, приєднавши до себе значні території. 

Робота з  фото-джерелами (Дотаток2):

Роздатковий матеріал: фото «Оперативне зведення Генерального штабу РСЧА (рос. РККА)

Запитання

 1. Про що свідчать ці оперативні зведення?

28 вересня 1939 р. у Москві було підписано ще один радянсько-німецький договір, але тепер уже «Про дружбу і кордон». Договір зафіксував поділ  Польщі: землі з чисто польським населенням залишалися в складі Німеччини, території з переважно українським і білоруським населенням переходили до СРСР. До радянської «сфери інтересів» відходила також Литва.

Відкрийте ваші контурні карти на ст.1. (Робота з картою – відео скрайбінг. (Додаток3) Позначаємо на контурній карті демаркаційні лінії домовленостей Німеччини та СРСР. Інші завдання на карті виконуємо як Д\З.)

Запитання

 1. Скажіть за таких обставин чи могла Польща уникнути цієї «глобальної» війни ? Відповідь аргументуйте.

Отже, розправившись із Польщею, Німеччина почала зосереджувати війська на своїх західних кордонах для наступу проти армій англо-французької коаліції.

V. Застосування знань, формування вмінь і навичок

б) «Дивна війна». План «Грюн»

Період війни між 3 вересня 1939 року та 10 травня 1940 року дістав назву «Дивної війн» [1, ст.. 181].

 Війська Франції та частини Англії зосередилися на «лінії Мажино», німецькі – за «лінією Зіґфрида». Не бажаючи вести активні дії, союзники розпочали блокаду Німеччини та СРСР, бомбардуючи промислові райони Німеччини.

 Розгромивши Польщу, Гітлер розпочав розробку стратегічного «бліцкригу», який дістав назву план «Грюн» або «Удар серпом» (модернізований план Шліффена) по захопленню Європи, який відклали до весни 1940 року.

 Таким чином, Німеччина збирала сили для вирішального удару по Західній Європі, активно слідкуючи за подіями , що розгорнулися на Півночі Європи.

(Вивчення слідуючих питань плану доцільно розглянути за допомогою кооперативної  роботи.) Об’єднуємо здобувачів освіти у п’ять груп, які працюватимуть над проблемним запитанням. Питання плану «е)  Зміцнення фашистського блоку. Відносини між СРСР і Німеччиною. Зміна політики США» доречно розглянути викладачем методом «Кластер», продовжуючи тему створення коаліцій. 

Проблемне  запитання:

«Чи  могла (міг)  уникнути  … (назва країни, регіону)  цієї  війни?»

І група - в) «Зимова війна».  Напад СРСР на Фінляндію. [1, ст. 182 - 183].

ІІ група - г) Операція «Везерські навчання».  Окупація  Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, й Люксембургу.  Поразка Франції. [1, ст. 183 - 185].

ІІІ група - д) Доля Західної України, Західної Білорусії, Бессарабії. Держав Прибалтики. [1, ст. 185 - 186].
ІV група - ж) Повітряна війна над Англією. Боротьба за Атлантику. [1, ст. 187 - 188].
V група  - з) Фашистська агресія в  Північній Африці  та на Балканах. [1, ст. 188 - 189].

(Результати роботи груп обговорюємо методом «Мікрофон» з послідуючим обговоренням проблемного питання, яке проходило червоною стрічкою уроку. Країни та регіони позначаємо на географічній  карті півкуль кольоровими стікерами з липким слоєм. Додаток 4)

Отже, ми з вами розглянули події які розгорнулися на початку Другої світової війни з 1 вересня 1939 року по 22 червня 1941 року. Тепер дайте відповідь на питання яке пролунало на початку уроку:

 1. «Чи  міг світ  уникнути  цієї  глобальної  війни ?».

(Обговорюємо методом «Мікрофон»)

 1. Чому ми говоримо про неї саме в аспекті  глобальності? 

Давайте разом підрахуємо кількість країн які прийняли участь та були втягнуті у воєнний конфлікт протягом першого періоду Другої світової війни. (Відповіді записуємо на дошці)

VІI. Підведення підсумків. Д/З

Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми розглянули з вами глибину причин та визначили характер крізь призму неминучості і невідворотність трагедії, якої зазнало людство під час подій Другої світової війни. У війну було втягнуто 61 країну світу, де проживало загалом 80 % населення Землі. Воєнні дії відбувались в Європі, Азії, Африці, на всіх океанах планети. Чисельність армій, що воювали, досягла 110 млн., бойові дії були динамічними, географічний розмах широким, а кількість її жертв досягла 60 млн. осіб.

Домашнє завдання

 1. Підручник Н. М. Сорочинська, О.О. Гісем “Всесвітня історія” 10 кл. -  Розділ VII, §35-36, ст.178-190 – відповісти на питання.
 2. Контурна карта. Новітня історія. 1914-1945 рр. 10 клас ст..9  – виконати завдання.
 3. Підготувати доповіді на теми: «Директива №21-план «Барбаросса», «Операція Тайфун», «Гавайська операція».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

Приклад методу «Кластер»

C:\Users\Валюха\Documents\ViberDownloads\0-02-0a-be139d2db3890394b02c6ccc94fdcbc0255ac6823e4ac5a0009dd713eb132b53_22a61f72.jpg

Додаток 2

Газета «Красная Звезда» (Червона Зірка) публікація «Оперативных сводок Генштаба РККА» від 21 вересня 1939 года

pol04.jpg

Додаток 3

Розкадровка відео-скрайбінгу для створення презентації

1.

00.png

2.

0.png

3

1.png.

4.

2.png

5.

3.png

6.

4.png

7.

5.png

8.

6.png

9.

7.png

10.

8.png

11.

9.png

12.

10.png

13.

11.png

14.

12.png

13.

11.png

14.

12.png

15.

13.png

16.

14.png

Додаток 4

Фрагмент карти

Холст1.png

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Данилішина Катерина Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 листопада 2019
Переглядів
9782
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку