18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок із математики на тему "Повторення та систематизація навчального матеріалу за курс початкової школи" (5 клас)

Про матеріал
Розробка уроку з математики у 5 класі, яка дозволяє систематизувати, узагальнити знання учнів про дії над числами, розв’язування рівнянь, розв’язування текстових задач, знаходження дробу від числа, знаходження числа за його дробом, чисел.
Перегляд файлу

Урок математики у 5 класі

 

Математику вже за те любити варто,

що вона розум до ладу приводить.

М.В.Ломоносов

Тема: Повторення матеріалу за курс початкової школи

Мета:

 Освітня – систематизувати, узагальнити знання учнів про дії над числами, розв’язування рівнянь, розв’язування текстових задач, знаходження дробу від числа, знаходження числа за його дробом,  чисел;

 розвивальна - розвивати в учнів уважність, навички пошукової діяльності, логічного мислення, самоконтролю,  пізнавальну активність; формувати вміння узагальнювати та робити висновки; правильно висловлювати думки; розвивати навички раціональної обробки інформації; активізувати розумову діяльність шляхом розв’язування нестандартних завдань в умовах обмеженого часу;

 виховна - формувати свідоме ставлення до набутих знань, вміння співпрацювати в ході спільної навчальної діяльності, навички колективної роботи, працьовитість, прищеплювати бажання мати якісні, глибокі знання, стимулювати зацікавленість вивченням математики; привчати до виступів перед аудиторією.

 Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань набутих в початковій школі

 Обладнання : роздатковий матеріал; А.Г.Мерзляк  підручник «Математика» 5 клас  Харків «Гімназія» 2018.

І. Організаційний етап

1. Ознайомлення учнів з особливостями вивчення математики в 5 класі, вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень, кількістю контрольних робіт.

2. Ознайомлення учнів зі структурою підручника та особливостями робо­ти з підручником.

Вступне слово вчителя

Якщо уважно подивитися по сторонах, роль математики в житті людини стає очевидною. Без знання основних математичних законів і вміння ними користуватися у сучасному світі стає дуже важко навчатися практично будь-яких професій. З цифрами та операціями з ними мають справу не тільки фінансисти і бухгалтери. Астроном не зможе визначити без таких знань відстань до зірки і найкращий час спостереження за нею, а молекулярний біолог — зрозуміти, як боротися з генною мутацією. Інженер не сконструює робочу систему сигналізації або відеоспостереження, а програміст не знайде підхід до операційної системи. Багато з цих та інших професій без математики просто не існують.

Дорослі люди після закінчення університету або коледжу не перестають щодня вирішувати математичні завдання. Як встигнути на поїзд? Вийде з кілограма м'яса приготувати вечерю для десяти осіб? Скільки калорій в страві? На який час вистачить однієї лампочки? Ці і багато інші питання мають пряме відношення до цариці наук і без неї не вирішуються. Виходить, математика в нашому житті незримо присутній практично постійно. Причому найчастіше ми цього навіть не помічаємо.

ІІ. ГРА "Склади слово"

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

Ш

К

П

А

У

Л

Н

Т

0

 1. 747956 – 506109                                     3) 782758 – 626734
 2. 239473 + 126424                                     4) 11238 + 19226.

                                        

ГРА "Де живе осінь"

Щоб дати відповідь на це запитання, треба знайти значення виразу, що записаний на дошці, і поставити у відповідність результатам дій букву у таблиці.

1000 – (119 + 283) + (544 – 457) – 137∙5 = 0

1) 119 +238 = 402                         2) 544 – 457 = 87

3) 137∙5 = 685                               4) 1000 – 402 = 598

5) 598 + 87 = 685                           6) 685 – 685 = 0

87

0

402

598

685

л

!

у

с

і

Відповідь:  ( У лісі!)

ІІІ. Розв’язування задач

Задача 1. У ящики по 10 кг і 5кг розклали 600кг огірків, п’ятикілограмових ящиків було 26. Скільки знадобилось ящиків місткістю по 10 кг?

    (Розв’язання: 26×5 = 130( кг) 0гірків в 5 кілограмових ящиках;

 600 – 130 = 470 (кг) огірків в 10 кілограмових ящиках;

 470÷ 10 = 47( ящиків) знадобилося 10 кілограмових.   Відповідь: 47)

 

Задача 2.  Автомобіль  проїхав  240 км за3 год. Швидкість мотоцикліста на 5 км/год менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст а 2 години? (Розв’язання:  240÷3 = 80( км/год) - швидкість автомобіля; 80 – 5 = 75( км/год) - швидкість мотоцикліста. 75×5 = 150( км) - проїхав мотоцикліст за 2 години    Відповідь: 150 км)

 

 Задача 3. За продаж моркви й буряків сім’я фермерів отримала 7800 грн. за моркву отримала 1/3 всієї виручки, решту за буряки. На скільки більше отримали за буряки, ніж за моркву?

 (Розв’язання:  7800 ÷ 3 =2600( грн.)  - отримали за моркву;

7800 – 2600 = 5200(грн.) – отримали за буряки;

5200 – 2600 = 2600 (грн.)- отримали більше за буряки ніж за моркву. Відповідь; на 2600 грн)

 

Задача 4. Збираючись у гості до своєї бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з’їв 26 банок варення, а на обід – на 16 банок більше. Скільки банок варення з’їв Карлсон?

 

Задача 5. На одній ділянці ростуть 34 кущі смородини, а на другій – на 18 кущів менше. Скільки всього кущів смородини росте на обох ділянках?

 

 

 

ІV. Робота в групах

(Розвязуємо біля дошки як приклад) Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти невідоме зменшуване, і дізнайся, яка загальна довжина (у м) найбільшого у світі мосту, що знаходиться в Японії:   

 х – 1103 = 2808;   6400 – х = 3270.

Група 2. Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти невідомий від’ємник, і дізнайся про висоту (у м) водоспаду Анхель (Венесуела):

8975 – х = 7921;    х – 8436 = 10808.

Група 3. Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти дільник, і дізнайся висоту (у м) Ніагарського водоспаду (Південна Америка): 2295 : х = 45;  х : 5 = 916.

Група 4. Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти ділене, і дізнайся, яка найбільша глибина (у м) Чорного моря: 4128 : х = 4;  х : 34 = 65.

 

Розв’яжіть рівняння (біля дошки):

     1)   х – 4589 = 987

    (  х = 4589 +987

      х =5576)

 

2)   х + 2387 = 4005

    (  х = 4005 – 2387

      х = 1618)

 

3)  35 492 – х = 9871

     ( х = 35 492 –9871

      х = 25 621)

 

4)  24 ∙ х = 15048

      ( х  =15048 ÷ 24

       х = 627)

 

5)   29008 ÷ х = 37

     ( х = 29 008 ÷ 37

      х =784)

6)  х ÷ 427 = 25

    ( х = 427 ∙ 25

     х =10675)

 

Обчисліть значення виразу:

 1.   b + а ÷ 7  – 1599, якщо а = 18186; b =3879

     3879 + 18186÷ 7 – 1599=4878

           1)  18186 ÷7 =2598

           2)  3879+2598=6477

          3)  6477 – 1599 =4878

 1.   х– 15 ∙y +17987, якщо х = 12 389; y = 463

     12 389 - 15∙463 + 17 987 =18531

          1) 15∙463 =6945

         2) 12 389 – 6945 =5444

         3) 5444 + 17987 =18531

 3)  b ÷ 34 + b, якщо b =884

                884 ÷ 34 + 884 = 910

 4)  1000 – 774 ÷а, якщо а = 43

                 1000 – 774 ÷ 43 = 982

V. Самостійна робота

Розв’яжи задачу. З’ясуй час годування тварин кожного виду. Напиши свою відповідь під кожним описом.

Тюлені

Тигри

Леви

Годувати через 2 години після мавп.

Годувати через 2 години після 9:00.

Годувати о 13:00.

 

 

 

 

Жирафи

Мавпи

Слони

Годувати за 1 годину до слонів.

Годувати за 3 години до жирафів.

Годувати через 3 години після левів.

 

 

 

 

VІ. Підбиття підсумків. Тест.

 1. Як знайти невідомий доданок? (потрібно від суми відняти відомий доданок)
 2. Як називають компоненти та результати дії ділення? (ділене, дільник, частка)
 3. Скільки мишей зїдає сова за день? (ніскільки, адже вона полює вночі)
 4. Четверо гравців грали в доміно 4 години. Скільки годин грав кожний? ( 4 години)
 5. У чому суть переставного закону додавання? (від перестановки доданків сума не змінюється)
 6. У чому різниця між усним і письмовим додаванням? ( усне починаємо з десятків, сотень, а письмове з одиниць.)
 7. Кількість розрядів у кожному класі помножте на кількість сантиметрів у метрі. (300)
 8. Найменше двоцифрове число, складене з однакових цифр, помножте на кількість кілограмів у центнері. (11 100 = 1100)
 9. Від кількості днів у не високосному році відніміть кількість місяців року. (365 – 12 = 353)
 10. Знайдіть добуток усіх цифр. (0)
 11. Обчисліть суму найменшого трицифрового числа і найбільшого двоцифрового. (100 + 99 = 199)
 12. Цифру, яка стоїть останньою у добутку , помножте на кількість букв в українському алфавіті. (0)
 13. До числа міжнародного жіночого дня додайте число звуків у назві столиці України. (8 + 5 = 13)
 14. До порядкового номеру ноти ”ля” додайте кількість годин у добі. (6+24 = 30)
 15. З дати останнього дня лютого у високосному році відніміть кількість пальців на одній руці. (29 – 5 =24)
 16.  Кількість пір року помножте на кількість літних місяців та відніміть кількість днів тижня. (4
 17.  Кількість станів води поділіть на порядковий номер букви ”в”. (3:3=1)
 18.  Кількість богатирів, зображених на картині Васнецова, помножте на кількість персонажів у казці ”Ріпка”. (3

 

VІІ. Домашнє завдання

Підручник Математика 5 клас. Авт. Мерзляк А.Г., Х.: Гімназія, 2018.

№№ 13, 39, 165, прочитати с. 15 – 18 "Як рахували в давнину".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ряд

ГРА "Склади слово"

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

Ш

К

П

А

У

Л

Н

Т

0

 1. 747956 – 506109                                     3) 782758 – 626734
 2. 239473 + 126424                                     4) 11238 + 19226.

 

ГРА "Де живе осінь"

 

87

0

402

598

685

л

!

у

с

і

 

 

 

1000 – (119 + 283) + (544 – 457) – 137∙5

 

Задачі

 

Задача 1. У ящики по 10 кг і 5кг розклали 600кг огірків, п’ятикілограмових ящиків було 26. Скільки знадобилось ящиків місткістю по 10 кг?

Задача 2. Збираючись у гості до своєї бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з’їв 26 банок варення, а на обід – на 16 банок більше. Скільки банок варення з’їв Карлсон?

 

Рівняння

 

Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти невідомий від’ємник, і дізнайся про висоту (у м) водоспаду Анхель (Венесуела):

8975 – х = 7921;    х – 8436 = 10808.

 

Задача

 

З’ясуй час годування тварин кожного виду. Напиши свою відповідь під кожним описом.

Тюлені

Тигри

Леви

Годувати через 2 години після мавп.

Годувати через 2 години після 9:00.

Годувати о 13:00.

 

 

 

 

Жирафи

Мавпи

Слони

Годувати за 1 годину до слонів.

Годувати за 3 години до жирафів.

Годувати через 3 години після левів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ряд

ГРА "Склади слово"

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

Ш

К

П

А

У

Л

Н

Т

0

 1. 747956 – 506109                                     3) 782758 – 626734
 2. 239473 + 126424                                     4) 11238 + 19226.

 

ГРА "Де живе осінь"

 

87

0

402

598

685

л

!

у

с

і

 

 

 

1000 – (119 + 283) + (544 – 457) – 137∙5

 

Задачі

 

Задача 1.  Автомобіль  проїхав  240 км за3 год. Швидкість мотоцикліста на 5 км/год менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст а 2 години?

Задача 2.  На одній ділянці ростуть 34 кущі смородини, а на другій – на 18 кущів менше. Скільки всього кущів смородини росте на обох ділянках?

 

Рівняння

 

Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти дільник, і дізнайся висоту (у м) Ніагарського водоспаду (Південна Америка): 2295 : х = 45;  х : 5 = 916.

 

Задача

 

З’ясуй час годування тварин кожного виду. Напиши свою відповідь під кожним описом.

Тюлені

Тигри

Леви

Годувати через 2 години після мавп.

Годувати через 2 години після 9:00.

Годувати о 13:00.

 

 

 

 

Жирафи

Мавпи

Слони

Годувати за 1 годину до слонів.

Годувати за 3 години до жирафів.

Годувати через 3 години після левів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ряд

ГРА "Склади слово"

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

Ш

К

П

А

У

Л

Н

Т

0

 1. 747956 – 506109                                     3) 782758 – 626734
 2. 239473 + 126424                                     4) 11238 + 19226.

 

ГРА "Де живе осінь"

 

87

0

402

598

685

л

!

у

с

і

 

 

 

1000 – (119 + 283) + (544 – 457) – 137∙5

 

Задачі

 

Задача 1. За продаж моркви й буряків сім’я фермерів отримала 7800 грн. за моркву отримала 1/3 всієї виручки, решту за буряки. На скільки більше отримали за буряки, ніж за моркву?

Задача 2. Збираючись у гості до своєї бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з’їв 26 банок варення, а на обід – на 16 банок більше. Скільки банок варення з’їв Карлсон?

 

Рівняння

 

Розв’яжи рівняння, у якому треба знайти ділене, і дізнайся, яка найбільша глибина     (у м) Чорного моря: 4128 : х = 4;  х : 34 = 65.

 

Задача

 

З’ясуй час годування тварин кожного виду. Напиши свою відповідь під кожним описом.

Тюлені

Тигри

Леви

Годувати через 2 години після мавп.

Годувати через 2 години після 9:00.

Годувати о 13:00.

 

 

 

 

Жирафи

Мавпи

Слони

Годувати за 1 годину до слонів.

Годувати за 3 години до жирафів.

Годувати через 3 години після левів.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 січня 2020
Переглядів
896
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку