9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок "Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія лугів з кислотними оксидами, кислотами, солями."

Про матеріал

Розробка уроку "Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія лугів з кислотними оксидами, кислотами, солями" допоможе учителю провести урок та лабораторний дослід №2.

Перегляд файлу

Тема уроку: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на          індикатори, взаємодія лугів з кислотними оксидами, кислотами, солями.

 

Мета уроку: ознайомити учнів з фізичними властивостями основ; закріпити знання про класифікації основ на розчинні і не розчинні; розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ; дослідити дію лугів на індикатори; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; виховувати толерантне ставлення учнів у процесі групової роботи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-дослідження.

Обладнання: періодична система хімічних елементів; таблиця розчинності; комп’ютер; роздатковий матеріал; набір реактивів.

 

Епіграф уроку:

«Зібратися разом – це початок, 

                                триматися разом – це прогрес,

                                працювати разом – це успіх.»

                                                                                   Генрі Форд

Хід уроку

 

І Етап організації навчальної діяльності.

* Психологічна хвилинка.

Вчитель:

- Прошу вашої уваги! На дошці – три личка- смайлика.

 • Перше – веселе, дотепне. Йому все цікаво, зрозуміло. Настрій чудовий.
 • Друге – серйозне. Щось зрозуміло, щось ні. Настрій так собі.
 • І третє – йому нічого не зрозуміло, не цікаво. Настрій дуже поганий.

- Прислухайтеся до своїх відчуттів.

- Як настрій?

- Підніміть малюнок, який відповідає вашому настрою.

- Добре, більша частина учнів налаштована на роботу. Спробуємо провести урок так, щоб до кінця уроку у всіх учнів настрій був ось таким.

-   Епіграфом нашого уроку є слова Генрі Форда. (зачитування епіграфа)

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

- Пропоную вам уявити, що наша школа – це науково-дослідний інститут, а кабінет  в якому ми працюємо – лабораторія, в якій працюють різні відділи:

* відділ фізичної хімії

* відділ аналітичної хімії

* відділ інспекторів БЖ

 

 • Лабораторія працює під девізом:

« Зробимо усе, що можемо, застосуємо те, що знаємо,  знаходячись там, де ми є».

Щоб розпочати роботу лабораторії давайте ознайомимося з

 Правилами поведінки у хімічній лабораторії.

Бути:

 • Позитивними: ТУТ І ЗАРАЗ.
 • Точними. Точність – увічливість королів.
 • Толерантними. Толерантність – це повага, у першу чергу, до самого себе.
 • Зібраними, оскільки найдорогоцінніше, що є в нас, - це час.
 • А також треба мати наукову тему та об’єкт дослідження. А щоб розшифрувати їх необхідно виконати завдання «Третій зайвий».

 

 • Запрошую по одному представнику від відділу. Завдання полягає в тому, щоб знайти третього зайвого і літеру під якою він знаходиться у рядку.

(додаток 1)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 «Мозковий штурм»

 • Поки учні працюють, перевіримо компетентність відділів.
 • Який клас неорганічних сполук називається основами?
 • На які дві групи поділяються основи?
 • За допомогою таблиці розчинності навести приклади розчинних і нерозчинних основ?
 • Назвіть записані основи за сучасною українською номенклатурою:

Cr(OH)2 - хром (ІІ) гідроксид.

КОН      - калій гідроксид, або їдкий натр.

NaOH    - натрій гідроксид, або їдкий натр.

Мq(ОН)2 – магній гідроксид.

Fe(OH)3 – ферум (ІІІ) гідроксид.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 • Аналізуємо завдання «Третій зайвий».
 • Так що у нас сьогодні є об’єктом дослідження?
 •  Тема нашого дослідження така «Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія лугів з кислотами, кислотними оксидами, солями.»

Зараз за допомогою таблиці  «Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук»  припустіть, які хімічні властивості проявлятимуть основи.

 

Основний оксид

Кислота

Основа

Сіль

Кислотний оксид

           +

 

           +

 

Кислота

           +

 

           +

         +

Основа

 

            +

 

 

Сіль

 

            +

 

 

 

1) Взаємодія з кислотами;

2) Взаємодія з кислотними оксидами;

 додаємо:

3) Взаємодія з солями.

 

 • Яку мету ми повинні поставити перед собою?

(учні самостійно формулюють мету, вчитель доповнює.)

 

Інструктаж з БЖ: Інструкція № 7

 

Виконання лабораторного досліду №2 «Дія лугів на індикатори»

За допомогою віртуальної хімічної лабораторії ми переглянемо дію лугів на індикатори.

 • На основі спостережень заповнюємо таблицю.
 • Який можна зробити висновок?

(Висновок: у розчинах лугів метил оранжевий набуває жовтого забарвлення, лакмус синього забарвлення, фенолфталеїн малинового. Отже, розчини лугів можна визначити за допомогою індикаторів.)

 

 • На початку уроку ми припустили, які властивості повинні мати основи. Подивимося практично.

 

Демонстрація: Взаємодія лугів з кислотами

 

Як називається ця реакція? (Нейтралізації)

Яка речовина допоможе побачити, що реакція відбулася (Індикатор).

 

                        NaOH + HCl= NaCl + H2O

                        Cu(OH)2 + HCl = CuCl + H2O

Що утворюється в результаті реакції?

 

Демонстрація: Взаємодія лугів з солями

Які ознаки спостерігаємо? (утворення осаду)

 

FeSO4 + NaOH = Fe(OH)3 + Na2SO4

 

Демонстрація:Взаємодія лугів з кислотними оксидами

Яку ознаку реакції спостерігаємо?

Укажіть тип реакції?

 

      КОН + Р2О5 = 2К3РО4 + 3Н2О

Усі наші припущення про властивості лугів підтвердилися практично.

- На основі цього вносимо доповнення в таблицю «Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук.

 

IV. Релаксація

 • Якщо ви переконані у необхідності ощадливого поводження з водою, сплесніть у долоні.
 • Якщо ви закриваєте кран щоразу, коли чистите зуби,сплесніть у долоні над головою.
 • Якщо ви ніколи не залишаєте сміття у лісі, тупніть ногою.
 • Якщо ви не кидаєте сміття на вулиці, підморгніть.
 • Якщо ви завжди вимикаєте світло, коли виходите з кімнати, затуліть праве око долонею.
 • Якщо до вашої кімнати залетів джміль і ви намагаєтесь випустити його, а не вбити, змахніть руками.
 • Якщо ви переконані, що кожен повинен піклуватись про збереження навколишнього середовища, простягніть обидві руки своїм сусідам.
 • Розгляньте це як вияв єдності у прагненні зберегти наше довкілля.
 • Щоб робота наших відділів була чітко організована вони отримують завдання:

 

 • Відділ фізичної хімії: дослідити фізичні властивості виданих зразків основ. (Додаток 2)
 • Відділ аналітичної хімії: дослідити , які процеси відбулися у печері? Чи правдива інформація? Написати відповідні рівняння хімічних процесів. («Викрадачі діамантів» Л.Буссенар)
 • Відділ інспекторів БЖ: чи дійсно отруєння амоніаком смертельне? Знайти в довіднику показники допустимих норм амоніаку в повітрі, матеріали про надання першої допомоги при отруєнні амоніаком.

 

V. Закріпленя вивченого матеріалу

1. Здійснити перетворення:

 

     СаО        Са(ОН)2       СаSO4         H2SO4           SO4

 

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4  + Са(ОН)2 = СаSO4 + H2O

 

VІ. Рефлексія(Слайд№12)

     -    Ви потрудилися славно. Як ваш настрій ?

 • Змінився?
 • Яке враження від уроку?
 • Підніміть відповідний малюнок.
 • Ви довели, що від сумлінної праці кожного з вас залежить загальний результат. Ви показали, що злагоджено працюючий колектив має гарні результати. Ви продемонстрували, що працювати разом – означає мати успіх. Дякую вам за активну роботу на уроці.

 

VІІ. Домашнє завдання  

 • Вивчити параграф
 • Творче завдання:

Уявіть себе ведучим телегри «Що?Де? Коли?

Тема гри вам відома: «Фізичні властивості лугів».

Вам необхідно скласти запитання.

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1

«Третій зайвий»

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходиться?

І отримаєте закодоване слово.

I гр.

1. а) Аl(OH)3; б) Cr(OH)2; o) AlCl3;

2. в) Mg(OH)2; c) CO2; г) КОН;

3. г) NaOH; н) Н2SO4; д) Cu(OH)2;

4. о) Fe2O3; д) Fe(OH)3; і) Zn(OH)2;

5. м) ZiOH; в) SO2; д) Ca(OH)2;

6. и) CuO; к) AgOH; з) Ba(OH)2.

 

«Третій зайвий»

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходиться?

І отримаєте закодоване слово.

II гр.

1. д) NaOH; о) H2SO4; і) KOH;

2. в) ZiOH; а) Ag(OH); с) HF;

3. н) HI; м) KOH; к) Fe(OH)3;

4. г) Ba(OH)2; о) NaCl; и) NaOH;

5. в) Na2O5; л) Cu(OH)2; д) Al(OH)3;

6. а) Zn(OH)2; и) HCl; м) Fe(OH)3

 

«Третій зайвий»

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходится?

І отримаєте закодоване слово.

III гр.

1. а) ZiOH; в) KOH; о) H3PO4;

2. д) Cu(OH)2; з) Fe(OH)3; c) P2O5;

3. e) NaOH; н) H2O; г) Al(OH)3;

4. з) PbOH; д) KOH; о) HI;

5. в) MgSO4; к) NaOH; и) Mg(OH)2;

6. и) NO3; д) Cr(OH)2; у) Ba(OH)2.

 

«Третій зайвий»

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходится?

І отримаєте закодоване слово.

IV гр.

1. o) HBr; а) KOH; д) Cu(OH)2;

2. д) Ca(OH)2; c) CuCl2; з) NaOH;

3. н) K2CO3; в) KOH; і) Al(OH)3;

4. к) Fe(OH)3; о) ZiCl; м) Cr(OH)2;

5. р) KOH; п) NaOH; в) HgS;

6. и) NaCO3; л) Ca(OH)2; є) NaOH.

 

 

 

   Додаток 2

 

Які фізичні властивості характерні для всіх основ що ви дослідили?

Де можна знайти інформацію про розчинність основ?

 

 

      Назва

     основи

 

 

       Колір

 

     Запах

 

Розчинність

 

Агрегатний стан

 

    Са(ОН)2

 

 

 

 

 

 

    NaOH

 

 

 

 

 

 

    Fe(OH)3

 

 

 

 

 

    Cu(OH)2

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
2059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку