Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів"

Про матеріал

План-конспект уроку з використанням проектних технологій та методу перевернутого навчання. Вчитель хімії Пологівської ЗОШ І – ІІ ст.. №6 Шаповал Людмила Вікторівна

Перегляд файлу

План-конспект уроку з використанням проектних технологій та методу перевернутого навчання. Вчитель хімії Пологівської ЗОШ І – ІІ ст.. №6 Шаповал Людмила Вікторівна

Поурочний план уроку в 7 класі

Урок №10

Тема: Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів   

Мета:

 • сформувати поняття про хімічний елемент;
 • ознайомити з назвами, символами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою та їх вимовою;
 • ознайомити з Періодичною системою хімічних елементів, її структурою і принципами розміщення хімічних елементів у таблиці;
 • навчити користуватися періодичною системою для характеристики хімічних елементів;
 • продовжити формувати навички роботи над створенням міні-проектів, вчитися виступати перед аудиторією;
 • виховувати толерантність, уміння вислухати;
 • продовжити формувати компетентності: предметні у природничих науках і технологіях; спілкування державною мовою, спілкування іноземною мовою, інформаційно-цифрові, соціальні, ініціативність і підприємливість.

Очікувані результати: учні мають знати структуру Періодичної системи, знаходити відомості про хімічний елемент за періодичною системою; виконати міні-проект «Хімічні елементи»

Базові поняття і терміни: хімічний елемент, атом, заряд ядра, Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, період, ряд, група, порядковий номер.

Обладнання: ІКТ (ноутбук, мультимедійна дошка, мобільні телефони учнів), презентація, підручник «Хімія 7 клас» Попель П.П., Крикля Л.С.. 2016, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Основні методи навчання: проблемне навчання, репродуктивні; частково-пошукові; пояснювально-ілюстративні – евристична бесіда, фронтальна бесіда, розповідь з елементами бесіди; наочні – демонстрація, робота з підручником, схемами, роздатковим матеріалом, мультимедійним проектором та комп’ютером; практичні - виконання міні-проектів, захист навчальних проектів.

 Структура уроку 

 1.                   Організаційний етап                                                                     5 хв
 2.                   Актуалізація знань. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання                                                                            10 хв                                       
 3.                   Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                    1 хв    
 4.                   Етап засвоєння нових знань                                                          10 хв
 5.                   Узагальнення і систематизація знань                                           15 хв
 6.                   Домашнє завдання                                                                          1 хв                                                                            
 7.                   Рефлексія                                                                                         2 хв
 8.                   Підсумок уроку                                                                               1 хв

 

 


Хід уроку

Організаційний етап

Today we have an unusual lesson. Guests granted to us. Let us meet. My name Lyudmyla. What is your name?

Вчитель на дошці пише перші літери імен латиною.

І. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання

 1.                   Гра «Павутинка»

Учні стають в коло і плетуть павутинку, передаючи один одному клубочок із словами: «Павутинку складай і про суміші не забувай». Той хто отримав клубочок повинен сказати визначення одного із термінів даної теми. (Записані терміни на дошці: суміш, однорідна суміш, неоднорідна суміш, способи розділення сумішей: дія магніту, відстоювання, фільтрування, випаровування, дистиляція). Клубочок повертається до вчителя.

 1.                   Розповідь вчителя

Крім сумішей у природі існують чисті речовини які складаються з молекул, атомів або йонів. Молекули та йони утворюються з атомів. Тому можна стверджувати, що все в природі побудоване з атомів. Речовин нині відомо близько 20000000. Всі вони побудовані з атомів які мають різну величину заряду ядра. Усього на Землі виявлено 89 різних атомів,  близько 30 добуто штучно. Атоми певного виду називають хімічними елементами.

 1.                   Перевірка таблиці з символами назвами та вимовою хімічним елементів

Використання технології перевернутого навчання. Учні повинні були опрацювати §9 і заповнити таблицю

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІІІ. Етап засвоєння знань

 1. Фронтальна бесіда

Що таке хімічний елемент? Прогнозована відповідь: вид атомів із певним зарядом ядра називають хімічним елементом.

Давайте попрацюємо з таблицею. Від яких назв походять сучасні українські назви хімічних елементів? Прогнозована відповідь: від латинських назв.

З якої літери пишуть назви хімічних елементів? Прогнозована відповідь: з великої літери.

Що таке символ хімічного елементу? Прогнозована відповідь: скорочене позначення елемента.

Назвіть назви хімічних елементів в яких вимова не збігається з їх назвою? Прогнозована відповідь: Гідроген, Карбон, Нітроген, Оксиген, Флуор, Силіцій, Фосфор, Сульфур, Меркурій.

Прочитайте як вимовляються символи цих хімічних елементів. Пргнозована відповідь: аш, це, ен, о, фтор, силіціум, пе, ес, гідраргірум.

Хто запропонував символи хімічних елементів записувати однією латинською літерою, або двома в разі збігу перших літер?  Прогнозована відповідь: шведський хімік Якобс Берцеліус у 1814 році.

 1. Розповідь вчителя

З давніх часів ученим було відомо декілька елементів: золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець, сірка, яким люди намагалися дати назви і позначення.

Алхіміки вважали, що в природі існує лише сім металів – за числом відомих на ті часи планет, і ці сім планет пов’язували із середовищем існування людини, її духовним світом, днем тижня, космосом, вони «зашифровували» свої секрети, причому майже в кожного з них був свій набір подібних знаків, відомий лише йому самому.

Найдавніше поняття про елементи пов’язане з античним філософом Арістотилем, який створив першу картину світу. Згідно з нею всі тіла складаються з різних комбінацій п’яти елементів: землі, води, повітря, вогню й ефіру. І в перекладі з грецької мови слово «елемент» означає «складова частина».

У символіці Джона Дальтона атом кожного елемента зображено кружечком. На полі зображення позначено або рисочки або крапочки, або початкові літери англійських назв елементів. Знаки Дальтона хоча й мали певне поширення, але були незручні для користування.

Розглядаючи поняття «хімічний елемент», можна встановити аналогію з літерами. Як із невеликої кількості літер утворюється величезна кількість слів, так із невеликої (трохи більше 100) кількості атомів утворюються мільйони різних речовин. Елемент – це частина цілого. Ми й усе, що нас оточує, утворено хімічними елементами.

 1. Робота з Періодичною системою

Казка

Десь далеко у Всесвіті знаходиться планета Наук. На її просторах розкинулися королівства Математики, Історії, Мови та багато інших. Серед цих королівств красою і різноманітністю барв відрізняється королівство Природознавства. Куди не кинь оком бачиш зелені кольори рослин, блакить води, різнобарвність великих і маленьких тварин. Живуть вони в мирі та злагоді. Але жителям міста Хімії,  хімічним елементам,  не до веселощів. Вони або дуже легенькі, мають таку маленьку масу і заряд, що їм потрібно міцно триматись за якийсь предмет, або такі важкі, що просто сидять і не можуть зрушити з місця. Довго дивився на їх поневіряння чарівник цього королівства на ймення ДІМ, а потім вирішив побудувати їм …

Загадка

Ця будівля є повсюди,

В ній живуть хороші люди.

Він складається з цеглинок.

Називається …

Так, він побудував їм будинок. Як зраділи хімічні елементи і давай розміщуватися в нових квартирах. На першому поверсі було тільки дві квартири. Їх зайняли найлегші елементи на ймення Гідроген і Гелій. Наступні вісім квартир зайняли хімічні елементи з порядковими номерами від 3 до 10. Всім іншим хімічним елементам теж знайшлося місце в будинку-таблиці.

На пам’ять про чарівника таблиця, в якій розміщенні хімічні елементи назвали Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Номер квартири – це порядковий номер елемента, заряд ядра атома, а також кількість електронів. Номер підїзду – це номер групи. Поверх – це номер періоду в якому знаходиться хімічний елемент. Зверніть увагу, що починаючи з 4 періоди діляться на два ряди. Це великі періоди.

Вчитель показує на прикладі Гідрогену характеристику хімічного елемента за положенням в періодичній системі. Викликає ще двох учнів для закріплення ( Бор, Хлор)

 Отже, користуючись періодичною системою можна отримати такі данні про хімічний елемент: символ, назву, визначити порядковий номер, заряд ядра, кількість електронів в атомі, номер періоду, номер групи.

Періодична система була складена на основі періодичного закону, відкритого в 1869 р. Д.І.Менделєєва. Перша Періодична система мала всього 63 елементи. Вона відрізнялася від сучасної за виглядом. Зараз Періодична система має 120 елементів. Вона регулярно поповнюється щойно відкритими елементами, і поки вчені не можуть одностайно стверджувати, скільки всього елементів може існувати.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

 1. Виконання міні-проектів

Отримання завдань для міні-проекту «Хімічні елементи». 1. Знайти в періодичній системі хімічний елемент символ якого співпадає з першою літерою власного  імені і дати йому характеристику за планом.

План

 •                   Символ,
 •                   назва,
 •                   порядковий номер,
 •                   заряд ядра,
 •                   кількість електронів в атомі,
 •                   номер періоду,
 •                   номер групи
 •                   походження назви хімічного елемента.

2. Користуючись підручником сторінка 66 – 68 скласти розповідь про поширеність хімічних елементів.

План

 •                   Поширеність хімічних елементів на нашій планеті
 •                   Поширеність хімічних елементів у Всесвіті
 •                   Поширеність хімічних елементів у організмі людини
 1. Захист міні-проектів

Гра «Зіркова хвилина»

V. Домашнє завдання

§ 9 повторити, вивчити таблицю у зошиті, завдання на вибір: завдання  61, 64 на сторінці 65 підручника; знайти у додатковій літературі вірші в яких зустрічаються назви хімічних елементів.

VІ. Рефлексія

Вправа «Незакінчене речення»

Сьогодні я дізнався…

Мені сподобалося…

VІІ. Підсумок  уроку

Складання загального проекту «Хімічні елементи». Оцінювання.

І на закінчення уроку хочу привести слова Василя Олександровича Сухомлинського: «Праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною.»


Назви хімічних елементів

Небесні тіла та хімічні елементи.

Паладій – за назвою відкритого астероїда Палада.

Селен – від грецької назви місяця;

Уран – за назвою  планети Уран;

Гелій – від  латинської назви Сонця;

Нептуній – за назвою планети Нептун;

Плутоній – за  назвою  планети  Плутон; 

    Телур – за назвою планети Земля (у давньоримській   міфології Телурія – мати - Земля).

Назви елементів на честь країн, міст, частин світу.

Галій – від латинської назви Франції;

Гафній – від давньої латинської назви Копенгагена;

Германій – від назви Німеччини;

Кадмій – від  грецької назви  Стародавньої фортеці міста Фіви;

Купрум – від грецької назви  остова Кіпр;

Рутеній – від латинської назви Росії;

Скандій – за назвою півострова Скандинавія;

Америцій – за  назвою частини світу Америка;

Полоній – від латинської назви Польщі.

 Каліфорній – за назвою штату Каліфорнія (США);

Дубній – за назвою міста Дубній

Берклій – за назвою міста Берклі (США);

Лютецій – від старої латинської назви Парижа «Лютеція».

Назви хімічних елементів на честь відомих учених.

 Кюрій – на честь учених П’єра Кюрі та Марії Склодовської-Кюрі;

Енштейній – на честь Альберта Енштейна;

Фермій – на честь Анрі Ферма;

Менделєєвій – на честь Д.І. Менделєєва;

Резерфордій- на честь Резерфорда;

Борій – на честь Бора.

 Нобелій – на честь Альфреда Нобеля;

Лоуренсій – на честь Лоуренса;

  Жоліотій – на честь французького фізика Фредерика Жоліо-Кюрі.

 

Колір хімічних елементів у їх назвах.

 Берилій – зелений, за кольором мінералу  смарагд;

Бісмут – від німецького вайсмутер (біла речовина);

Аурум – за кольором металу;

Йод – від грецького іонус  (фіолетовий);

Іридій – від латинського іридіс (веселка);

Рубідій – від латинського  рубідус (червоно-коричневий);

 Хлор – від грецького  хлорос  (жовто-зелений);

Цезій – від латинського цесіус (блакитний колір неба).

 За властивостями елементів та їхніх сполук:

Нітроген (латин. та укр.) – безжиттєвий;

Аргон – бездіяльний, інертний;

 Бром – від грец. смердючий;

Калій – від араб. аль-калі (їдкий);

Криптон – таємний, потайливий; Ксенон – чужий;

Манган – від грец. манганес (той, що очищає);

Натрій – від араб. натрон (миюча дія); Осмій – від грецц. осме (запах);

Меркурій (гідраргірум) – від грец. рідке срібло;

Фосфор – від грец. фосфорос (той, що світиться в темряві);

Фтор – від грец. фторос (той, що руйнує);

Стибій  (антимоній) – від латин. протимонашеський.

За іменами богів і героїв легенд: Ванадій – Ванадіс (ім’я  давньоскандинавської богині);

Кобальт – від німецького кобольд (домовик, гном);

Ніобій – від грецького Ніобея (дочка Тантала);

Меркурій – за      іменем  бога,  заступника  торгівлі  і  подорожей;

 Тантал – ім’я   героя давньогрецької міфології;

Титан – бог, що відрізнявся гордою і стійкою вдачею. 

Торій – на честь скандинавського бога грому і бурі; 

Прометій – за іменем давньогрецького бога Прометея.

За назвою мінералів, у яких відкриті елементи: Алюміній – від латин. плумен – галун;

Барій – від мінералу барит;

Бор – від мінералу бура;

Кальцій – від латин. вапняк;

Літій – від грецького камінь;

Магній - від латинської назви мінералу магнесіа;

Цирконій – від мінералу циркон;

Самарій – від уральського мінералу самарськиту, знайденого російським гірським інженером В.Є.Самарським.

 

 

 

 

1. Знайти в періодичній системі хімічний елемент символ якого співпадає з першою літерою власного  імені і дати йому характеристику за планом.

 

 

План

 •                   Символ,
 •                   назва,
 •                   порядковий номер,
 •                   заряд ядра,
 •                   кількість електронів в атомі,
 •                   номер періоду,
 •                   номер групи
 •                   походження назви хімічного елемента.

 

 

 1. Користуючись підручником сторінка 66 – 68 скласти розповідь про поширеність хімічних елементів.

 

 

 

 

План

 •                   Поширеність хімічних елементів на нашій планеті
 •                   Поширеність хімічних елементів у Всесвіті
 •                   Поширеність хімічних елементів у організмі людини

 

 


Казка

Десь далеко у Всесвіті знаходиться планета Наук. На її просторах розкинулися королівства Математики, Історії, Мови та багато інших. Серед цих королівств красою і різноманітністю барв відрізняється королівство Природознавства. Куди не кинь оком бачиш зелені кольори рослин, блакить води, різнобарвність великих і маленьких тварин. Живуть вони в мирі та злагоді. Але жителям міста Хімії,  хімічним елементам,  не до веселощів. Вони або дуже легенькі, мають таку маленьку масу і заряд, що їм потрібно міцно триматись за якийсь предмет, або такі важкі, що просто сидять і не можуть зрушити з місця. Довго дивився на їх поневіряння чарівник цього королівства на ймення ДІМ, а потім вирішив побудувати їм …

Загадка

Ця будівля є повсюди,

В ній живуть хороші люди.

Він складається з цеглинок.

Називається …

Так, він побудував їм будинок. Як зраділи хімічні елементи і давай розміщуватися в нових квартирах. На першому поверсі було тільки дві квартири. Їх зайняли найлегші елементи на ймення Гідроген і Гелій. Наступні вісім квартир зайняли хімічні елементи з порядковими номерами від 3 до 10. Всім іншим хімічним елементам теж знайшлося місце в будинку-таблиці.

На пам’ять про чарівника таблиця, в якій розміщенні хімічні елементи назвали Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Номер квартири – це порядковий номер елемента, заряд ядра атома, а також кількість електронів. Номер підїзду – це номер групи. Поверх – це номер періоду в якому знаходиться хімічний елемент. Зверніть увагу, що починаючи з 4 періоди діляться на два ряди. Це великі періоди.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
5329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку