Урок "Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії"

Про матеріал
Урок на тему "Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії" стане в пригоді для використання вчителями в 11 класі
Зміст архіву
Перегляд файлу

Географія є історією в просторі, а історія — географією в часі. Е.Реклю

Перегляд файлу

Географія 11 клас

Урок №1              Дата ______________

 

Тема: Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем.   Пізнавальна та конструктивна роль географії

Мета:

Навчальна: повторити визначення «географії», пригадати допоміжні географічні науки, методи вивчення географії; визначити об’єкт дослідження географічної науки; поділити екосистеми на рівні; визначити пізнавальну та конструктивну роль географії як науки;

Розвивальна: розвивати навички роботи з географічною картою, підручником, довідковими джерелами інформації; розвивати логічне мислення;

Виховна:  виховувати пізнавальний інтерес до географії як науки, бережливе ставлення до природи.

Обладнання: фізична карта світу, підручник, презентація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

Епіграф

Географія є історією в просторі, а історія — географією в часі. Е.Реклю (Додаток 1)

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На дошці два надписи (Додаток 2) «Простір» і «Час». Давайте визначимо наше місцезнаходження. Діти пропонують свої версії визначення нашого місцезнаходження. Вчитель прикріплює третій напис «Географія». А тепер давайте спробуємо визначити наше місцезнаходження з точки зору географії. (Учні висувають версії)

Вчитель: Головним завданням географії є формування просторово-територіальної орієнтації людини. В попередніх класах ми навчилися орієнтуватися як у просторі нашої країни та її окремих регіонів, так і у світі загалом. Це є необхідністю повсякденного життя, особливо у зв’язку з процесами глобалізації, що посилюється. (Слайд 2)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вправа «Що вивчає географія»:

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єктом вивчення географії є поверхня нашої планети, а предметом — територіальна організація природних і соціально-економічних об’єктів, процесів та явищ на ній. При цьому територіальна організація розглядається як розміщення об’єктів, процесів та явищ на земній поверхні в певному порядку. Дослідження цього порядку, розуміння його закономірностей у всіх проявах і є завданням географії.

Отже, географія — це система наук, що вивчає природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти. (Слайд 3)

 

 ÐŸÐ¾Ð²â€™ÑÐ·Ð°Ð½Ðµ зображення

ПОНЯТТЯ ГЕОСИСТЕМИ.  (Слайд 4) Для геосистем характерні складність і відкритість. Основою функціонування геосистем є розміщення їх об’єктів у певному порядку, взаємозв’язку та взаємодії.

 

Найбільшою геосистемою нашої планети є географічна оболонка. Вона складається з підсистем (менших систем, які є її частинами): літосфери, гідросфери, атмосфери та біосфери). Останні самі є геосистемами й складаються, у свою чергу, із геосистем меншого масштабу й створюють єдину систему через обмін речовиною та енергією.

Результат пошуку зображень за запитом "геосистема"

Пригадайте вже відомі вам кругообіги речовини. Яку енергію вони використовують?

 

ГЕОГРАФІЯ СЕРЕД НАУК, СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. Сучасний рівень розвитку людства супроводжуються загостренням багатьох проблем територіальної організації природи й суспільства. Які ви можете виділити сучасні проблеми людства?   Це проявляється в наростанні екологічних, міграційних, військово-стратегічних проблем, чільне місце в дослідженні й вирішенні яких належить географії.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Зв’язок географії з іншими науками» (Слайд 5)

Учні отримують назви наук: Історія, Економіка, Екологія, Фізика, Хімія, Математика. Повинні вказати свою точку зору на зв'язок географії з тою чи іншою наукою.

Робота з висловом:

Видатний французький географ Елізе Реклю сказав, що географія є історією в просторі, а історія — географією в часі. Із якими науками міжпредметні зв'язки географії є найтіснішими? Які саме? Як це ілюструє вислів Елізе Реклю?

 

ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ.

За своїм світоглядним значенням географія стоїть в одному ряду з історією, із якою невідривно пов’язана, як пов’язані між собою простір і час. Вивчення географії дає людині життєво необхідну орієнтацію в просторі. Просторово-територіальний інстинкт людини, притаманний усім живим істотам, дуже сильний. Не можна перебільшити й виховне значення географії. Земля, територія, власний простір — це синоніми понять Батьківщина, Вітчизна, мала Батьківщина тощо. Узагалі сучасна людина не може вважатися освіченою без сформованої географічної культури, роль якої зростає в процесі глобалізації, коли людству стають доступними будь-які куточки планети.

 

Джеф Безос та його компанія «Blue Origin» у 2019 р. планують розпочати роботу з першими космічними туристами. «Blue Origin» побудувала багаторазову ракету, що як вантаж підніматиме спеціальну капсулу із шістьма пасажирами. На суборбітальній висоті близько 100 км капсула відділятиметься від ракети й спускатиметься на Землю за допомогою парашутів. Туристи зможуть і космос подивитися, і випробувати, що таке невагомість.

 

Глобальне потепління та зростання посушливості клімату підвищують конструктивне значення кліматології, гідрології і географії загалом. Збільшення кількості регіональних військових конфліктів потребує використання знань із політичної та військової географії. Хаотична забудова міст і позбавлене наукового обґрунтування розміщення нових промислових об’єктів указують на необхідність проведення економіко-географічних досліджень й впровадження їх у практику. Невпинно зростає значення й інших географічних наук та навчальних дисциплін. Наприклад, швидкий розвиток туризму й рекреації потребує розширення й поглиблення досліджень у галузі рекреаційної та суспільної географії.

 

Здавалося б, далекий від географії французький генерал, а пізніше імператор Наполеон, підкреслюючи значення географії в житті як людей, так і держав, казав: «Географія — це доля».

 

Геосистема — географічне утворення, системи різного рівня, що складаються із цілісної множини взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів, певна просторово-територіальна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ на території у визначених межах.

 

 V. Підсумок уроку (Слайд 6)

«Прийом 5 речень»

■ Географія — цілісна система наук, об'єднаних просторово-територіальним підходом до вивчення природи й суспільства.

■ Геосистема — певна просторово-географічна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ у визначених територіальних межах. Найбільшою геосистемою нашої планети є її географічна оболонка, яка складається з менших геосистем.

■ Невідривність простору й часу визначає зв'язок географії з історією. Географія також тісно пов'язана з геологією, біологією, соціологією, економікою, екологією.

■ Географія належить до світоглядних навчальних дисциплін. Проте зростає її конструктивне значення. Це пов'язане з тим, що сучасні напрямки розвитку цивілізації не можуть обійтися без застосування на практиці географічних знань.

 

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника
 2. Вивчити терміни «географія», «геосистема»
 3. Знайти цікаву інформацію про сучасні винаходи в галузі географії.
Перегляд файлу

«ПРОСТІР»

 «ЧАС»

«ГЕОГРАФІЯ»

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «геосистема». Рівні геосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географіїПодзаголовок

Номер слайду 2

Географія є історією в просторі, а історія — географією в часі. Е. Реклю

Номер слайду 3

Географія — це система наук, що вивчає природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти.

Номер слайду 4

Геосистема – категорія динамічна в часі та просторі. Включає географічну оболонку

Номер слайду 5

Зв’язок географії з іншими науками

Номер слайду 6

Висновки: ■ Географія — цілісна система наук, об'єднаних просторово-територіальним підходом до вивчення природи й суспільства.■ Геосистема — певна просторово-географічна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ у визначених територіальних межах. Найбільшою геосистемою нашої планети є її географічна оболонка, яка складається з менших геосистем.■ Невідривність простору й часу визначає зв'язок географії з історією. Географія також тісно пов'язана з геологією, біологією, соціологією, економікою, екологією.■ Географія належить до світоглядних навчальних дисциплін. Проте зростає її конструктивне значення. Це пов'язане з тим, що сучасні напрямки розвитку цивілізації не можуть обійтися без застосування на практиці географічних знань.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Zhikhareva-Liginchuk Natalia
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коваленко Ірина Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кочкур Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
20 липня 2019
Переглядів
5595
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку