12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Урок-конференція «Хімія та екологія»

Про матеріал
Охорона природи повинна стати моральною категорією і користуватись пріоритетом за будь- яких політичних ситуацій і компромісів. М.Амосов
Перегляд файлу

 

           Тячівський професійний ліцей

 

            

 

Урок-конференція

 

 «Хімія та екологія»

Долина нарцисів

 

 

 

 

 

 

Викладач хімії та біології

Мацола М.І.

 

 

 

 

 

Розгорнутий план-конспект уроку

 

Хімія та екологія

 

Охорона природи повинна стати  моральною категорією і   користуватись пріоритетом за будь- яких політичних ситуацій і компромісів.

                                                               М.Амосов

Мета:

Навчальна:

•  з'ясувати позитивний і негативний вплив діяльності людини  на глобальну екосистему та стан біоценозів;

•   проаналізувати негативні глобальні зміни на Землі;

•   показати важливість хімії як науки у вирішенні актуальних екологічних проблем.

Розвивальна:

•   розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів;

• удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями);

• формувати соціальні компетенції (аналізувати результати спостережень, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень);

• формувати комунікативні компетенції (навички володіння кількома мовами), компетенції саморозвитку і самоосвіти;

  Виховна:

•   виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, почуття відповідальності за діяльність людства,   свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я всіх живих організмів нашої планети Земля.

Тип уроку: інтегрований урок узагальнення і систематизації знань.

Вид уроку: ділова гра (засідання малої академії наук).

Базові поняття й терміни: екологія, біоценози, забрудники навколишнього середовища, хімічна промисловість, глобальні екологічні проблеми.

 Обладнання   й   матеріали:  структурні схеми «Наука про довкілля» , «Зв’язки людства і довкілля», «Зона дії екологічного фактора на живі організми» (схеми 1-3); виставка плакатів   «Здоровий ти – здорова Україна  Конституція України, Червона книга України; презентація «Екологія нашого краю»(додаток 11), презентація екологічного клубу «Ластівка» (додаток 10 ), корисні практичні екологічні поради(додаток 9 ).

Міжпредметна інтеграція

 

Предмети

Знати

Вміти

І.

Раніше вивчені предмети

1. Біологія рослин

2. Біологія тварин

3. Загальна біологія

4. Біологія людини

5. Географія

1. Екологічні фактори.

2. Форми взаємовідносин між організмами.

3. Ланцюги живлення.

4. Поняття про здоров'я.

5. Здоровий спосіб життя.

6. Оболонки Землі: атмосфера, гідросфера, літосфера.

1. Характеризувати екологічні фактори, взаємовідносини між організмами.

2. Встановлювати ланцюги живлення.

II.

Внутрішньопредметні

зв'язки

 

1. Продукти хімічної промисловості як забруднювачі

2. Екологічні вимоги до сучасного виробництва

1. Розв'язувати задачі екологічного змісту

2. Працювати з літературними джерелами з екологічної тематики.

3. Приймати активну участь в екологічних заходах

 

План-схема уроку

Етап уроку

Трива-лість 

Форми і методи освітньої діяльності

Результати діяльності

І. Мотивація нав­чальної діяльності

3-5 хв.

Інтеграція міжпредметних знань

Розвиток, пізнавальних інтересів, емоційноцінніс-ного сприйняття природи

II. Актуалізація опорних знань

7-10 хв.

Тестування 

Активне ставлення до змісту навчання

III. Узагальнення

та закріплення

знань,

систематизація

навчальної

інформації

70 хв.

Інтерактивний метод навчання -ділова гра. Самостійна творча робота учнів (елементи техно-логгії навчального проекту) літературна сторінка

Повторення та узагаль-нення навчального мате-ріалу, застосування вивче-ного в нових ситуаціях, усвідомлення змісту нав-чальної інформації

IV. Підсумки, оцінювання

3 хв.

Об'єктивність, аргументація оцінок, створення „ситуації успіху"

встановлення рівня навчальних досягнень учнів

V. Домашнє завдання

2 хв.

Диференціація завдань-завдання творчого характеру

Повторення та система-тизація навчальної інформації, розвиток креативного мислення

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

  Оголошення теми уроку, форми проведення, ознайомлення з правилами роботи в малих групах (додаток 1).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Під музику звучить вірш С. Михалкова „Стон Земли".

 Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,

Не год, не два, а миллиарды лет

 Я так устала. Плоть моя покрыта

Рубцами ран - живого места нет.

Терзает сталь моє земное тело,

И яды травят воды чистых рек.

Все то, что я имела и имею,

Своим добром считает человек.

 Мне не нужны ракеты и снаряды,

А ведь на них идет руда.

А что мне стоит только штат Невада!

Его подземных взрывов череда.

Зачем друг друга люди так боятся,

Что позабыли о самой Земле?

Ведь я могу погибнуть и остаться

Обугленной песчинкой в дымной мгле.

Не потому ли загораясь мщеньем,

Я против сил безумних восстаю,

 И, сотрясая твердь землетрясеньем,

На все обиды свой ответ даю!?

И не случайно грозные вулканы

Выплескивают с лавой боль Земли.

Очнитесь люди!

Призовите страны,

Чтобы меня от гибели спасти!

 

Засідання відкриває Президент

  Чи вистачить у нас сил для того, щоб спасти Землю від загибелі. Останнім часом людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії - посилення впливу негативних факторів: деградація людської моральності, деградація природи. І найбільш гостро постають екологічні проблеми. Природа не має меж, річки не знають кордонів, а, отже, й екологічні проблеми - це не проблеми окремої країни чи континенту - це проблеми всього людства.

Існує думка, що найбільшої шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людини завдає хімія та хімічне виробництво. Чи вірно це?

Ми зібралися для того, щоб обговорити питання екологічного стану нашого міста, країни, планети, подумати, що ми можемо зробити, щоб зберегти природу для наших дітей та внуків.

На нашому засіданні присутні представники наукових інститутів, громадський організацій, юні екологи, журналісти, санітарні служби, педагоги. Під час засідання будуть працювати група економістів, експрес-лабораторія . В нашій Академії відкривається Інститут прогнозування майбутнього, де є вакантні місця. Присилайте на конкурс в банк ідей свої пропозиції рішення проблем охорони навколишнього середовища.

До нас завітали поети, художники яким не байдуже майбутнє нашої планети Земля. Але спочатку нам потрібно встановити рівень ваших знань

II. Актуалізація опорних знань.

Проводиться тестування  (додаток 2 ). та аналіз виконаного завдання

III. Узагальнення і систематизація знань.

Організація засідання малої академії наук здійснюється Президентом-учителем.

 Слово надається представнику Інституту хімії

Хімік. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на факти. Щорічно промислові підприємства викидають більше 30 млрд. м3 неочищенох вод, 25 млн. т пилу, 70 млн. т неочищених отруйних газів; на полях розкидають приблизно 90 млн. т мінеральних добрив, більше 2 млн. т сульфур (IV) оксиду СО2, більше 200 млн. т  карбон (II) оксиду СО. Хімічна промисловість разом з нафтохімічною насправді відповідальна за появу в атмосфері амоніаку, сірководню, хлоридів і флуоридів, формальдегід, метанолу та інших хімікатів.

Санітарний лікар. Міністерство охорони здоров'я провело дослідження впливу   пестицидів на стан здоров'я людини. Результати проголошують: ніяких меж пестициди, так як і радіація, не визнають! Навіть при контакті з малими дозами помітний їй шкідливий вплив. Пестициди пригнічують імунну систему людини.

Головуючий. Не дуже оптимістичну картину малюють нам хіміки. Коли ж взагалі виникла проблема екології? Може представник Інституту історії дасть нам розв'язання?

Представник Інституту історії. Вперше згадується про заходи охорони природи ще до початку нашої ери. Так, в II тисячолітті до н.е. в південному Дворіччі були прийняті заходи з охорони лісів. В Індії III віку до н.е. імператор Атока заборонив вбивати звірів молодше 6 місяців. В Росії першим про охорону рік і лісів потурбувався Петро І. О.С.Пушкін в "Історії Петра" відмітив указ про штрафи за самовільну рубку лісів. Петро І казав: "без бережи и самые большие леса истребиться могут" - в цьому дух турботи про збереження багатств країни для майбутнього. В 1730 році він видав указ про охорону лісів та рік.

Головуючий.

 З законодавчими актами України нас ознайомить юрист.

Юрист. В 1993 році в Україні прийнятий Закон "Про тваринний світ", в ньому йдеться про те, що тваринний світ є важливим компонентом навколишнього природного середовища, національним багатством держави.

Охорона і використання водних ресурсів в Україні регулюється Водним кодексом України, прийнятим Верховною радою України в 1993 році. Всі води України охороняються від забруднення, засмічення і вичерпання. Україна бере участь у міжнародному співтоваристві в галузі використання і охорони водних ресурсів.                                             '

Верховною Радою України в 1994 році введено в дію Кодекс України про надра. Кодексом регулюється використання надр, їх охорона гарантується безпека людей під час їх розробки. В конституції Україні, зокрема в статтях 13,14,16,50,66 йде мова про охорону і збереження природи.

Головуючий. Думаю, що представникам Інституту географії є нагода ознайомити присутніх з зонами екологічного лиха.

Географ. Географія нашого лиха. Зони екологічного ризику. Ще вчора ми про них і не підозрювали. Сьогодні - знаємо. А значить, маємо можливість з ними боротися. Проведена екологічна експедиція стала ще одним доказом погіршення екологічного   басейну Оскола.  Дослідження 14,5 км. берегів дозволило виявити 17 несанкціонованих звалищ побутових відходів.    Загальний об'єм звалищ становить 183 куб. метрів (наприклад, середній об'єм двокімнатної квартири дев'ятиповерхівки становить 160 куб. метрів). Орієнтовна маса побутових відходів у звалищах становить 19150 кг.

 Презентація «Екологія нашого краю» (додаток  11).

Депутат  Охорона навколишнього середовища.  Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку.

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів є невід'ємною частиною процесу розвитку територіальної громади, охорони здоров'я та підвищення добробуту мешканців м. Куп'янська.

Аналіз показників антропогенного навантаження на навколишнє середовище міста свідчить про його стабілізацію.

   Протягом 5 років на території міста більшість викидів у повітря здійснюють кілька стабільно працюючих підприємств: ВАТ „Куп'янський цукровий комбінат", АТЗТ „Куп'янський молочноконсервний комбінат", підприємство теплових мереж, Куп'янська дистанція цивільних споруд, Локомотивне депо Куп'янської Південної залізниці.

Вплив викидів від рухомих джерел забруднення повітря залишається досить значним, оскільки через наше місто проходить автотраса Харків-Луганськ з великим вантажопотоком, збільшується кількість автотранспорту, частина якого технічно застаріла.

На виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища за рахунок коштів підприємств м. Куп'янська освоєно 500 тисяч гривень.

Проведені роботи по переводу котельної Локомотивного депо на природний газ.

З метою зниження викидів в атмосферу на автопідприємствах міста проводяться роботи з регулювання двигунів внутрішнього згорання, більша частина пасажирського автотранспорту переведена на екологічно чисте пальне (газ-метан).

З метою попередження забруднення водних ресурсів на території міста діє проект «Розширення каналізаційних мереж очисних споруд каналізації м. Куп'янська», в рамках якого на очисних спорудах Куп'янського ВУВКГ виконано роботи по заміні обладнання на суму 700 тисяч гривень.

Головуючий. Пробудження екологічної свідомості нерозривно пов'язане з усвідомленням людиною своєї ролі на Землі. Людина одержала владу над природою, але не набула почуття відповідальності за неї. Але антропогенний фактор середовища здатний не тільки руйнувати, але й відновлювати цілісність біосфери. Для цього суспільство і кожен його член повинні мати екологічну свідомість і екологічне мислення. Перше включає екологічні знання , уміння й прагнення їх застосовувати. Друге глибоке, науково обґрунтоване розуміння взаємного впливу людини і навколишнього середовища, здатність аналізувати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки і приймати відповідні рішення.

Усвідомлення   загрози   існування   людства   -   одна   із   основ   нового екологічного мислення.

Так що ж нам загрожує?

Слово працівникові експрес-лабораторії

Вона знайомить присутніх з результатами аналізу місцевої води. 

Президент   

Поступило  завдання  робочій групі  економістів   (додаток 3  ).

Робочий групі дається завдання «Хімікати у мене вдома» (додаток 6 ).

Президент  Слово  просить  журналіст  з  Англії  (виступ  про  екологічні проблеми Англії на англійській мові, працює викладач)(додаток 4 ).

Президент    В свою чергу представник Міністерства охорони довкілля України розповість гостям і всім присутнім про екологічні проблеми України

Президент. Усі ми знаємо про Чорнобиль. Він став символом горя  і страждання, Ліна Костенко так описала наслідки Чорнобильської трагедії :

Ми атомні заложники прогресу.

Вже в нас нема ні лісу ні небес,

Так і живем от стресу і до стресу,

Абетку смерті маємо - АЕС.

Що ви запропонуєте, щоб у серцях у нас не було атомної тривоги?

 Еколог. Наші пропозиції в банк ідей:

1.  Шукати інші види перетворення енергії: сонця, вітру, води.

2.  Удосконалення    захисної    системи    АЕС,    методів    дезактивації, контролю.

3.  Дотримуватись      правил     гігієни,      встановлених     на     випадок радіоактивного забруднення.

4.  Вести широку роз'яснювальну роботу.

Президент. Слово надається біологу.

Біолог. Сучасна людина змушена адаптуватися до несприятливих умов навколишнього середовища. З екологічним забрудненням та соціально-екологічною кризою пов'язано зниження середньої тривалості життя. В Україні вона складає 63 роки. За цим показником Україна посідає 32 місце у світі. Народжуваність в країні дуже низька -14 дітей на 1000 чоловік. Відхилення дітей, які народилися :

16% - в кістково-м'язовій системі;

13,1% - в серцево-судинній;

11,6% - органів дихання;

6,3% - хромосомні патології;

5% - в нервовій системі.             

Президент. Надаємо слово економістам, які вже виконали своє завдання.

Вони за допомогою розрахунків вияснили питання, чи чисте повітря? (Розв'язок задачі екологічного змісту)

Президент. На жаль у нас в країні практично неможливо фіксувати

„Екологічні порушення" спричинені підприємствами, які використовують

недосконалі технології. Що на це нам скажуть технологи?

Технолог. Зараз посилений контроль за станом природного середовища:

розроблені   і   розробляються   далі   безвідходні   технології,   які   дозволять використовувати   відходи   і   тим   самим   економити   природні   ресурси   і попереджувати забруднення навколишнього середовища.

Експерт

Косметика, парфум, розчинники, ліки, харчові добавки, пестициди засоби побутової хімії - все це хімікати.

Повний облік та оцінка якості хімікатів ніколи не проводилися.

Кожного року до торгівлі надходить близько 2 тисяч нових хімікатів, які здебільшого у зв'язку з відставанням розробок відповідних методик не проходять попередньої апробації і не отримують оцінки їх можливого впливу на середовище.

Дані, необхідні для повної оцінки впливу на середовище, здоров'я, охоплюють лише 10% пестицидів і 18% ліків; 80% хімічних речовин, що використовуються в торгівлі та технологічних процесах, не перевірено різнобічно на токсичність. Низка хімікатів щорічно вилучається з продажу після випробувань національними контрольними органами. Внаслідок недостатньої поінформованості персоналу підприємств та населення про токсичні речовини, відсутності відповідного маркування нерідко спостерігається порушення гігієнічних та екологічних вимог під час їх використання на виробництві й у побуті, що призводить до гострих та хронічних отруєнь забруднення навколишнього середовища

Науковий секретар. Хочу познайомити вас з пропозицією Інституту біології, яка поступила в банк ідей.

1.  Практикувати озонування води як найбільш надійний та прогресивний спосіб.

2.  Паливом може стати вода морів. 1л. морської води, спалений за „сонячним методом" дав би стільки енергії, скільки її дає 300 літрів бензину.

3.  В Світовому океані є стільки термоядерної енергії, що її вистачить для задоволення всіх потреб людства в енергії на протязі часу , якій перевищує вік Сонячної системи

Президент. На наше засідання прийшли юні екологи, активні члени Департаменту молодіжних ініціатив міста Куп'янська. Вам слово.

Екологи. Ми, юні екологи, звертаємось до вас, вчителі, чиї гарячі серця і знання допоможуть запалити іскру, тривоги у ваших учнів за сьогодення та майбутнє Землі, рідного краю.


Вы люди, чьи?

Откуда родом?

Земля - ваш дом,

Природа - мать.

Но получилось так, что вроде

Мы, дети матери-природы,

Об этом стали забывать!

Даны нам щедрою судьбою

И неба синего краса,

И море с ласковым прибоем,

Сады и пашни и леса.

И по всему даны нам средства,

Чтоб жить безбедно мы могли,

Так почему ж свое наследство

Так долго мы не берегли?

Так почему же в этом мире,

Что нервным назван был не зря,

Редеет лес, мелеют реки,

Грязней становятся моря.

И братьев меньших,

Словно в тире,

Бьем без оружья, почему?

Живем как - будто на квартире,

в своем же собственном дому.


 

Презентація «Екологічний клуб «Ластівка» (додаток 12).

Науковий секретар. Ще одна ідея в банк ідей.

Полімерна гіпотеза В.Д. Дерягіна. Опанування процесом полімеризації води дасть змогу створити нову галузь машинобудівних матеріалів і комбінати по виробленню волокон із водяних полімерних ниток. Деталі із такої води - чисті легкі, прозорі. Технологія виготовлення проста: налив у форму, натиснув на кнопку і деталь готова. Нема потреби обробляти деталь механічно та термічно. Чистота дуже висока. А міцність ... сталь в порівнянні з твердою водою - воск.

Рідка руда завжди під рукою. Бери з любої річки. Комбінати дадуть дивовижну тканину із полімерних ниток води. Людство одягне одяг, який не знали герої самих чарівних казок світу.

Президент. Слово надається представникам Інституту хімії.

Хімік. Шановні колеги я хочу звернути увагу на факти, тільки факти.

1.  Із 45  промислових центрів України тільки в 4  екологічний стан відповідає нормі.

2.  Щорічно в повітря України потрапляє 20 мільйонів тон промислових викидів, а в ріки та водойми близько 1 млрд. м3 шкідливих відходів.

3.   114 тисяч великих та малих підприємств „підживлюють" атмосферу 10 млн. т різних хімікатів. На душу населення маємо 300 кг на рік.

4. Щорічно в Україні збирається приблизно 40 млн. м3 сміття. Що більш за все потрібно людині? Тваринний світ, земля, надра, вода чи повітря? Все!!!

За життя людина  здійснює 600 млн. вдихів, споживаючи 600тис кубометрів повітря. Людина в день споживає приблизно 2,5  л  води, що за 70 років складає 65  м3.

„ Итак, все вдумчиво обсудим,

Чтоб не трудиться наугад.

Презренье тем ничтожным людям,

Что необдуманно творят"

                                                            Шиллер

Президент. Для того, щоб людство пристосувалося до якої-небудь хімічної речовини, потрібно 100 років. А зараз повітря, вода і ґрунт насичені великою кількістю нових речовин.

 Робоча група  звітує про виконання завдання «Хімікати у мене вдома»

Президент. Як же діють нові і старі хімікати на імунну систему людини? Слово надається імунологу, академіку медичних наук.

Імунолог. За останні 10 років значно виросло число алергічних захворювань. Причина - хімічні речовини, з якими людина зустрічається на виробництві та побуті. Сюди можна віднести більшість миючих засобів, парфюмерно-косметичні препарати, лаки, фарба тощо. До росту цих захворювань „приклала" руку і медицина: важкі реакції на антибіотики та інші речовини перестали бути дивиною.

Зараз різні речовини попадають через дихальні шляхи, шкірні покриви, кров. В спеціальній доповіді Міжнародного агентства по вивченню рака, проведеного на п'яти континентах, вказано, що причиною захворювання на рак у 80% хворих є навколишнє середовище.

Виконання завдань «Закінчити речення» та «Мозкова атака» (додатки 7,8).

Президент. Металурги люблять розказувати притчу про хитрих хіміків, які купляли дим. Цю притчу хоче розказати нам технолог.

Технолог. Приїхали хіміки на завод і кажуть:

-    Продайте нам, будь-ласка дим!

-    Дим? - здивувалися металурги

-   Дим, дим, що валить із труб заводу!

-   Та кому він потрібний? Беріть його задарма!

Забрали хіміки у металургів дим, і стали добувати із нього тисячі найцінніших хімікатів.

Це, звісно притча. Але тільки хімія здатна перетворити на ресурси відходи своїх власних виробництв, других галузей, пов'язати екологічні проблеми з економікою. Щоб зберегти природу, необхідно перейти на нові технології. Технологія взагалі визначає подальшу еволюцію людства.

1.Очистка димових відходів від сірчистого газу дає народному господарству додаткову кількість сульфатної кислоти.

2. В навколишньому середовищі накопичилась велика кількість вуглекислого газу. Ліса не встигають його поглинати. Хіміки пропонують ловити вуглекислий газ і використовувати його для добування біомаси, штучного палива, полімерів.

3. Стоки, які накопичуються в хімічних цехах, можуть стати добривами.

4. Розвиток комбінованих виробництв виключає шкідливий вплив на природу. Хімія дуже багато робить і може зробити ще більше для охорони природи.

Президент. На нашому засіданні присутній ректор Інституту фольклору та етнографії України. Йому слово.

Етнограф. Ми-діти природи. Виросли й живемо в ній, залежимо від неї. Зроду-віку наші пращури ототожнювали себе з природою. Природа звіку мудра. В українського народу по відношенню до природи склався цілий комплекс екологічних традицій.

Криниці... З якою пошаною оспівані вони у піснях, опоетизовані в поезіях, возвеличені в легендах.

Хоч би в якому регіоні України ви не побували, вам обов'язково покажуть криницю, де зупинялись Григорій Сковорода, Богдан Хмельницький... Вважається, якщо вирити нову криницю, то на небозводі загориться нова зірка. І тому, хто бажає мати на небі свою зірочку-викопай криницю або розчисти джерельце.

Згадаймо нашого геніального Т.Г.Шевченка. Стали крилатими слова: „Садок вишневий біля хати, Хрущі над вишнями гудуть". Гімн природи, взаємозв'язок між людиною і навколишнім середовищем створила Леся Українка у „ Лісовій пісні". Андрій Малишко писав: „Світ природи! Який він дивний і чарівно привабливий!" Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно   пов'язані з поняттям „Батьківщина".

 Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ.

 


Живе в природі істина проста

Я стверджую усе це не з нагоди:

 В правічній мові матері Природи

 Родилось першим слово-Доброта.

 В ній все твоє: земля і неба вись,

Сміх колоска й трави, і регіт грому.

 Збагни лише її в собі самому,

 Обожнювать красу землі навчись.

 Душа краси в природі не згора,

 Єство її не знає половини,   

  Найкрасивіша ціль в житті людини —

 Це визернити серце для добра!


 

Науковий секретар. У нас працюють журналісти, представники різних засобів масової інформації  (додаток 5).

Президент. Мені дуже хочеться вірити, що після сьогоднішнього уроку душі ваші стануть добрішими, серця теплішими і ви назавжди запам'ятаєте, що:

 Земля - не рабиня наша, а мати,

Сонце - не вітчим наш, а рідний батько,

Ліси - наші брати, ріки - сестри,

 Дощі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями,

 А ми на своїй планеті - не тимчасові мешканці,

 а мудрі господарі. 

 Воскресайте, камінні душі.

Розчиняйте серце і чоло,

 Щоб не сказали про вас грядущі:

-   їх на Землі не було.

 Підведення підсумків.

 Учасники засідання дають екологічні практичні поради (додаток 9 ).

Оцінювання (додаток 10 ).

 Ваше домашнє завдання:   коли ви сьогодні прийдете  додому, знайдіть декілька хвилин і розкажіть своїм рідним все те, що почули на нашому уроці. Нехай і в їхніх серцях оживають оті паростки краси, добра, любові, про які ми говорили, нехай і вони сповнять свої душі прекрасним почуттям краси, добра та любові до природи.

 

Додатки

Додаток 1

Правила роботи в малих групах

1. Об'єднуйтесь в групи по 3-5 чоловік.

2. Швидко розподіліть ролі в групах: визначитесь, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем.

       Головуючий: зачитує завдання, організовує роботу, заохочує до роботи,       підбиває підсумки роботи, визначає доповідача, оцінює роботу кожного в групах.

     Секретар: веде записи результатів роботи своєї групи, має бути готовим

допомогти доповідачеві.

     Посередник: стежить за часом, заохочує групу до роботи.

     Доповідач: висловлює думку, до якої дійшла група, доповідає про результати роботи.

3. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

4. Дотримуйтесь правил активного слухання.

5. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів.

6. Утримуйтесь від оцінки та образ учасників групи.

7. Намагайтесь дійти спільної думки.

 

Додаток 2

Екологічний ерудиціон

«Що ми викидаємо» .

1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, складає:

а) пластмаса;

б) скло;

в) метал.

2. Світовими рекордсменами по кількості побутових відходів є мешканці:

а) Москви;

б) Лондона;

в) Нью-Йорка.

3. Яка галузь промисловості Франції вважається найбільш розвиненою:

а) виробництво пакувальних  матеріалів;

б) виробництво автомобілів;

в) переробка сміття.

4. Перед тим, як почати утилізацію необхідно:

а) розсортирувати відходи;

б) зібрати в одному місці;

в) подрібнити.

5. Найбільш страшна добавка до води:

а) побутове сміття;

б) пестициди;

в) мінеральні добрива.

6. Яку країну називають "ящиком сміття Європи"

а) Росію;

б) Британію;

в) Польщу.

7. Гарбологія - це...

а) наука про будинок;

б) наука про ґрунти;

в) сміттєведення.

8. Склянка з пластмаси, яка викинута в лісі, пролежить без змін:

а)  10 років;

б) 50 років;

в)  100 і більше років.

9. Викинутий папір "з'їдять" невидимки-мікроби за:

а)  1-2 роки;

б) 5-8 років;

в) 20 та більше.

10. Оптимальне рішення енергетичної проблеми:

а) економія електроенергії;

б) розвиток атомної енергетики;

в) розвиток вітроенергетики.             

 

Додаток 3

Завдання економістам.

Задача 1.

  В радіусі 5км  навколо хімзаводу відчувається легкий запах сірководню. Аналіз проб повітря показав, що газ розповсюджений на висоті до 2 км. Концентрація сірководню складає 1/20 гранично допустимої концентрації, яка дорівнює 0,01 мл/л. Скільки сульфатної кислоти можна було добути, якщо б вдалося використати весь сірководень?

Розв'язок задачі.

1.Об'єм повітря забруднений H2S

 V=3, 14-25-2=157 km3  або 1,57-1014  л

2. Об'єм H2S в повітрі

V (H2S) =0, 0005-1,57-1014 = 7,85-107  л

3.Умовно добування сульфатної кислоти записати так:

 H2S+202=H2S04

Розрахунки

H2S+202=H2S04

22,4  л            98  г

7,85-107л          х

х=3,45-108  г 

Відповідь: можна добути 3,45-108  г  сульфатної кислоти.

 

Задача 2.

Котельна спалює 2т вугілля за добу. Склад вугілля: С-83%, Н-5%, S-3,5%, Н20-5%. Яка площа лісу необхідна, для того, щоб поповнити кисень, який використовується для спалювання вугілля, якщо 1га лісу дає за добу 10кг кисню.

Розв'язок задачі.

1. В 2т вугілля міститься:

 m (С) =2000-0,83=1660 кг

 m (Н) =2000-0,05=100кг

 m (S ) =2000-0,035=70 кг

2.  Знаходимо масу кисню, потрібного для спалювання компонентів вугілля.

а)   С + 02=С02                  12          32

                                          1660      х1

х1 =  4425  кг

б)  2Н2+02=2 Н20                4          32

                                         100        х2

х2 = 800 кг

в)   S+ 02=S02                               32        32

                                             70          х3

х3 = 70 кг

3.  Сумарна маса кисню m (О2)=4425+800+70=5295 (кг)

4.  Площа лісу S = 5295кг/10 кг = 529,5  га

Відповідь: S лісу    529,5 га

 

Додаток 4

Environmental Protection in Britain

Environmental protection is an international issue of great importance, and Great Britain pays much attion to it.

The National Rivers Authority protects inland waters in England and Wales. In Scotland the Rivers purification authorities are responsible for water pollution control.

Total emission of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most petrol stations in Britain stock unleaded petrol.

The Goverment is committed to the control of gases emission, which damage the ozone layer. The also contribute to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels/ Britain stresses the need for studying the science of climate change.

National parks cover 9 per cent of the total land area of England and Wales. As we see, Great Britain takes care of its environment for themselves and next generation.

Захист навколишнього середовища в Британії.

Захист навколишнього середовища - міжнародна справа, і Великобританія приділяє цьому велику увагу.

Національне товариство водопостачання охороняє внутрішні води Англії і Уельса. В Шотландії товариство очистки річок відповідальне за контроль забруднення води. З 1960 року загальний викид диму в повітря зменшився на 85%.

Більшість бензоколонок у Великобританії продають бензин без домішок свинцю. Уряд контролює викид газів, які руйнують озоновий шар. Вони також сприяють виникненню парникового ефекту, який призведе до глобального потепління-і підвищенню рівня води в морях.

Великобританія наполягає на необхідності вивчення науки про зміни клімату. Національні парки становлять 9% загальної площі Англії та Уельсу.

Як ми бачимо, в Великій Британії піклуються про навколишнє середовище заради самих себе і майбутніх поколінь.

 

Environmental Protection in Ukraine

The earth provides people with mineral resources, rivers, forests, fields -everything that makes the foundation of industrial and agricultural production. The development of industry has had a bad influence on the nature of the whole world. People often do things wich pollute land and water, greatly. It is very dangerous because in damages health of the people.

The accident at the Chernobyl nuclear power plant in April 1986 caused radioactive contamination of a vast area around the plant. More that 100 000 Ukrainian citizens very evacuated from the city of Chernobyl.

The Ministry of Environmental Protection was founded in Ukraine. Their tasks are to control the state of the environment and sources of population, to protect the water resources of Ukraine, to extend the next work of nature reserves and to maintain cooperation with international ecological organizations.

"Zeleny Svit" is the Ukrainian ecological news paper. It call on people to protect the natural wegeth and to use it in a more careful and economical manner for the benefit of the preset and future generation.

 

Захист природи в Україні

Наша планета забезпечує людей мінеральними ресурсами, є ріки, ліса, поля - все, що є основою промисловості і сільського господарства. Розвиток промисловості негативно впливає на природу світу. Діяльність людини часто забруднює землю і воду. Це дуже небезпечно, тому що шкодить здоров'ю людей.

Аварія на Чорнобильській АЕС в квітні 1986 року призвела до радіоактивного забруднення величезної території навколо станції. Більше 100 000 українців було евакуйовано з Чорнобиля.

В Україні засновано Міністерство охорони довкілля. Його задача -контролювати стан довкілля та джерела забруднення, захищати води України, розширювати мережу природних заповідників і співпрацювати з міжнародними організаціями.

В Україні видається газета „Зелений світ". Вона закликає людей захищати здоров'я природи і використовувати раціональне та економно заради нинішніх та прийдешніх поколінь.

 

Додаток 5

 

Запитання журналістів для учасників засідання Малої академії наук

 

1Яке Ваше ставлення до проблеми охорони навколишнього середовища.

2.  Що, на Вашу думку, має найбільший вплив на природу?

3.  З якого віку Ви стали розуміти і любити природу і хто Вам в цьому допоміг?

4.  Що найважливіше для виховання любові до природи?

5.  Що Ви робите для збереження природи?

6.  Якби Вам випав би один - єдиний шанс зробити для природи щось величне, щоб Ви зробили?

 

Додаток 6

Хімікати у мене вдома

 

  Заповнити таблицю

 

Назва хімікату

Витрачаються протягом тижня, місяця, року.

Екологічне маркування є, немає, не помічав

Куди

потрапляють упаковки та залишки у сміття, у каналізацію, на переробку

1.

 

2.

Мило

 

Шампунь

 

 

 

 

 

Чи дізналися ви про щось нове виконуючи це завдання? Що ви дізналися про себе?

  Після цього представник від кожної групи повідомляє результати роботи, висловлює думки, які з'явилися у учнів з приводу обговорюваних питання.

 

Додаток 7

Завдання «Закінчити речення»

1.   З кожним роком наша родина споживає все більше різних товарів та енергії, наприклад .... Для виготовлення усіх цих речей потрібні..., при цьому витрачаються ...

2.  Транспорт, яким я дістаюсь до  школи, потребує ..., при цьому витрачається ... і забруднюється ...

3.  Ми викидаємо сміття та різні відходи (харчові, побутових хімікатів ...), які потім вивозять на звалище. Від звалища забруднюються ...

4.  Перебуваючи в природі (у лісі, на річці, на морі), ми залишаємо купи сміття, банки, пляшки (чи закопуємо в грунт). Від цього ...

5.  Влітку ми мили машину на березі річки, де відпочивали. Внаслідок цього в грунті... та у воді...

6.  Досить часто я ламаю гілки дерев просто так або для букета, хоча від цього ...

7.  Я ще не посадив жодного дерева, отже ...

8.  Ми дуже (не) дбаємо про заощадження електроенергії вдома, хоча ...

 

Кожен учень працює з карткою і з'ясовує, чи причетні він сам та його родина до порушення кругообігу Оксисену в природі. Два три учні зачитують свої міркування.

 

Додаток 8

«Мозкова атака»

 

Учні висловлюють свої думки щодо запропонованих учителем тверджень у вигляді тез, які стисло записуються на дошці.

мета: встановити зв'язки

 

1)            забруднення                                    людина

                                           

                                             природа

 

2)

                                                               ЧИННИКИ

 

                охорона                                          майбутнє

 

Твердження

1.  Забруднення - результат господарської діяльності

2.   Стан природи = стан здоров'я

3.  Забруднювачі – «універсальні солдати»

4.  Я віддаю свій голос на захист природи («Майбутнє можливе»)

 

Додаток 9

Корисні практичні екологічні поради

 

 • Шість років засівай землю твою і збирай те, що родить вона, а на сьомий — залиш її в спокої, щоб харчувалися убогі з твого народу, а залишками після них, щоб харчувалися звірі польові; так же роби з виноградником твоїм і оливками твоїми.

Біблія, друга книга Мойсеева, 23, 10

 • Вирощуйте кімнатні рослини. Вони здатні протягом 24 год поглинути до 87 % забруднень з повітря, в тому числі — бензол, трихлоретан, формальдегід та ін.
 • Заощаджуйте всюди енергію! Пам'ятайте, що одна 100-ватна лампочка дає на 20 % більше світла, ніж дві 60-ватні.
 • Не забувайте мити віконне скло, особливо восени. Забруднене пилом скло затримує від 10 до ЗО % сонячного світла, і ви змуше­ні будете через забруднені шибки взимку довше користуватись штучним освітленням.
 • Не лінуйтеся здавати паперову макулатуру, не викидайте в сміття і не спалюйте папір. У сухих звалищах папір не розкла­дається десятиліттями, спалений же папір — черговий внесок у негативні зміни клімату, розвиток парникового ефекту. Вто­ринна переробка 1 т паперу зберігає близько 30000 л води і 2,5  м3 простору на звалищі. Звалища ж сьогодні — наші страшні вороги. Старий папір можна використати і на присадибній ділянці. По­дрібнений і внесений в грунт, він поліпшує його структуру і сприяє підвищенню врожайності.
 • Не допускайте у помешканнях несправностей водопровідних кранів. Одна краплина води, що падає з крана за 1 с, перетворюється за рік на 3 т марно витраченої води. А якщо з крана тече цівка води товщиною в сірник, то лише за одну добу іде дає втрат 70 відер води.
 • Не вживайте для прання екологічно шкідливі миючі засоби перевіряйте, що купуєте, й вибирайте найкращі для довкілля.
 • Не накопичуйте вдома надлишків хімічних препаратів (праль них порошків, фотореактивів, фарб, лаків, ліків тощо), особливе в поганих (пошкоджених, негерметичних) упаковках. Вони не безпечно забруднюють повітря у ваших квартирах, шкодять здоров'ю, а іноді стають причиною нещасть.
 • Не сидіть перед працюючим телевізором ближче 2  м і довше 4 год на день, бо де безумовно зашкодить вашому здоров'ю — ек­ран телевізора, особливо кольорового, є слабким джерелом рент­генівського випромінювання.
 • Не вмикайте магнітофон чи телевізор на повну потужність, особливо у вечірні години — пам'ятайте, що в сусідніх квартирах можуть спочивати стомлені чи хворі люди й маленькі   діти.
 • Не спалюйте самі й не дозволяйте спалювати іншим опале з дерев листя ні в садах, ні в парках. Опале листя виконує кілька важливих екологічних функцій: воно, як ковдра, захищає коріння дерев зимою від морозу, а влітку — від спеки, акумулює вологу, слугує притулком для багатьох корисних істот і, розкладаючись, стає добривом для грунту. Спалене ж листя — це забруднене повітря, знищене життя на ділянці землі під вогнищем. Виступай­те всюди проти спалювання листя, особливо у містах. На дачних ділянках листя й зрізані гілки дерев найкраще скидати в ком­постні ями.

 


 

Додаток 10                                                                       Оцінювальний лист                                                                      

Завдання

Вчені

Експерти

Екологи

ЗМІ

Гуманітарні

Загальний підсумок

1.

Екологічний ерудиціон

 

 

 

 

 

 

2.

Доповідь-виступ

 

 

 

 

 

 

3.

Анкетування

 

 

 

 

 

 

4.

Мої думки

 

 

 

 

 

 

5.

Дослідницька робота „Хімікати у мене вдома"

 

 

 

 

 

 

6.

Самостійна робота

 

а) розв'язування задач

 

б) міні-проекти

 

в) ідеї в банк ідей

 

 

 

 

 

 

 


 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Інші матеріали
Додано
22 грудня 2020
Переглядів
115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку