Урок географії в 9 класі "Розміщення металічних руд в Україні і світі"

Про матеріал
Урок із використанням міжпредметних зв'язків та розвитком предметних та ключових компетентностей.
Перегляд файлу

Федорів Галина Іванівна. Вчитель географії Торговицького ліцею, Коломийського району, Івано-Франківської області.

9 клас. Урок №20.

Видобування металічних руд  у світі та в Україні.

Мета:

ознайомити учнів з найбільшими районами поширення металічних руд в Україні та світі, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки утворення та розміщення даних руд,  учні називають та показують на карті країни з найбільшими обсягами видобутку залізних руд, найбільші райони видобутку руд кольорових металів у світі; басейни та райони видобування залізних та марганцевих руд, основні родовища руд кольорових металів в Україні.

 вдосконалювати уміння критично мислити, встановлювати закономірності, вирішувати проблемні питання використовувати інформаційні ресурси, здатність до пошуку та за­своєння нових знань;

виховувати любов до рідної країни, екологічну свідомість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, тектонічна карта світу та України, політична карта світу, карта адміністративно-територіального поділу України, підручник «Географія 9 клас» Гілецький Й.Р.

Опорні та базові поняття: мінеральні ресурси, ресурсозабезпеченість, рудні корисні копалини.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ІІ.1. Географічний коментований диктант « Закінчити речення»

1.Корисні копалини або мінеральні ресурси -  це… (мінерали і гірські породи, які використовує людина).

2.Які з мінеральних ресурсів відносять до паливних …( газ, нафта, кам’яне вугілля, буре вугілля, торф..)

3.Назвіть три країни з найбільшими запасами кам’яного вугілля?  (США, Індія, Китай)

4.Вкажіть кілька країн, що імпортують дану сировину. (Японія, Європа (подумайте чому?).

5.Назвіть країни із найбільшими запасами у світі нафти та природного газу. (Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, Венесуела, Мексика і т. д.)

6.ОПЕК – це…(організація країн експортерів нафти, утворена з метою регулювання цін на нафту),  цікавим є те, що штаб – квартира даної організації знаходиться у Відні.

7.До якого сектору економіки відносять добувну промисловість? ( Первинний, вторинний, третинний). Які ще види діяльності відносять до первинного сектор?

8.Які ще види корисних копалин ви знаєте? (Паливні, рудні , нерудні)

   Учні коментують свої відповіді або вчитель збирає письмові  роботи.

 

 

 

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ІІІ.1. Вступне слово.

Власне темою нашого сьогоднішнього уроку буде визначити закономірності видобування та розміщення металічних руд у світі і в Україні. Ця тема для вас не є новою, оскільки вже з молодших класів ви вивчаєте корисні копалини, у курсі вивчення географії 6-го класу ви вивчали класифікацію та походження тих чи інших мінеральних ресурсів, вивчаючи географію материків і океанів в  7 класі, ви розглядали будову земної кори кожного материка, а вже у 8 класі ознайомились із тектонічною та геологічною будовою України.

 А сьогодні в нас особлива форма  роботи : такий собі синтез географії й економіки, що дозволить вам провести аналіз ситуації в даній сфері. Величезне значення в житті та розвитку людського суспільства мають метали та їхні сплави. Озирніться навколо: всілякі предмети побуту та широкого вжитку виготовлені із металу. Для будівництва суден, транспортних засобів, будівель використовують сотні мільйонів тон сталі та чавуну. Виробництво літаків та космічної техніки неможливе без алюмінію, титану, міді та багатьох інших кольорових металів. Важко знайти таку галузь промисловості, де б не застосовували метали.

 

 Отож, починаємо працювати.

ІІІ.2. Першим вашим завдання буде визначити на які групи розподіляються всі рудні ресурси.(Складання схеми в зошиті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ІV. 1. Міні - лекція.

Залізні руди є вихідною сировиною для виготовлення сталі. Найбільші запаси залізних руд зосереджені в Китаї, Бразилії, Росії, Австралії, Індії, Канаді, Казахстані, Україні, Південній Африці, Швеції. На перші п’ять країн припадає 80 % світового видобутку.

Імпортерами залізорудної сировини є країни Європейського Союзу, Японія й Південна Корея.

 Широке використання виробів із заліза зумовили значні обсяги її видобування. Запаси залізної руди в надрах Землі більші, аніж запаси інших металів, разом узятих. Це дозволяє постійно збільшувати обсяг її видобування. Руди чорних металів (які саме?) у земній корі залягають пластами, утворюючи великі за площею басейни. Скупчення рудних покладів, що складають ланцюг родовищ називають рудними поясами. Найбільший вміст металу мають родовища залізної й марганцевої руд, утворені в докембрії, що приурочені до давніх розломів і западин кристалічних щитів .

ІV.2. Робота з картами

Зараз ми з вами порівняємо тектонічну  карту світу та карту розміщення металічних корисних копалин і зробимо висновки щодо їх залягання.  (Учні аналізують і роблять висновки про те, де в основному залягають металічні руди.)

1.Кристалічні щити,

2. Рифтові зони (марганець, залізо, мідь)

3.Рудні відклади осадового походження – в межах тектонічних западин і крайових прогинів.

ІV.3. Узагальнюємо. Зараз спробуємо з вами скласти топ 5 країн світу за найбільшими запасами залізних руд.

 1.Це країна карнавалів та кави, Пантаналу та  сельвасів, найбільша на своєму материку і займає перше місце в світі за запасами залізної руди (19 %) ( Бразилія)

2.В економіко – географічному положенні України ця держава – сусід  характеризується як негативний фактор, найбільша за площею країна світу та друга за запасами залізних руд (18%). (Росія)

3.Держава, яку називають «коморою» корисних копалин для Японії, назва столиці якої в перекладі означає «зустріч», за запасами залізної руди займає третє місце в світі (14%). (Австралія) і т. д.

4.Країна, що тримає першість одразу за трьома показниками як виробник, споживач та імпортер залізних руд. (Китай)

5. «І у синю даль понад горами лине пісня ця! Про чудовий край , чарівний край Черемоша й Прута..»

Проте, якщо мова йде про видобуток, то акценти значно зміщуються: Китай (1), Австралія (2), Бразилія (3). (Учні записують країни – лідери за видобутком)

  Основні запаси марганцевих руд зосереджені в Україні, Південній Африці, Бразилії, Австралії та Індії.

Найбільші обсяги видобутку марганцевих руд мають Китай, Південна Африка та Україна.

Такі країни як Японія, Євросоюз є одними із основних імпортерів даної сировини.

 IV.4. Проблемне питання

Чому країни Євросоюзу є імпортерами руд? Невже в них немає своєї сировини? (Заводи тяжіють до портів) Як ви думаєте чому? (Японія бідна на ресурси, а Євросоюз вичерпав, дешевше привезти, тому заводи в портах, а ще дешевше будувати в країнах, де дешева робоча сила, екологічні санкції …)

ІV.5. Картографічна лабораторія.

 Серед кольорових металів найбільш широко використовують алюміній, мідь, олово. За запасами алюмінієвих руд (бокситів) першість посідають Австралія, Бра­зилія, Індія, Китай, Гвінея, Суринам, Гайяна, Ямайка. Найбільшими виробниками бокситів є Австралія, Китай, Гвінея і Ямайка.

 

 

Позначте на контурній карті основні рудні пояси світу:

1. «Мідні пояси»: перший розташований в Африці на території Демократичної Республіки Конго й Замбії; другий — на тихоокеанському узбережжі Америки в Кордильєрах та Андах (48 % світових запасів міді). Найбільшими виробниками міді є Чилі, Перу та США.

2. . «Олов’яний пояс» проходить уздовж тихоокеанського узбережжя Азії через територію Росії, Монголії, Китаю, В’єтнаму, Таїланду, Малайзії, Індонезії. Також там розробляють родовища вольфраму, свинцю, цинку, ртуті.

 Основними імпортерами кольорових металів є Китай, Японія, США, країни Європейського Союзу.

 ІV.6.Видобуток металевих руд в Україні.

За розвіданими запасами залізних руд Україна посідає четверте місце у світі та входить до десятки світових виробників та продавців залізорудної сировини.

ІV.7.Проблемне питання.

Як ви думаєте: добре це для країни, що вона продає сировину? Наведіть ще приклади продажу Україною сировинних ресурсів. (Зерно, ліс)

Відповіді учнів.

Пригадуємо тектонічну будову України.

Залізні руди в Україні видобувають у Криворізькому басейні, Кременчуць­кому та Білозерському залізорудних районах. Родовища Керченського басейну розроблялися до 1992 р. Провідною залізорудною базою є Криворізький басейн (60 родовищ). Найбільше видобувних підприємств зосереджено в Кривому Розі.

В Україні зосереджено 22 % світових запасів марганцевих руд (І місце). Їх видобуток ведуть у  Південноукраїнському (Придніпровському) марганцеворудному басейні.

ІV. 8.  Узагальнюємо .Встановіть відповідність між родовищами залізних та марганцевих руд та адміністративними областями України, в яких вони знаходяться.

1.Нікопольське марганцеворудне,                                       А) Львівська обл.,

2.Інгулецьке марганцеворудне,                                             Б)Запорізька обл.,

3.Криворізький басейн,                                                             в)Дніпропетровська обл.,

4.Білозерський басейн

5.Кременчуцький басейн                                                          г) Івано – Франківська обл.,

                                                                                                           Д)Кіровоградська обл.

                                                                                                            Е)Полтавська обл.

Фізкультхвилинка. «Захід – схід.»(Повторюємо за вчителем команди : південь (вниз), північ (вверх), захід (вліво), схід (вправо). Потім закрити очі та порахувати до 10.)

ІV.9. Проаналізуйте  карту України і визначте тектонічну структуру, в межах якої залягають руди чорних металів. (Український кристалічний щит)

 

Слово вчителя.

ІV. 10. «Відстрочена відгадка»

Руди чорних металів – це далеко не всі подарунки Українського кристалічного щита, проте, якщо говорити про руди кольорових металів, то Україна забезпечена ними не так добре. Чи чули ви про боксити, ільменіти, кіновар? Потужний потенціал титанових руд (20 % світових запасів ільменіти) видобувають в Іршанському (Житомирська область) та  Дніпропетровській областях.

А от  боксити привозять із  Гвінеї морським шляхом. Хоча за запасами ртутних руд (кіновар) 2 місце в світі. Магнієва сировина – Калуш.

V. Підсумовуючи вищесказане (екологічна складова).

Земле рідна, природи ім’я

Понівечена скрипко моя,

Як могла б я без тебе жити,

Як могла благоденствувати? Як?

В ніжності просинатися рано,

Коли ти помираєш в ранах?

Як могла ти плекати квіти,

Коли так благаєш жити?

Як не чула моя душа,

Що здригаєшся ти від ножа? 

Як дивлюся вам, Природо, у вічі?

Перед вами я винна тричі!

 

Отже, видобуток корисних копалин, експорт, імпорт, продаж – це все дуже добре! Проте завжди необхідно враховувати шкоду, яка наноситься природі. До речі, хто з вас знає, якими способами ведеться видобуток, зокрема рудних мінеральних ресурсів.

Відповіді учнів.

      

 

 

 

 

 

При видобуванні твердих копалин відкритим способом порушується структура порід, воно сприяє інтенсивному вивітрюванню, розвитку тріщинуватості, порушенню гравітаційної рівноваги, зміні гідрогеологічних умов. Кар’єри змінюють природні фізичні поля та ландшафти місцевості, утворюючи антропогенні ландшафти. Отже, виникає ціла низка процесів: зсуви, осідання територій, ерозія, осипи, заболочування.

 V.1.Задача.

За матеріалами Державного інформаційного геологічного фонду запаси залізних руд в Україні оцінюються в 26,1 млрд тон, а за 2014 рік в Україні видобули 82 млн.т., ( в 1990 р. ця цифра становила 105 млн. т на рік) .Визначте на скільки років вистачить Україні запасів залізної руди.

V.2. Благородні метали. (Слайд)

1.Гроші Київської Русі (златники і срібняки)

2.Золото Павла Полуботка.

3. Золотовалютний фонд країни.

 

V. 3. «П'ять слів»

І наостанок спробуємо сказати, що ж вам запам’яталося із даної теми найбільше. Проте у нашого висловлювання є вимоги – 5 слів, які не можуть повторювати інші.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти топ 5 країн які ведуть першість у видобутку благородних металів,

Рідкоземельні метали та їх застосування.

Підручник, опрацювати § 17.

 

 

 

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р. Д.)
Додано
23 жовтня 2020
Переглядів
2115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку