12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Урок географії "Країни-карлики Європи"

Про матеріал
Запропонований урок входить у систему уроків розділу І «Європа» і розроблений як урок-проект. Для реалізації цілей уроку чітко розроблені очікувані результати: знаннєвий, діяльнісний та оцінно-ціннісний компоненти. Для ефективної роботи щколярам заздалегідь було запропоновано об’єднатися у чотири групи і підготувати інформаційні слайд-презентації про обрані країни. Для засвоєння отриманих знань учні на уроці ще раз створили групи, вже об’єднавшись за номерами в групі. Це дало можливість кожному стати пошуковцем нової інформації, а не її пасивним споживачем. На етапі рефлексії був використаний інструмент із он-лайн курсу «Бери і роби» «Повне занурення». Він спрямував школярів до найглибшого рівня міркування, поступово занурюючи в роздуми. Мені імпонує цей інструмент тому, що учні від банального отримання знань через розуміння, застосування, аналіз і оцінку якості виконання завдання, підходять до синтезу своєї діяльності на уроці та осмислення свого відкриття. Таким чином – здійснюють глибоке занурення в навчальну діяльність.
Перегляд файлу

Урок-проект з географії. 10 клас

Методичний паспорт проекту (Додаток 1)

 

Тема: Країни-карлики Європи(на прикладі Монако, Ватикану, Сан-Маріно, Ліхтенштейну)

Очікувані результати:

Знаннєвий компонент:

називає мікродержави Європи;

розрізняє форми державного правління і територіального устрою мікрокраїн Європи;

наводить приклади різних типів та підтипів країн Європи за рівнем економічного розвитку; показує на карті мікродержави Європи.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення в мікродержавах Європи;

порівнює чинники міжнародної спеціалізації мікродержав Європи;

пояснює причини вузької спеціалізації промислового виробництва мікродержав Європи;

вирізняє особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією.

Оцінно-ціннісний компонент:

робить висновки про причини нерівномірності економічного розвитку мікродержав Європи;

зіставляє позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі мікрокраїн Європи.

   Тип уроку:  урок-проект.

 

Х і д   у р о к у

І. Мотивація навчання. (Забезпечення емоційної готовності до уроку; актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань).

 •  Перегляд відео кліпу О.Рибака на пісню «Небеса Європи».
 • Завдання до фрагменту:
 1. Скільки і які столиці згадує співак?
 2. Ваші асоціації з цими країнами.
 3. Покажіть на карті ці країни.
 • Продовжимо асоціативний ряд
 • Бенедикт ХVІ, Собор Святого Петра – (Ватикан);
 • Країна – казино (Монако);
 • Найстаріша республіка світу (Сан-Марино);
 • Князівство, що відмовилося від збройних сил ще в 1868 році. Проте у конституції закріплено положення про військову повинність (Ліхтенштейн).
 • Що об’єднує всі ці держави?

 

ІІ. Цілевизначення та планування. (Визначення разом з учнями особистісно значущої мети та очікуваних результатів роботи).

Ви маєте рацію, сьогодні ми продовжуємо вивчати Європейський  субрегіон. І поговоримо про особливості розвитку  економіки  деяких держав-карликів: Монако, Ватикану, Сан-Марино та Ліхтенштейну.

 

ІІІ. Етап цілереалізації (опрацювання матеріалу). (Організація учнів на здобуття знань; залучення до продуктивної діяльності; керування поліфункціональним спілкуванням).

Попередньо ви мали можливість об’єднатися у чотири групи (додаток 2) і обрати країну-карлика  Європи, скласти по ній електронну презентацію розробленої візитної картки держави.

Давайте ознайомимося із ними і обговоримо отриманий матеріал.

Презентація досліджень:

 • Монако
 • Сан-Марино
 • Ліхтенштейн
 • Ватикан

 

Робота в новостворених групах. Групи об’єднуються на номером («одинички» – перша група, «двійки» - друга і т.д.)

 В декількох локаціях кабінету розвішені кольорові «язички» із інформацією про особливості країн-карликів Європи (Додаток 3). Ознайомтеся із цією інформацією, відберіть її та зафіксуйте  в  «Путівнику».

А зараз обговоримо  результати ваших пошуків.

 

V. Рефлексія та оцінювання. (Аналіз  результатів роботи та способів їх досягнення; оцінювання навчальної діяльності; домашнє завдання).

Сьогодні ви дуже плідно попрацювали на уроці. Дякую вам за роботу. Хочу запропонувати вам для апробації інструмент із он-лайн курсу «Бери і роби» «Повне занурення» (додаток 4).  Він спрямує вас до найглибшого рівня міркування, поступово занурюючи в роздуми. Мені імпонує, що ви від банального отримання знань через розуміння, застосування, аналіз і оцінку якості виконання завдання, підійдете до синтезу своєї діяльності на уроці та осмислення свого відкриття. Таким чином – здійсните глибоке занурення в навчальну діяльність.

На наступний урок ми розпочнемо ознайомлення із країнами Азії. Підготуйте коротку інформацію про найвизначніші місця субрегіонів Азії.

 

 


Додаток 1.

Методичний паспорт проекту

 

Автор проекту:  Фаєвська Т.В.

Назва проекту:     Країни-карлики Європи

Тип проекту: інформаційний, творчийий, дослідницький,   географічно-науковий.

Навчальнi предмети:    Географія: регіони та країни

Клас: 10-б клас

Кiлькiсть учнів: 18 учнів.

Мета:  ознайомити учнів із особливостями господарства країн-карликів Європи: Монако, Ватикану, Сан-Марино, Ліхтенштейну;   сформувати  систему знань  про основні  умови формування їх економіки; створити туристичний образ даних країн. Стимулювати інтерес до самостійного пошуку й аналізу інформації. Вдосконалювати навички роботи із періодичною пресою та ЗМІ. Сприяти формуванню комунікативної, інформаційної компетентності, компетентності самоосвіти і саморозвитку.

Формувати ціннісне ставлення особистості до себе, до культурних надбань народу.

 

Очікувані результати:

Учні:   -    навчаться створювати продукти проекту згідно критеріїв;

 • здобувати інформацію з різних джерел;
 • аналізувати, систематизувати та представляти отриману інформацію у  заданому  вигляді;
 • проводити цільовий або ефективний пошук в  літературних джерелах;
 • отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту,
 • навчаться переносити наукові методи пізнання (аналіз, синтез, оцінювання), відпрацьовані під час роботи над проектом, на навчальну та суспільну діяльність;
 • учні набудуть навички давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним навчальним досягненням.

 

Матерiалъно-технiчне, iнформацiйно-технiчне та методичне забезпечення:  мультимедійна дошка, підручники,  друковані матеріали, фотоматеріали, вільний вихід і Інтернет. 

 

Форма представлення кiнцевого продукту електронна презентація «Країни-карлики Європи»

 


Додаток 2.

С к л а д      г р у п

для роботи над міні-проектом

«Країни-карлики Європи»

Монако

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

Сан-Марино

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

Ліхтенштейн

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Ватикан

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 


Додаток 3.

У чотирьох діаметрально протилежних частинах класу розвішені стилізовані картосхеми «Ватикан», «Монако», «Сан-Марино», «Ліхтенштейн». По всьому приміщенню розвішені кольорові «язички» із інформацією. Школярі швидко і правильно повинні відшукати саме ту інформацію, яка характеризує країну, яку вони презентували.

 

Ліхтенштейн

Ватикан

Монако

Сан-Марино

 

 1. Процвітаюча країна з розвиненим сектором фінансових послуг і високим рівнем життя. ВВП в  країні на душу населення — 25 000 дол. США.
 2.  Самостійна держава-місто і центр Римо-католицької церкви
 3. Мікродержава, напіванклав на півдні Франції на березі Середземного моря; площа − 1,95 км².
 4. Туризм приносить країні понад 50% ВВП. Більш ніж 3 млн. туристів відвідало республіку 2000 року.
 5. Більше як 73,7 тис. міжнародних концернів і іноземних компаній зареєстровано на території країни завдяки низькому рівню оподаткування, нескладних правил реєстрації і в цілях збереження фінансової таємниці. Бюджет держави складається в основному з податків, зокрема від цих компаній (біля 30%), доходів від випуску поштових марок (10%) і іноземного туризму.
 6. Число постійних жителів  становить приблизно 800 чоловік, 450 з яких носять духовний сан.
 7. Політична система — конституційна монархія під протекторатом Франції. Експорт: продукція легкої промисловості, основні статті прибутку — туризм та гральний бізнес. 
 8. Головними видами промисловості є банківська справа, виробництво одягу, електроніки, кераміки, винне виробництво. Є філії італійських та інших закордонних фірм — підприємства шкіряної, харчової, цементної, паперової, машинобудівної галузей промисловості Основними сільськогосподарськими товарами республіки залишаються вино та сир. Іншими сільськогосподарськими товарами є виноград, пшениця, маїс (дика кукурудза), оливки, худоба, коні, м’ясо, шкіра.
 9. Майже 50%  населення зайнято в промисловості (ви­робництво пресових і штампувальних виробів, обчислювальних машин, хімічної і фармацевтичної продукції, фарфорових зубних протезів, високо-вакуумної техніки). Значна частина населення займається ремісництвом. В сільському господарстві розвинуті тваринництво, виноградарство, виробництво зерна.
 10. Має некомерційну планову економіку. Джерела доходів - в першу чергу пожертвування католиків усього світу. Прибуток в 2003 році склав 252 мільйона доларів США, витрати - 264.
 11. Друга найменша за розміром, після Ватикану
 12. Рівень життя приблизно відповідає рівневі життя в найбагатших регіонах Італії. На 2002 рік ВВП дорівнював 24,054 євро на душу населення.
 13. У структурі експорту переважають точні прилади, електроніка, поштові марки, кераміка. Експорт прямує в основному в країни ЄС і Швейцарію.
 14. Великі доходи приносить туризм (продаж поштових марок, ватиканських монет євро, сувенірів, плата за відвідування музеїв). Велику частину робочої сили (обслуговуючий персонал музеїв, садівники, двірники і т.д.) становлять громадяни Італії.
 15. Популярний курорт, привабливий для туристів через казино та приємний клімат.
 16. Країна має найнижчий рівень безробіття в Європі та зовсім не має зовнішнього національного боргу.
 17. У структурі імпорту фігурують машинне устаткування, металеві вироби, текстиль, продовольство, автомобілі. Основні партнери по імпорту — країни ЄС і Швейцарія. За вартістю експорт більш ніж в 2,5 разу перевищує імпорт, і дохід від нього в 1996 склав 2,47 млрд дол. США.
 18. Входить до єврозони з 1999 року. Як будь-яка інша держава, що офіційно входить до єврозони, має власний дизайн аверсу монет: на ньому зображується портрет правлячого (на момент карбування) Папи Римського 
 19. Князівство успішно залучає до себе різноманітні, екологічно безпечні галузі промисловості з усього світу. Причина — малі податки й цілком скасований державний податок з індивідуального прибутку. Князівство, однак, утримує монополії в декількох галузях, у тім числі: вироби з тютюну, телефонні лінії, пошта. Рівень життя — високий
 20. Збройні сили Республіки складаються з постійного контингенту в 75-100 осіб. Основний склад збройних сил держави задіяно у церемоніальних заходах, пов'язаних з національними святами й зустрічами іноземних урядових делегацій.
 21. Своїх аеропортів   не має і користується послугами портів сусідніх країн.
 22. Абсолютна теократична монархія, керована Святим Престолом. Сувереном Святого Престолу, в руках якого зосереджені абсолютна законодавча, виконавча і судова влада, є Папа Римський, що обирається кардиналами на довічний термін.
 23.   За останні 20 років територія країни збільшилася майже на 40 га за рахунок осушення морських територій. Клімат середземноморський з помірковано теплою зимою й сухим, теплим і сонячним літом.
 24. 1960 року жінки країни одержали право голосу на виборах і 1973 одержали право входу до державних установ.


 

 

 

яку глибину я сьогодні підкорив (ла)

 

 

 

C:\Users\Тамара\Desktop\images (1).jpgC:\Users\Тамара\Desktop\images (2).jpg 

 Що я виконав(ла)?

На скільки важливим для мене є те, що я виконав(ла)?

Де я зможу це застосувати ?

Який алгоритм для досягнення успіху я застосував (ла)?

На скільки добре я це виконав(ла)?

Що можна удосконалити?

Як я можу використати новий досвід у майбутньому?

Що нового я відкрив(ла) про себе як учня (ученицю)?

 


1

 

doc
Додано
10 лютого 2020
Переглядів
805
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку