Урок "Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності"

Про матеріал

Тема " Художнє конструювання об'єктів технологічної діяльності". План уроку та презентація "Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності".

Метою уроку є ознайомити учнів з ергономікою та її основними завданнями. Навчити аналізувати стан знарядь праці та виробничої обстановки на відповідність ергономічним вимогам.

Урок проведений у групі, що навчається за професією "Слюсар з ремонту рухомого складу".

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльностіТехнології Тема: Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльностіВикладач Т. Д. Рожкова

Номер слайду 2

Ергономіка. Від грецької Ergon – робота, nomos -закон

Номер слайду 3

Як вам спалося?Хто з них краще відпочив?

Номер слайду 4

Ергономіка товарів широкого вжитку

Номер слайду 5

Завдання для слюсаря

Номер слайду 6

Ergonomics??? What is it??? Ергономіка (від гр. ergon — робота, nomos — закон) — наукова дисципліна, що комплексно вивчає проблеми взаємодії людини й техніки в конкретних умовах трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов й організації праці. Ергономіка вивчає рухи людського тіла під час роботи, витрати енергії та продуктивність конкретної праці людини.

Номер слайду 7

Фізіологія. Гігієна праціПсихологія. Технічні науки. Ергономіка

Номер слайду 8

Етапи становлення ергономіки

Номер слайду 9

До кінця XX ст. виділилися три головних напрямки всередині і ергономіки

Номер слайду 10

У 2010 р. Міжнародною асоціацією ергономіки (ІЕА) було прийнято більш широке визначення ергономіки

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Ергономічні вимоги до знарядь праці та виробничої обстановки Ергономічні вимоги висуваються до тих елементів знаряддя праці, що сполучені з людиною при виконанні нею трудових дій у процесі експлуатації, монтажу, ремонту, регулювання, транспортування й зберігання. Виробнича обстановка — це взаємозалежний комплекс факторів і елементів середовища, що оточують людину в процесі праці та впливають на її здоров’я, величину енергетичних витрат у цілому й на виконання конкретних дій, працездатність і продуктивність, самопочуття та емоційний стан.

Номер слайду 13

Елементи виробничої обстановки розподіляються на три групи:

Номер слайду 14

Вигляд робочого місця машиніста

Номер слайду 15

Групи вимог до знарядь праці:

Номер слайду 16

Ергономічні властивості— це здатність товарів створювати відчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення потреб відповідно до антропометричних і психологічних характеристик споживача.

Номер слайду 17

Зручність користування виробомзумовлюється його відповідністю комплексу ергономічних вимог: до робочої пози, зон досяжності, розмірів, умов взаємодії меблів і людини, характеру впливу середовища на використання виробу й самого виробу на середовище й ефективність діяльності людини.

Номер слайду 18

Дотримання ергономічних вимог до знарядь праці

Номер слайду 19

Заповніть таблицю ергономічних показників{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ПсихологічніФізіологічніАнтропометричніГігієнічніВідповідність інструменту навичкам праціВідповідність інструменту тактильним можливостям. Відповідність інструменту розмірам і формі тіла, розподілу ваги працівника. Покриття, колір, матеріал з якого виготовлений інструмент, чистота та ін.

Номер слайду 20

“ Пізнай себе”Яка творчість для тебе є пріоритетною : наукова, художня чи технічна? Переважає Л- ти “художник-глядач”Більше П - ти “мислитель-слухач”Рівна кількість П і Л - ти можливий “майстер-діяч”

Номер слайду 21

Домашнє завдання. Підготуйте проект “Ідеальне робоче місце”

Перегляд файлу

Технології

 

Тема: Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

Тема уроку: Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності.

Кількість годин: 1

Мета уроку:

 • Ознайомити учнів з ергономікою та її основними завданнями. Навчити аналізувати  стан знарядь праці  та виробничої обстановки на відповідність ергономічним  вимогам .
 • Сприяти розвитку логічного мислення, вміння раціонально використовувати правила ергономіки при організації робочого місця.
 • Сприяти вихованню професійної культури.

Тип уроку: Урок засвоєння та систематизації нових знань.

Методи:

Словесний: розповідь вчителя.

Наочний: презентація.

Практичний:  виконання практичної роботи.

Міжпредметні: зв'язок з виробничим навчанням за професією.

Базові поняття й терміни:

Ергономіка,  когнітивна ергономіка, ергономіка

Методична мета: Використання інноваційних методів навчання на уроках технологій.

 

Хід уроку:

І. Організаційний етап.

ІІ. Оголошення теми і мети.

Постановка задач на урок.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна розминка.

 • Яким чином може вплинути самопочуття людини на виробничий процес       (на результати роботи)?
 • Від чого залежить самопочуття людини?
 • Чи мають вплив на результати роботи умови праці?
 • Пригадайте, що може вплинути на якість виконаного виробу?

 

Мотивація навчальної діяльності на уроці (Тренінг)

Група ділиться на 5-4  команд

Умовно в кожній обирається (призначається) бригадир, який отримує конверт з завданням.

Бригадир обирає з купи інструментів необхідний інструмент.

Завдання: обґрунтувати свій вибір.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з елементами демонстрації.

План.

 1. Визначення ергономіки
 2. Етапи становлення ергономіки
 3. Напрямки всередині і ергономіки
 4. Мета ергономіки
 5. Ергономічні вимоги до знарядь праці  та виробничої обстановки
 6. Демонстрація робочого місця машиніста.
 7. Групи вимог до знарядь праці.
 8. Ергономічні властивості.
 9. Дотримання ергономічних вимог до знарядь праці.

 V. Закріплення матеріалу.

Практична робота

Ергономічний аналіз знарядь праці.

Послідовність виконання роботи

 1. Виберіть робочий інструмент для ергономічного аналізу
 2. Визначте ергономічні характеристики, які, має інструмент.
 3. Визначте, чи відповідає обраний інструмент ергономічним вимогам.
 4. Заповніть  таблицю ергономічних показників.

 

Психологічні

Фізіологічні

Антропометричні

Гігієнічні

Відповідність інструменту навичкам праці

Відповідність інструменту  тактильним можливостям

Відповідність інструменту  розмірам  і формі  тіла, розподілу ваги  працівника

Покриття, колір, матеріал з якого  виготовлений  інструмент,  чистота  та ін.

 

 

 

 

 

VІ. Узагальнення  вивченого теоретичного матеріалу.

(доповни речення)

 • Умови праці вивчає…..
 • Результатом ергономічних досліджень є ….
 • Ергономічні вимоги до знарядь праці встановлюють їх відповідність до …
 • Елементи виробничої обстановки розподіляються …….

VIІ. Рефлексія.

Вправа “ Пізнай себе”

Яка творчість для тебе є пріоритетною : наукова, художня чи технічна? 

VIІІ. Підбиття підсумків уроку. Оголошення оцінок.

 

ІХ. Домашнє завдання.

Вивчити основні поняття з конспекту. Підготувати проект «Ідеальне робоче місце»


Вправа  «ПІЗНАЙ СЕБЕ»

Яка творчість для тебе є пріоритетною: на­укова, художня чи технічна?

 1.                                          Переплети пал ьці обох рук. утвори «за­мок». Лівий палець зверху — це ознака кращого розвитку уяви, фантазії (правої півкулі мозку). Правий палець зверху — цс ознака кращого роз­витку логічно-понятійного мислення (лівої пів­кулі мозку). До чого у тебе природні здібності: до мислення-міркування чи до уяви-фантазії? По­знач провідний палець буквою П або Л.

 

 1.                                          Склади обидві руки на грудях. Утвори «позу Наполеона». Ліва долоня на правому лік­ті — цс ознака кращого розвитку уяви, фантазії (правої півкулі мозку). Права долоня на лівому лікті — це ознака кращого розвитку логічно-понятійного мислення (лівої півкулі мозку). До чого у тебе природні здібності: до мислення-міркування чи до уяви-фантазії? Познач провід­ну руку буквою П або Л.

 

 1.                      Провідне око. Зроби ручкою дірку в арку­ші. Наведи дірку на ціль обома розплющеними очима. Заплющ праве око і розплющ. Заплющ ліве око і розплющ. Провідне око фіксує ціль у дірці. У тебе провідним є праве чи ліве око? Ліве провідне око пов'язане з уявою фантазією. праве провідне око — з мислення  міркуванням. По­знач провідне око буквою П або Л.

 

 1.                      Аплодування. Покажи, як ти аплодуєш. У тебе активніша (рухоміша) права чи ліва долоня? А зверху яка долоня: права чи ліва? Ліва долоня пов'язана з правим художньо-образним мозком (уявою-фантазією). права долоня — з лівим логічно-понятійним мозком (мисленням. міркуванням). Познач провідну долоню буквою П або Л.

Висновок. Зверни увагу на свої чотири літери: якщо переважає Л — ти «художник-глядач». якщо більше П — ти «мислитсль-слухач». якщо рівна кількість П і Л — ти можливий « майстер-діяч ».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Bilaninets Elena
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ганжала Альбіна Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
2 липня 2018
Переглядів
3746
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку